Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 397 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:
BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

SLU Urban Talk: Umeå

SLU Urban Talk: Umeå

SLU Urban Talk - Wildlife in urban environments hanna.weiber.post@slu.se The world is changing fast. Some animals adapt and may even thrive in the presence of humans, while other species decline

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för den som vill specialisera sig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen. Studierna förbereder för strategiskt

Mat och Stad – ett nytt projekt vid SLU som korsar disciplin- och fakultetsgränser

Akvaponisk odling, multifunktionella takträdgårdar, matsvinn, cirkulär ekonomi, vertikal odling… Frågorna kring framtidens hållbara livsmedelssystem är många och ofta knutna till stadsmiljöer. Under

Landskapsingenjör - Alnarp

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör påverkar du

Landskapsarkitekt - Formgivning - Miljö - Alnarp

Vill du skapa vackra och användbara trädgårdar, parker och landskap? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Svensk trädgårdshistoria

Projektet syftar till att i ett större bokverk ge en bred presentation av trädgårdskulturens historia i Sverige. Ansatsen är en syntes, där forskning kring konstnärliga, sociala, kulturella och

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

Stärk SLU Landskaps närvaro på ECLAS 2019!

Planerar du att närvara på ECLAS 2019 i Norge i september? I så fall, kontakta Bruno Santesson så snart som möjligt för att samordna SLU Landskaps planer på bästa sätt inför tredagarsevenemanget i Ås

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala och är antagen fr.o.m. 2017. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Landskapsarkitektprogrammet - Ultuna

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Ultuna och som antagits till programmet 2016 eller tidigare. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema,