Sveriges lantbruksuniversitet

Grogrund - kompetenscentrum för växtförädling

Grogrund har i uppdrag att samla akademi och näringliv och utveckla kompetens för att säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Publicerad: 12 juni 2018 - Sidansvarig: Hanna.Weiber.Post@slu.se