Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 6
Therese Carlström
Therese Carlström
Försökstekniker vid Enheten för skoglig fältforskning; Asa gemensamt

Telefon: 0702475414
E-post: therese.henriksson@slu.se

Postadress:
Asa försökspark,

36394 LAMMHULT
Besöksadress: Asa försökspark , AsaTherese Englund
Therese Englund
Djursjukskötare vid Universitetsdjursjukhuset; Smådjurskliniken

Telefon: 018-672680
E-post: therese.englund@uds.slu.se

Postadress:
Smådjurskliniken, Box 7040

750 07 Uppsala
Besöksadress: Ultuna Allén 5A , UppsalaTherese Huldtgren
Therese Huldtgren
Extern resurs vid Akademikonferens; Akademikonferens, administration

Telefon: 018-671574
E-post: therese.huldtgren@slu.se

Postadress:
Akademikonferens
Box 7059
750 07 Uppsala
Besöksadress: BioCentrum, plan 5, Alma's allé 5 , UppsalaTherese Linner
Therese Linner
Facility manager vid Infrastrukturavdelningen; SLU Service Alnarp, teknisk service

Telefon: 040-415221, 0703-586223
E-post: therese.linner@slu.se

Postadress:
SLU Service, Teknisk service, Box 52

230 53 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 1 , AlnarpTherese Löfroth
Therese Löfroth
Universitetslektor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö

Telefon: 090-7868384, 072-2289881
E-post: therese.lofroth@slu.se

Postadress:
Inst för vilt, fisk och miljö

901 83 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd , UmeåTherese Strimell Flodqvist
Therese Strimell Flodqvist
Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
E-post: therese.strimell.flodqvist@slu.se

Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27 , Uppsala