Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 125 sidor som är taggade med SLU Grogrund:

Långsiktig satsning på nya sorter av livsmedelsgrödor

I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor. Från och med nästa år föreslås finansieringen öka med 10

Kraftsamling för svenska äpplen

Ett nytt initiativ för att stärka svensk äppelodling har tagit form. I samverkan med representation från bransch, intresseorganisationer och forskning inleds ett aktivt arbete för att öka tillgången

Nosar i jakt på fruktträdskräfta

Mindre skördar och sämre kvalitet på äpplena, det är några effekter av fruktträdskräftan, den mest förödande sjukdomen i svenska äppelodlingar. För att hitta smittan i ett tidigt skede tränas nu

Ukrainas gamla äppelsorter hotas

Genom ett enträget detektivarbete har forskare kartlagt det omfattande släktträd som binder samman många av våra äppelsorter, vilket har klarlagt olika kulturarvssorters inbördes släktskap. Kunskapen

Äppelsvinn

Stora mängder äpplen går till spillo både i våra privata trädgårdar och i industriell produktion. Genom att anpassa lagringsmöjligheterna för äpplen och att skörda vid rätt tidpunkt kan svinnet

Framtidens åkerböna för mat och foder

Kort om projektet Sverige liksom Europa är idag beroende av importerad soja för att tillgodose behoven av vegetabiliskt protein vilket i hög grad används till foder. Vårt mål är att möta Sveriges

HeRo – Healthy Roots: Utveckling av verktyg för urval av odlingssäkra sorter inom svensk växtförädling, med fokus på rotsystemet

Kort om projektet Jordbruksgrödors rotsystem är centrala för upptag av växtnäring, resistens mot sjukdomar och tålighet mot extremväder. Friska rotsystem bidrar därför till minskad risk för missväxt

Workshop med SLU Grogrunds projekt HeRo - Healthy Roots

lisa.beste@slu.se Upptäck framtidens svenska jordbruk: kom och var med på en workshop om urvalsmetoder i växtförädlingen med fokus på rötter. Boka in 27-28 november i din almanacka, då träffas vi i

Anmälan SLU Grogrund workshop

Fyll i dina uppgifter samt vilket eller vilka av SLU Grogrunds projekt du deltar i. Anmäl dig senast den 12 oktober! Välkommen på workshop för SLU Grogrunds pågående projekt! Ta chansen och kom till

Invigning av SLU Grogrund

Den 4 september 2019 invigdes SLU Grogrund i Alnarp, ett av SLU:s särskilda uppdrag från regeringen. Under invigningsceremonin höll landsbygdsminister Jennie Nilsson och rektorn för SLU, Maria

Workshop 28-29 nov 2018

Workshop för pågående och beviljade projekt 28-29 november 2018 samlade SLU Grogrund runt 25 deltagare från akademi och näringsliv för en workshop i Malmö. Inbjudna var de olika deltagarna inom SLU

Evenemang

SLU Grogrund arrangerar Den 4 september 2019 invigdes SLU Grogrund i Alnarp. Workshop den 28-29 nov 2018 Workshopar våren 2018

Loading…