Sveriges lantbruksuniversitet

Uppsala

SLU:s största verksamhetsort är SLU Uppsala med Campus Ultuna. Här finns universitetsledningen med rektor och en stor del av universitetsadministrationen.
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. En lång rad av SLU:s utbildningar ges här.


Det finns 1057 sidor som är taggade med Uppsala:
Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna marten.granert@slu.se Den 3 och 4 augusti ska akademiska hus montera solceller på byggnader på Ultuna. Solcellerna ska lyftas upp på taken med

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna marten.granert@slu.se Den 3 och 4 augusti ska akademiska hus montera solceller på byggnader på Ultuna. Solcellerna ska lyftas upp på taken med

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna marten.granert@slu.se Den 3 och 4 augusti ska akademiska hus montera solceller på byggnader på Ultuna. Solcellerna ska lyftas upp på taken med

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna marten.granert@slu.se Den 3 och 4 augusti ska akademiska hus montera solceller på byggnader på Ultuna. Solcellerna ska lyftas upp på taken med

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Den 3 och 4 augusti ska akademiska hus montera solceller på byggnader på Ultuna. Solcellerna ska lyftas upp på taken med helikopter. När lyften görs kommer vägar och platser tillfälligt att stängas

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Den 3 och 4 augusti ska akademiska hus montera solceller på byggnader på Ultuna. Solcellerna ska lyftas upp på taken med helikopter. När lyften görs kommer vägar och platser tillfälligt att stängas

Helikopter lyfter solceller på plats på Ultuna

Den 3 och 4 augusti ska akademiska hus montera solceller på byggnader på Ultuna. Solcellerna ska lyftas upp på taken med helikopter. När lyften görs kommer vägar och platser tillfälligt att stängas

Självständiga arbeten från ht 18

Ett självständigt arbete, som ibland kallas för examensarbete, är en viktig del av utbildningen. I alla utbildningsprogram ingår minst ett sådant arbete, i långa program ska två självständiga arbeten

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Canvas-stuga

Canvas-stuga

Canvas-stuga i datorsal utb-webb@slu.se Behöver hjälp på plats med Canvas kan du komma på en av våra Canvas-stugor. Stugan är ett bra tillfälle att arbeta koncentrerat med dina kurser i Canvas, med

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad och SLU:s största utbildningsort. Campus Ultuna har åkrar, skog och Fyrisån runt knutarna, en passande inramning för Sveriges enda

Uppgradering av biogas med hjälp av aska

När biogas passerar genom en behållare med aska höjs dess metanhalt samtidigt som koldioxidhalten minskar. Detta sker genom ett antal processer där koldioxiden i gasen tillsammans med kalciumoxiden i