Hoppa till huvudinnehåll

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 667 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:

Ny metod för upptäckt av parasiter hos får

Betande får exponeras ständigt för inälvsparasiter av olika arter, varav de som lever i löpmagen är skadligast. Den vanligaste effekten är nedsatt lammtillväxt. Ett nytt sätt att studera vilka

Kartläggning av fruktad sjukdom hos getter i Tanzania

Peste des petits ruminants (PPR) är en fruktad virussjukdom som drabbar får och getter i Afrika, Mellanöstern och Asien. Sedan 2008 finns sjukdomen i Tanzania. Den påvisades då i norra delen av

Tackors parasitsmitta varierar med säsong

Många fårägare undersöker parasitläget hos sina tackor innan de släpps på bete. Djuren avmaskas om smittan är hög, för att minska smittspridning på betet. Hur smittläget påverkas av lamnings- och

Kontroller av djurvälfärd

Nämn ordet djurvälfärd och de flesta tänker på att djur ska må bra. Ett så kallat djurskyddsprotokoll fokuserar dock bara på att djurens tillvaro inte ska understiga gränsen för vad vi kan acceptera.

Deltagande epidemiologi för insamling av data

Deltagande epidemiologi är en samling metoder där den lokala befolkningen engageras för insamling av data. Metoderna kan användas inom veterinärmedicin för att samla data där statistik inte finns att

Larver till höns

Larver av svarta soldatflugor (BSF, Hermetia illucens) kan omvandla organiskt avfall till högvärdig biomassa och därefter användas som proteinkälla för fjäderfä. BSF-larver innehåller mycket protein

Ensilage i fullfoder till grisar

Ensilage kan fungera som proteinråvara till storgrisar. Utfodring av ensilage i fullfoder har visat sig vara en framgångsrik lösning som ger god tillväxt hos grisarna. Därtill blir foderspillet lägre

Låt sovande kycklingar sova

Som alla unga djur spenderar slaktkycklingar en stor del av dygnets tid med att vila och sova. Sömnen behövs för bland annat återhämtning, tillväxt och välmående. Tillräckligt mycket sömn är därför

Tarmflora och grisars beteende

En gynnsam tarmflora kan vara en nyckelfaktor för god välfärd vid grisuppfödning. Det finns en direkt kommunikation mellan tarmen och hjärnan, och data från människor och möss har visat att en störd

Restprodukter i foderstaten

Både i Sverige och globalt utfodras våra lantbruksdjur med en stor andel restprodukter från produktionen av livsmedel och bioenergi. Ändå används nästan 60 % av jordbruksmarken globalt för direkt

Åtgärder mot svansbitning

Svansbitning är ett allvarligt djurvälfärdsproblem med negativa ekonomiska konsekvenser för grisproducenten. En internationell forskargrupp har undersökt kostnadseffektiviteten hos sju nyckelåtgärder

Utevistelse till ekokycklingar

Långsamväxande slaktkycklinghybrider finns på ett drygt tiotal svenska ekologiska gårdar. Vi har besökt de flesta av gårdarna för att samla in data om denna relativt nya produktion. Studien syftar

Loading…