Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 188 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Bort med lupinen!

Blomsterlupinen utgör ett hot mot biologisk mångfald eftersom den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i, såsom vägkanter och järnvägsbankar. Nu går Fältbiologierna ut med ett upprop om

Bort med lupinen!

Blomsterlupinen utgör ett hot mot biologisk mångfald eftersom den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i, såsom vägkanter och järnvägsbankar. Nu går Fältbiologierna ut med ett upprop om

Johnny de Jong

Johnny de Jong

Johnny de Jong cbm-webmaster@slu.se jong Johnny har arbetat på CBM sedan 2001, och är anställd som forskningsledare. Extended CV (pdf) På CBM arbetar Johnny som ämnesansvarig för skog och vatten.

Välkommen till en utställning utöver det vanliga! Vernissage för utställningen ”Livets träd – trädets liv”

Vad händer när man sammanför entomologens kunskap, illustratörens blick, och textilkonstnärens kreativitet? Den 27 maj öppnar en kunskaps- och inspirationsutställning i gränstrakten mellan kunskap

Välkommen till en utställning utöver det vanliga! Vernissage för utställningen ”Livets träd – trädets liv”

Vad händer när man sammanför entomologens kunskap, illustratörens blick, och textilkonstnärens kreativitet? Den 27 maj öppnar en kunskaps- och inspirationsutställning i gränstrakten mellan kunskap

CBM:s löften för framtiden

CBM var en av de svenska medlemmarna i IUCN som under en konferens på biologiska mångfaldens dag 22 maj, avgav löften för framtiden för det fortsatta arbetet för biologisk mångfald. Konferensen bjöd

CBM:s löften för framtiden

CBM var en av de svenska medlemmarna i IUCN som under en konferens på biologiska mångfaldens dag 22 maj, avgav löften för framtiden för det fortsatta arbetet för biologisk mångfald. Konferensen bjöd

Internationella naturvårdsunionen IUCN fyller 70 år

Internationella naturvårdsunionen IUCN fyller 70 år

Den internationella naturvårdsunionen IUCN firar 70 år i år, och uppmärksammar jubileet den 22 maj på biologiska mångfaldens dag. Två organisationer under SLU är med i firandet på Ulriksdals slott –

Internationella naturvårdsunionen IUCN fyller 70 år

Internationella naturvårdsunionen IUCN fyller 70 år

Den internationella naturvårdsunionen IUCN firar 70 år i år, och uppmärksammar jubileet den 22 maj på biologiska mångfaldens dag. Två organisationer under SLU är med i firandet på Ulriksdals slott –

Mike Jones

Mike Jones

Mike Jones cbm-webmaster@slu.se mijs0001 Mike Jones trained as a wildlife ecologist in Zimbabwe and was employed by Zimbabwe's Department of National Parks and Wildlife Management. Much of his

Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

Har du fladdermöss i huset, och bor i Uppland eller i Södermanland? Rapportera in det så har du chansen att bidra till ett forskningsprojekt, och samtidigt få veta lite mer om dina husdjur. Centrum

Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

Har du fladdermöss i huset, och bor i Uppland eller i Södermanland? Rapportera in det så har du chansen att bidra till ett forskningsprojekt, och samtidigt få veta lite mer om dina husdjur. Centrum