Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 273 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):
Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

I ett fyraårigt projekt, finansierat av Formas, kommer forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk i ett tvärvetenskapligt projekt undersöka möjligheter med gamla

Resurser och dokumentation

Resurser och dokumentation

Här finns länkar, presentationer och dokumentation från de evenemang som vi genomför inom projektet. Rapporter Äldre sorters spannmål och extremvädret 2018 - hur gick det? Pilotstudie som undersöker

CBM samverkar med museer kring hållbarhet, biologisk mångfald och relationer mellan människa och (annan) natur

CBM samverkar med museer kring hållbarhet, biologisk mångfald och relationer mellan människa och (annan) natur

Marie Kvarnström och Håkan Tunón medverkar i aktiviteter runt utställningen The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations på Uppsala konstmuseum. Söndag 29 september anordnade Uppsala konstmuseum

CBM samverkar med museer kring hållbarhet, biologisk mångfald och relationer mellan människa och (annan) natur

CBM samverkar med museer kring hållbarhet, biologisk mångfald och relationer mellan människa och (annan) natur

Marie Kvarnström och Håkan Tunón medverkar i aktiviteter runt utställningen The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations på Uppsala konstmuseum. Söndag 29 september anordnade Uppsala konstmuseum

Bort med lupinen!

Blomsterlupinen utgör ett hot mot biologisk mångfald eftersom den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i, såsom vägkanter och järnvägsbankar. Nu går Fältbiologierna ut med ett upprop om

Utställning: Livets träd - trädets liv

Utställning: Livets träd - trädets liv

cbm-webmaster@slu.se Välkommen till en utställning utöver det vanliga! En kunskaps- och inspirationsutställning i gränstrakten mellan konst och natur, med några av våra vanligaste träd i centrum.

Utställning: Livets träd - trädets liv

Utställning: Livets träd - trädets liv

cbm-webmaster@slu.se Välkommen till en utställning utöver det vanliga! En kunskaps- och inspirationsutställning i gränstrakten mellan konst och natur, med några av våra vanligaste träd i centrum.

Centrum för biologisk mångfald (CBM) permanentas vid SLU

Centrum för biologisk mångfald (CBM) permanentas vid SLU

Från och med 1 januari 2020 kommer Centrum för biologisk mångfald, CBM, att tillhöra Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Detta innebär att CBM kommer att ingå i

Centrum för biologisk mångfald (CBM) permanentas vid SLU

Centrum för biologisk mångfald (CBM) permanentas vid SLU

Från och med 1 januari 2020 kommer Centrum för biologisk mångfald, CBM, att tillhöra Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Detta innebär att CBM kommer att ingå i

Karin Gerhardt

Karin Gerhardt

Karin Gerhardt cbm-webmaster@slu.se Karin Gerhardt är biolog och anställd som forskare på CBM. Karins forskning rör främst frågor relaterade till hållbara livsmedelssystem, jordbruk- och

Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

Bevarandeplaner för skyddade områden beaktar inte i tillräcklig utsträckning de negativa ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Det visar en studie som undersöker hur fågelskyddsområden

Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

Bevarandeplaner för skyddade områden beaktar inte i tillräcklig utsträckning de negativa ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Det visar en studie som undersöker hur fågelskyddsområden

Loading…