Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 412 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Den stora antologin om biologisk mångfald är här

Biologisk mångfald är avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biologisk mångfald beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna

Den stora antologin om biologisk mångfald är här

Biologisk mångfald är avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biologisk mångfald beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna

Ny medarbetare på CBM: Mari Kågström

Förändring, hinder mot förändring och individers möjlighet att påverka praktiken kring hållbar utveckling, det är forskningsområdet för Mari Kågström – ny på CBM sedan första juli. Mari Kågström är

Ny medarbetare på CBM: Mari Kågström

Förändring, hinder mot förändring och individers möjlighet att påverka praktiken kring hållbar utveckling, det är forskningsområdet för Mari Kågström – ny på CBM sedan första juli. Mari Kågström är

Världsledare om tillståndet för biodiversitet

Världsledare om tillståndet för biodiversitet

Förberedelsearbetet för ett nytt avtal inom ramen för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) är i full gång. På ett så kallat högnivåsegment inom de globala förhandlingarna för nytt ramverk för

Världsledare om tillståndet för biodiversitet

Världsledare om tillståndet för biodiversitet

Förberedelsearbetet för ett nytt avtal inom ramen för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) är i full gång. På ett så kallat högnivåsegment inom de globala förhandlingarna för nytt ramverk för

Historiska böcker visar att blomningstiderna förändrats under de senaste 200 åren på grund av klimatförändringarna

SLU:forskaren Alistair Auffret kom på ett nytt sätt att följa hur blomningen har påverkats av den globala uppvärmningen. Han letade upp floror från slutet av 1700-talet till 2018 som inkluderade

Historiska böcker visar att blomningstiderna förändrats under de senaste 200 åren på grund av klimatförändringarna

SLU:forskaren Alistair Auffret kom på ett nytt sätt att följa hur blomningen har påverkats av den globala uppvärmningen. Han letade upp floror från slutet av 1700-talet till 2018 som inkluderade

Ny barkborre-art upptäckt tack vare DNA-teknik

Åke Lindelöw på SLU har arbetat med insekter i decennier men det här är första gången han är med och beskriver en ny art. Trypophloeus borealis är liten och lever under barken på vide. Den har

Ny barkborre-art upptäckt tack vare DNA-teknik

Åke Lindelöw på SLU har arbetat med insekter i decennier men det här är första gången han är med och beskriver en ny art. Trypophloeus borealis är liten och lever under barken på vide. Den har

Ny ädellövskog på åkermark blir värdefull livsmiljö för lundväxter

Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har kontakt med äldre skog finns merparten av

Ny ädellövskog på åkermark blir värdefull livsmiljö för lundväxter

Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har kontakt med äldre skog finns merparten av

Loading…