Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala

SLU:s största verksamhetsort är SLU Uppsala med Campus Ultuna. Här finns universitetsledningen med rektor och en stor del av universitetsadministrationen.
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. En lång rad av SLU:s utbildningar ges här.


Det finns 335 sidor som är taggade med Uppsala:

LA Exjobb

Redovisningar av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten, gjorda av studenterna på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala.

Prefabricering och lagkrav kan snabba på omställning från betong till trä i höghus

Konsumenterna själva ser stora klimatfördelar med att bygga högt i trä så varför utvecklas marknaden så långsamt? Bygga höghus i trä var länge olagligt och det påverkar än idag omställningen till att

LA exjobb

Presentation av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Landscape Architecture for

Disp Krista Tuominen

Disputation Krista Tuominen sofia.webering.ekberg@slu.se Krista Tuominen försvarar sin avhandling: Theoretical modelling of LA-MRSA in Swedish pig production Alla intresserade är välkomna att

Disp Aleksandar Cojkic

Disputation Aleksandar Cojkic sofia.webering.ekberg@slu.se Aleksandar Cojkic försvarar sin avhandling: Identification of bull semen microbiota and possible alternatives for antibiotics in semen

Disp Malin Boyner

Disputation Malin Boyner sofia.webering.ekberg@slu.se Malin Boyer försvarar sin avhandling: A flying start – Adapted hatching and post-hatch feeding in broiler chickens Alla intresserade är

MK examensarbeten

Presentation av examensarbeten i miljökommunikation anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Environmental Communication

Licentiatseminarium Emil Nagy

Wooden multi-storey construction market development in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Emil Nagy försvarar sin avhandling "Wooden multi-storey construction market development in Sweden" den 9

Värt att veta Ultuna

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Värt att veta tar

Fyrisån: Syrgas

Syrgas finns naturligt i vatten. Den syrgas som finns löst i vattenmiljön kommer från algers och vattenväxternas fotosyntes eller från luften. Syrgas är livsnödvändig för många organismer, därför

Disputation Laura Brodde

Diplodia tip blight affecting Scots pine. Factors determining infection and spread in Swedish forests charlotta.bergstrom@slu.se Laura Brodde försvarar sin avhandling "Diplodia tip blight affecting

Examensarbeten

Presentation av examensarbeten i landsbygdsutveckling anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av presentationerna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Rural Development and

Loading…