Hoppa till huvudinnehåll

Botanik

Botanik är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.


Det finns 54 sidor som är taggade med Botanik:

Integrerad miljöövervakning (IM)

Genom Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) skapar vi tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

Se vilka seminarier, konferenser och andra event som sker på SLU!

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Vårdagjämning, men vilka vårtecken ser vi, och var och när?

I dag infaller vårdagjämningen, då dag och natt är lika långa i hela landet. Själva våren kommer däremot vid olika tidpunkter i olika landsdelar och vissa växter visar vårtecken redan före den

Skog och klimat

Vi forskar, undervisar och tar fram beslutsunderlag kring lösningar på hur skogen klarar klimatförändringarna.

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Hyggesfritt skogsbruk

Intresset är stort för hyggesfritt skogsbruk bland skogsägare i Sverige. Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att

Samisk och renskötselrelaterad forskning

Här finns forskning och projekt som rör samiska frågor. Sidorna om forskning vid SLU med samisk anknytning är framtagna inom Navet för samiska frågor. Målet är att hitta och samla aktörer som arbetar

Skog och klimat

Vad säger forskningen om skog och klimat? Hur påverkas skogsbruk och skogsmark av den globala uppvärmningen? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra

Växtskyddsforskning i media

Här hittar du ett axplock av poddsändningar, nyhetsartiklar, radioprogram och annat relaterat till SLU:s växtskyddsforskning. Poddar och radio Skydda din trädgård med djur, svampar och bakterier Hur

Nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vår sändlista om du vill få information om aktiviteter inom området växtskydd med fokus på SLU. Nyhetsbrevet skickas ut 2-5 gånger per år. Fyll i och skicka in formuläret!

Loading…