Hoppa till huvudinnehåll

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 695 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:

Noro- och nebovirus vanliga hos svenska kalvar

Tarminfektioner utgör den vanligaste orsaken till sjukdom och dödsfall hos unga kalvar. För att förebygga detta behövs diagnostik och kunskap om riskfaktorer för smitta. Bovint norovirus och

Många mjölkbesättningar fria från Mycoplasma bovis

De första fallen av en ny typ av Mycoplasma bovis upptäcktes i södra Sverige 2011. Därefter har förekomsten ökat. Infektionen har framför allt orsakat lunginflammation och artrit hos kalvar och

Uppdaterad kontrollstrategi mot spolmask hos höns

Spolmasken Ascaridia galli är idag ett vanligt problem hos värphöns. Parasiten påverkar fåglarnas hälsa och produktivitet och hållbar parasitkontroll är därför en nyckelfråga i denna produktion. I en

Störst ökning av kolinlagring på mjölkgårdar

En ökning av markens organiska kol är viktig för att motverka klimatförändringen. En kartläggning av kolinlagringen för olika produktionsgrenar i Sverige visar att markens kolhalt har ökat allra mest

Kan indikatorer säga något om djurens välfärd?

Ofta höjs röster om att åtgärder för djurvälfärd är dyra för lantbruket. Samtidigt kan en del åtgärder bidra till att kostnaderna minskar på andra håll på gården. Oavsett vilket är det viktigt att

Avmaska rätt för minskad resistens

De vanligaste infektioner som får drabbas av orsakas av mag- och tarmparasiter. I dag används avmaskningsmedel regelbundet för att hålla fåren i god hälsa. Tyvärr upptäcks parasiter som är

Slakt av nötkreatur

Transport till slakteri är ofta stressande för nötkreatur. Med kulgevärsmetoden bedövas djuret med gevär medan det går med bekanta flockmedlemmar i en inhägnad på gården. Skottet gör djuret

Juverinfektion vanligt hos svenska tackor

De flesta internationella studier som undersökt juverhälsa hos tackor har utförts på mjölkproducerande får. I Sverige är detta en ovanlig produktionsform, här är de flesta fårbesättningar i stället

Kronisk mastit

Mastit är en inflammation som kan uppstå i juvret hos bland annat mjölkkor. Förutom en negativ inverkan på djurvälfärden drabbas även bondens ekonomi. Kor som blir långvarigt sjuka utgör ett särskilt

Sensorsystem i KoKalv-projektet

Det finns intresse bland såväl lantbrukare som konsumenter för system där mjölkraskalvar får gå kvar hos korna under den period de dricker mjölk. Ett treårigt forskningsprojekt om att hålla kor och

Campylobacter från ekologisk kyckling mindre resistenta

Antibiotikaresistens är en stor framtida utmaning. Även om vi i Sverige har en klok och låg antibiotikaanvändning till djur är resistenta bakterier ett växande problem. I stora delar av världen har

Är dosen antibiotika rimlig till nyfödda föl?

Blodförgiftning hos nyfödda föl är en livshotande sjukdom som uppkommer på grund av att bakterier tagit sig ut i blodet. Sjukdomen behandlas med antibiotika men det nyfödda fölets organ är inte fullt

Loading…