Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 260 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:
Miljöanalys

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Cirka 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

SLU Landscape days

Det har gått tre år sedan de första SLU Landskapsdagarna hölls, i oktober 2015, på Ultuna. För att uppmärksamma detta öppnar och stänger höstens SLU Super Landskapsdagar med två specialorganiserade

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2018

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2018

catherine.kihlstrom@slu.se Det har gått tre år sedan första gången SLU Landskapsdagar hölls i oktober 2015 vid Ultuna. För att markera detta, kommer höstens 2018 SLU Super Landskapsdagar att öppnas

SLU Urban Talk: Emily Vogler

SLU Urban Talk: Emily Vogler

SLU Urban Talk:The Future of Dams - The Role of Design in Supporting Complex Environmental Decisions hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till höstens SLU Urban Talk i Malmö! Den 16 oktober

SLU Urban Talk: Newton Harrison

SLU Urban Talk: Newton Harrison

SLU Urban Talk: Newton Harrison - Pre-emptive Planning & The Centre For The Study Of The Force Majeure hanna.weiber.post@slu.se Most welcome to an explorative workshop with Newton Harrison, one of

SLU Urban Talk: Emily Vogler

SLU Urban Talk: Emily Vogler

SLU Urban Talk:The Future of Dams - The Role of Design in Supporting Complex Environmental Decisions hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till höstens SLU Urban Talk i Malmö! Den 16 oktober

SLU Urban Talk: Emily Vogler

SLU Urban Talk: Emily Vogler

SLU Urban Talk:The Future of Dams - The Role of Design in Supporting Complex Environmental Decisions hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till höstens SLU Urban Talk i Malmö! Den 16 oktober

SLU Urban Talk: Newton Harrison

SLU Urban Talk: Newton Harrison

SLU Urban Talk: Newton Harrison - Pre-emptive Planning & The Centre For The Study Of The Force Majeure hanna.weiber.post@slu.se Most welcome to an explorative workshop with Newton Harrison, one of

SLU Urban Talk: Newton Harrison

SLU Urban Talk: Newton Harrison

SLU Urban Talk: Newton Harrison - Pre-emptive Planning & The Centre For The Study Of The Force Majeure hanna.weiber.post@slu.se Most welcome to an explorative workshop with Newton Harrison, one of