Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 61 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

MKB-dagen 2023

Konferensen MKB-dagen har länge varit den självklara mötesplatsen för de som jobbar med miljöbedömning och MKB-relaterade frågor inom myndighet, bransch och akademi. I år anordnas dagen den 26

Förbättrad bedömning av djurvälfärd vid fällfångst

En forskargrupp från SLU, SVA och Uppsala universitet visar att utvärdering av vildsvins beteenden kan påvisa fångstrelaterad stress och bör ingå vid bedömning av fällfångst. Vid fällfångst ska

Trafikverket testar AI i kampen mot lupiner

Under två veckor före midsommar åkte en bil omkring i Heby och Enköping med omnejd med en speciell utrustning. På bakrutan satt en kamera, och tanken är att detta ska bidra till det senaste verktyget

Mångfaldskonferensen 2023

cnv@slu.se Mångfaldskonferensen 2023 "En global räddningsplan" – har fokus på det globala ramverket för biologisk mångfald och dess konsekvenser för Sverige. Läs mer här: https://www.slu.se/mk23

En sked för den biologiska mångfalden...

När EU:s jordbruks- och fiskeriministrar var på ett besök på SLU:s forskningsanläggning, var ett spannmålsprojekt vid SLU Centrum för biologisk mångfald en av de verksamheter som visades upp.

Ny publikation: Kulturprägel i fjällnära skog

Den fjällnära skogen är inte orörd. Här har människan vistats och nyttjat naturen sedan förhistorisk tid. I rapporten "Kulturprägel i fjällnära skog" finns det biologiska kulturarvet och

Så arbetar CBM med samverkan

Uppdrag med samhällsfokus. CBM inrättades ursprungligen med ett samhällsinriktat forskningsuppdrag och detta uppdrag gäller i högsta grad fortfarande. Samverkan på CBM bidrar med viktig kunskap i

Sikta-ABS

Sikta-ABS var ett samverkansprojekt som handlade om rättvisa villkor och säkrare rutiner i samband med forskning på genetiska resurser, och traditionell kunskap som hör till dessa. Projektet utredde

Påverkansfaktorer för förekomst av insekter och fladdermöss på hög höjd

Det finns ett stort behov av att med bra noggrannhet kunna bedöma risker för kollision mellan vindkraft och fladdermöss, bland annat för effektiv stoppreglering. I den här studien mäts förekomsten av

Bingo! Med biologiskt kulturarv

Nästa gång du hittar en gullviva ute på en ängsmark, titta noga efter. I naturens bok är just den gullvivan ett helt kapitel, som kan innehålla en spännande berättelse om forna tiders användning av

ekbokpresentation

Bengt Ehnström och Martin Holmer har tillsammans skapat en sjätte bok om träd och deras biologiska mångfald. Denna gång är det eken som står i fokus. Ett träd som är mycket viktigt för niohundra

Se fördedraget: En global räddningsplan för biologisk mångfald

Se det inspelade föredraget med Torbjörn Ebenhard, som berättade om resultatet av förhandlingarna på COP15 i Montreal, och arbetet framåt. Föredraget gavs på KSLA i början av april. I december 2022

Loading…