Material om SLU:s växtskyddsforskning

Senast ändrad: 13 januari 2022
En blomma med sex blombland med olika foton: en grangren, tomater, raps med ett bi på, laboratorieutrustning, en skalbagge och en salladsodling. Foto.

Här finns material att ladda ner som presenterar SLU:s växtskyddsforskning samt rapporter från fokusgrupper som arbetat med olika aspekter av växtskydd.

Filmer om växtskydd

Hösten 2021 producerades en film om SLU:s växtskyddsforskning. Filmen är 1:37 minuter lång och på engelska (den är textad på svenska och engelska). Den finns att se längre ner på sidan. Under FN:s år för växtskydd 2020 producerades åtta filmer om aktuell växtskyddsforskning på SLU. 

Skrivbordsbakgrund och postrar

Den här illustrationen finns som skrivbordsbakgrund och som poster för att skriva ut i liggande eller stående format. Texten är på engelska.

Illustration av växtskyddsforskningsområden på SLU. Illustration.

Fakta:

Rapporter från Fokusgrupper i växtskydd

Fem tematiska samverkansgrupper, så kallade fokusgrupper, förde en fruktbar dialog med intressenter inom specifika, växtskyddsrelaterade ämnen inom SLU:s dåvarande Plattform växtskydd. Här är slutrapporterna från 2019 där kunskapslägen sammanfattas och idéer för framtiden tagits fram.

Rapporterna läggs upp allt eftersom de tillgänglighetsanpassats.


Kontaktinformation

Katja Fedrowitz
Koordinator SLU Nätverk växtskydd & SLU Nätverk växtförädling & avel
Telefon: +46 018 67 21 96
Epost: Katja.Fedrowitz@slu.se