Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Jonas Sandström
Jonas Sandström
Miljöanalysspecialist vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672547, +46730923334
E-post: jonas.sandstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för tvåvingar och övriga landlevande ryggradslösa djur (halvvingar, mångfotingar, rätvingar, spindeldjur m.fl.). Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av tvåvingar och övriga landlevande ryggradslösa djur. Kontaktperson för frågor kring datavärdskap.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLoading…