Faktorer som påverkar reproduktionsförmågan hos berner sennen

Senast ändrad: 15 februari 2023
Berner sennen i buskage

Bra fortplantningsförmåga är grundläggande vid hundavel. Möjligheten att avla för andra egenskaper, inklusive förbättrad hälsa, är beroende av att planerade kombinationer resulterar i avkommor. I samarbete med Svenska Sennenhundsklubben har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet utvärderat reproduktionsdata som rasklubben har samlat in.

Studien visade att ökad ålder hos fadern och modern hade en negativ effekt på dräktighetsprocent och kullstorlek.  Risken för kejsarsnitt ökade med ökande ålder hos modern men sjönk med antal kullar som tiken hade fött tidigare. Tikar med små kullar på en till två valpar hade över 50% risk för kejsarsnitt.

Sammanfattningsvis visade studien att tiken inte bör vara för gammal när hon får sin första kull för att minska risken för kejsarsnitt och en låg kullstorlek, samt att det kan vara en bra idé att undersöka fruktsamheten innan man använder en äldre hane i avel. Ökad användning av vaginalcytologi (cellprov från slidväggen) och progesteronprov innan parning rekommenderas för att öka dräktighetsprocenten.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-022-00646-x

Referens

Axnér, E., Rasmus, L.S. & Melangen, T. Factors affecting reproductive performance in the Swedish Bernese mountain dog. Acta Vet Scand 64, 28 (2022). 


Kontaktinformation

Eva Axner, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
eva.axner@slu.se,