Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 56 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:
hortonom1.png

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för de som vill specialisera sig på människor och utomhusmiljöer, med betoning på hur hälsa och välbefinnande påverkas. Kunskapen är viktig i bland annat planering av vardagliga miljöer och vårdinrättningar. ...

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Landscape Architecture

På ett av Europas största campus för utbildning inom landskapsdesign, landskapsplanering och landskapsvård, ger det här mastersprogrammet möjlighet till fördjupade kunskaper i landskapsarkitekturen. Du kommer under utbildningen att få en djupare ...

landskapsingenjor1.png

Landskapsingenjör

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör påverkar du projektering, anläggning, skötsel och förvaltning ...

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Landskapsarkitekt - Uppsala

Vill du planera och skapa vackra och användbara trädgårdar, parker, stadsmiljöer och landskap? Vill du arbeta med landskapsarkitektur? Vill du kombinera intresse för form med naturvetenskap? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur utemiljön ...

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitekt - Alnarp

Vill du skapa vackra och användbara trädgårdar, parker och landskap? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av framtidens samhälle, i staden eller på landet, ...

SLU LANDSKAPs dagar 18-19 oktober i Alnarp

SLU LANDSKAPs dagar 18-19 oktober i Alnarp

FALL 2017 SLU LANDSCAPE DAYS - Registrering till SLU Landskaps dagar 2017 är nu stängd - 18 October 12:00 - 17:30 (includes lunch/followed by joint dinner) - Preprogram options - [9- 11:30] Rooms made available for related meetings/seminars (contact: ...

Debattinlägg om Vallastaden

Debattinlägg om Vallastaden

"Vi hade förväntat oss bättre gårdar i Valla­staden", skriver en grupp landskapsarkitekter i ett debattinlägg i tidningen Arkitekten. Bo- och samhällsexpot Vallastaden i Linköping har beskrivits som ett experiment i stadsbyggnad och fastighetsindelning, ...

Parkmiljö. Foto Marcus Hedblom

Sångfåglar lyft för stadsmiljön

I Sverige finns det fortfarande goda chanser att höra fågelsång i stadsskogar. Foto: Marcus Hedblom Marcus Hedblom vid SLU leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar hur naturljud som fågelsång kan minska stress i städer. - När vi utsätter ...

bengt_persson.jpg

Bengt Persson, landskapsplanering

Bengt Persson är samverkanslektor i landskapsplanering. Bengt Persson är samverkanslektor i landskapsplanering. Hans område är förvaltning av stadens utemiljöer, utemiljöns förvaltningsfrågor i stort och ledning och organisering av hållbar ...

Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise

Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise

Gunnar Cerwén försvarar sin avhandling "Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise" den 20 oktober kl 13.00. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14586/ - Respondent: Doktorand Gunnar Cerwén - Opponent: Dr ...

Carola Wingren, professor vid SLU vid Öresundskusten. Foto: Anders Ingvarsson.

Konstnärliga metoder vidgar förståelsen

Hur högt stiger havet? Carola Wingren nere vid Öresundskusten där havsnivån väntas stiga som mest. Lomma i bakgrunden har en stor del av sina nya bostäder nära kustlinjen, där man som säkerhetsåtgärd placerar bebyggelsen ...

Srh-Björkblad400x400.jpg

Examensarbete vid SRH

Foto: Ylva Melin, SLU. Välkommen att göra ditt examensarbete vid SRH! Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 20 veckors heltidsstudier (30hp). Inom institutionen finns det utrymme för ämnesval inom Fjärranalys och GIS, Skoglig ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5