Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 1073 sidor som är taggade med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK):
Växtskydd i trädgårdsgrödor -  en fullspäckad konferens om aktuella frågor och utmaningar

Växtskydd i trädgårdsgrödor - en fullspäckad konferens om aktuella frågor och utmaningar

Växtskydd i trädgårdsgrödor - en fullspäckad konferens om aktuella frågor och utmaningar janne.nordlund.othen@slu.se Jordbruksverket bjuder in till Trädgårdskonferens med tema växtskydd! Rådgivare

Den agroekologiska metoden att samodla trindsäd och spannmål

En analys på global nivå, genomförd vid SLU och Roskilde Universitet, Danmark, har utforskat konsekvenser för kväve- och markanvändning om all trindsäd (ettåriga baljväxter som soja, ärtor, bönor,

Uppstart högre kurs i ekologisk produktion

Uppstart högre kurs i ekologisk produktion

Uppstart högre kurs i ekologisk produktion janne.nordlund.othen@slu.se Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor och ge förståelse för

Den agroekologiska metoden att samodla trindsäd och spannmål

En analys på global nivå, genomförd vid SLU och Roskilde Universitet, Danmark, har utforskat konsekvenser för kväve- och markanvändning om all trindsäd (ettåriga baljväxter som soja, ärtor, bönor,

Grundkurs ekologisk odling av bär och grönsaker

Grundkurs ekologisk odling av bär och grönsaker

Grundkurs ekologisk odling av bär och grönsaker janne.nordlund.othen@slu.se Andelen svenskproducerade bär och grönsaker är fortsatt mycket lägre än konventionellt odlat. För att främja regeringens

Grundkurs ekologisk odling av bär och grönsaker

Grundkurs ekologisk odling av bär och grönsaker

Grundkurs ekologisk odling av bär och grönsaker janne.nordlund.othen@slu.se Andelen svenskproducerade bär och grönsaker är fortsatt mycket lägre än konventionellt odlat. För att främja regeringens

Växtskydd i trädgårdsgrödor -  en fullspäckad konferens om aktuella frågor och utmaningar

Växtskydd i trädgårdsgrödor - en fullspäckad konferens om aktuella frågor och utmaningar

Växtskydd i trädgårdsgrödor - en fullspäckad konferens om aktuella frågor och utmaningar janne.nordlund.othen@slu.se Jordbruksverket bjuder in till Trädgårdskonferens med tema växtskydd! Rådgivare

Hållbar ekologisk växthusproduktion under utveckling

I en nyligen utkommen reviewartikel diskuteras det nya regelverket för ekologisk produktion och vad det innebär för utvecklingen av en hållbar ekologisk växthusproduktion. Det nuvarande regelverket

Hållbar ekologisk växthusproduktion under utveckling

I en nyligen utkommen reviewartikel diskuteras det nya regelverket för ekologisk produktion och vad det innebär för utvecklingen av en hållbar ekologisk växthusproduktion. Det nuvarande regelverket

Inbjudan: Ordna workshops på FoU-dagarna!

Inbjudan: Ordna workshops på FoU-dagarna!

Årets FoU-dagar om ekologisk produktion går av stapeln 14-15 oktober i Malmö. På förmiddagen den 14 oktober, finns det möjlighet för utomstående aktörer att ordna olika former av workshops och möten.

Inbjudan: Ordna workshops på FoU-dagarna!

Inbjudan: Ordna workshops på FoU-dagarna!

Årets FoU-dagar om ekologisk produktion går av stapeln 14-15 oktober i Malmö. På förmiddagen den 14 oktober, finns det möjlighet för utomstående aktörer att ordna olika former av workshops och möten.

Fortsatt stark tillväxt väntas på marknaden för ekologiska livsmedel i Norden och Baltikum det kommande årtiondet

Strävan efter en hälsosam livsstil och medvetenheten kring ekologisk mat och dryck har i allmänhet ökat bland konsumenter i Norden och Baltikum de senaste åren. I kombination med subventioner och

Loading…