Hoppa till huvudinnehåll

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 650 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:

Risken för korsbandsskada varierar mellan hundraser

Korsbandsskada är vanligt förekommande hos hund och kan leda till långvariga besvär med hälta och smärta. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt förekomst av korsbandsskada i den

Halm bra fodermedel för vissa hästar

Halm rekommenderas bland annat till överviktiga hästar eftersom det innehåller lite energi och tar lång tid att tugga. Tidigare forskning har dock visat att utfodring med halm kan ge ökad risk för

Hjärtmuskelprotein möjlig förklaring till hjärtsjukdom

Människan har genom aktivt avelsarbete de senaste århundradena skapat en otrolig mångfald av hundraser med olika utseenden och egenskaper. Tyvärr har processen också medfört att många raser blivit

Hästens ögontemperatur mätt med infraröd teknik

Det finns flera studier där man med infraröd teknik mätt ögontemperaturen på hästar för att ta reda på om djuren är stressade. Metoden är dock inte vetenskapligt utvärderad och det är oklart om dessa

Signalsubstans i ledvätska ökar vid ledinflammation

Nerve Growth Factor (NGF) är en signalsubstans som reglerar flera olika processer i nervsystemet. Tillväxt och utveckling, eller tvärt om celldöd, kan blir följden av en ökad mängd NGF beroende på

Nya möjligheter att hjälpa hästar med klåda

Klåda hos häst påverkar hästens livskvalitet och användbarhet, och kan göra att hästen kliar sig sårig. Utbudet av effektiva läkemedel som lindrar besvären är begränsat och det behövs nya alternativ.

Kartläggning av rutiner vid professionell hundtandvård

Tandproblem är mycket vanligt hos hund, både tandlossning och tandfrakturer tillhör de allra vanligaste sjukdomarna hos hund. Regelbundna undersökningar och tandrengöringar utförda av veterinär och

Operationsmetoden viktig för resultatet vid korsbandskirurgi

Hos hundar är korsbandsskada en vanligt förekommande knäledssjukdom som ofta behandlas kirurgiskt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har

Behandling av malignt melanom utvärderad

Malignt melanom är en allvarlig sjukdom hos både människor och hundar. Det är framförallt cancerformens stora benägenhet att ge metastaser i vitala organ såsom lungor, bukorgan och centrala

Utvärdering av resorberbart kirurgiskt implantat

Kastration av hingst är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen på häst, men risken för komplikationer är hög. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar tillsammans med KTH för att hitta

Tandborststund med hund - lätt att göra rätt på flera sätt!

Dålig munhälsa är ett vanligt och ofta smärtsamt problem hos hundar som i många fall påverkar hundarnas livskvalitet. För att upprätthålla god tandhälsa rekommenderas daglig tandborstning men många

Kolla betesdjuren med digital teknik

Naturbetesmarker är ofta otillgängliga och svåra att överblicka. Manuell tillsyn är tidskrävande och försvåras också av att djuren kan vara utspridda över stora områden. Ny teknik möjliggör

Loading…