Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 273 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

LA Exjobb

Redovisningar av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten, gjorda av studenterna på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala.

Forskning

Vår forskning fokuserar på de samhälleliga aspekterna av naturresursförvaltning och markanvändning. Frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer står i centrum för vår forskning.

Coala

Kan en ny syn på hur vi lever kring kusten göra det lättare att möta problemen med översvämningar och stigande hav? Konst ska nu engagera medborgarna i frågan. Projektet Konstkiosk landar i

Testbäddar

Forskning om uthålliga mark-, vatten-, och växtsystem i urbana utemiljöer är en del av verksamheten vid SLU. Syftet är att utveckla kunskap om vad en växtbädd i stadsmiljö bör bestå av som hjälper

LA exjobb

Presentation av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Landscape Architecture for

Årets designtävling avgjord!

Pristagarna är nu klara i studentdesigntävlingen 2023. I samband med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds SKKF Rikskonferensen 22–23 maj, röstade deltagarna fram vinnarna i årets tävling.

Landscape governance talk

catherine.kihlstrom@slu.se ”Priorities and barriers for urban ecosystem service provision: An exploration of stakeholder perspectives in Addis Ababa, Cincinnati, and Malmö” Välkommen till ett nytt

Tre professorer installerade

Fredagen den 12 maj installerades Georg Carlsson och Åsa Ode Sang vid LTV-fakulteten och Vilis Brukas vid S-fakulteten under högtidliga former. Mer information om alla SLU:s nya professorer 2023

Nya projekt beviljade

Nu startar en rad nya spännande projekt som fått finansiering. Vad sägs om exempelvis stadslandskapets tallar, gestaltning via förvaltning och containerodling? Målet med Moviums samfinansierade

Den lekfulla staden: case Köpenhamn

parvin.mazandarani@slu.se Den 7–8 september har du återigen möjlighet att följa med Movium på studieresa till Köpenhamn. Foto: Fredrik Jergmo. På förfrågan gör vi återigen en studieresa till

Vad skiljer en lekotop från andra gestaltade lekmiljöer?

Fredrika Mårtensson är miljöpsykolog och forskare vid SLU och en av författarna till rapporten Lekotoper i teori och praktik. Fredrika Mårtensson berättat för Titti Olsson: – Lekotop är ett koncept

Loading…