Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för SLU och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen.


Det finns 195 sidor som är taggade med Centrum för biologisk mångfald (CBM):

Sikta-ABS

Det är en självklarhet att ett företag ska respektera lagarna i länder där de är verksamma. Inom många verksamheter krävs rutinmässiga riskanalyser med avseende på påverkan på arter och naturtyper.

MKB-dagen2021

MKB-dagen är den självklara mötesplatsen för dig som jobbar med MKB-relaterade frågor, inom myndighet, konsult och akademi. I år genomfördes MKB-dagen digitalt förmiddagen den 16 december, i

Värt att veta Ultuna

Värt att veta Ultuna – Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor marten.granert@slu.se Det är dags för en ny föreläsning i den populära serien Värt att veta. Nu har vi nöjet att presentera

Aktuella evenemang

Den 23 juni anordnas ett heldagsseminarium om kulturspannmål med smak i centrum. Seminariet är en del av forskningsprogrammet ”Historiska sädesslag i framtidens mat” . Heldagsseminarium: Hur smakar

Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?

I ett fyraårigt projekt undersöker forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk möjligheter med gamla spannmålssorter, i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av

COP15: Avsiktsförklaring antagen i Kunming

På FN:s globala toppmöte för biologisk mångfald, kallat COP15, som hålls denna vecka, har nu en deklaration antagits som är en avsiktsdeklaration för de fortsatta förhandlingarna om ett nytt globalt

Den stora antologin om biologisk mångfald är här

Biologisk mångfald är avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biologisk mångfald beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna

Ny medarbetare på CBM: Mari Kågström

Förändring, hinder mot förändring och individers möjlighet att påverka praktiken kring hållbar utveckling, det är forskningsområdet för Mari Kågström – ny på CBM sedan första juli. Mari Kågström är

Världsledare om tillståndet för biodiversitet

Förberedelsearbetet för ett nytt avtal inom ramen för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) är i full gång. På ett så kallat högnivåsegment inom de globala förhandlingarna för nytt ramverk för

Historiska böcker visar att blomningstiderna förändrats under de senaste 200 åren på grund av klimatförändringarna

SLU:forskaren Alistair Auffret kom på ett nytt sätt att följa hur blomningen har påverkats av den globala uppvärmningen. Han letade upp floror från slutet av 1700-talet till 2018 som inkluderade

Ny barkborre-art upptäckt tack vare DNA-teknik

Åke Lindelöw på SLU har arbetat med insekter i decennier men det här är första gången han är med och beskriver en ny art. Trypophloeus borealis är liten och lever under barken på vide. Den har

Ny ädellövskog på åkermark blir värdefull livsmiljö för lundväxter

Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har kontakt med äldre skog finns merparten av

Loading…