Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 415 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:

Barns och ungas perspektiv och delaktighet i parkskötsel

Governance talks bjuder in till att lyssna på Nina Törn, som nyligen avslutat sin masteruppsats i Outdoor Environments for Health and Well-being, som pratar om: “Children's and youth's perspectives

Tobias Emilsson

Tobias Emilsson är expert på vegetationslösningar för hållbara grönblå städer och infrastrukturanläggningar. I våra allt tätare städer krävs mer kunskap om hur man kan skapa kvalitet och

Märit Jansson

Märit Jansson är landskapsarkitekt med ett brett intresse inom landskapsarkitektur. Hon är expert i dels förvaltning och governance, dels barns utemiljöer. Hennes forskning och samverkan berör bland

Öppen föreläsning med David Thurfjell om tankesätt kring landskap

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till en föreläsning och konversation med David Thurfjell på ämnet Mindscape change framing landscape change. Skog i vinterskrud Kursen Advanced Landscape

Filmer om vatten

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se

SLU Landskapsdag med start av firande

SLU Landskapsdag i oktober blev startpunkten för firandet av landskapsarkitektprogrammet 50-årsjubileum. Höstens SLU Landskapsdag hölls digitalt på eftermiddagen den 13 oktober och inleddes med

Om SLU Horticulture

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har ett särskilt ansvar för Verksamhetsområde Trädgård. Förutom interna SLU-motiv för en satsning på trädgårdsområdet,

SLU Horticulture

SLU Horticulture – en samlande kraft inom ämnet trädgårdsvetenskap! SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och

Öppen lunchföreläsning: Futures with multiple targets: scenarios beyond GDP growth

Öppen lunchföreläsning: Futures with multiple targets: scenarios beyond GDP growth hanna.weiber.post@slu.se Ta med din egen lunch till denna öppna föreläsning om framtidsstudier och forskning som

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures

Bebyggd miljö

Vi samlar kunskap om det urbana landskapet i samarbete med flera svenska myndigheter och högskolor samt universitet. Målet är att stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god

Medel för landsbygdsforskning

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan nu söka medel för att stärka samarbetet och nätverkande inom fältet. Denna gång erbjuds även möjlighet att söka stöd för samverkan med det

Loading…