Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 584 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:
Påverkar vargen älgskadorna på tall? – data från älgskadeinventeringen (Äbin) ger svar

Påverkar vargen älgskadorna på tall? – data från älgskadeinventeringen (Äbin) ger svar

Leder vargens predation på älg till minskade betesskador inom Sveriges vargområden? Den frågan ställs i en forskningsartikel, publicerad av SLU och Skogforsk. Nedan sammanfattas resultaten på svenska

Skillnader i immunförsvaret hos parasittoleranta getter

Infektioner med parasitära maskar i mage och tarm är ett av de största djurhälsoproblemen inom får- och gethållningen världen över. Resistensutveckling mot avmaskningsmedel ses därför som ett

Virus frodas hos fästingar i varma fladdermusgrottor

Infektionssjukdomar som sprids av till exempel mygg, svidknott och fästingar kallas vektorburna sjukdomar och har globalt sett mycket stor betydelse både för djur- och folkhälsa. Till dessa sjukdomar

Förbättrad analysmetod för bordetella hos hund

Kennelhosta är ett samlingsnamn för övre luftvägssjukdom hos hund orsakad av olika virus och bakterier. Drabbade hundar får en akut karakteristisk torr hosta ofta med kväljningar, liknande kikhosta.

Biomarkören catestatin hos hundar med hjärtsjukdom

Myxomatös klaffsjukdom är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hundar. Sjukdomen innebär att klaffen mellan vänster förmak och kammare förändras och börjar läcka, vilket med tiden leder till

Automatisk klassificering av hästens olika gångarter

Människan har fascinerats över hästens fantastiska rörelsemönster och olika gångarter genom tiderna. Att klassificera olika gångarter görs traditionellt genom en visuell bedömning men rörelsens höga

Specialiserad avel delar svenska varmblodsrasen

Den svenska varmblodiga ridhästen (SWB) härstammar från mångsidiga kavallerihästar. Idag har de flesta SWB-uppfödare specialiserat sin avel antingen mot hoppning eller dressyr. För att ta fram

Endotoxinemi ger utdraget inflammationssvar hos häst

Endotoxinemi är en vanlig och allvarlig komplikation vid bland annat kolik och kraftig luftvägsinfektion hos häst. Gifter från bakterier passerar ut i blodet och hästarnas immunsvar reagerar med en

Mastcellernas roll vid atopisk dermatit

Atopisk dermatit är en allergisk hudsjukdom som drabbar människor och hundar. Immunförsvaret reagerar mot ämnen i den omgivande miljön, och hudförändringar som ger klåda utvecklas. Besvären är oftast

Så pratar veterinären i rådgivning

En studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att veterinärer vid rådgivning till mjölkgårdar främst gav information, ställde frågor och argumenterade för att övertyga djurägaren att göra det

Kycklinguppfödares åtgärder begränsar Campylobacter

Campylobacter är bakterier som kan orsaka allvarlig diarré, magsmärtor, feber och kräkningar hos människa. Bakterierna finns hos livsmedelsproducerande djur och framförallt kycklingkött är en vanlig

Kryptosporidier är vanligt hos svenska grisar

Kryptosporidier är encelliga parasiter som kan smitta alla ryggradsdjur och som framförallt orsakar diarré. Grisar utvecklar oftast inga sjukdomssymptom när de smittas, men infektion kan leda till

Loading…