Sveriges lantbruksuniversitet

Botanik

Botanik är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.


Det finns 158 sidor som är taggade med Botanik:
IYPH 2020

IYPH 2020

FN har utsett 2020 till det Internationella växtskyddsåret (IYPH2020), för att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter för att trygga livsmedelsförsörjningen, minska fattigdomen,

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Klimat

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Verksamhet Klimat

Klimatförändringen kommer att ge effekter på våra ekosystem. Därför måste vi redan nu börja identifiera de största riskerna och ta fram strategier för att anpassa jord- och skogsbruk. Inom programmet

Klimatmöte - COP

FN:s klimatkonvention (UNFCCC) organiserar årligen klimatmöten, främst de årliga COP-mötena (Conference of Parties) där alla länder som skrivit under klimatkonventionen träffas och förhandar om hur

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Jordgubbsappen

Jordgubbsappen

Ett nytt verktyg för artbestämning och rapportering av arter som finns i jordgubbsplanteringar i våra svenska trädgårdar. Har du jordgubbar i din trädgård eller på uteplatsen? Då kan du hjälpa oss

Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtskydd Var tionde forskare vid SLU arbetar med växtskydd. SLU Plattform växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika

Gamla vägkanter har ofta en särskilt värdefull ängsflora

Den stora minskningen av arealen naturbetesmark och äng under de senaste 200 åren utgör ett hot mot alla de växter som behöver ett öppet landskap. Det är känt sedan tidigare att vägkanter kan vara en

Gamla vägkanter har ofta en särskilt värdefull ängsflora

Den stora minskningen av arealen naturbetesmark och äng under de senaste 200 åren utgör ett hot mot alla de växter som behöver ett öppet landskap. Det är känt sedan tidigare att vägkanter kan vara en

Våren har kommit extremt långt – hjälp oss hålla koll på hur långt

Med vårtemperaturer redan i januari kom många vårtecken fram extremt tidigt i år. Sedan har vädret varierat, med rekordmycket snö längst upp i Riksgränsen, stormar med kylig vind och slutligen

Våren har kommit extremt långt – hjälp oss hålla koll på hur långt

Med vårtemperaturer redan i januari kom många vårtecken fram extremt tidigt i år. Sedan har vädret varierat, med rekordmycket snö längst upp i Riksgränsen, stormar med kylig vind och slutligen

Loading…