Sveriges lantbruksuniversitet

Botanik

Botanik är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.


Det finns 118 sidor som är taggade med Botanik:
UPSC Seminarium: Cyril Zipfel

UPSC Seminarium: Cyril Zipfel

Regulation of receptor kinase signaling during immunity and beyond UPSC Cutting-Edge Seminarium Cyril Zipfel Department of Plant and Microbial Biology, University of Zurich, Switzerland Titel:

UPSC Seminarium: Tree Ring Genomics

UPSC Seminarium: Tree Ring Genomics

Tree Ring Genomics UPSC Seminarium Kelly Swarts Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology, Austrian Academy of Sciences, Wien Titel: Tree Ring Genomics Kontakt: Ove Nilsson Seminarium

UPSC Seminarium: Cyril Zipfel

UPSC Seminarium: Cyril Zipfel

Regulation of receptor kinase signaling during immunity and beyond UPSC Cutting-Edge Seminarium Cyril Zipfel Department of Plant and Microbial Biology, University of Zurich, Switzerland Titel:

UPSC Seminar: Jonathan and Krista Plett(2)

UPSC Seminar: Jonathan and Krista Plett(2)

Fast Talkers and Greedy Merchants: Trying to understand what enables ectomycorrhizal fungi to colonize their hosts, strength of fungal signaling or equality in nutrient exchange UPSC Seminar

Fenologisymposium 2019

Fenologisymposium 2019

F enologiska förändringar och deras påverkan på samhället - Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande I anslutning till OIKOS-mötet 2019 i Ultuna, Sverige, håller Svenska

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Naturvård/biologisk mångfald

Vad händer med däggdjur, fåglar, mossor, lavar, insekter och andra artgrupper i det brukade skog- och jordbrukslandskapet? Hur påverkas de av ett ändrat klimat eller andra förändringar? Vi angriper

Fascinerande växters dag 2019 Umeå

Fascinerande växters dag 2019 Umeå

Fascinerande växters dag 2019 i Umeå anne.honsel@slu.se Kom förbi och bli fascinerad av växternas värld! Vi kommer att erbjuda till olika aktiviteter runt växter och växtforskning. Fascinerande

UPSC Seminar: Chung-Jui Tsai

UPSC Seminar: Chung-Jui Tsai

CRISPR genome Editing in Populus UPSC Seminar Speaker: Chung-Jui Tsai Department of Genetics, University of Georgia, USA Title: CRISPR genome Editing in Populus Host: Nathaniel Street   More

UPSC Seminar: Chung-Jui Tsai

UPSC Seminar: Chung-Jui Tsai

CRISPR genome Editing in Populus UPSC Seminar Speaker: Chung-Jui Tsai Department of Genetics, University of Georgia, USA Title: CRISPR genome Editing in Populus Host: Nathaniel Street   More

UPSC Seminar: Jonathan and Krista Plett

UPSC Seminar: Jonathan and Krista Plett

Fast Talkers and Greedy Merchants: Trying to understand what enables ectomycorrhizal fungi to colonize their hosts, strength of fungal signaling or equality in nutrient exchange UPSC Seminar

UPSC Seminar: Jonathan and Krista Plett

UPSC Seminar: Jonathan and Krista Plett

Fast Talkers and Greedy Merchants: Trying to understand what enables ectomycorrhizal fungi to colonize their hosts, strength of fungal signaling or equality in nutrient exchange UPSC Seminar