Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Senast ändrad: 30 januari 2023

SLU Future Forests utlyste såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum var 27 januari 2023.

Vem kunde söka?

Forskare och doktorander på SLU, Skogforsk och Umeå universitet kunde ansöka.

Beslutsgång, utvärdering och redovisning

Efter ansökningstidens slut kommer arbetsgruppen i Future Forests att kontakta de sökande och diskutera möjligheten för förslaget. Vid behov utvecklar vi konceptet vidare tillsammans. Slutgiltigt beslut görs av plattformens styrgrupp samt dekan vid SLU skogsfakultet efter beredning av FF arbetsgrupp. Beslut tas cirka en månad efter ansökningstidens slut.

Ett beslutat projekt kan påbörjas direkt efter att avtal är upprättat och signerat och pågå upp till 12 månader. En slutrapport ska lämnas till Future Forests administration högst två månader efter projektets slutdatum.