Hoppa till huvudinnehåll

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 212 sidor som är taggade med SLU Ekologisk produktion och konsumtion:

Nytt internationellt projekt om samodling

Strax före årsskiftet startade ett nytt internationellt projekt om samodling. Projektet, som heter ”Intercrop Values”, syftar till att utnyttja fördelarna med samodling för att utforma produktiva,

Flera fördelar att så vårkorn tätt och med hög densitet

Genom att så med mindre radavstånd och med en högre utsädesmängd kan man minska ogrästrycket och öka skörden i ekologisk produktion. Det visar en delrapport från en studie av David Hansson och

Tre nya filmer om ekologisk potatisodling

Vilka potatissorter passar bäst för ekologisk odling? Hur hanterar man groddbränna och knäpparlarver och hur ska man tänka kring lager och lagring av potatis? I två nya filmer producerade av SLU

Drivkrafter och barriärer för fler ekologiska produkter i Danmark

Det danska forskningscentret för ekologiskt jordbruk och livsmedelssystem, ICROFS, har analyserat marknaden för ekologiska produkter i Danmark 2023. Genom det så kallade ”Landbrugsaftalet” har det

Snart kan du anmäla dig till nordiskt nätverksmöte för rådgivare inom ekologisk mjölkproduktion

Nordiskt nätverksmöte för rådgivare inom ekologisk mjölkproduktion janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen att delta i det åttonde nätverksmötet för rådgivare inom ekologisk mjölkproduktion! Årets

European Forum on Organic Agriculture

janne.nordlund.othen@slu.se On the occasion of Les Culturales 2023, the largest French event dedicated to arable crops, TP Organics Member Arvalis is pleased to invite you to its European Forum on

Slåttervall i ekologisk produktion

Vall är den överlägset vanligaste grödan i svensk ekologisk produktion. År 2021 odlades över 255 000 hektar ekologisk vall och bete i Sverige. I denna skrift är fokus på slåttervallen. Vall odlas i

Spara datumet: FoU-dagar för ekologisk produktion2023

Spara datumet: FoU-dagar för ekologisk produktion 2023 janne.nordlund.othen@slu.se Årets FoU-dagar hålls 25-26 oktober på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Konferensens tema är Beredskap och

Utlysning av medel till forskning inom området vallfoder

Nu öppnar den riktade utlysningen av medel till forskning inom vallområdet som Stiftelsen Lantbruksforskning genomför tillsammans med Svensk Mjölk och Eurofins. Utlysningen som omfattar 9 miljoner

Vallprotein till ekologiskt foder – kan Sverige bli självförsörjande?

Det finns ett stort behov av att ta fram mer hållbart och inhemskt producerat protein både till foder- och humankonsumtion. Speciellt ekologisk gris- och fjäderfäproduktion lider idag brist på

Hur väl reflekteras de ekologiska principerna i forskningen om ekologisk odling och mat?

Efterfrågan på ekologiskt odlade produkter har globalt sett ökat avsevärt under de senaste årtiondena. Samtidigt finns en trend att ekologiskt lantbruk ’konventionaliserats’ och blivit mer beroende

Klara Löfkvist

Klara Löfkvist arbetade vid Epok till april 2023. Klara har jobbat med såväl rådgivning som forskning inom trädgårdsbranschen i snart 20 år, och lett många tillämpade projekt. Klara läste först till

Loading…