Sveriges lantbruksuniversitet

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 481 sidor som är taggade med Skogshushållning:
FRAS-exkursion med fokus på tall

FRAS-exkursion med fokus på tall

FRAS-exkursion med fokus på tall klas.pernebratt@slu.se Välkomna på FRAS-exkursion med fokus på tall. FRAS-programmet bjuder in till exkursion i Småland 26 oktober. Den 26 oktober 2021 bjuder

Skog

Skog

Här finns mångårig erfarenhet och stor kunskap om svensk och internationell skoglig miljöanalys.

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Kenneth Olofsson

Kenneth Olofsson

Docent i fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshushållning med fokus på att utveckla och utvärdera nya algoritmer i bildanalys och signalbehandling för extrahering av skoglig information ur

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

Verksamhet Skog

Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig resurs- och miljöanalys. Skog är ett av de större programmen och hyser bland annat

Mer läsning

För den som vill läsa mer om hur markfuktighetskartor kan användas i skogsbruket och den forskning som ligger till grund för kartorna finns här länkar till ett antal artiklar. För den som vill läsa

Om SLU Markfuktighetskarta

SLU Markfuktighetskarta är en högupplöst karta som visar markfuktigheten i en skala från 0 till 100 där låga värden anger torr mark och höga värden anger blöt mark. Färgerna på kartan ”smälter ihop”

Seminars

Seminars

Previous seminars Symposioum: Renewable energy and conservation: conflicts or synergy? Wednesday 14 and Thursday 15 April 2021 | Online | 13-17h The research schools Ecology & Society (ECOS), Ecology

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Smallwood

Hållbart utnyttjande av unga täta bestånd Träd från unga täta bestånd (Small Diameter Stands som förkortas till SDS) är en stor underutnyttjad skogsresurs i de flesta europeiska länder, med en stark

Bränning för bete

Skogen är en nationell resurs där ekonomiska, miljömässiga och sociala värden ska väga lika. Brand är en naturlig störningsregim i den boreala skogen, men har minskat drastiskt sedan förindustriell

Loading…