Sveriges lantbruksuniversitet

Uppsala

SLU:s största verksamhetsort är SLU Uppsala med Campus Ultuna. Här finns universitetsledningen med rektor och en stor del av universitetsadministrationen.
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. En lång rad av SLU:s utbildningar ges här.


Det finns 1392 sidor som är taggade med Uppsala:
Seminarium: Biocatalytic reactions on natural and synthetic compounds

Seminarium: Biocatalytic reactions on natural and synthetic compounds

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr Antonino Biundo från Department of Fibre and Polymer Technology, KTH. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281, Lennart

Seminarium: Biocatalytic reactions on natural and synthetic compounds

Seminarium: Biocatalytic reactions on natural and synthetic compounds

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr Antonino Biundo från Department of Fibre and Polymer Technology, KTH. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281, Lennart

Miljöövervakning och verktyg

En stor del av vår forskning är inriktad på att förbättra miljöövervakningsmetoder, samt att utveckla och tillhandahålla verktyg och modeller som kan användas av myndigheter och inom forskning.

Seminarium: The basis of genome size evolution in Neurospora

Seminarium: The basis of genome size evolution in Neurospora

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr Anushree Sanyal från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281,

Seminarium: The basis of genome size evolution in Neurospora

Seminarium: The basis of genome size evolution in Neurospora

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr Anushree Sanyal från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi A281,

Landskapsarkitekt - Formgivning - Miljö - Uppsala

Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap? Vill du arbeta med landskapsarkitektur? Vill du kombinera ditt intresse för formgivning med förståelsen av naturens

Växtbiologi för hållbar produktion

Växtprodukter är av stor betydelse, exempelvis för mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen

Docentföreläsningar på NJ-fakulteten 2019

Docentföreläsningar på NJ-fakulteten 2019

Den 5 mars hålls docentföreläsningar på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Det är öppna föreläsningar och alla är välkomna. Föreläsningarna hålls på Ultuna i södra Uppsala.

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten mars 2019

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten mars 2019

marten.granert@slu.se Den 5 mars hålls docentföreläsningar vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Alla är välkomna. Föreläsningarna hålla

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

bib-webbredaktionen@slu.se I år fyller idén om det periodiska systemet 150 år, vilket uppmärksammas runt hela världen. På SLU anordnas en serie föredrag för att lyfta betydelsen och utvecklingen av

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

bib-webbredaktionen@slu.se I år fyller idén om det periodiska systemet 150 år, vilket uppmärksammas runt hela världen. På SLU anordnas en serie föredrag för att lyfta betydelsen och utvecklingen av

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

bib-webbredaktionen@slu.se I år fyller idén om det periodiska systemet 150 år, vilket uppmärksammas runt hela världen. På SLU anordnas en serie föredrag för att lyfta betydelsen och utvecklingen av