Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 464 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:

Ugandiska djurägares syn på smittor och smittskydd

Infektionssjukdomar försämrar djurhälsan och försvårar livsmedelsproduktionen. I låginkomstländer med brist på veterinärmedicinsk rådgivning och behandling är förebyggande åtgärder extra viktigt.

IGF-I kopplad till prognos för katter med diabetes

Diabetes mellitus är en vanlig hormonell sjukdom som ökar bland katter. Behandling består av ändrad kosthållning, motion och insulinsprutor. Katter med diabetes kan tillfriskna och klara sig utan

Ny diagnostik för kronisk njursjukdom hos hund

Kronisk njursjukdom är vanlig hos hund men kan vara svår att upptäcka i ett tidigt stadium då hundarna ofta inte visar några tydliga sjukdomstecken. För tidig diagnos behöver känsliga diagnostiska

Hjärt-kärlförändringar hos hästar med EMS

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en sjukdom hos häst som kännetecknas av insulinresistens, fetma och fång. Insulinresistens innebär att kroppens celler svarar onormalt på hormonet insulin,

Ny metod för beräkning av inavelsgrad hos kallblod

Kallblodstravaren har avlats för prestation på travbanan sedan 50-talet. Resultatet är en markant förbättrad travprestation men samtidigt har inavelsgraden successivt ökat i rasen. För att undvika

Kortison vid akut ledinflammation hos häst

Ledinflammation är en vanlig orsak till smärta och hälta hos både tävlings- och sällskapshästar. För att komma till rätta med inflammationen ges ofta kortison genom injektion direkt i leden. Det

Framsteg inom kirurgi för små patienter

Kirurgiska ingrepp i bröstkorgen, till exempel på grund av lungsjukdom, utförs genom en så liten öppning som möjligt för att minimera smärta. Hos katter och andra mindre djur gör detta att vissa

Är alla rörelseasymmetrier hos ridhästar smärtutlösta?

Forskningsstudier har visat att många friska ridhästar i full träning rör sig lika asymmetriskt som hästar som utreds för lindriga hältor. Idag saknas kunskap för att bedöma om hästar med mindre

Därför får hästar med EMS fång trots restriktiv utfodring

Fång är en mycket smärtsam sjukdom som drabbar hovarna hos häst. En vanlig orsak till fång är att för höga nivåer av det blodsockerreglerande hormonet insulin ansamlas i blodet. Höga insulinnivåer

Ingen spilld mjölk med salicylsyrabandage vid klövont

Klövspaltsinflammation är en smittsam och smärtsam klövsjukdom hos nötkreatur över hela världen. Den behandlas vanligen med antibiotika, men om sjukdomen inte upptäcks och behandlas i tid kan

Betande gotlandsruss gynnar biologisk mångfald

Trots internationella överenskommelser och nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige och många andra delar av världen. I Sverige är en stor del av odlingslandskapets mångfald

Överlever fler smågrisar om suggan begränsas vid grisningen?

Mycket görs för att minska antalet smågrisar som dör under diperioden, men hög dödlighet är fortfarande ett bekymmer i svenska smågrisbesättningar. I en SLU-studie jämfördes smågrisdödligheten i två

Loading…