Sveriges lantbruksuniversitet

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 158 sidor som är taggade med Skogshushållning:
Hymenoscyphus-pseudoalbidus-apothecia.jpg

Publikationer

Här listas publikationer och rapporter från Enheten för riskvärdering av växtskadegörare på SLU. Läs om enhetens verksamhet - Verksamhetsbeskrivningen Rapporter från enheten - Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus Rapid Pest Risk ...

Kontakt

Kontakt

490 490 Anna-Lena Axelsson, Projektledare - SLUs miljönalys program Skog - anna-lena.axelsson@slu.se - 090-786 8591 Anna-Lena är forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning samt koordinator för SLUs miljönalys program Skog. Kontakta ...

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas - Kontakt Personal Publikationer Examensarbete Utbildning - ...

skogsmastare_600x600.png

Sustainable Forest and Nature Management

Skulle du vilja ha en djupare förståelse av skogs- och naturvård? Vill du arbeta som skogsexpert i en internationell miljö? Erasmus + Masterprogrammet i Hållbart Skogsbruk och Naturvård (SUFONAMA) är ett tvåårigt internationellt program. Det ...

jagmastare1.png

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Skogarnas roll för olika ekosystemtjänster och bevarande av biologisk mångfald ...

skogsmastare_600x600.png

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta ...

jagmastare1.png

Jägmästare

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns. ...

Exempel

Exempel

Läs om projekt och samarbeten som har använt sig av skogsdatalabbet. Flygning med drönare för LumberScan En kall och blåsig vårvinterdag 2017 hjälpte Skogsdatalabbet LumberScan med drönarfotografering av ett virkesupplag i Västerbotten. 10 ...

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet är en kreativ mötesplats för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten ska främja användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys ...

Anna Filyushkina

Anna Filyushkina

För mer information om Anna, gå till den svenska sidan. Läs mer om: Ekologi Nationalekonomi Skogshushållning Institutionen för ekologi Kontaktinformation Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för naturvårdsbiologi Telefon: 018-672286 ...

Francesca Santaniello

Francesca Santaniello

För mer information om Francesca gå till den svenska versionen av sidan. Läs mer om: Ekologi Skogshushållning Institutionen för ekologi Kontaktinformation Extern resurs vid Institutionen för ekologi; Enheten för naturvårdsbiologi E-post: francesca.santaniello@slu.se ...

FA-Skogsdatalabbet-drönare.png

Drönare

Genom ett samarbete med Ljungberglabbet har vi tillgång till ett utbud av drönare som kan användas för både test och skarpa flygningar. Ljungbergslaboratoriet Alla drönare kan självklart utrustas med olika sensorer Läs mer om: Skogshushållning ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10