Hoppa till huvudinnehåll

För lärare och studierektorer

Lärare och studierektorer behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedömts vara av intresse.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är lärare/studierektor, på medarbetarwebben.


Det finns 24 sidor som är taggade med För lärare och studierektorer:

Table-samarbetet

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Oxfords universitet och universitetet i Wageningen, ska "Table" driva och utveckla diskussioner om hur livsmedelssystemet kan bli hållbart,

Kolinlagring 20 maj

Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Jordbruket står inför stora utmaningar med tanke på att klimatförändringarna hamnat i fokus. Framöver

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Intresset för växtförädling ökar bland studenter

Det finns ett tydligt ökat intresse för valbara kurser inom växtförädling bland SLU:s programstudenter. Examensarbeten inom SLU Grogrund bidrar till viktig kunskap om vårvete och åkerböna. - Det är

Alnarpskonferensen 2021

Ekonomi i jordhälsa? camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Alnarpskonferensen 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna till en digital djupdykning – allt börjar och slutar med

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistens-utvecklingen utan ny antibiotika? mw-red@slu.se I Sverige finns förståelsen och kunskapen om varför användning av antibiotika måste minskas. Trots detta ökar antalet

VH lärardag 2020

Lärardag på VH-fakulteten sofia.webering.ekberg@slu.se Välkommen till VH:s lärardag 2020! På grund av Corona blir det ett annorlunda format i år och vi kommer hålla dagen mellan kl 9.00 och 12.00

Urbana reflektioner i spåren av Covid-19

Hur (om)formas mobilitet av social distansering? Vilka effekter har social distansering på politisk aktivism och protester i stadsrummet? Hur påverkas urban densitet av corona-pandemin? Vad med dess

Årets avslutningsceremoni i Alnarp

Årets avslutningsceremoni för alla examinander kommer att ske i samband med Thesis day den 27 maj. Den ursprungliga planen var att ceremonin skulle hållas på plats på campus, men pga covid-19 så

Hållbar livsmedelsproduktion - En dialog mellan studenter, forskare, lantbrukare och lärare

INSTÄLLD Hållbar livsmedelsproduktion - En dialog mellan studenter, forskare, lantbrukare och lärare camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Det finns ett stort behov av en öppen dialog om

Green City Growers

Den 4 oktober fick SLU campus Alnarp besök av den amerikanska Eisenhower-stipendiaten Jessie Banhazl, grundare och CEO av stadsodlingsföretaget Green City Growers. Förfrågan om att ta emot Jessie kom

Lyssna på forskarna!

Genom strejker och aktioner uppmanar ungdomar runt om i världen vuxna och beslutsfattare att agera för klimatet. Att lyssna på forskarna är en återkommande uppmaning från Greta Thunberg. Världens

Loading…