Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 217 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Hur kan Landsbygdsprogrammets miljöersättningar förbättras?

Miljöersättningarna inom EU:s jordbrukspolitik har blivit allt viktigare. Det gäller både för många lantbrukares intäkter och i miljöarbetet för Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv,

Simon Kärvemo

Simon Kärvemo

simonk Utformningen av habitatet och det omkringliggande landskapet påverkar starkt den biologiska mångfalden och interaktioner mellan arter. Forskningen har huvudsakligen handlat om

Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

I ett fyraårigt projekt, finansierat av Formas, kommer forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk i ett tvärvetenskapligt projekt undersöka möjligheter med gamla

Det goda brödet – historiens roll i framtidens bröd

Kan svenska kultursorter av spannmål bidra till en mer hållbar produktion i jordbruket? Nyligen beviljade forskningsrådet Formas ett stöd på 11 miljoner kronor till ett fyraårigt forskningsprojekt

Det goda brödet – historiens roll i framtidens bröd

Kan svenska kultursorter av spannmål bidra till en mer hållbar produktion i jordbruket? Nyligen beviljade forskningsrådet Formas ett stöd på 11 miljoner kronor till ett fyraårigt forskningsprojekt

MK16

Välkommen till CBM:s Mångfaldskonferens, den 16 i ordningen, med temat: Ekosystemtjänster i teori och praktik – fantastiskt eller förödande för biologisk mångfald? Konferensen arrangeras i samarbete

Biologisk mångfald i bilder

Biologisk mångfald i bilder

Biologisk mångfald kan vara så fantastiskt mycket. Forskningen om biologisk mångfald berör många olika vetenskapsgrenar, arter, biotoper, ekosystem... De forskare som arbetar med att ta fram kunskap

Människor och markanvändning

Människor, markanvändning och biologisk mångfald - transdisciplinär forskning för ny ekologisk kunskap och för att nå hållbar användning av biologisk mångfald Ett övergripande tema som genomsyrar CBM

Många vinklar på vildsvinens expansion vid forskarmöte i Prag

Runt om i Europa leder vildsvinens snabba expansion till intressekonflikter av olika slag. Häromveckan samlades vildsvinsforskare från en rad samhälls- och naturvetenskapliga discipliner för att

Många vinklar på vildsvinens expansion vid forskarmöte i Prag

Runt om i Europa leder vildsvinens snabba expansion till intressekonflikter av olika slag. Häromveckan samlades vildsvinsforskare från en rad samhälls- och naturvetenskapliga discipliner för att

Hur gick det med fladdermusuppropet?

Radiotips! I ett inslag i P4 Radio Uppland den 25 oktober, pratar Johnny de Jong om hur det gått med forskningsprojektet, där han efterlyste fladdermuskolonier runt om i Uppland. Torsdag den 25

Hur gick det med fladdermusuppropet?

Radiotips! I ett inslag i P4 Radio Uppland den 25 oktober, pratar Johnny de Jong om hur det gått med forskningsprojektet, där han efterlyste fladdermuskolonier runt om i Uppland. Torsdag den 25