Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala

SLU:s största verksamhetsort är SLU Uppsala med Campus Ultuna. Här finns universitetsledningen med rektor och en stor del av universitetsadministrationen.
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. En lång rad av SLU:s utbildningar ges här.


Det finns 294 sidor som är taggade med Uppsala:

LA seminar

Aesthetic Sustainability: Theoretical and Applied Perspectives anni.hoffren@slu.se Division of Landscape Architecture invites you to a seminar with Sanna Lehtinen, Docent in Aesthetics at

Lokalekonomidagarna 2022

Lokalekonomidagarna 2022 anna-maria.wremp@slu.se Lokalekonomidagarna är en arena för kunskap kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och forskning visar

Värt att veta Ultuna

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Höstens föreläsningar 31

Disp Sandra Wolters

Towards synthesis for nitrogen fertilisation using a decision support system charlotta.eriksson@slu.se Sandra Wolters försvarar sin avhandling "Towards synthesis for nitrogen fertilisation using a

CGD bjuder in till seminarium med John Gilleard

SLU:s Kommittee för Globala Sjukdomar (CGD) bjuder den 20 oktober in till ett seminarium med John Gilleard som är professor i parasitologi på universitetet i Calgary i Kanada. Semianriet har titeln

Funktionell mikrobiell ekologi

Mikroorganismer visar en stor mångfald och kan ha viktiga och oväntade effekter på våra ekosystem och deras processer i gränslandet mellan biologi, geologi och kemi. Att förstå mikroorganismernas

Innovativa livsmedel

Vid produktion av livsmedel används idag mycket fossila bränslen och livsmedelsproduktionen leder också till många negativa konsekvenser för miljön, t.ex. klimatförändring, övergödning och förlust av

Utveckling av beslutsstöd

Målet för projektet är att utveckla ett operationellt beslutsstöd för stubbskörd, där avvägningar mellan produktion (ekonomi) och olika miljömål ( i:biodiversitet, ii: mark och vatten, iii: energi

Skörde- och logistiksystem

Behovet av biomassa som råvara till förnybar produktion av el-, värme och drivmedel är ökande och drivs av ett flertal faktorer, bl.a. av det ökande hotet när det gäller global uppvärmning.

Klimatnytta av skoglig bioenergi – hur inkludera marknadsaspekter?

I detta projekt användes konsekvensbaserad livscykelanalys (CLCA) för att utvärdera direkta marknadseffekter av en ökad efterfrågan på bioenergi. Vi utvecklade en metod och testade den i fallstudier

Biodrivmedel – hur påverkar produktionen markanvändning i Sverige?

Senaste tiden har en internationell debatt ägt rum, om biodrivmedels påverkan på indirekt förändrad markanvändning (iLUC) som befaras leda till stora utsläpp av växthusgaser. Studier av iLUC orsakad

Lagring via terminal

Bioenergi utgör en viktig komponent i målet att öka andelen förnybar energi och det finns en betydande potential av skogsbränslen som ännu inte utnyttjas på grund av svag lönsamhet. Syftet med

Loading…