Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 270 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:

Sök till IDA

Interdisclipinary Academy (IDA) är ett nyinrättat program vid SLU där du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

IDA-Inspirationswebbinarium

Inspiration och speed dating för att söka till Interdisciplinary Academy vid SLU futurefood@slu.se Eftersom processen att rekrytera forskare till SLU:s nya Interdisciplinary Academy (IDA) startat,

Konferens: Getting our cities right #1

Konferens: Getting our cities right #1: From critical urbanities to sustainable foodscapes hanna.weiber.post@slu.se Varmt välkommen till en konferens anordnad av framtidsplattformen SLU Urban

Landscape Governance Talk: i-Tree and quantification of ecosystem services: risks and opportunities for green space management

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till ett nytt Landscape Governance Talk!! På onsdag lyssnar vi på Johanna Deak Sjöman som pratar om:   i-Tree and quantification of ecosystem services: risks

LARK 50 år

Landskapsarkitektprogrammet 50 år catherine.kihlstrom@slu.se Rundabordssamtal Digital översikt Filmpremiär Öppet hus Fyra olika rundabordsdiskussioner genomfördes i samband med jubileet. En

LARK firades i Ultuna och Alnarp

Med anledning av att Landskapsarkitektprogrammet vid SLU har fyllt 50 år bjöds det in till Öppet hus på Campus Alnarp och Campus Ultuna. Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyllde 50 år 2021. Som

Bebyggd miljö

Vi samlar kunskap om det urbana landskapet i samarbete med flera svenska myndigheter och högskolor samt universitet. Målet är att stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god

Jordbrukslandskap

Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar även till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s

Leken först!

Leken först! parvin.mazandarani@slu.se Planering och gestaltning av barns utemiljöer. Två dagar om utemiljöer som gynnar barns och ungas lek! Foto: Lena Jungmark. Vi går från vision till verkstad

Food and Landscape

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Grattis Pom till 20 produktiva år

Tjugo år har gått sedan Sveriges nationella program för växtgenetiska resurser, eller Programmet för odlad mångfald, började. En period fylld av planering, utredande, inventeringar, mässor,

Loading…