Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 628 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:

Betydelsen av Treponema för tandsjukdom hos hund

Tandköttsinflammation och tandlossning hör till de vanligaste hälsoproblemen hos våra hundar. I munhålan finns flera hundra bakteriearter, där bland annat bakterier av släktet Treponema har satts i

Hur påverkas skritten av att hästen går på tygeln?

Vid tävling med ridhästar påverkas resultatet bland annat av hur hästen rör sig i olika gångarter och hur den håller huvudet och halsen. Många ryttare ser en svårighet i att få hästen att röra sig

Hästars Y-kromosomer ger ny information om hingstlinjer

Då färre hingstar än ston används i hästavel har de hingstar som används stort inflytande på avelsresultatet. Det finns därför intresse av att kunna följa hingstlinjer i avelsarbetet. Hingstlinjer

Resorption av kirurgiskt implantat utvärderad

Nya tekniker utvecklas för att erhålla snabbare, enklare och säkrare kirurgi. Ett nedbrytbart implantat som kan användas för att komprimera vävnad och förhindra blödning har utvecklats vid Sveriges

Kartläggning av gener kopplade till kallblodssyndrom

Kallblodssyndrom eller dynamisk larynx-kollaps är en störning i de övre luftvägarna hos hästar och vanligast förkommande hos kallblodstravaren. Defekten gör att de övre luftvägarna täpps till och kan

Välfärdsbedömning av djur på cirkus och djurpark

Djurens välfärd blir allt viktigare i vårt samhälle och spelar stor roll för framgångsrika cirkusar och djurparker. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur data från officiella

Självservering för hästar

Anläggningar med så kallad aktiv grupphästhållning är moderna lösdriftstall där skötarens arbetsmiljö förbättras genom att tunga moment mekaniseras och där hästarna bland annat ges möjlighet till

Ögonbehandling utan kolik

Läkemedlet atropin är viktigt vid behandling av ögonsjukdomen uveit hos häst. Detta för att undvika smärta och permanent synnedsättning. Trots att atropinet ges som ögondroppar är en allvarlig

Moderna hästraser härrör från två orientaliska hingstlinjer

Tidigare analyser av hästars arvsmassa har visat att det finns en skillnad i den genetiska variation som följer faderslinjen (Y-kromosomen) och den som följer moderslinjen (mitokondrie-DNA). En låg

Sjukdomsförekomst hos irländsk varghund

Enligt försäkringsstatistik är risken för irländska varghundar att utveckla hjärtsjukdom 29 gånger högre än för hundar i genomsnitt. Hjärtsjukdomen dilaterad kardiomyopati (DCM) är speciellt vanlig

Hur kan man se om hästens frambenshälta är äkta eller falsk?

När en häst blir bakbenshalt försöker den avlasta det smärtsamma bakbenet genom att förflytta vikten framåt. Detta leder till en nickrörelse med huvudet som lätt kan misstas för en frambenshälta, och

Djurskyddsdata visar riskfaktorer för hästvälfärd

För att kunna förbättra levnadsvillkoren och livskvaliteten hos de djur vi håller behövs objektiv kunskap om deras nuvarande situation. För att få mer kunskap om vilka brister som finns inom svensk

Loading…