Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 371 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum är 23 februari. Vilken typ av

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum är 23 februari. Vilken typ av

VR- miljöer

FÖRSTA TESTUTGÅVAN Nu finns den specialdesignade spelaren för VR-glasögonen tillgänglig i projektet!! För att testa denna tillsammans med själva utrustningen och för att börja förbereda

Natureach - interventioner

Olika virtuella naturmiljöer skapas i projektet för att användas i VR-glasögon, i en dome och på skärmar. Målet är att skapa VR-miljöer med så hälsofrämjande egenskaper som möjligt, både generellt

Disputation Khaled Youssef

Heterobasidion root infections on Scots pine – a cryptic threat to sustainable forest management in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Khaled Youssef försvarar sin avhandling "Heterobasidion root

Skoglig fjärranalys

Vi utvecklar metoder för att mäta och karaktärisera skog och vegetation med olika typer av sensordata. Vanliga sensorer är digitala kameror, laserskannrar och bildalstrande radar. Sensorerna monteras

Nytt centrum mot skogsskador

Med en ordentlig förstärkning av krigskassan kraftsamlar SLU mot skogsskadorna. Det är allt från granbarkborrar till älgbete, från bränder till rotröta. Efter ett intensivt halvår börjar de flesta

Björk med bättre tillväxt

Förädlingen av björk lägger i en högre växel. Nya metoder bäddar för att få fram träd med bättre egenskaper på en bråkdel av tiden jämfört med idag. Förädlingen av björk lägger i en högre växel. Nya

Med poppel i tanken

En storskalig odling av poppel kan ge ett avgörande bidrag för att göra de tunga transporterna fossilfria. Möjligheterna framhålls i en forskningsrapport till Energimyndigheten och f3 (

Ungskog i nytt ljus

I sin doktorsavhandling visar Mostarin Ara föryngring och ungskog i nya perspektiv. Hon disputerade 29 april. Ett förvånande resultat från hennes forskning är att den rumsliga fördelningen av

Trumf för tall

Det finns anledning att välja tall även på ganska bra marker - och när man föryngrar är markberedning ett måste. Det visar Mikolaj Lula i sin doktorsavhandling. Han disputerade 29 april. Det finns

Upptakt på vägen mot mer löv

Den rekordstora satsningen på snabbväxande lövträd är nu igång. Idag planteras nästan bara gran och tall, målet är att var tionde planta är ett lövträd om tio år. – Framför allt hoppas vi på förädlad

Loading…