Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 945 sidor som är taggade med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK):

SLU:s webbtjänst hjälper dig med ogräsen

Kämpar du med ogräs på din åker eller i ditt trädgårdsland? Ta hjälp av webbtjänsten Ogräsrådgivaren. SLU har gjort om tjänsten, så att den bland annat är lättare att använda i fält. Med hjälp av

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

SLU:s webbtjänst hjälper dig med ogräsen

Kämpar du med ogräs på din åker eller i ditt trädgårdsland? Ta hjälp av webbtjänsten Ogräsrådgivaren. SLU har gjort om tjänsten, så att den bland annat är lättare att använda i fält. Med hjälp av

Livsmedelsforum: Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala

Livsmedelsforum: Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala

Livsmedelsforum: Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala janne.nordlund.othen@slu.se Livsmedelsforum är en plattform för nätverkande, dialog och kunskapsöverföring för en

Livsmedelsforum: Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala

Livsmedelsforum: Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala

Livsmedelsforum: Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala janne.nordlund.othen@slu.se Livsmedelsforum är en plattform för nätverkande, dialog och kunskapsöverföring för en

Organic milk production in the Nordic countries

Organic milk production in the Nordic countries

Organic milk production in the Nordic countries janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till det fjärde nätverksmötet för rådgivare inom ekologisk mjölkproduktion! Mötet är i Danmark den 24 - 26

Organic milk production in the Nordic countries

Organic milk production in the Nordic countries

Organic milk production in the Nordic countries janne.nordlund.othen@slu.se Välkommen till det fjärde nätverksmötet för rådgivare inom ekologisk mjölkproduktion! Mötet är i Danmark den 24 - 26

Ny skrift om kor och klimat

Kan klimatpåverkan som orsakas av utsläpp av växthusgaser från produktionssystem med idisslande djur, till exempel kor, får och getter, kompenseras av kolinlagring i betesmarker och på åkermark där

Ny syntes från EPOK: Utfodring i ekologisk mjölkproduktion

I en ny kunskapssammanställning sammanfattar tidigare EPOK-medarbetaren Birgitta Johansson och EPOK:s föreståndare Maria Wivstad nuvarande kunskapsläge om utfodring i ekologisk mjölkproduktion. Fokus

Ny syntes från EPOK: Utfodring i ekologisk mjölkproduktion

I en ny kunskapssammanställning sammanfattar tidigare EPOK-medarbetaren Birgitta Johansson och EPOK:s föreståndare Maria Wivstad nuvarande kunskapsläge om utfodring i ekologisk mjölkproduktion. Fokus

Ny bok om ekologisk djurhållning

’Improving organic animal farming’ har nyligen publicerats av Cambridge-baserade utgivare, Burleigh Dodds Science Publishing Limited. Boken tar särskilt upp den roll som ekologisk djurhållning spelar

Loading…