Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 41 sidor som är taggade med SLU Grogrund:
Invigning SLU Grogrund

Invigning SLU Grogrund

Invigning av SLU Grogrund lovisa.jones@slu.se Den 4 september 2019 invigs SLU Grogrund i Alnarp, ett av SLU:s särskilda upp­drag från regeringen. Program 14.00 | Invigningsceremoni 

Invigning SLU Grogrund

Invigning SLU Grogrund

Invigning av SLU Grogrund lovisa.jones@slu.se Den 4 september 2019 invigs SLU Grogrund i Alnarp, ett av SLU:s särskilda upp­drag från regeringen. Program 14.00 | Invigningsceremoni 

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Tåligare vete genom effektivare metoder

De pågående klimatförändringarna påverkar svensk livsmedelsproduktion i allt större utsträckning. Redan idag ser vi synliga effekter inom växtodling. Inom SLU Grogrund pågår två projekt som arbetar

Tåligare vete genom effektivare metoder

De pågående klimatförändringarna påverkar svensk livsmedelsproduktion i allt större utsträckning. Redan idag ser vi synliga effekter inom växtodling. Inom SLU Grogrund pågår två projekt som arbetar

Grogrund juni19

SLU Grogrund satsar på resistensförädling för att bidra till friskare grödor för Sverige. En frisk gröda är bra för miljön – den behöver inte besprutas med kemiska preparat. En frisk gröda är bra för

Grogrund juni19

SLU Grogrund satsar på resistensförädling för att bidra till friskare grödor för Sverige. En frisk gröda är bra för miljön – den behöver inte besprutas med kemiska preparat. En frisk gröda är bra för

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund lena.johnson@slu.se Alnarp/Ultuna/Umeå Tomas Österman, handläggare LTV-kansliet, SLU i Alnarp SLUGrogrund@slu.se, 040-41 5037, 072 718 70 78

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund lena.johnson@slu.se LRF, Franzéngatan 6 Stockholm Tomas Österman, handläggare LTV-kansliet, SLU i Alnarp SLUGrogrund@slu.se, 040-41 5037, 072 718 70 78

Favabönor

Svenskproducerade favabönor (åkerbönor) kan bli framtidens mat, tror Åsa Grimberg, forskare vid SLU och koordinator för ett forsknings- och växtförädlingsprojekt för åkerböna som just sjösatts inom

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund lena.johnson@slu.se Webbmöte Alnarp/Ultuna/Umeå Tomas Österman, handläggare LTV-kansliet, SLU i Alnarp SLUGrogrund@slu.se, 040-41 5037, 072 718 70 78

Loading…