Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Ekoforsk - fältforskning om ekologisk produktion

Syftet är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet.

Nyheter om projekt inom SLU Ekoforsk
Publicerad: 04 mars 2021 - Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se
Loading…