Material om SLU:s växtskyddsforskning

Senast ändrad: 25 januari 2024
En blomma med sex blombland med olika foton: en grangren, tomater, raps med ett bi på, laboratorieutrustning, en skalbagge och en salladsodling. Foto.

Här finns material att ladda ner som presenterar SLU:s växtskyddsforskning samt rapporter från fokusgrupper som arbetat med olika aspekter av växtskydd.

Filmer om växtskydd

Hösten 2021 producerades en film om SLU:s växtskyddsforskning. Filmen är 1:37 minuter lång och på engelska (den är textad på svenska och engelska). Den finns att se längre ner på sidan. Under FN:s år för växtskydd 2020 producerades åtta filmer om aktuell växtskyddsforskning på SLU. 

Skrivbordsbakgrund och postrar

Den här illustrationen finns som skrivbordsbakgrund och som poster för att skriva ut i liggande eller stående format. Texten är på engelska.

Illustration av växtskyddsforskningsområden på SLU. Illustration.

Bildarkiv

Institutionen för växtskyddsbiologi har ett bildarkiv med växtskador och växtskadedjur.

Fakta:

Rapporter från Fokusgrupper i växtskydd

Fem tematiska samverkansgrupper, så kallade fokusgrupper, förde en fruktbar dialog med intressenter inom specifika, växtskyddsrelaterade ämnen inom SLU:s dåvarande Plattform växtskydd. Här är slutrapporterna från 2019 där kunskapslägen sammanfattas och idéer för framtiden tagits fram.

Övriga rapporter

Möjliga tillämpningar av nya genomiska tekniker inom integrerat växtskydd -Rapport från 2023 av Milla Karlsson, Jens Sundström, Anna Berlin och Erik Andreasson


Kontaktinformation

Katja Fedrowitz
Administrativ koordinator SLU Skogsskadecentrum
Koordinator SLU Nätverk växtskydd
Telefon: +46 018 67 21 96
Epost: Katja.Fedrowitz@slu.se