Förbättrad syresättning av blodet vid sövning av ponnyer

Senast ändrad: 15 februari 2023
Ponny

När hästar sövs finns en risk att låga syrenivåer i blodet utvecklas. Problemet uppstår när lungorna pressas samman av de tunga bukorganen vid ryggläge. Delar av lungorna kan då inte delta i gasutbytet och blodet i dessa delar blir inte syresatt. De låga syrenivåerna ger minskad syretillförsel i kroppens vävnader och kan delvis vara orsak till den höga dödligheten hos sövda hästar.

Kväveoxid en kemisk förening som vidgar blodkärl och som kan ges genom inandning vid sövning för att styra om blod från komprimerade lungområden till bättre ventilerade delar av lungan, tekniken kallas pulsad-inhalerad kväveoxid eller PiNO. För att utveckla tekniken för användning av gasen till ponnyer har en studie genomförts vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Sex sövda ponnyer fick först andas spontant och ventilerades sedan mekaniskt med en ventilator. Blodflödet i lungorna avbildades med datortomografi och injektion av kontrastmedel i blodbanan under båda ventilationsformerna. Efter dokumentation av normalläget fick hästarna inhalera PiNO och genomblödningen i lungorna avbildades igen. Resultatet analyserades och genomblödning i både komprimerade och välventilerade lungdelar beräknades. Samtidigt togs blodprover för att mäta syrehalten i artärblodet.

Under PiNO-tillförseln minskade blodtillströmningen till kollapsade lungregioner och ökade i välventilerade delar. Parallellt till detta sågs tydliga förbättringar i blodets syrenivåer. Effekten var mer uttalad under spontan andning jämfört med mekanisk ventilation.

Studien visar att PiNO är ett säkert och effektivt behandlingsalternativ för att hantera låga syrenivåer i blodet vid sövning av ponnyer.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.2460/ajvr.21.03.0036  

Referens

Auckburally A, Wiklund MK, Lord PF, Hedenstierna G, Nyman G (2022). Effects pf pulse inhaled nitric oxide delivery on the distribution of pulmonary perfusion in spontaneously breathing and mechanically ventilated anesthetized ponies. Am J Vet Res, 83 (2), 171-179.


Kontaktinformation