Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 125 sidor som är taggade med SLU Grogrund:

Nya verktyg efterfrågas för att hantera lantbrukets utmaningar

I Sverige har vi kommit långt i utvecklingen av beslutsstödsystem för att beräkna gödslingsbehovet. Något som upplevs som större utmaningar för lantbruket är dock hur man bibehåller mullhalten,

Workshop om metoder inom växtförädling

lisa.beste@slu.se SLU Grogrund planerar en workshop 28 maj, cirka klockan 10:00 - 15:00 med fokus på de senaste metoderna inom växtförädling såsom geneditering, fenotypning med hög genomströmning

Marken viktig att värna när jordbruket flyttar norrut

Sedan 1950-talet har motståndskraften i svenska jordbruksmarker försämrats på grund av ett allt intensivare jordbruk. I kombination med klimatförändringarna innebär det en ökad risk för att marken

Forskare och beslutsfattare i dialog om EU:s markdirektiv och miljöövervakning

Om drygt 25 år ska alla marker i EU vara vid god hälsa, enligt EU-kommissionens förslag på markdirektiv som presenterades sommaren 2023. Direktivet kommer innebära förändringar i våra nationella

Beslut öppnar för nya genomiska tekniker

EU-parlamentet har röstat för ett förslag som öppnar för användning av nya genomiska tekniker i växtförädling. Beslutet kan få stora effekter på livsmedelsförsörjning då det kan öka produktionen,

Disp Ying Liu

Modulation of the glycoalkaloid biosynthesis pathway in potato (Solanum tuberosum L.) and development of CRISPR/Cas9 methodology for tomato (Solanum lycopersicum L.) lotta.malmborg@slu.se Ying Liu,

Styrgruppsmöte lunch till lunch

lisa.beste@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 11 september 2024. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Åhus Boel Sandskär, fakultetshandläggare SLU Grogrund boel.sandskar

Jakten på de goda baljväxterna

Det finns en mängd olika baljväxter med olika egenskaper och smak, men det är fortfarande okänt vilka sorter som uppskattas av konsumenterna. Dessutom innehåller baljväxter antinutrienter som både

Forskare bakar för bättre protein

Högt proteininnehåll och gott om näringsämnen är några av fördelarna med baljväxtmjöl, men hur bra går det egentligen att baka med mjölet? Det undersöker forskare just nu - genom att baka 600

Att välja rätt satellitbild viktigt vid beräkning av mull- och lerhalt

Satelliter är en potentiellt kostnadseffektiv metod för att få information om markens egenskaper, exempelvis mängden kol, men det finns flera utmaningar med tekniken. Forskare i det europeiska

Ny rapport – åtgärder för att minska kadmium i grödor

Höga halter av kadmium i vår mat kan vara hälsoskadligt. Idag får delar av Sveriges befolkning i sig för mycket kadmium, eller på gränsen till för mycket – detta trots att man sedan långt tillbaka

Webbinarium: Introduktion till fjärranalys av mark

Webbinarium: Introduktion till fjärranalys av mark markmiljo-webb@slu.se Vill du lära dig mer om fjärranalys av mark? Under det här webbianriet får du en introduktion till teknikerna och hur de kan

Loading…