Hoppa till huvudinnehåll

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 15 sidor som är taggade med För chefer:

HR Excellence in Research

SLU har fått EU-kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research Award. HR Excellence in Research Award är en certifiering som bland annat visar att SLU är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa

TvärvetenskapSLU2024

SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden futurefood@slu.se Välkommen att diskutera hur SLU som universitet kan stärkas genom tvärvetenskap i forskning och utbildning. Hur viktig är

Den hållbara ledaren

anna-karin.johnson@slu.se Seminarium om omställning till en mer hållbar verksamhet för ledare och chefer inom universitet och högskolor. Syftet med Lärosätenas klimatnätverk är att hjälpa

Klimatfrukost

Klimatfrukost anna-karin.johnson@slu.se Johanna Sennmark medverkar vid Klimatfrukosten, om hur vi kan bidra till klimatomställningen genom samverkan. I nästan alla de städer som medverkar i

SLU:s inspel till regeringen om forskningsfinansieringsutredningen

SLU lämnade den 31 januari in sitt remissvar till utredningen om den statliga forsknings- och innovationsfinansieringen. Utredningen presenterade sitt slutbetänkande den 11 oktober 2023 där den

IDA Inter- and transdisciplinary practice

Interdisciplinarity in practice – processes for joint learning and exchange futurefood@slu.se Save the date – mer information kommer senare. Professor Erik Andersson, Helsingfors universitet,

Den hållbara forskaren

anna-karin.johnson@slu.se Workshopens program Det som visades Det som sas "Samarbete kommer att vara nyckeln" Bildkavalkad Hela programmet har vi sparat här. Dagens alla powerpoints har vi

Seniora miljöanalysspecialister föreläser 2023

I nobelveckan kan du lyssna på öppna föreläsningar med två av SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister: Mattias Sköld och Mattias Lundblad. Lär dig mer om marint områdesskydd och om arbetet bakom

Meat4FuturesVidSLU

Framtiden för kött – workshop och diskussion för SLU:s studenter och anställda futurefood@slu.se Vilken roll spelar kött i kosten och kulturen? Vilken framtid är bäst för svenska djuruppfödare? Det

Skogsskadecentrums årsrapport

År 2021 fick SLU i uppdrag att starta SLU Skogsskadecentrum. Nu finns en årsrapport tillgänglig som sammanställer centrumets arbete under dessa år, vision och mål samt vad som väntar framöver.

SLU Tankesmedjan Movium söker ny verksamhetsledare

Vill du leda Movium och dess team av medarbetare, i utvecklingen av Moviums roll och aktiviteter för hållbara urbana landskap och utemiljöer? SLU Tankesmedjan Movium bidrar till att utveckla och

Bildkavalkad

Lärosätenas klimatnätverks första workshop i bilder H

Loading…