Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 68 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

SM i ekogröt 11-13 november i Stockholm

Svenska mästerskapet i ekogröt äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 11-13 november, under Sthlm Food & Wine/Bak- och Chokladfestival. Mästerskapet är en del i samarbetet mellan Sébastien Boudet

Biodiverse nr 2 om Miljöbedömning och biologisk mångfald

Hur kan biologisk mångfald värderas? Går det att kompensera för förlorad biologisk mångfald? Vad spelar kumulativa effekter för roll? Läs nya numret av Biodiverse där ämnena kretsar kring

Nu startar IDA

Nu i november startar SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta. Tillsammans representerar deltagarna nio

Svenska Fladdermuskonferensen 2022

cbm-webmaster@slu.se Intresset för fladdermöss har växt enormt de senaste åren, och fladdermössen är idag en självklar del av naturvård, naturupplevelser och bevarandet av kulturlandskapet. Svenska

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja SLU forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

Uppföljning av våtmarksrestaureringar: positiva effekter på många fågelarter

Forskare på SLU har samlat in information om våtmarksrestaureringar från hela Sverige under de senaste decennierna. Resultaten visar att restaureringarna i stort har gynnat många fågelarter,

Debatt - ta klimatkrisen på allvar

Ett initiativ till debattartikel från några SLU-anställda har gett svallvågor i den svenska forskningsvärlden. Underskrifter har haglat in från forskare och anställda vid 45 olika universitet och

Två lediga tjänster vid CBM

Två forskartjänster inom infrastrukturekologi finns att söka vid CBM, den ena ett sex månaders vikariat och den andra en tillsvidaretjänst (med sex månaders provanställning). Båda har sista

Sikta-ABS

Sikta-ABS är ett samverkansprojekt som handlar om rättvisa villkor och säkrare rutiner i samband med forskning på genetiska resurser, och traditionell kunskap som hör till dessa. Projektet utreder

Fler humledrottningar dör längs vägar med mycket trafik

Blommande vägrenar kan gynna insekter men trafiken kan vara en risk för dem. Forskare på SLU har undersökt dödligheten hos humledrottningar på våren. De hittade inte fler döda humledrottningar längs

Skansen uställning biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor

Ny tjänst: Professor i statsvetenskap

Nu utlyses en ny tjänst vid vår fakultet: professor i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Anställningen kommer att knytas till CBM. Fakulteten för naturresurser och

Loading…