Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala

SLU:s största verksamhetsort är SLU Uppsala med Campus Ultuna. Här finns universitetsledningen med rektor och en stor del av universitetsadministrationen.
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. En lång rad av SLU:s utbildningar ges här.


Det finns 341 sidor som är taggade med Uppsala:

Doktorspromotion 2024

Doktorspromotion 2024 helena.pennlov@slu.se Lördag 5 oktober genomförs årets doktorspromotion. Vid en högtidlig ceremoni kommer då ett antal nya doktorer och jubeldoktorer samt 6 hedersdoktorer

Ph. D. course Statistics I

Statistics I: Basic statistics, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen ges i Uppsala den 30 september till den 25 oktober 2024. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Uppsala Länk för

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression Analysis, 4HP hilda.edlund@slu.se Kursen ges i Uppsala den 3 mars till den 4 April 2025. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Uppsala Länk för

Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp

Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen ges i Uppsala den 5 maj till den 13 juni 2025. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Statistics@SLU

Landskapsdagen Ultuna 2024

Landskapsdagen Ultuna 2024 anna-maria.wremp@slu,se Välkommen till Landskapsdagen 2024! Den 16 oktober samlas forskare, branschen, lärare och studenter på Ultuna för att gemensamt lyfta framtidens

Read and reflect

Tvärvetenskaplig Read & Reflect-cirkel om hårda fakta och mjuka förhoppningar futurefood@slu.se Ta chansen att delta i denna tvärvetenskapliga läs- och reflektionscirkel som leds av utbildaren och

Inventering för naturvårdsarter

Det saknas idag kunskap om var i skogen som särskilt skyddsvärda arter finns och hur de påverkas av skogsbruk. Men det vill miljöanalytiker nu få svar på genom ett projekt där svenska skogar

Långsiktiga miljöförändringar

Långsiktiga och storskaliga miljöförändringar som klimatförändringar, förubruning (brunifiering), övergödning, näringsutarmning och försurning påverkar stora delar av ekosystemen. I arbetet är det

Mysteriet med de döda tallarna

Runt om i landet har tallar gåtfullt blivit sjuka och dött. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar upp jakten på de misstänkta skadegörarna och hittar en oväntad duo i blått. Solen

Skogligt basår

Studentlivet i Uppsala Lär känna Uppsala Boende i Uppsala Skogligt basår study@slu.se Programstudierektor Skogsmästarprog. & Skogligt basår: Börje Börjesson 0222 – 349 54, 076 – 58 61 775     

Basår/Bastermin

Naturvetenskaplig bastermin Skogligt basår Frågor och svar inför ansökan Studieåren du aldrig glömmer slu.student Skugga en student Basterminen är en möjlighet för dig som inte har teknisk

Plant Biology for Sustainable Production

Alnarp Uppsala Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till

Loading…