Hoppa till huvudinnehåll

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 202 sidor som är taggade med SLU Ekologisk produktion och konsumtion:

Hur står det till – får SLU-studenterna tillräcklig ”eko-kompetens”?

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har en längre tid uppfattat signaler från lantbrukets organisationer – framför allt från rådgivningsverksamheter – om att nyutexaminerade agronomer inte

Sortval i ekologisk odling 2024

Nu finns årets upplaga av sortval i ekologisk odling publicerad. Rapporten innehåller resultat från den ekologiska sortprovningen med spannmål, trindsäd och potatis under perioden 2019–2023.

Mikroorganismer har stor potential för bekämpning av rotgallnematoder

Rotgallnematoder är växtparasitära nematoder som orsakar stora skador för växtodling världen över. Släktet omfattar ett stort antal arter och flera av dessa kategoriseras som karantänskadegörare* i

Ökat upptag av hållbara växtskyddsmedel – möjligheter och utmaningar

Klimatförändringar och minskad biodiversitet i kombination med ökade behov av produktion ställer stora krav på växtodlingen världen över. Till detta kommer en önskvärd förflyttning från användningen

Disp Rafaelle Reumaux

Constraints and opportunities for organic crop production in areas of high agricultural productivity charlotta.eriksson@slu.se Rafaelle Reumaux försvarar sin avhandling "Constraints and

Seminarium och lansering av faktablad om pyralidrester i växtnäringsprodukter

janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till ett hybridseminarium om pyralidrester i ekologiskt certifierade växtnäringsprodukter. Seminariet inleds med en presentation av ett nytt faktablad om

Regenerativt bete – vad är nytt(an)?

janne.nordlund.othen@slu.se En bra betesplanering har alltid varit viktigt I ekologisk produktion där bete är centralt I djurhållningen, men kan regenerativt bete tillföra nya värden, eller är det

bkm eko omgivningar

Möjligheten att både skadegörare och naturliga fiender sprider sig mellan ekologiska och konventionella fält har tidigare mest utforskats med modellsimuleringar. I vilken utsträckning det förekommer

Undersökning av jordbrukarnas preferenser för naturmiljöer

Är du lantbrukare eller känner du lantbrukare? Blomsterremsor, häckar, träddungar och andra naturmiljöer kan öka den biologiska mångfalden och gynna till exempel pollinatörer och naturliga fiender

Tora Råberg – ny Epokforskare med fokus på livsmedelsberedskap

Tora Råberg är det senaste tillskottet i Epoks forskargrupp och har som uppdrag att koordinera olika områden av livsmedelsberedskap kopplat till ekologisk produktion. Tora är hortonom och arbetar

Webbinarium om hållbarhetsbedömningar

janne.nordlund.othen@slu.se FiBL anordnar ett webbinarium med fokus på olika metoder för hållbarhetsbedömning i jordbruks- och livsmedelssystem. Webbinariet riktar sig till forskare och andra

Agroforestry i Ukraina – lansering av policy brief

janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till lansering av rapporten ”Seven reasons to invest in agroforestry for post-war reconstruction and reform efforts in Ukraine”. Lanseringen arrangeras av

Loading…