Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 298 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:

Undervisning

Sommarkurs, teori och praktik. I kursen Sommarkurs i agrarhistoria (10 hp) utbildas studenter i landskaps- och agrarhistoria. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av äldre odlingslandskap

Kulturreservatet

Kulturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med avdelningen för Agrarhistoria vid SLU, som arbetar med allt från praktisk skötsel till att ta fram historiskt

Uppsala Health Summit 2019 söker assistenter

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer

Uppsala Health Summit 2019 söker assistenter

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer

Uppsala Health Summit 2019 söker assistenter

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer

Lisa Diedrich gästföreläser i Buenos Aires och Cordoba

SLU Urban Futures programchef, Lisa Diedrich, besöker denna vecka universitet i Buenos Aires och Cordoba, Argentina, och föreläser på båda universiteten under konferensen Urbanismo Europeo. Nedan

Skogsutvecklingstyper i urban skog

I ett masterprojekt utfört av Elias Halling, student vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning i Alnarp, undersöks dagens urbana skogsområden. Hur har de olika skötselmålen

Vindkraft VFM

Energimyndigheten gör en bred satsning på forskning om planering och vindkraft. Totalt får tre projekt dela på tolv miljoner kronor. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra

Vindkraft VFM

Energimyndigheten gör en bred satsning på forskning om planering och vindkraft. Totalt får tre projekt dela på tolv miljoner kronor. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra

Program & Projekt

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Skogliga Hållbarhetsanalyser - SHa - analyser av skoglig planering, förvaltning och

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för den som vill specialisera sig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen. Studierna förbereder för strategiskt

Landscape Architecture

På ett av Europas största campus för utbildning inom landskapsdesign, landskapsplanering och landskapsvård, ger det här mastersprogrammet möjlighet till fördjupade kunskaper i landskapsarkitekturen.