Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 67 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:
landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitekt - Alnarp

Vill du skapa vackra och användbara trädgårdar, parker och landskap? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av framtidens samhälle, i staden eller på landet, ...

Hästar/horses. Foto: Erik Cronvall, SLU.

Det här gör vi inom program Jordbrukslandskap

Hästar. Foto: Erik Cronvall, SLU. Program Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultat från programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- ...

Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Andra program och större projekt vid SRH

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Skogliga hållbarhetsanalyser - SHa Planering för att leva & verka på flera platser - PLURAL Långa ...

hortonom1.png

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för den som vill specialisera sig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen. Studierna förbereder för strategiskt arbete med hur växter, djur och andra naturelement ...

Studenter_JennySG3400x350.jpg

Grundutbildning vid SRH

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens undervisning samordnas ...

Uganda-Bwindi-SAM4069-MP.jpg

Rethinking forestry

Forestry is the way we conceive of, demarcate, measure, manage and manipulate landscapes with trees. Throughout its long history since being conceived of in 18th century central Europe, forestry has served the needs of rulers and elites more than the ...

Planering av examensarbete vid SRH

Planering av examensarbete vid SRH

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Relaterade sidor: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen för skoglig resurshushållning S-fakulteten ...

Avslutade program och projekt vid SRH

Avslutade program och projekt vid SRH

Nedan följer en sammanställning av avslutade program och större projekt vid institutionen för skoglig resurshushållning. Relaterade sidor: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen för ...

Sociala medier vid SRH

Sociala medier vid SRH

Vi är sociala, besök oss gärna. Forest Biometrics Webblog Genusforskning Webbportal Remote Sensing Facebook Twitter Anna-Lena Axelsson Relaterade sidor: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen ...

Utbildning vid SRH

Utbildning vid SRH

Institutionen bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram, erbjuder forskarutbildningskurser inom våra ämnesområden och utför även uppdragsutbildning. Grundutbildning - 1 1 Forskarutbildning - Relaterade sidor: Landskapsplanering och ...

Samverkan inom landskapsarkitektur

Samverkan inom landskapsarkitektur

Vid vår avdelning arbetar vi genom utbildning och forskning och olika typer av samverkansuppgifter med att utveckla kunskap om planering, gestaltning och förvaltning där samhällsutveckling och samhällsbyggande samspelar med de naturliga processerna ...

Samverkan vid stad och land

Samverkan vid stad och land

Vid institutionen för stad och land ser vi samverkan med samhällets aktörer som ett verktyg för våra medarbetare att bidra till ett hållbart samhällsbyggande, och som en metod för att bedriva och kontinuerligt utveckla vår forskning och utbildning. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6