Sveriges lantbruksuniversitet

Botanik

Botanik är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.


Det finns 121 sidor som är taggade med Botanik:
Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. SLU Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s

Alla nyheter Plattform växtskydd

Alla nyheter Plattform växtskydd

Alla nyheter SLU Plattform växtskydd Katja.Fedrowitz@slu.se Alla nyheter Plattform växtskydd Här hittar du alla nyheter inom växtskydd på SLU.

Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

Alla kalenderhändelser inom växtskydd på SLU

SLU Plattform växtskydd samlar alla händelser inom växtskydd på SLU här.

Viktoria Wiklicky

Viktoria Wiklicky

viky0001 Biologist (M.Sc.) It was a long and exciting journey going from the teenage insect-enthusiast to making a living out of farming insects. I was lucky enough to fulfill my dream of running

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Nationella växtskyddskonferensen 2018

Nationella växtskyddskonferensen 2018

SLU och Jordbruksverket arrangerade den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala, på SLU campus i Ultuna. Lantbruk – skog – trädgård Konferensens teman Nya ogräs och

Dis Anne Njoroge

Dis Anne Njoroge

Population structure and pathogenicity evolution of Phytophthora infestans affects epidemiology and management of late blight disease. maisam.ali@slu.se Anne Njoroge försvarar sin avhandling den 29

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Dis Anne Njoroge

Dis Anne Njoroge

Population structure and pathogenicity evolution of Phytophthora infestans affects epidemiology and management of late blight disease. maisam.ali@slu.se Anne Njoroge försvarar sin avhandling den 29

Waqas Khan Kayani

Waqas Khan Kayani

wani0004 Please change to english version for my full CV

Fenologisymposium 2019

Fenologisymposium 2019

F enologiska förändringar och deras påverkan på samhället - Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande I anslutning till OIKOS-mötet 2019 i Ultuna, Sverige, håller Svenska

UPSC Seminarium: Cyril Zipfel

UPSC Seminarium: Cyril Zipfel

Regulation of receptor kinase signaling during immunity and beyond UPSC Cutting-Edge Seminarium Cyril Zipfel Department of Plant and Microbial Biology, University of Zurich, Switzerland Titel: