Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 290 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Nordic Nature Health Hub

En mötesplats och resurs för naturföretagare, forskare, organisationer, myndigheter och alla som är intresserade av djurens och naturens effekt på människors hälsa.

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyste såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum var 27 januari 2023. Vem kunde söka

Workshop om EU:s framtida skogsövervakning

I februari arrangerar SLU en internationell workshop med inriktning på EU:s framtida skogsövervakning. Workshop towards harmonized forest monitoring and reporting - så heter den workshop som SLU

Photos and documentation

This subpage will be updated with photos and other documentation once the workshop has concluded. This page will include a number of photos of a documentational nature. Anyone who wishes to use a

Workshop programme

The objective of the workshop is to contribute to the process of developing a new legal framework for forest monitoring and strategic plans for the EU. February 1 Part 1: Background 9:00–10:00

Skriv ditt examensarbete hos oss!

Hos oss kan du arbeta med industriella försörjningskedjor, inkluderande föryngring, skogsbruksaspekter, automatisering samt hantering av skörd och logistik för råvaror. Du kan även arbeta med

Utbildning

Institutionen erbjuder programbundna och fristående kurser samt forskarutbildning inom de ämnesområden vi ansvarar för.   Som framgår av institutionsnamnet sträcker sig vår verksamhet från

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur

Om SLU Markfuktighetskartor

SLU Soil Moisture Map är en högupplöst karta som visar markfuktighet på en skala från 0 till 100, där låga värden indikerar torr jord och höga värden indikerar våt jord. Färgerna på kartan "smälter

Markfuktighetskartor

Heltäckande markfuktighetsdata över skogsmarken

Skog och hälsa Webbinarieserie VT21

Under våren 2021 bjöd forskargruppen SLU Skog och Hälsa in till tio inspirations -föreläsningar på webben (se nedan). Vid varje tillfälle presenterade två forskare olika teman inom området Skog och

Loading…