Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 1189 sidor som är taggade med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK):

Ny skrift om växtbiostimulanter från Jordbruksverket

Jordbruksverket har nyligen publicerat en skrift om växtbiostimulanter där de går igenom vilka ämnen eller grupper av ämnen som finns och vilka effekter de kan ha på växten. Häftet riktar sig till

Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? – lansering av webbportalen Ekofakta.se

Ekofakta öppnades sommaren 2020, men på grund av Covid-19 så sköts det planerade lanseringseventet för portalen på framtiden. Lanseringen genomfördes istället online den 19 maj 2021 och här kan du se

Växtbaserade gödselmedel för ekologisk äppelproduktion

Inom Core Organic-projektet DOMINO undersöker man bland annat olika växtbaserade gödselmedel för ekologisk äppelproduktion. De mer traditionellt använda gödselmedelena hornmjöl och vinass jämfördes

Växtbaserade gödselmedel för ekologisk äppelproduktion

Inom Core Organic-projektet DOMINO undersöker man bland annat olika växtbaserade gödselmedel för ekologisk äppelproduktion. De mer traditionellt använda gödselmedelena hornmjöl och vinass jämfördes

Kväve en begränsande faktor vid uppskalning av ekologisk odling

Tidigare studier* har visat att det är möjligt för ekologisk produktion att föda även en växande världsbefolkning under förutsättning av svinnet samt konsumtionen av animaliska produkter minskar.

Kväve en begränsande faktor vid uppskalning av ekologisk odling

Tidigare studier* har visat att det är möjligt för ekologisk produktion att föda även en växande världsbefolkning under förutsättning av svinnet samt konsumtionen av animaliska produkter minskar.

Ny skrift om växtbiostimulanter från Jordbruksverket

Jordbruksverket har nyligen publicerat en skrift om växtbiostimulanter där de går igenom vilka ämnen eller grupper av ämnen som finns och vilka effekter de kan ha på växten. Häftet riktar sig till

Baljväxter och fleråriga växter ökar kolinlagringen i jordbruksmark

Kolinlagring i jordbruksmark kan dels motverka klimatförändringar, dels bidra till ökad bördighet, bättre vattenförhållande förmåga hos marken och bidra till motståndskraft mot skadegörare och

Offentlig upphandling är både ett ineffektivt och kostsamt styrmedel för att driva på arealökningen inom ekologiskt jordbruk

Svensk ekologisk jordbruksareal ska öka till 30 procent av jordbruksmarken år 2030 och offentlig konsumtion lyfts ofta fram som en viktig pusselbit för att nå detta mål. En färsk studie visar dock

Offentlig upphandling är både ett ineffektivt och kostsamt styrmedel för att driva på arealökningen inom ekologiskt jordbruk

Svensk ekologisk jordbruksareal ska öka till 30 procent av jordbruksmarken år 2030 och offentlig konsumtion lyfts ofta fram som en viktig pusselbit för att nå detta mål. En färsk studie visar dock

Baljväxter och fleråriga växter ökar kolinlagringen i jordbruksmark

Kolinlagring i jordbruksmark kan dels motverka klimatförändringar, dels bidra till ökad bördighet, bättre vattenförhållande förmåga hos marken och bidra till motståndskraft mot skadegörare och

FoU2021

FoU2021

FoU-dagar 2021 – Mångfald för hållbarhet epok@slu.se Årets tema är ”Mångfald för hållbarhet”. Med föredrag och diskussioner vill vi belysa vikten av mångfald, både biologisk – odlad och vild – och

Loading…