Hoppa till huvudinnehåll

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 198 sidor som är taggade med SLU Ekologisk produktion och konsumtion:

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Sju års främjande av ekologiska livsmedel

janne.nordlund.othen@slu.se Jordbruksverket anordnar lunchseminarium om sju års främjande av ekologiska livsmedel. Seminariet börjar med att Åsa Lannhard Öberg berättar om hur Jordbruksverket

Flera nya doktorandprojekt med ekoinriktning från SLU-fakulteter

Stadsanslaget för ekologisk fältforskninng har tidigare utlysts via enskilda projekt genom SLU Ekoforsk men från och med 2023 delas pengarna ut till fakulteterna i stället. Fakulteterna för

Skördenivå och skördestabilitet i långliggande ekoförsök

I tidigare studier har man funnit att ekologiska skördar i genomsnitt ligger cirka 20 procent under konventionella, men med stor skillnad mellan grödor och regioner. I en ny studie har skördarna i

Modell för danskt lantbruk i klimatbalans och inom de planetära gränserna

Nio organisationer, inklusive Økologisk Landsforening i Danmark (motsvarar Ekologiska Lantbrukarna i Sverige), har gjort beräkningar på hur ett framtida danskt lantbruk skulle kunde se ut 2040. Målet

Vanliga bekämpningsmedel inom jordbruket skadade humlor i stort experiment

Skärpt reglering inom EU skulle skydda pollinatörer från bekämpningsmedel som används inom jordbruket. Men ett stort fältförsök med humlor som placerades ut i äppel- och rapsodlingar i åtta länder

Träff: Odling av gråärt och andra baljväxter till humankonsumtion

janne.nordlund.othen@slu.se Upptäck möjligheterna med att odla gråärter och andra baljväxter till humankonsumtion. I Halland finns stora möjligheter att odla mer baljväxter. Det är viktigt att möta

Digitala seminarier: det viktigaste ur ekologisk försöksrapport 2022 och 2023

janne.nordlund.othen@slu.se Hushållningssällskapet håller fyra digitala seminarier om det intressantaste delarna i ekologiska försöksrapporterna 2022 och 2023. Varje dag mellan kl 9-10 är det ett

Kombination av insekter och svampar har god effekt mot bladlöss

Vid angrepp av bladlöss i växthusodling är det vanligt att använda sig av biologisk bekämpning i form av parasitsteklar som är naturliga fiender för bladlöss. Effekten av bekämpningsinsatsen kan dock

“Nudging-tekniker” ökar försäljningen av ekologiska livsmedel

Det treåriga EU-finansierade projektet “Nudging Organic” visar goda resultat efter initiala butikexperiment i Sverige. Organic Sweden har tillsammans med Beteendelabbet utvecklat, testat och

Lättare sagt än gjort – nya studier om djurvälfärd och utomhusmiljöer hos ekologiska värphöns

I två nyligen publicerade vetenskapliga artiklar har en grupp forskare från SLU och Royal Veterinary College i Storbritannien undersökt hälsa och djurvälfärd samt hur utomhusmiljöerna ser ut hos

Biofach 2024

janne.nordlund.othen@slu.se En av världens största eko-mässor slår upp portarna 13–16 februari 2024. Utöver mässan kan man följa intressanta föreläsningar och seminarier vid kongressen och de olika

Økologi-kongres 2023

janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till en kongress med inspirerande pass med inspirerande talare och en festlig kväll för dig och dina kollegor. Kom och bli uppdaterad med den senaste kunskapen

Loading…