Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 544 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Widman et al. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society

Blodanalys avslöjar om tiken har äggstockar kvar

Hos tikar med okänd historik, till exempel på grund av ägarbyte, kan det vara svårt att veta om äggstockarna är bortopererade eller inte. Ibland är det också oklart om det finns äggstocksrester kvar

Olika villkor för vilda djur

Vilda djur studeras i forskningssyfte men också inom viltförvaltning, bland annat för populations- och miljöövervakning och för bevarandeprojekt. Metoderna för infångning, sövning, märkning och

Kan rengöring med släckt kalk hjälpa vid kalvdiarréproblem?

Diarré är vanligt hos unga kalvar och orsakas ofta av den encelliga parasiten Cryptosporidium parvum (kryptosporidier). En sjuk kalv utskiljer miljontals s.k. oocystor (mikroskopiska ägg) som är

Ny biomarkör för sjukdomen osteoartrit

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har identifierat ett fragment som bildas när brosk bryts ner i leden på grund av en inflammation, t ex osteoartrit. Osteoartrit (OA) är den vanligaste

Enkät om hundars tandhälsa validerad

Parodontit är en inflammation i tandens stödjevävnad som orsakas av bakteriebeläggning på tänderna, så kallad plack. Sjukdomen ger obehag och kan i slutändan leda till tandlöshet om den inte

Värmetålig transport av blodprover

Peste des petits ruminants (PPR) är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar små idisslare. För nuvarande är sjukdomen spridd i stora delar av Afrika och Asien, men spridningen ökar. FN

Kan stresshormoner mätas i urin från katt?

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som bland annat utsöndras vid smärta och stress. Utsöndringen ökar också i samband med vissa cancertyper och hormonerna har därför potential att fungera som

Symptomfria unghästar kan vara smittade med kvarka

Luftvägssjukdomen kvarka hos häst orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen medför både stort lidande för djuren och ekonomiska förluster för drabbade stallägare. Symptomen varierar mellan

Säkrare kortisonbehandling och dopningskontroll

Hältor är ett vanligt problem hos hästar, både hos hästar som tävlar och hos de som rids på hobbynivå. För medicinsk behandling av halta hästar används ofta kortisonpreparat, till exempel dexametason

Se upp med molybdenhalten i fodret

Molybden kan tillsammans med koppar bilda komplex i vommen hos idisslare, vilket försvårar deras tillgodogörande av koppar. Höga molybdenvärden i fodret innebär därmed risk för mer eller mindre akut

Grisens knorr visar hur svansen mår

Svansbitning är en beteendestörning hos grisar, ofta orsakad av brist på sysselsättning. Beteendet orsakar smärta och försämrad hälsa och produktion hos den bitna grisen, men är även ett tecken på