SLU-nyhet

Beijerstiftelsen visar fotokonst på SLU Uppsala

Publicerad: 27 oktober 2023
Maria Knutson Wedel, Anders Wall och Cecilia Wikström

Konst har en viktig funktion då det skapar en kreativ miljö och uppmuntrar till reflektion. Så även på SLU! Vi vill inte bara göra forskning, miljöanalys och utbildning – utan också bildning, poängterade rektor Maria Knutson Wedel när hon inför ett 50-tal åskådare talade vid invigningen av fotoutställningarna Hästfolk och Vår tid på jorden med bilder av fotografen Mattias Klum. Invigningstalade gjorde även Anders Wall och Cecilia Wikström, ordförande respektive direktör för Beijerstiftelsen, som nu lånar ut dessa utställningar till universitetet.

Hästfolk finns det gott om på SLU, speciellt på Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) där utställningen som heter just Hästfolk nu funnit sin plats. I sitt invigningstal lyfte rektor Maria Knutson Wedel fram att även om man inte är ”en hästtjej” som hon själv, kan man relatera till det samspel mellan djur och människa som porträtteras i Mattias Klums utställning. Även den andra utställningen Vår tid på jorden menade hon slår an en djup känslomässig sträng inombords, men av det mer allvarstyngda slaget genom sitt fokus på människans påverkan på ekosystem och klimat.

Anders Wall berättade i sitt tal om sin uppväxt, och hur det var prästen och läraren i byn som först märkte att hans läshuvud gjorde honom mer lämpad för studier än att ta över gården, men att hjärtat fortfarande klappar för lantbruksfrågorna. Han lyfte också fram samarbetet med SLU genom Beijerlab och nämnde att det funnits flera andra aktörer som visat stort intresse för utställningarna, men att stiftelsen känt att SLU är rätt plats för dem.

Cecilia Wikström, direktör för Beijerstiftelsen, citerade i sitt tal Laleh och Wilhelm Moberg när hon pratade om vår stund på jorden och hur vi bör ta vara på den. Hon hyllade sin ordförandes generositet som människa och talade om hur livets största glädje är att ge.

En viktig aspekt för stiftelsen är att utställningarna ska vara tillgängliga för allmänheten; de hänger därför i allmänna utrymmen som är öppna vardagar kl 8.00-17.00 (med eventuellt avbrott för speciella event). Genom sin placering kan flera av fotografierna i Hästfolk upplevas utifrån även när byggnaden inte är öppen.

Hästfolk och Vår tid på jorden visas tillsvidare och är en deposition från Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse och Beijerstiftelsen. På grund av utrymmesskäl kan tyvärr inte alla foton visas.

Hör Mattias Klum berätta om Hästfolk och Vår tid på jorden (på engelska).

Om utställningarna

Hästfolk skildrar människans förhållande till hästen genom porträtt av sju människor, från vitt skilda delar av världen, som på olika sätt lever med sina hästar. I en sliten förort till Dublin, nomadlivet på den mongoliska stäppen, i det lilla finska lantbruket eller det svenska dressyrstallet. Fokus ligger på det känsliga samspelet mellan djur och människa. Utställningen Hästfolk som visades för första gången 2003 är en del av boken med samma namn, av National Geographic-skribenten Priit Vesilind och Mattias Klum. Boken finns att låna på SLU-biblioteket. Utställningen Hästfolk hänger i Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum, Ulls väg 26, i entrén, i studentlokalen till vänster om entrén samt till höger bakom receptionen.

Med utställningen Vår tid på jorden vill Mattias Klum visa hur allt i naturen hänger samman. Han vill inspirera till insikten om hur underbart unik naturen är och hur vi i våra livsval faktiskt har möjlighet att positivt påverka ekosystem och klimat. Hur vi alla använder vår tid på jorden avgör dess framtid. Utställningen invigdes av Anders Wall 2014 på Upplandsmuseet och är en del av boken Vår tid på jorden: välfärd inom planetens hållbara gränser, av SLU-alumnen Johan Rockström och Mattias Klum. Vår tid på jorden hänger på plan 1 i Ulls hus, Almas allé 8.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Anna Lehrman, fundraiser, PhD
Ledningskansliet
anna.lehrman@slu.se, 018 67 22 32, 070 930 63 90