Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 347 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Arbetet med biologisk mångfald i världen utvärderat Bara sex av 20 mål delvis uppfyllda

Tisdag den 15 september släpps en rapport från konventionen om biologisk mångfald, CBD. Rapporten Global Biodiversity Outlook 5 sammanställer hur världens länder nått upp till de satta målen under

Arbetet med biologisk mångfald i världen utvärderat Bara sex av 20 mål delvis uppfyllda

Tisdag den 15 september släpps en rapport från konventionen om biologisk mångfald, CBD. Rapporten Global Biodiversity Outlook 5 sammanställer hur världens länder nått upp till de satta målen under

Webbsänd lansering av WWF:s "Living Planet Report"

Den 10 september presenteras WWF:s Living Planet Report med en webbsänt seminarium, där bland annat två SLU-medarbetare medverkar. Rapporten publiceras vartannat år, och tar tempen på den biologiska

Webbsänd lansering av WWF:s "Living Planet Report"

Den 10 september presenteras WWF:s Living Planet Report med en webbsänt seminarium, där bland annat två SLU-medarbetare medverkar. Rapporten publiceras vartannat år, och tar tempen på den biologiska

Fladdermössens virus kartläggs i ny forskning

Vilka virus bär de svenska fladdermössen på? SLU Centrum för biologisk mångfald och Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) samarbetar kring ett projekt om fladdermöss och

Debattartikel: "Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat"

Debattartikel: "Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat"

Våra ekosystem står inför en stor kris. Trots det intar Sveriges regering en hållning kring biologisk mångfald som är svagare än den som föreslås inom EU. Det är djupt oroande att Sveriges röst

Debattartikel: "Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat"

Debattartikel: "Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat"

Våra ekosystem står inför en stor kris. Trots det intar Sveriges regering en hållning kring biologisk mångfald som är svagare än den som föreslås inom EU. Det är djupt oroande att Sveriges röst

Fladdermössens virus kartläggs i ny forskning

Vilka virus bär de svenska fladdermössen på? SLU Centrum för biologisk mångfald och Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) samarbetar kring ett projekt om fladdermöss och

Påverkansfaktorer för förekomst av insekter och fladdermöss på hög höjd

Det finns ett stort behov av att med bra noggrannhet kunna bedöma risker för kollision mellan vindkraft och fladdermöss, bland annat för effektiv stoppreglering. I den här studien mäts förekomsten av

Gamla vägkanter har ofta en särskilt värdefull ängsflora

Den stora minskningen av arealen naturbetesmark och äng under de senaste 200 åren utgör ett hot mot alla de växter som behöver ett öppet landskap. Det är känt sedan tidigare att vägkanter kan vara en

Skyddsvärda träd i Dalarna inventerade och beskrivna

Dalarna har många värdefulla träd i anslutning till de över 1700 kända fäbodar och finntorp som är spridda i hela länet. Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd och ett tidigare samarbetsprojekt

Skyddsvärda träd i Dalarna inventerade och beskrivna

Dalarna har många värdefulla träd i anslutning till de över 1700 kända fäbodar och finntorp som är spridda i hela länet. Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd och ett tidigare samarbetsprojekt

Loading…