Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 387 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Dessa trender framgår i den årliga officiella statistiken som Riksskogstaxeringen

Webbinarium: Nya kartor med information om skogens ålder, trädslag och skiktning

henrik.j.persson@slu.se Vi presenterar tre nya kartprodukter som har utvecklats av forskare vid SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Befintliga nationella kartor med information om skogens ålder

Webbinarium: Skogsdata 2024

henrik.j.persson@slu.se Ny statistik och resultat från Riksskogstaxeringens artinriktade inventeringar. Foto: Andreas Palmén SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet

Skriv ditt examensarbete hos oss!

Hos oss kan du arbeta med industriella försörjningskedjor, inkluderande föryngring, skogsbruksaspekter, automatisering samt hantering av skörd och logistik för råvaror. Du kan även arbeta med

Forest and Landscape

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Skogsekonomi

Uppsala Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två

Forskning

Att hushålla med knappa resurser är en vanlig definition av ekonomi. Forskningsämnet ekonomi delas vanligen upp i företags- och nationalekonomi. Vår forskning rör båda dessa akademiska discipliner

SLU Riksskogstaxeringen prisad för sitt arbete med oberoende fakta om skogen

Riksskogstaxeringen har tagit emot utmärkelsen Träkronan för sitt långsiktiga arbete med att samla in och presentera oberoende fakta om den svenska skogens tillstånd. Programchef Cornelia Roberge ser

Forest Ecology and Sustainable Management

Programinformation For more information Contact  Vill du studera Forest Management, förankrat i ekologiska principer och fokuserat på hållbarhet mitt i den globala klimatförändringen? Då är detta

Grundläggande utbildning skogens ekologi och skötsel

Contact Gå med i rörelsen och bli expert på skog - ta ditt första steg HÄR. Med ett förstklassigt team av experter kan vi hjälpa dig att leva din passion, från tanke till praktik, för att skapa en

Panel diskuterade omvärldsanalys

Måndag den 6 maj genomfördes ett seminarium där Future Forests senaste policy brief presenterades. Detta åtföljdes av ett panelsamtal om frågor som tvärvetenskap och polarisering. Sedan en tid

Skogen & Människan

Skogen & Människan är en podcast från fakulteten för skogsvetenskap. Här hittar du lyssningslänkar och transkriberade versioner av samtliga publicerade avsnitt. Människor har levt av skogen och med

Loading…