Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund har i uppdrag att samla akademi och näringsliv och utveckla kompetens för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Grogrund2.jpg

SLU Grogrund söker utbildningskoordinator!

Med denna anställning avser vi att samordna utbildningsbehoven för doktorander och postdoktorer inom SLU Grogrund. Den utbildningsansvariga skall även utveckla ett lämpligt kursprogram etc. för att skapa ett bra forskarutbildningsprogram för SLU Grogrunds doktorander. 

Läs mer under lediga tjänster