Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 200 sidor som är taggade med SLU Grogrund:
Kostnadseffektiv genomisk selektion

Kostnadseffektiv genomisk selektion

Kort om projektet Genomisk selektion är en relativt ny växtförädlingsmetod som används allt mer. I korthet går metoden ut på att identifiera genetiska markörer och dessas koppling till olika

Nya effektiva metoder för förädling av timotej

Nya effektiva metoder för förädling av timotej

Kort om projektet Timotej ( Phleum pratense L.) är Sveriges mest odlade vallgräs och har därför stor betydelse för produktionen av högkvalitativt foder för såväl boskap som våra sällskapsdjur.

Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer

Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer

Växtförädling som optimerar grödors interaktion med mikroorganismer, för bättre försvar mot sjukdomar, större skördar och minskad användning av kemiska växtskyddsmedel Information om projektet finns

Ärtan - garantin för framtidens gröna protein

Ärtan - garantin för framtidens gröna protein

Kort om projektet Den växande medvetenheten om klimatpåverkan av en kost med hög andel animaliskt protein och önskan att minska vårt importberoende av soja gör att det idag finns en mycket stor

Förbättring av rapskakans kvalitet för högvärdiga foder och livsmedelsändamål

Förbättring av rapskakans kvalitet för högvärdiga foder och livsmedelsändamål

Kort om projektet Raps odlas i Sverige som en självklar, högavkastande och miljömässigt hållbar oljegröda i växtföljder. Idag utvinner man främst olja från frö och restprodukten pressas till en

Rybs - en flexibel och tålig oljegröda för Sverige

Rybs - en flexibel och tålig oljegröda för Sverige

Kort om projektet Rybs är en miljömässigt hållbar oljegröda i växtföljder främst i norra Sverige men är också ett bra alternativ för odling i delar av Svealand. På grund av kraftigt minskade

Framtidens åkerböna för mat och foder

Framtidens åkerböna för mat och foder

Kort om projektet Sverige liksom Europa är idag beroende av importerad soja för att tillgodose behoven av vegetabiliskt protein vilket i hög grad används till foder. Vårt mål är att möta Sveriges

Invigning av SLU Grogrund

Invigning av SLU Grogrund

Den 4 september 2019 invigdes SLU Grogrund i Alnarp, ett av SLU:s särskilda uppdrag från regeringen. Under invigningsceremonin höll landsbygdsminister Jennie Nilsson och rektorn för SLU, Maria

Workshop 28-29 nov 2018

Workshop 28-29 nov 2018

Workshop för pågående och beviljade projekt 28-29 november 2018 samlade SLU Grogrund runt 25 deltagare från akademi och näringsliv för en workshop i Malmö. Inbjudna var de olika deltagarna inom SLU

Evenemang

Evenemang

SLU Grogrund arrangerar Den 4 september 2019 invigdes SLU Grogrund i Alnarp. Workshop den 28-29 nov 2018 Workshopar våren 2018

Cecilia Hammenhag

I Sverige ökar efterfrågan på närodlade proteingrödor. Inom SLU Grogrund undersöker Cecilia Hammenhag och hennes kollegor ärternas egenskaper och genetik. De vill skapa förutsättningar för förädling

Firuz Odilbekov

“Genomisk selektion ökar i popularitet bland växtförädlarna, och vi jobbar med att förbättra verktyget och göra det mindre kostsamt att använda.” Firuz Odilbekov leder SLU Grogrund-projektet "Low

Loading…