Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala

SLU:s största verksamhetsort är SLU Uppsala med Campus Ultuna. Här finns universitetsledningen med rektor och en stor del av universitetsadministrationen.
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. En lång rad av SLU:s utbildningar ges här.


Det finns 323 sidor som är taggade med Uppsala:

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2023

lisa.beste@slu.se Välkommen på årets möte med SLU Fältforsks referensgrupp! Foto: Lisa Beste SLU Fältforsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är intresserade av fältforskning inom

NordCAW seminarium 29 november om hästvälfärd

NordCAW seminarium om hästvälfärd elin.spangenberg@slu.se NordCAW är ett nätverk av djurvälfärdscentra inom Norden där man bl a årligen arrangerar ett seminarium. 2023 års NordCAW seminarium

Övergödning

Övergödning (eutrofiering) uppstår när tillgången på växtnäringsämnen ökar i våra sjöar och vattendrag. Det kan leda till besvärande algblomningar och syrgasbrist, samt på sikt även igenväxning av

Långsiktiga miljöförändringar

Långsiktiga och storskaliga miljöförändringar som klimatförändringar, brunifiering, övergödning, näringsutarmning och försurning påverkar stora delar av ekosystemen. I arbetet är det viktigt att

ET Docent föreläsningar HT2023

Dalia Abdelfattah och Claudia von Brömssen ska hålla deras docent föreläsningar den 3 oktober 2023 . Stort grattis till våra Dalia Abdelfattah, från Lantbrukets teknik och system gruppen, och Claudia

Docentföreläsning NJ

Docentföreläsning: Seeing the unseen - Environmental Communication and researching sustainability transformations in forests anni.hoffren@slu.se Fil. Dr Stina Powell ger sin docentföreläsning i

Djur och hållbarhet

Uppsala Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två

Biologi och miljövetenskap

Uppsala Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två

Agrar ekonomi

Uppsala Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två

Agroforestry med fruktträd på sluttande höglänta marker ger högre skördar

På fredag ska Hung Van Do försvara sin doktorsavhandling. Han har visat att det går att öka skördarna och lönsamheten i odlingarna i höglänta områden i nordvästra Vietnam, om lantbrukarna tillämpar

cgd

Aktuella globala virussjukdomar hos svin cgd@slu.se SLU:s Kommittee för Globala Sjukdomar (CGD) bjuder in till seminariet om aktuella globala virussjukdomar hos svin. Nu är sjukdomar hon svin

Tilläggsutbildning för veterinärer

Nästa kursstart 8 januari 2024 Uppsala Upprop sker vid kursstart måndagen den 8 januari 2024 på Campus Ultuna, Uppsala. Lokalen hittar du i schemat för den första kursen, som anslås på kurshemsidan

Loading…