Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 363 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Ny föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald

Den sista februari 2021 gick CBM:s föreståndare sedan tio år, Tuija Hilding-Rydevik, i pension, och lämnade över stafettpinnen till Torbjörn Ebenhard, mångårig medarbetare och forskningsledare vid

Ny föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald

Den sista februari 2021 gick CBM:s föreståndare sedan tio år, Tuija Hilding-Rydevik, i pension, och lämnade över stafettpinnen till Torbjörn Ebenhard, mångårig medarbetare och forskningsledare vid

Förbättrad bedömning av djurvälfärd vid fällfångst

En forskargrupp från SLU, SVA och Uppsala universitet visar att utvärdering av vildsvins beteenden kan påvisa fångstrelaterad stress och bör ingå vid bedömning av fällfångst. Vid fällfångst ska

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och

Sista dagen som föreståndare för CBM

Sista dagen som föreståndare för CBM

I månadsskiftet februari-mars lämnar Tuija Hilding-Rydevik posten som föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald. Hon fortsätter som associerad till CBM, med en rad olika uppdrag. Ny

Sista dagen som föreståndare för CBM

Sista dagen som föreståndare för CBM

I månadsskiftet februari-mars lämnar Tuija Hilding-Rydevik posten som föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald. Hon fortsätter som associerad till CBM, med en rad olika uppdrag. Ny

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och

Fladdermöss i Uppsala kartläggs med frivilliga insatser

En fladdermuskurs och medborgarforskning om vilda djur i omgivningen är några delar av forskningsprojektet Träffa dina vilda grannar, som pågår på SLU i Uppsala och Umeå. Med hjälp av

Kulturspannmål

Alltfler människor verkar vilja variera sin kost, och efterfrågan på hälsosam, närproducerad och miljövänlig mat ökar. Bröd bakat på äldre spannmålssorter har blivit trendigt. Många anser att de

Hemma hos taigafladdermusen

Hemma hos taigafladdermusen

Den lilla skygga taigafladdermusen jagar nära sin koloni, och besöker ogärna öppna områden. Detta var något av det som förmedlades vid ett seminarium om fladdermöss och skogsbruk för Skogsstyrelsen,

Hemma hos taigafladdermusen

Hemma hos taigafladdermusen

Den lilla skygga taigafladdermusen jagar nära sin koloni, och besöker ogärna öppna områden. Detta var något av det som förmedlades vid ett seminarium om fladdermöss och skogsbruk för Skogsstyrelsen,

Loading…