Hoppa till huvudinnehåll

SLU Ekoforsk

SLU Ekoforsk utvecklar växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Forskningsprojekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet.


Det finns 1 sidor som är taggade med Ekoforsk:

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och

Loading…