Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd










Antal sökresultat: 1
Kerstin Mo
Kerstin Mo
Konsulent vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672652, +46730828526
E-post: kerstin.mo@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för marina ryggradslösa djur. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av för marina ryggradslösa djur.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , Uppsala



Loading…