Hoppa till huvudinnehåll

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 722 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:

Prostataförstoring hos hanhund

Godartad prostataförstoring är vanligt hos okastrerade hanhundar och kan orsaka smärta och försvåra tarmtömning. Prostata ökar normalt i storlek under de första levnadsåren, men medan tillväxten

Avmaska rätt för minskad resistens

De vanligaste infektioner som får drabbas av orsakas av mag- och tarmparasiter. I dag används avmaskningsmedel regelbundet för att hålla fåren i god hälsa. Tyvärr upptäcks parasiter som är

Frysning av kycklingkött minskar mängden Campylobacter

De flesta Campylobacter-infektioner hos människor är sporadiska fall, ofta kopplade till privata hushåll. Fjäderfäkött anses vara den främsta källan till campylobacterios och det finns betydande

Mänskliga relationers betydelse för veterinärers antibiotikaförskrivning

I jämförelse med de flesta andra länder används väldigt lite antibiotika för lantbrukets djur i Sverige. Internationella studier visar att restriktiv antibiotikaanvändning kan påverka relationen

Ny kunskap om mastceller vid astma hos hästar

Astma är en kronisk sjukdom i luftvägarna som kan ge andningsbesvär och nedsatt prestationsförmåga hos hästar. Sjukdomen ger ofta en ansamling av mastceller eller andra inflammatoriska celler i

Rengöring av stallinredning och ridutrustning är viktigt för att förhindra spridning av kvarka

Kvarka är en välkänd infektionssjukdom hos häst som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen ger framförallt feber, näsflöde och förstorade lymfknutor men kan också ge allvarliga

Vad kostar en kronisk mastit?

Mastit, eller juverinflammation, är en sjukdom som orsakar stora ekonomiska förluster inom mjölkproduktionen. Ibland kan en mastit bli kronisk, dvs pågå en längre tid. Då ökar risken för att andra

Minska grisens stress med lugn hantering

De som arbetar med transport av slaktgrisar kommer i nära kontakt med grisarna vid på- och avlastning. Lugn hantering behövs för att undvika stressade djur. I en studie undersöktes interaktioner

Lovande biomarkör för att påvisa osteoartrit hos hästar

Osteoartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom med ett långsamt förlopp där det kan vara svårt att fånga upp tidiga sjukdomstecken då hästen inte har kliniska symtom i form av hälta. En

Akvakulturens möjligheter och utmaningar

Säg ”jordbruk” och alla får en bild av vad du pratar om. Men säg ”vattenbruk” eller ”akvakultur”, och associationerna blir nog inte lika tydliga. Akvakultur har stor potential att växa, eftersom vår

Juverinfektion vanligt hos svenska tackor

De flesta internationella studier som undersökt juverhälsa hos tackor har utförts på mjölkproducerande får. I Sverige är detta en ovanlig produktionsform, här är de flesta fårbesättningar i stället

Uppdaterad kontrollstrategi mot spolmask hos höns

Spolmasken Ascaridia galli är idag ett vanligt problem hos värphöns. Parasiten påverkar fåglarnas hälsa och produktivitet och hållbar parasitkontroll är därför en nyckelfråga i denna produktion. I en

Loading…