Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 619 sidor som är taggade med SLU Ekologisk produktion och konsumtion:

Gamla sädesslag och klimatförändringar - kan vi lära av historien?

Öppet seminarium: Gamla sädesslag och klimatförändringar - kan vi lära av historien? cbm-webmaster@slu.se Vi vänder oss till både forskare och allmänt intresserade, att komma och ta del av tre

Lantbruket och klimatet

Seminarium: Lantbruket och klimatet gunilla.leffler@slu.se Välkommen till ett seminarium med tema vatten, extremväder och klimatanpassning. Ta tillfället att diskutera med beslutsfattare, rådgivare

Programmet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem- fokus mjölk” inbjuder till ett seminarium.

Pågående forskning inom programmet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - fokus mjölk” janne.nordlund.othen@slu.se Inom ramarna för forskningsprogrammet “Hållbara dieter från hållbara

Fördjupningskurs i ekologisk trädgårdsproduktion – anmäl dig

Kursen kommer att hållas på Alnarp och består av en inledande träff den 7-8 december 2021 samt egenstudier och avslutas sedan med en träff den 2 mars 2022. Det kommer dock att finnas möjlighet att

Ekologiska framtidsdagen 2021

Ekologiska framtidsdagen 2021 janne.nordlund.othen@slu.se Hur ser vägen till framtidens hållbara matsystem ut? Vilken roll kan den ekologiska produktionen spela i omställningen? Och hur får vi med

Kläckning på gård positivt för djurvälfärden

Traditionellt kläcks ägg för matkyckling på ett kläckeri och kycklingarna levereras till producenten 1-3 dagar gamla. Att istället låta kycklingarna kläckas direkt på gården är ett alternativ som

En högre kolhalt i åkermarken kan skydda både vete- och kornodlingar i ett framtida förändrat klimat

I Sverige väntas den globala uppvärmningen leda till att odlingssäsongen blir längre, men också att vädret blir mer varierat och att risken för extremväder ökar, något som kan leda till sämre skördar

Ny rapport från KSLA: Koll på kolet – Kolflödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet

I en ny rapport författad av Gunnar Rundgren redovisas en unik sammanställning av kolets kretslopp i den svenska värdekedjan för livsmedel. Rapporten redovisar var i kedjan som kolet binds in, lagras

Nytt samarbete kring EKOBOT

Ett nytt samarbete startade i somras för att utveckla EKOBOT, en robot för precisionsjordbruk. Projektgruppen består av Ekobot, Telia, RISE och Axis Communications och syftet är att utforska hur

Ny sida om tillåtetbedömda insatsmedel lanseras 15 oktober

För att underlätta för ekologiska växtodlare i Sverige att välja tillåtna insatsmedel till sin odling, finns det tillåtetbedömda insatsmedel. Tidigare har denna process skötts av certifieringsorganen

Dansk ekokongress 2021 – ”robusta lösningar för framtiden”

Dansk ekokongress 2021 – ”robusta lösningar för framtiden” janne.nordlund.othen@slu.se Dansk ekokongress 25-26 november i Bredsten, Danmark. Kongressen är till för alla intresserade av ekologisk

Valet av sort spelar stor roll när man samodlar baljväxter och stråsäd

James Ajal har undersökt effekterna av att samodla ärter och korn, och bondböna och vete, och funnit att grödornas förmåga att ta upp näring spelar en viktigare begränsande roll än omsättningen av

Loading…