Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 73 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Sikta-ABS

Sikta-ABS är ett samverkansprojekt som handlar om rättvisa villkor och säkrare rutiner i samband med forskning på genetiska resurser, och traditionell kunskap som hör till dessa. Projektet utreder

Skansen uställning biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor

Ny tjänst: Professor i statsvetenskap

Nu utlyses en ny tjänst vid vår fakultet: professor i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Anställningen kommer att knytas till CBM. Fakulteten för naturresurser och

Resurser och dokumentation

Här finns länkar, presentationer och dokumentation från de evenemang som vi genomför inom projektet. Rapporter Äldre sorters spannmål och extremvädret 2018 - hur gick det? Pilotstudie som undersöker

Hållbara landskap

Den biologiska mångfalden i alla Sveriges landskapstyper är hotad. Det behövs reformer, i politiken och i praktiken, för att vi ska kunna uppnå våra miljömål och ha livskraftiga landskap i framtiden.

Kon, människan och världen

Kon, människan och världen futurefood@slu.se KSLA anordnar ett seminarium för att belysa kornas roll ur ett brett perspektiv, både i det svenska livsmedelssystemet och globalt – för

Resurser och dokumentation

Här finns länkar, presentationer och dokumentation från de evenemang som vi genomför inom projektet. Rapporter Äldre sorters spannmål och extremvädret 2018 - hur gick det? Pilotstudie som undersöker

Så kan skogsägare kompenseras för avsättningar till naturvård

Skogsägare som får avsätta mycket skogsmark till naturvård skulle kunna kompenseras genom en fond som byggs upp av en produktionsrelaterad avgift, enligt en ny studie. Ett sådant avgifts- och

Modernisering av hus på landsbygden kan bidra till minskningen av jordbruksfåglar

Moderniseringen av byarna i jordbrukslandskapet är troligtvis en viktig orsak till att jordbruksfåglar minskar, både i själva byarna och på omgivande fält. Det visar en studie som genomförts av

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests teresia.borgman@slu.se Plattformen bjuder in till workshop för forskare inom SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga

Future Forests exkursion

Följ med på exkursion med Future Forests! teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att

MKB-dagen2021

MKB-dagen är den självklara mötesplatsen för dig som jobbar med MKB-relaterade frågor, inom myndighet, konsult och akademi. I år genomfördes MKB-dagen digitalt förmiddagen den 16 december, i

Loading…