Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Volkmar Passoth
Volkmar Passoth
Forskare FLK vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Livs- och fodermedel

Telefon: 018-673380
E-post: volkmar.passoth@slu.se

Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna , Uppsala