Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 700 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:
Webbinarium om vägledning för kommunal grönplanering

Webbinarium om vägledning för kommunal grönplanering

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till ett webbinarium om vägledning för kommunal grönplanering. Interregprojektet Urban Links to Landscape, UL2L, som leds av Kristianstad kommun har med hjälp

Webbinarium om vägledning för kommunal grönplanering

Webbinarium om vägledning för kommunal grönplanering

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till ett webbinarium om vägledning för kommunal grönplanering. Interregprojektet Urban Links to Landscape, UL2L, som leds av Kristianstad kommun har med hjälp

Arbetsplats Corona

Som svar på coronakrisen har studenter i landskapsarkitektur vid SLU byggt en temporär utomhusarbetsplats vid Fyrisån i södra Uppsala. Passa på att prova den gröna arbetsplatsen, som är öppen från 30

Arbetsplats Corona

Som svar på coronakrisen har studenter i landskapsarkitektur vid SLU byggt en temporär utomhusarbetsplats vid Fyrisån i södra Uppsala. Passa på att prova den gröna arbetsplatsen, som är öppen från 30

Arbetsplats Corona

Som svar på coronakrisen har studenter i landskapsarkitektur vid SLU byggt en temporär utomhusarbetsplats vid Fyrisån i södra Uppsala. Passa på att prova den gröna arbetsplatsen, som är öppen från 30

Boklansering: Dilemmas of Sustainable Urban Development

Inom några dagar släpps en ny bok som erbjuder värdefulla och praktiska insikter om en svår arbetslinje vars praktik oundvikligen kräver en konfrontation med grundläggande konflikter mellan olika mål

Boklansering: Dilemmas of Sustainable Urban Development

Inom några dagar släpps en ny bok som erbjuder värdefulla och praktiska insikter om en svår arbetslinje vars praktik oundvikligen kräver en konfrontation med grundläggande konflikter mellan olika mål

Forskning

Forskning

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture. Nulägesanalys Trädgård Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden

SLU Horticulture

SLU Horticulture

SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Klicka på respektive länk för att se vilka forskningsprojekt

Samarbetspartners externt

SLU Horicultures samarbetspartners utanför SLU. Sveriges Hortonomförbund Trädgårdsingenjörernas riksförbund LRF Trädgård International Society for Horticultural Science (ISHS)

Om SLU Horticulture

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har ett särskilt ansvar för Verksamhetsområde Trädgård. I fakultetens strategi för 2017- 2020 framhålls att många av de

SLU-forskare i intervju om invasiva arter

Läs artikeln där professor Kristina Blennow och doktorand Cecilia Palmér intervjuas i Formas tidskrift Extrakt angående sitt forskningsprojekt: Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata

Loading…