Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 552 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:

Automatisk analys av hästhovens isättning

Objektiva digitala system för analys av hästars rörelsemönster används mer och mer vid hältutredningar och inom forskning. Idag finns metoder för att objektivt mäta hälta i trav men det saknas

Genetiska studier förbättrar fruktsamhet hos fullblod

Intensivt avelsurval ger ofta en hög grad av inavel och kan leda till att skadliga arvsanlag anrikas i arten eller rasen. Detta kan bland annat leda till ökad fosterdöd och därmed sänkt fertilitet.

Nytt gentest kan visa hästars fertilitet

Variationer i könsutvecklingen som kan orsaka försämrad fertilitet är relativt vanligt hos häst men hittills är lite känt om den genetiska bakgrunden. För att utveckla kunskapen inom området har

Träning i motiverande samtal förbättrar veterinär rådgivning

Motiverande samtal är effektiva för att stödja människors förändring, till exempel när det gäller alkohol, rökning och livsstil. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med MeetMe

Kronisk smärta vanligt hos katter med korsbandsskada

Korsbandsskador förekommer hos katter precis som hos människor. Då skadan nyligen inträffat uppvisar katten ofta hälta och ledsmärta, men det är oklart hur vanligt det är med kronisk ledsmärta hos

Suggor med stora kullar behöver oftare behandling

Sedan decennier har suggor fått större och större smågriskullar. Samtidigt har suggornas hållbarhet minskat och många suggor slås nu ut i förtid på grund av juverproblem och hälta. För att undersöka

Fetma ger högt blodtryck och höga kortisolnivåer hos häst

Viktökning och fetma hos människa kan ge upphov till ett försämrat svar på hormonet insulin, hjärt-kärlproblem och förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol. Feta hästar visar också försämrad

Tandhälsan hos suggor från svenska grisbesättningar

Försämrad tandhälsa kan vara smärtsam och medföra andra hälsoproblem. Kunskapen om tandhälsan hos suggor är idag låg och behöver förbättras för att hindra djurlidande och ohälsa. Av denna anledning

Dikalvsproduktion på skogsbeten

Allmänningar har historiskt sett använts både för bete med tamboskap och för att hämta ved och virke. I Norge släpper många lantbrukare fortfarande ut sina betesdjur på allmänningarna, samtidigt som

Rödklöver som foder till hussyrsor?

Hussyrsor är ett potentiellt nytt proteinrikt livsmedel. Vi har i en studie undersökt om den svenska hussyrsan kan födas upp på bara rödklöver. Ökad odling av rödklöver för en eventuell framtida

Åtta veckors sintid kan vara onödigt länge

I samband med sinläggning, sintid, kalvning och följande laktation utsätts kon för stora förändringar i ämnesomsättningen. Sinläggningen kan medföra stress, särskilt hos kor med hög avkastning,

EVOP kan utveckla skötseln på mjölkgårdar

Förutsättningarna för att bedriva mjölkproduktion skiljer mycket mellan olika gårdar. Det kan därför vara svårt att förutse vilken effekt en viss åtgärd, t ex för att uppnå högre avkastning eller

Loading…