Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 378 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):
Aktuella evenemang

Aktuella evenemang

Den 23 juni anordnas ett heldagsseminarium om kulturspannmål med smak i centrum. Seminariet är en del av forskningsprogrammet ”Historiska sädesslag i framtidens mat” . Heldagsseminarium: Hur smakar

Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

I ett fyraårigt projekt undersöker forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk möjligheter med gamla spannmålssorter, i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av

Gödsling av ungskog riskerar försämra ekosystem

För att öka tillväxten av träd och därmed kunna öka inlagringen av koldioxid finns ett stort intresse för behovsanpassad gödsling av ungskog. Men en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar

Tre vinnare utsedda bland en mångfald av dikter

Nu är dikttävlingen Skogens mångfald avgjord! Av totalt trettiofem bidrag har en jury valt ut två vinnardikter och en dikt som får ett hedersomnämnande. Läs vinnardikterna och juryns omdömen. De tre

Gödsling av ungskog riskerar försämra ekosystem

För att öka tillväxten av träd och därmed kunna öka inlagringen av koldioxid finns ett stort intresse för behovsanpassad gödsling av ungskog. Men en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar

Bättre för fågellivet att skapa flera små våtmarker än en stor

Nu är det full fart i våtmarkerna. Det är snart dags för fåglarna att bilda par och få ungar. Sverige har skapat många våtmarker för att gynna våtmarksfåglarna och nu följer forskare på SLU upp hur

Bättre för fågellivet att skapa flera små våtmarker än en stor

Nu är det full fart i våtmarkerna. Det är snart dags för fåglarna att bilda par och få ungar. Sverige har skapat många våtmarker för att gynna våtmarksfåglarna och nu följer forskare på SLU upp hur

Tre vinnare utsedda bland en mångfald av dikter

Nu är dikttävlingen Skogens mångfald avgjord! Av totalt trettiofem bidrag har en jury valt ut två vinnardikter och en dikt som får ett hedersomnämnande. Läs vinnardikterna och juryns omdömen. De tre

Sökes: professor i statsvetenskap med inriktning biologisk mångfald

Sökes: professor i statsvetenskap med inriktning biologisk mångfald

En ny professur utlyses nu vid Sveriges lantbruksuniversitet inom ämnet statsvetenskap, med inriktning mot samhällets styrning av biologisk mångfald. Tjänsten placeras vid institutionen för stad och

Sökes: professor i statsvetenskap med inriktning biologisk mångfald

Sökes: professor i statsvetenskap med inriktning biologisk mångfald

En ny professur utlyses nu vid Sveriges lantbruksuniversitet inom ämnet statsvetenskap, med inriktning mot samhällets styrning av biologisk mångfald. Tjänsten placeras vid institutionen för stad och

Delta i SLU:s dikttävling om skogens mångfald!

Fira Skogens dag och världspoesidagen 21 mars med oss! Skriv en dikt om den biologiska mångfalden i skogen. Du har ca två veckor på dig att skicka in din dikt. Vinnaren får ett bokpaket med vackra

Delta i SLU:s dikttävling om skogens mångfald!

Fira Skogens dag och världspoesidagen 21 mars med oss! Skriv en dikt om den biologiska mångfalden i skogen. Du har ca två veckor på dig att skicka in din dikt. Vinnaren får ett bokpaket med vackra

Loading…