Sveriges lantbruksuniversitet

SLU EkoForsk - fältforskning om ekologisk produktion

Syftet är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet.

Nyheter om projekt inom SLU EkoForsk
Publicerad: 07 maj 2019 - Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se
Loading…