Sveriges lantbruksuniversitet

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 85 sidor som är taggade med För chefer:

Ultunapersonalens idrottsförening

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till

Digitala skyddsronder

När i stort sett alla arbetar hemma har IT-avdelningen inte bara digitalt fika, utan också digitala skyddsronder och hälsosamtal. Katrin Stensparre-Norén är chef för sektionen projektkontor på

SLU:s företagsuppgifter

SLU:s företagsuppgifter

Här hittar du SLU:s adress, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, PIC (Participant Identification Code), registreringsbevis, F-skattebevis, bankgiro, SNI-nummer samt uppgifter som behövs för

SLU Att leda samverkan

SLU Att leda samverkan

SLU bedriver omfattande samverkan både internt och externt bl.a. utifrån SLU:s regeringsuppdrag. Att samverka – och inte minst att leda samverkan – kan innebära både möjligheter och utmaningar.

HRS4R

HRS4R

SLU ansluter till den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare (EU Charter & Code) Rektor har beslutat att SLU ska ansluta sig till den Europeiska stadgan för

Externfinansiering - utlysningar

Externfinansiering - utlysningar

Menyerna ovan leder till information om stöd till externfinansiering, med fokus på att söka forskningsbidrag. Nedan finns ett urval av aktuella utlysningar. Om finansiären har utlysningstext på

EU-finansiärer

EU-finansiärer

Beroende på vilket forskningsprojekt du planerar finns det olika typer av finansiering att ansöka om. På den här sidan hittar du information om möjligheter som finansieras av Europeiska unionen.

Finansiärer

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Stora individuella projekt

Flera nationella och internationella finansiärer erbjuder särskilda bidrag till stöd för karriärutveckling. Som regel kan dessa medel sökas av enskilda personer och har som målsättning att hjälpa

Stora samarbetsprojekt

Många forskningsbidrag är öronmärkta för stora samarbetsprojekt där flera, ofta internationella, partners tillsammans bedriver tvärdisciplinär forskning. Som regel krävs även ett nära samarbete

Nationella finansiärer

Nationella finansiärer

Svenska statliga och privata finansiärer.

Internationella finansiärer

Internationella finansiärer

Några internationella möjligheter till finansiering Gates Foundation https://www.gatesfoundation.org/ NIH - National Instituetes of Health https://www.nih.gov/ NordForsk https://www.nordforsk.org/sv

Loading…