Sveriges lantbruksuniversitet

För doktorander

Forskarstuderande behöver relevant information om utbildningsprocessen under sin utbildning. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för en doktorand/forskarstuderande.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskarstuderande, på medarbetarwebben.


Det finns 347 sidor som är taggade med För doktorander:
Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

An introduction to sampling for natural resources eva-lena.selfene@slu.se Annica de Groote, Institutionen för energi och teknik, SLU: An introduction to sampling for natural resources Anmälan Efter

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data eva-lena.selfene@slu.se Claudia von Brömssen, Institutionen för energi och teknik, SLU: Statistical methods for

Statistics@SLU seminar:  Individual-based tree modelling for remote sensing data

Statistics@SLU seminar: Individual-based tree modelling for remote sensing data

Individual-based tree modelling for remote sensing data eva-lena.selfene@slu.se Arne Pommerening, vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU: Individual-based tree modelling for remote

Statistics@SLU seminar:  Individual-based tree modelling for remote sensing data

Statistics@SLU seminar: Individual-based tree modelling for remote sensing data

Individual-based tree modelling for remote sensing data eva-lena.selfene@slu.se Arne Pommerening, vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU: Individual-based tree modelling for remote

Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

An introduction to sampling for natural resources eva-lena.selfene@slu.se Annica de Groote, Institutionen för energi och teknik, SLU: An introduction to sampling for natural resources Anmälan Efter

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data eva-lena.selfene@slu.se Claudia von Brömssen, Institutionen för energi och teknik, SLU: Statistical methods for

Skriva en stark ansökan

Skriva en stark ansökan

Tips från Grants Office.

Grants Office Support

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

Finansiärer

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Torka och extremväder SLU Växa

Torka och extremväder SLU Växa

Torka och extremväder – effekter på djurhälsa och foder inom svensk mjölkproduktion futurefood@slu.se En hållbar svensk livsmedelsproduktion måste klara framtidens utmaningar – även återkommande

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges and Cross-Disciplinary Ways Forward futurefood@slu.se Välkommen till en öppen vetenskaplig dialog om klimatförändringar. Under 2021 och 2022 kommer IPCC med sin sjätte

Torka och extremväder SLU Växa

Torka och extremväder SLU Växa

Torka och extremväder – effekter på djurhälsa och foder inom svensk mjölkproduktion futurefood@slu.se En hållbar svensk livsmedelsproduktion måste klara framtidens utmaningar – även återkommande

Loading…