Hoppa till huvudinnehåll

För doktorander

Forskarstuderande behöver relevant information om utbildningsprocessen under sin utbildning. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för en doktorand/forskarstuderande.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskarstuderande, på medarbetarwebben.


Det finns 100 sidor som är taggade med För doktorander:

Den hållbara forskaren

anna-karin.johnson@slu.se Workshopens program Det som visades Det som sas "Samarbete kommer att vara nyckeln" Bildkavalkad Hela programmet har vi sparat här. Dagens alla powerpoints har vi

Ny utlysning av såddfinansiering inom området Living Labs

SLU Urban Futures utlyser såddfinansiering till medarbetare vid SLU för att initiera och utveckla forskning kopplad till Living Labs och hållbar stadsutveckling. Sista ansökningsdag är den 12 januari

Seniora miljöanalysspecialister föreläser 2023

I nobelveckan kan du lyssna på öppna föreläsningar med två av SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister: Mattias Sköld och Mattias Lundblad. Lär dig mer om marint områdesskydd och om arbetet bakom

Utlysningar

Utlysning för praktikplatser vid företag som är specialiserade på växtförädling eller djuravel SLU Breeding Network välkomnar masterstudenter och doktorander vid SLU att ansöka om medel för att göra

Ph. D. course Statistics I Umeå 2024

Statistics I: Basic statistics, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen ges i Umeå 19 februari till 22mars 2024. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Statistics@SLU Umeå Länk för

De vill ta bönan till bordet

Varför hamnar så liten andel svenska baljväxter på tallriken? Handlar det om höga priser, ointresse hos odlaren eller att det är svårt med lagring och packning? I det nya projektet Hur får vi bönan

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 johanna.grundstrom@slu.se Årets tema för Alnarpskonferensen är biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. Varmt välkommen! Syftet med Alnarpskonferensen är att förmedla

MatkulturOchHallbartAtande

Matkultur och otydliga konsumenter – hinder för en hållbar omställning? futurefood@slu.se Vilken roll har matkulturen när vi strävar efter omställning av våra matvanor? Är vår matkultur ett hinder

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp 2024

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp johanna.grundstrom@slu.se SLU Partnerskap Alnarps nätverk för medlemmar och verksamma vid SLU i Alnarp träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. I

IDA-DesignThinking

Design Thinking for interdisciplinary collaborations and knowledge transfer futurefood@slu.se Metodiken Design Thinking är speciellt lämpad för tvärvetenskapliga forskningsprojekt då den utmanar

SLU Urban Futures var värd för ännu en framgångsrik doktorandkurs

Den femte upplagan av SLU Urban Futures doktorandkurs, Criticality in Research/Criticality as Praxis, ägde rum under sensommaren och tidig höst 2023. Kursen utforskade hur man mobiliserar det

GS-VMAS Guide kursarrangör

Vad behöver du som kursarrangör göra inför/efter kurs? Vad ska skickas till vem? Vem hanterar vad? Här hittar du information och mallar. 1. Intresseanmälan att hålla en kurs inom GS-VMAS: Skicka in

Loading…