Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 237 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:

Forskning

There is a large and growing need in the world today of finding new forms of treatment and rehabilitation of large groups of individuals suffering from long-term illnesses, based on the individual's

Landskapsingenjör - Bygga utemiljöer - Alnarp

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör påverkar du

Landskapsingenjör

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Marina Queiroz

Marina Queiroz

marinaq Landskapsarkitekt och universitetsadjunkt på Institutionen för stad och land SLU Ultuna Jag arbetar med undervisning på landskapsarkitektprogrammet, och lika villkors frågor. Jag är lika

SLU Urban Futures i Almedalen

SLU Urban Futures arrangerar två seminarier om hållbar stadsutveckling under årets Almedalsvecka. Båda seminarier äger rum onsdagen den 4 juli. Plattformen kommer även att delta i två paneler samt

Med sikte på framtidens städer – trender, svarta svanar och visioner. Kl 08.30

Med sikte på framtidens städer – trender, svarta svanar och visioner. Kl 08.30

Med sikte på framtidens städer – trender, svarta svanar och visioner. Kl 08:30 rebecca.rikner@slu.se Almedalsveckan, Almedalen, SLU Urban Futures, Välkommen till ett frukostseminarium där vi tar

Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik - kl 15:15

Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik - kl 15:15

Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik - kl 15:15 rebecca.rikner@slu.se Almedalsveckan, Almedalen, SLU Urban Futures, Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar

Skolgårdar

Skolgården är en central utemiljö för barn och unga. Att ha tillgång till en kvalitativ utemiljö på skolgården eller i närheten av den, är viktigt för barns lek, lärande och hälsa. Statistiska

Hållbar stadsutveckling - masterprogram

Information till dig som är student på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling - ledning, organisering och förvaltning. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala och är antagen fr.o.m. 2017. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Trädgårdsingenjör: design

Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjör: design - kandidatprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr