Hoppa till huvudinnehåll

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 241 sidor som är taggade med SLU Ekologisk produktion och konsumtion:

Projektet RELACS letar efter alternativa lösningar till kontroversiella ekologiska insatsvaror

Att man inom ekologisk produktion i vissa fall kan använda koppar, antibiotika och gödsel från icke ekologiska gårdar är ifrågasatt. Projektet RELACS tittar på alternativ för att minska behovet av

Webbinarium om gröngödsling

Välkomna att höra om gröngödslingens många funktioner! Ekoträdgårdsrådgivaren Elisabeth Ögren har mångårig erfarenhet av arbete med gröngödsling samt har skrivit flera skrifter i ämnet. Under denna

Välkomna till en kurs om ogräsreglering för småskalig grönsaksodling

För att få bättre ekonomi och säkrare skörd behöver du ha kontroll över ogräset. Vi vet alla att detta är både arbetsintensivt och kostsamt. Dessutom påverkar det extrema vädret ogräset med nya

Vallfoder till gris

Behöver grisar ha tillgång till vallfoder? Hur påverkas de av att äta vallfoder och vilka fördelar finns det? I den här videon berättar forskarna om sitt arbete med att undersöka och utvärdera om

SLU deltar i Elmia Lantbruk 2022

SLU på Elmia Lantbruk 2022 karin.jonsell@slu.se I oktober återkommer den stora mässan Elmia Lantbruk i Jönköping – och självklart finns SLU på plats. SLU har en monter, deltar i scenprogrammet,

Borgeby Faktablad

Vid Borgeby fältdagar 2017 stod EPOK i Ekotältet. Där delade vi ut ett antal faktablad baserade på ett antal färska studier, relevanta för lantbrukare och rådgivare inom ekologisk produktion.

Kartläggning ekoforskning

EPOK:s Maria Wivstad har tillsammans med Eva Hagström från Regna Mat och Miljö, skrivit en rapport om svensk ekoforskning. Rapporten sammanfattar de senaste tio årens forskning i Sverige, år 2008 –

Klara Löfkvist

Klara Löfkvist är forskare och rådgivare inom hortikultur och växtskydd vid HIR Skåne. Hon arbetar även på deltid med forskningssamverkan och kunskapsförmedling för Epok. Klara har jobbat med såväl

Tajming och rätt val av växt är avgörande för nyttan med en mellangröda

Både valet av gröda och tidpunkten för sådd spelar roll när det kommer till vilken nytta en mellangröda gör i jordbruket. ”Och lantbrukaren behöver anpassa val av gröda och sådd efter sin egen mark”,

Lansering av bloggen ”Djurens roll i ett framtida hållbart lantbruk”

Lansering av bloggen ”Djurens roll i ett framtida hållbart lantbruk” janne.nordlund.othen@slu.se Elin Röös och Olle Torpman har med stöd av SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) arbetat

Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat

Nu är ”Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat” publicerad. Den har tagits fram i en bred process tillsammans med aktörer inom livsmedelskedjan och forskningen. Agendan ringar in,

Biostimulanter påverkade inte kornskörden

Biostimulanter är ämnen eller mikroorganismer som stärker grödan på ett sätt som skiljer sig från både gödselmedel och växtskyddsmedel. Det kan till exempel handla om produkter som ökar

Loading…