Sveriges lantbruksuniversitet

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 79 sidor som är taggade med För chefer:

Horisont 2020

Typ av finansiär: EU:s ramprogram för forskning och innovation Kostnadstäckning: Till universitet godkänner Kommissionen 100 % av direkta godkända kostnader + 25 % av de direkta kostnaderna som

Workshop Almedalen 2020

Workshop Almedalen 2020

Workshop Almedalen 2020 rebecca.rikner@slu.se SLU, Almedalsveckan, Almedalen 2020, Almedalen, workshop, samarbete Den 30:e januari är det dags för workshop    nr 2. Här kan du pitcha din idé och

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Zidar J., Weber EM, Ewaldsson B, Tjäder S, Lilja J, Mount J, Svensson C, Svensk E, Udén E, Törnqvist E.

Workshop Almedalen 2020

Workshop Almedalen 2020

Workshop Almedalen 2020 rebecca.rikner@slu.se SLU, Almedalsveckan, Almedalen 2020, Almedalen, workshop, samarbete Den 30:e januari är det dags för workshop    nr 2. Här kan du pitcha din idé och

Workshop Almedalen 2020

Workshop Almedalen 2020

Workshop Almedalen 2020 rebecca.rikner@slu.se SLU, Almedalsveckan, Almedalen 2020, Almedalen, workshop, samarbete Den 30:e januari är det dags för workshop    nr 2. Här kan du pitcha din idé och

Workshop Almedalen 2020

Workshop Almedalen 2020

Workshop Almedalen 2020 rebecca.rikner@slu.se SLU, Almedalsveckan, Almedalen 2020, Almedalen, workshop, samarbete Den 30:e januari är det dags för workshop    nr 2. Här kan du pitcha din idé och

Ultunapersonalens idrottsförening

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till

Hantering av leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor

SLU har elektronisk fakturahantering SLU har elektronisk fakturahantering av leverantörsfakturorna. Det innebär att alla leverantörsfakturor kommer in elektroniskt i ett system och att dessa sedan

Jämställda möten

Jämställda möten

Föreläsning & workshop: Jämställda möten elias.andersson@slu.se Många av oss lägger minst en tredjedel av vår arbetstid på möten. Men trots att en så stor del av arbetstiden upptas av möten

SLU:s företagsuppgifter

SLU:s företagsuppgifter

Här hittar du SLU:s fakturaadress och andra adresser, samt uppgifter som kan behövas vid fakturering. Adress: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Registrator Box 7070 750 07 Uppsala Besöksadress i

Projektstatus - ekonomi

Projektstatus - ekonomi

Projektsatus - ekonomi är en söktjänst för ekonomisk information om SLU:s pågående uppdrags-, bidrags- och blandfinansierade projekt. Du kan söka projekt på projektnamn, projektnummer och

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

I excellistor (länk nedan) finns alla SLU:s externfinansiärer fr.o.m. 2010. Listorna är uppdelade på bidrag och uppdrag. Större delen av externfinansieringen är bidrag som normalt erhålls efter att

Loading…