Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 72 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

”En global räddningsplan för biologisk mångfald”. Nytt nummer av Biodiverse

I december enades världen om nya mål för arbetet med att hejda förlusten av biologisk mångfald, vid det FN-möte som kallades COP15. Vilka är målen, och vd säger avtalet som världens länder skrivit

Kraftledningsgator och vägrenar: Viktiga för växter och pollinatörer men kan inte ersätta ängs- och betesmarker

Kraftledningsgator och vägrenar kan hysa lika många arter som ängs- och betesmarker med höga naturvärden, men det är inte alla typer av arter som trivs där. Dessa modernare miljöer kan därför inte

Från det minsta till det största och allt däremellan. Ny på CBM: Jan Plue

Ny på CBM: Jan Plue. Växtekolog, tillika landskapsekolog och historisk ekolog. I januari 2023 började Jan Plue vid CBM, och kommer att arbeta med ett flertal olika forskningsprojekt. I fokus för det

Internationella året för hirs 2023

FN har utropat 2023 till det internationella året för hirs. Syftet är att uppmärksamma och främja odlingen av hirs, som har stora näringsmässiga fördelar och värdefull förmåga att anpassa sig till

De utvecklar ramverk för övervakning av markens biologiska mångfald

EU vill att alla medlemsländer ska kunna beskriva tillståndet för den biologiska mångfalden i marken. Forskare vid SLU är med och utvecklar indikatorer och referensvärden för detta, som kan komma att

Miljömålsutvärderingen: ”Tydliga svenska etappmål behövs nu”

Naturvårdsverket har utvärderat de svenska miljömålen, och lämnade i januari 2023 en rapport till regeringen med sina slutsatser. Nu behöver Sverige koppla sina miljömål till det globala ramverket

Nytt globalt ramverk för biologisk mångfald klart

Efter många års förberedelser och intensiva slutförhandlingar antogs den 19 december 2022 nya mål för att rädda den biologiska mångfalden i världen, genom Kunming-Montreal Global Biodiversity

Mera gröt åt folket!

Gröt är en vardagsrätt som kanske går under radarn när det gäller kulinariska utsvävningar, men genom det första svenska mästerskapet i ekogröt, som gick av stapeln i november 2022, har fler fått upp

Biodiverse nummer 3/22 om Traditionell kunskap

Hur kan vi lära av olika kunskapstraditioner och sätt att se på naturen och historiska skötselregimer, för att i framtiden kunna vända den negativa trenden för biologisk mångfald? Det är en av

Samiska näringar

Hur kan forskning bidra till livskraftiga samiska näringar? anna-maria.wremp@slu.se Välkommen till en workshop som samlar forskare från SLU som arbetar med samisk- och renskötselrelaterade ämnen.

”För vissa mål tog vi några steg framåt, men för vissa gick det snarast åt fel håll.”

CBM:s föreståndare Torbjörn Ebenhard skriver direkt från FN-konferensen om biologisk mångfald COP-15 i Montreal. I förhandlingarna i Montreal deltar Torbjörn Ebenhard, föreståndare för SLU Centrum

Globalt ledarskapsprogram hållbarhet

SLU har tillsammans med bland annat Uppsala universitet, fått i uppdrag att genomföra ett nytt globalt ledarskapsprogram, Leadership for Transformative Change, inom hållbar utveckling. De närmsta två

Loading…