Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 96 sidor som är taggade med För chefer:
Externfinansiering - utlysningar

Externfinansiering - utlysningar

Här hittar du information om olika finansiärer och finansieringsformer, en översikt av det stöd och de verktyg som finns för att hjälpa dig att ansöka om och hantera forskningsprojekt, samt hur du

Finansiärer

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut? Vetenskaplig kunskap i beslutsfattande futurefood@slu.se Som forskare frågar men sig ofta varför politiker inte i högre grad följer de forskningsrön som finns i olika

Hantering av leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor

SLU har elektronisk fakturahantering (EFH) av leverantörsfakturorna. Det innebär att alla leverantörsfakturor kommer in elektroniskt i ett system och att dessa sedan ska hanteras i systemet. SLU

Fakturahantering i Proceedo

Fakturahantering i Proceedo

SLU hanterar leverantörsfakturorna i Proceedo - samma system som vi använder för e-beställning. Hantering av fakturor i Proceedo Fakturaflödet: Tre personer/roller är inblandade i fakturaflödet:

Horisont 2020

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014–2020) Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation för åren 2014–2020 och har en budget på cirka 77

SLU:s företagsuppgifter

SLU:s företagsuppgifter

Här hittar du SLU:s adress, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, PIC (Participant Identification Code), registreringsbevis, F-skattebevis, bankgiro, SNI-nummer samt uppgifter som behövs för

Lokalbokningar och andra fysiska sammankomster

Lokalbokningar och andra fysiska sammankomster

Vissa lättnader vad gäller maxantal i lokaler och regler kring allmänna sammankomster har skett under sommaren. SLU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och under sommaren har vissa

Cost

COST – en finansieringskälla för forsknings- och innovationsnätverk COST, kort för ”Cooperation in Science and Technology” är ett EU-finansierat program som stödjer bildandet av nya forskningsnätverk

Skriva en stark ansökan

Skriva en stark ansökan

Tips från Grants Office.

Grants Office Support

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

Proaktivt arbete

Grants Office bevakar kontinuerligt framtida finansieringsmöjligheter som är lämpliga för SLU-forskare, med fokus på SLU:s stora externa finansiärer som de europeiska ram- och samarbetsprogrammen. Vi

Loading…