Vad anser hundägare om hundtandvård?

Senast ändrad: 15 februari 2023
Hundmun

Tandproblem är mycket vanligt hos hundar och tandborstning är det effektivaste sättet att förebygga tandlossningssjukdom. Trots det borstar få hundägare sin hunds tänder dagligen. För att förbättra hemtandvården för hundar behövs en ökad förståelse för hundägarens perspektiv.

I en storskalig enkätundersökning om tandhälsa hos hundar analyserades nästan 9000 hundägares fritextkommentarer.  Något som framfördes av många hundägare var att rätt sorts diet och tuggande av olika slag upplevdes som viktigt för att hunden skulle ha en god tandhälsa. Detta är dock inte i linje med befintlig forskning som visat att olika dieter och tuggande inte räcker för att förebygga tandproblem.

Studien visar både att det behövs fler högkvalitativa studier när det gäller fodrets betydelse för tandhälsan, och även ett behov av ökad kommunikation avseende kunskap och praktik när det gäller tandborstning av hundar.

Studien finansierades av Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm samt Svenska Djurskyddsföreningen.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3389/fvets.2022.878162

Referens

Enlund KB, Pettersson A, Eldh AC. Dog Owners' Ideas and Strategies Regarding Dental Health in Their Dogs-Thematic Analysis of Free Text Survey Responses. Front Vet Sci. 2022 May 3;9:878162.


Kontaktinformation

Karolina Enlund
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Telefon: +4618671345
E-post: karolina.enlund@slu.se