Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 334 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:
Linn Osvalder

Linn Osvalder

lnor0002 Jag är utbildad landskapsarkitekt med konsultbakgrund som gestaltande och projekterande landskapsarkitekt. På SLU i Alnarp undervisar jag i markprojektering på landskapsutbildningarna. Jag

Linn Osvalder

Linn Osvalder

Jag är landskapsarkitekt LAR/MSA med konsultbakgrund som gestaltande och projekterande landskapsarkitekt. På SLU Alnarp arbetar jag med undervisning inom landskapsutbildningarna. Jag har kunskap om

Flytt av träd

SLU har tagit fram ett utbildningsmaterial och en kunskapsöversikt om hur man med modern teknik kan flytta träd i stadsmiljö som står i vägen för grävarbeten till nya urbana växtplatser. Projektet

Grundutbildning

Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens

Om institutionen

Om institutionen

Skoglig resurshushållning är med drygt 100 anställda en av SLU:s största institutioner. Vi bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram samt erbjuder forskarutbildningskurser tillika

Planering av examensarbete

Planering av examensarbete

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Ytterligare planeringsförslag för examensarbete - exjobbskalender

Praktisk arbetsgång för examensarbeten

Här hittar du övergripande information för det praktiska och administrativa arbetet som berör ditt examensarbete. När du har hittat ditt ämne och en lämplig handledare gör du ansökan till

SLU Urban Talk: Dirk Sijmons

SLU Urban Talk: Dirk Sijmons

SLU Urban Talk: Dirk Sijmons hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till vårens första SLU Urban Talk 2019! Seminariet kommer att äga rum i en ny lokal på STUDIO Malmö och vi har bjudit in Dirk Sijmons

Landskapsarkitekt - Formgivning - Miljö - Uppsala

Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap? Vill du arbeta med landskapsarkitektur? Vill du kombinera ditt intresse för formgivning med förståelsen av naturens

Landskapsingenjör - Bygga utemiljöer - Alnarp

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör påverkar du

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt