Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 71 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Lyssna till historierna om utdöda djur

Det tar miljoner år för en art att utvecklas. Men det kan ta några decennier att radera ut den från jordens yta – för alltid. Det har hänt flera gånger i historien, och det händer här och nu. I en

Nytt digitalt verktyg för vägledning inom ABS

Använder du i din forskning genetiska resurser och/eller traditionell kunskap som rör genetiska resurser, som har sitt ursprung i andra länder än Sverige? Nu finns ett verktyg för råd och information

ABS complience tool

Här finns ett digitalt ABS complience-verktyg i form av en interaktiv PDF. Materialet ledsagar forskare genom compliance-krav enligt EU ABS-förordningen och berättar om ABS Clearing-House samt ger

Stort behov av tydliga nationella mål för biologisk mångfald

Mål styr arbetet och måste därför vara både tydliga, ambitiösa och mätbara. Så lyder en av tre skarpa rekommendationer som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu går ut med i en ny policy

Multifunktionella landskap och tvärvetenskap

Multifunktionella landskap stod i fokus för en av de två tematiska grupperna som fördjupat sig i tvärvetenskapliga arbetssätt under inom Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU. Gruppen har nu fått

Äldre sorter av spannmål – mer än en nisch?

”Man betraktar ofta kulturspannmål som något väldigt nischat, men dessa grödor har egenskaper som borde kunna göra dem intressanta för odling på fler gårdar än i dag”, säger Tove Ortman som

Rapport från Mångfaldskonferensen 2023

I november 2023 genomfördes den årliga Mångfaldskonferensen, ”En global räddningsplan”. Nu kan vi presentera konferensrapporten där resultatet av konferensens dialogverkstäder finns dokumenterade.

Tydlig koppling mellan klimat och markens vattengenomsläpplighet – eller?

En ny metaanalys som omfattar 466 studier visar att klimatet hänger ihop med markens vattengenomsläpplighet, vilket utmanar den dominerande förklaringen. Samtidigt misstänker forskarna att det finns

Sikta-ABS

Sikta-ABS var ett samverkansprojekt som handlade om rättvisa villkor och säkrare rutiner i samband med forskning på genetiska resurser, och traditionell kunskap som hör till dessa. Projektet utredde

Julgröt på kulturspannmål

Varför inte prova en annorlunda julgröt i år, med julens kryddor och kulturspannmål. Se videon där Sébastien Boudet gör en julig gröt med en tvärt om-paella-teknik! Själva gröten tar 15 minuter att

Tre år med fokus på traditionell kunskap i Sverige

Under de tre senaste åren har Sametinget verkat som så kallad tematisk fokalpunkt, samordnare för artiklarna 8j och 10c i Konventionen om biologisk mångfald. Dessa två artiklar handlar om

Ny bok om fladdermössen och deras landskap

En mystisk och lite läskig varelse som man sällan ser, och som omgärdas av gåtor? Eller en viktig del av intrikata ekosystem? Säga vad man vill om fladdermusen, den har i alla fall förmågan att väcka

Loading…