Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 128 sidor som är taggade med SLU Grogrund:

Lär känna våra tre nya docenter!

Tre docenter har utnämnts vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV). För att bli docent vid SLU krävs att man har fördjupat och breddat sin ämneskompetens

Projekt

Pågående projekt Avslutade projekt Huvudmannaskap och ekonomi för sortframställning av äpplesorter Härdiga must- och cideräpplesorter Växtförädling i hortikulturell frilandsodling Yin-yang baserade

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund marianne.persson@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 2 november 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Zoom Boel Sandskär, handläggare

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

marianne.persson@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 13 september 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Plats bestäms senare Boel Sandskär, handläggare SLU Grogrund

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

marianne.persson@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 4 april 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se Malmö Boel Sandskär, handläggare SLU Grogrund boel.sandskar@slu.se,

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

marianne.persson@slu.se Deadline för att skicka in underlag till mötet är 16 januari 2023. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se. Zoom Boel Sandskär, handläggare SLU Grogrund boel.sandskar@

Anmälan SLU Grogrund workshop

Fyll i dina uppgifter samt vilket eller vilka av SLU Grogrunds projekt du deltar i. Anmäl dig senast den 12 oktober! Välkommen på workshop för SLU Grogrunds pågående projekt! Ta chansen och kom till

Mot höstvete- och havresorter med lågt kadmiumupptag

Information om projektet finns på engelska. Text på svenska kommer. Projektet pågår: 2022-2024 Projektkoordinator: Rami-Petteri Apuli Deltagande organisationer: SLU, Lantmännen Läs mer i

Grogrundworkshop cerealier

Hur ser framtiden ut för svenska cerealier och hur kan de stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett fyrtiotal personer från akademi och

Jordbrukets digitalisering banar väg för bättre lönsamhet och miljönytta

Att beräkna mängden kväve en gröda behöver är viktigt för en god skörd. Även när kvävegödslingen ska ske är avgörande. Det är dock mycket resurskrävande för lantbrukare att ta reda på grödornas

World Soil Day 2022: ”Soils, where food begins”

World Soil Day 2022: ”Soils, Where food begins” amanda.oberg@slu.se Bördiga och välmående jordar är grunden för vår livsmedelsförsörjning. Men för att jordarna ska kunna bibehålla sin förmåga att

Guldäpplet 2022

Guldäpplet är ett pris som tilldelas någon som utfört förtjänstfulla gärningar inom äpplets värld. 2022 års pristagare är Larisa Gustavsson, biolog och genetiker från Ukraina, som under många år

Loading…