Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 211 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:
Miljöanalys

Miljöanalys

Flera av SLUs institutioner har omfattande vattenrelaterad forskning, t.ex.: Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum är en ingång till SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har ca 300 forskare som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för den som vill specialisera sig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen. Studierna förbereder för strategiskt

Landscape Architecture

På ett av Europas största campus för utbildning inom landskapsdesign, landskapsplanering och landskapsvård, ger det här mastersprogrammet möjlighet till fördjupade kunskaper i landskapsarkitekturen.

Landskapsarkitekt - Formgivning - Miljö - Uppsala

Vill du planera och skapa vackra och användbara trädgårdar, parker, stadsmiljöer och landskap? Vill du arbeta med landskapsarkitektur? Vill du kombinera ditt intresse för formgivning med förståelsen

Landskapsarkitekt - Formgivning - Miljö - Alnarp

Vill du skapa vackra och användbara trädgårdar, parker och landskap? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av

SLU LANDSCAPE Days april 2018

SLU LANDSCAPE Days april 2018

SLU LANDSKAPs dagar 25-26 april 2018 i Ultuna anni.hoffren@slu.se SLU Landskap är stolta att presentera två gästföreläsare, förutom det ordinarie programmet: Tim Baird, Professor and Chair of

Tysta områden i Sverige

Tysta områden i Sverige

Projektet är avslutat och slutrapporten finns att läsa här (PDF) Bakgrund I EUs direktiv om buller från 2002 (2002/49/EC) åläggs medlemsstaterna att kartlägga tysta områden. Instruktionerna i

SLU Landskaps dagar i april - program klart

SLU Landskaps dagar i april - program klart

SPRING 2018 SLU LANDSKAPS DAGAR - program klart för 25-26 april i Ultuna SLU Landskap är stolta att presentera två gästföreläsare, förutom det ordinarie programmet: Tim Baird, Professor and Chair of

Anne Katrine Geelmuyden will be keynote speaker at the SLU Landscape days in Ultuna

Vi är glada att hälsa Anne Katrine Geelmuyden välkommen till Ultuna SLU Landskapsdagar i April. Läs mer i engelsk nyhet Program och registrering