Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund arbetar för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Det sker i samarbete mellan akademi och näringsliv.


Det finns 120 sidor som är taggade med SLU Grogrund:

SLU Grogrund årsrapport 2022

Nu har vi publicerat årsrapporten 2022 för SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor. Passa även på att läsa Jordbruksverkets uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

Disp Jonas Skytte af Sätra

Apple genomics for the Swedish breeding programme lotta.malmborg@slu.se Jonas Skytte af Sätra, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling "Apple genomics for the Swedish breeding

Projekt

Pågående projekt Avslutade projekt Huvudmannaskap och ekonomi för sortframställning av äpplesorter Härdiga must- och cideräpplesorter Produkter baserade på proteinrika grödor - behov och möjligheter

Mer av det som odlas borde kunna bli mat

Nyligen publicerades fyra nya rapporter från Jordbruksverket som visar på stora förluster av potatis, morötter, jordgubbar och kvarnvete redan i produktionsled. Betydande mängder av de produkter som

Baljväxtens dag 2023

Idag uppmärksammar vi baljväxterna. Det finns flera anledningar till att dessa är bra för den odlade marken och de är en viktig komponent för hållbara matsystem. Vid SLU pågår många olika aktiviteter

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor johanna.grundstrom@slu.se Skånebönan är ett kraftsamlande initiativ med målet att Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya

Bättre korn

Kort om projektet Läs mer om projektet på den engelska sidan. Syftet med projektet är att stärka befintlig svensk kornförädling genom att introducera nya och effektiva metoder, i synnerhet

SLU Grogrund - Nätverket

SLU Grogrund - Nätverket marianne.persson@slu.se SLU Grogrund - Nätverket samlas via Zoom för seminarium om ämnen relevanta för svensk växtförädling. Inbjudan via e-post till alla inom akademi,

SLU Grogrund - Nätverket

SLU Grogrund - Nätverket marianne.persson@slu.se SLU Grogrund - Nätverket samlas via Zoom för seminarium om ämnen relevanta för svensk växtförädling. Inbjudan via e-post till alla inom akademi,

SLU Grogrund - Nätverket

marianne.persson@slu.se SLU Grogrund - Nätverket samlas via Zoom för seminarium om ämnen relevanta för svensk växtförädling. Inbjudan via e-post till alla inom akademi, näringsliv och andra

SLU Grogrund - Nätverket

SLU Grogrund - Nätverket marianne.persson@slu.se SLU Grogrund - Nätverket samlas via Zoom för seminarium om ämnen relevanta för svensk växtförädling. Inbjudan via e-post till alla inom akademi,

Cecilia Hammenhag

I Sverige ökar efterfrågan på närodlade proteingrödor. Inom SLU Grogrund undersöker CECILIA HAMMENHAG och hennes kollegor ärternas egenskaper och genetik. De vill skapa förutsättningar för förädling

Loading…