Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 611 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:

Besök av vårdhund ökar temperaturen hos äldre

Oro hos de äldre ses som ett stort problem på äldreboenden och oron behandlas ofta med olika typer av läkemedel. Ett möjligt icke-läkemedelsbaserat alternativ för att minska oron hos de äldre är att

Blodtrycksmätning i kattens bur ger jämnare blodtryck

Blodtrycksmätning rekommenderas för katter med kronisk njursjukdom, en överaktiv sköldkörtel och för äldre katter. Man vet dock att klinikmiljön och andra faktorer kan påverka blodtrycket och ge

Hur förändras travhästars rörelsemönster i kurvor?

Vid hältutredning hos travhästar kan det vara intressant att studera rörelsemönstret när hästen körs på bana i högt tempo. Det är dock inte känt om och hur travhästens rörelsemönster förändras vid

Hur känner hästen för oss människor?

Forskning har visat att hundar har en förmåga att skapa starka känslomässiga band till en person redan efter ett fåtal korta möten. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har forskare

Blodtrycksmätning hos hund - kan du lita på resultatet?

Högt blodtryck är ett allvarligt tillstånd som uppkommer vid olika sjukdomar hos hund. Dessvärre kan tillfälligt höga värden misstolkas. Till exempel kan tillfälligt högt blodtryck uppkomma på

Skritt eller trav, vänster eller höger?

Objektiv analys av hästens rörelser kan användas för att svara på många frågor relaterade till hälsa, funktion och prestation. Objektiva rörelseanalyssystem kräver dock ibland avancerade lösningar

Avelsvärdering och hastighet i islandshästens gångarter

Avelsarbetet inom islandshästrasen bygger på två delar; en exteriörbedömning och ett ridmoment. I ridmomentet bedöms gångarterna efter rytm och balans men även gångarternas hastighet är viktig. Det

Ämnen i hästars blod kan störa laboratorieanalyser

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare visat att hundar och katter kan ha så kallade heterofila antikroppar i blodet. Oftast vet man inte hur de heterofila antikropparna uppkommer

Öroninflammation hos häst

Hästar får sällan öroninflammationer. Det kan därför vara svårt att känna igen symptomen och det kan ta lång tid innan drabbade hästar får korrekt vård. För att beskriva sjukdomssymptom och ta reda

Smittsamma bakterier hos apor, människor och i miljön

I takt med att människan påverkar de vilda djurens levnadsmiljöer minskar ofta avståndet mellan människor och vilda djur, vilket ökar risken för överföring av smittämnen mellan djur och människor. I

Påverkar träningsmetoderna relationen till hästen?

Hur ser vår relation till hästen ut och hur påverkar olika träningsmetoder hästens syn på relationen? I en studie som genomfördes vid Linköpings universitet i samarbete med Sveriges

Nya möjligheter att hjälpa hästar med klåda

Klåda hos häst påverkar hästens livskvalitet och användbarhet, och kan göra att hästen kliar sig sårig. Utbudet av effektiva läkemedel som lindrar besvären är begränsat och det behövs nya alternativ.

Loading…