Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 257 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Publikationer

Här finns publikationer och informationsmaterial från Future Forests. Vi ger bland annat ut policy briefs och rapporter.

Aktiviteter

Här samlar vi information om och dokumentation från många av de aktiviteter Future Forest arrangerar, stödjer eller medverkar i.

Projekt

Future Forests har funnits under flera programperioder. Här kan du hitta både tidigare och pågående projekt​.

För studenter

Registrera dig i vår studentpool för anmäla intresse för att bli timanställd och hjälpa till med vår verksamhet, gör ditt exjobb med oss eller spana in spännande seminarier!

För forskare

Här finns information om för hur du kan få stöd för nya forskningsprojekt.

SLU Future Forests

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Plattformen är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Vi är en av SLU:s

FRAS - dubbel kraftsamling

Ett forskningsprojekt har både gett kunskap om skogsskötel och stärkt forskningen i södra Sverige genom ett gränsöverskridande samarbete. Förkortningen FRAS står för Framtidens skogsskötsel i södra

#pluggaskog

Skogen spelar en nyckelroll i vår framtid! Vi har utbildningarna för dig som vill vara med och utveckla framtidens hållbara skogar och samhälle, oavsett om du vill jobba med skogen eller i skogen! Vi

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

FRAS-doktorand lägger fram avhandling

FRAS-doktorand lägger fram avhandling klas.pernebratt@slu.se Magnus Persson, doktorand inom FRAS lägger fram sin avhandling 4 november. Avhandlingens titel: Utvärdering av gallringsmetoder och

Disputation Felicia Dahlgren Lidman

Naturlig föryngring och skötsel av björk charlotta.bergstrom@slu.se Felicia Dahlgren Lidman försvarar sin avhandling "Natural regeneration and management of birch" den 7 oktober 2022. Vårtbjörk

Loading…