Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 248 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Application to courses

mona.bonta.bergman@slu.se

Nordic Nature Health Hub - release

Nordic Nature Health Hub - invigning elisabet.bohlin@slu.se Seminariet finns inspelat! Nu inviger vi mötesplatsen för naturföretagare, forskare, organisationer, myndigheter och alla som är

Skogsdata2022

Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare. SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet. Idag presenteras

Webbinarium: Skogsdata

Webbinarium: Skogsdata 2022 - Ny statistik och kunskapsunderlag om formellt skyddad skog emma.sandstrom@slu.se SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet och varje år

Master’s thesis presentations

Master’s thesis presentations klas.pernebratt@salu.se Onsdag 2 juni 2022 there will be Master’s thesis presentations in Silvicum, Alnarp.             Venue: Silvicum lecture hall, Sundsvägen 3,

Master’s thesis presentations

Master’s thesis presentations klas.pernebratt@slu.se Tisdag 31 maj 2022 there will be Master’s thesis presentations in Silvicum, Alnarp.           Venue: Silvicum lecture hall, Sundsvägen 3,

För studenter

Registrera dig i vår studentpool för anmäla intresse för att bli timanställd och hjälpa till med vår verksamhet, gör ditt exjobb med oss eller spana in spännande seminarier!

Projekt

Future Forests har funnits under flera programperioder. Här kan du hitta både tidigare och pågående projekt​.

Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem

Distanskursen är perfekt för dig som vill lära dig att använda programvarorna i det skogliga beslutsstödsystemet Heureka, och även studera vetenskapliga teorier inom skoglig planering. Om du redan är

Känslosam avskedsexkursion för FRAS doktorander

Tagels gård och Asa försökspark i Småland har varit arbetsplatser för många av FRAS-doktorandernas forskningsprojekt under de fyra år som gått sedan programmet startade. Det var därför naturligt att

Skogliga skattningar

En viktig del av fjärranalysverksamheten är att kontinuerligt utveckla metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med beräknade variabler. En del av fjärranalysverksamheten är att utveckla

Markfuktighetskartor

Heltäckande markfuktighetsdata över skogsmarken

Loading…