Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 1026 sidor som är taggade med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK):

Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna, även vid torka och bladlusangrepp

Forskare från SLU har undersökt hur odling av åkerböna skulle kunna påverkas av ett förändrat klimat. Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och. Oavsett

Seminarium: Agroecology and the reconstruction of a post-COVID-19 agriculture

Seminarium: Agroecology and the reconstruction of a post-COVID-19 agriculture

anna.lundmark@slu.se Missa inte detta seminarium med professor Miguel Altieri, UC Berkeley. Läs mer på engelska. Zoom meeting ID: 610 0416 8648 alexander.menegat@slu.se, dimitrije.markovic@slu.se 

Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna, även vid torka och bladlusangrepp

Forskare från SLU har undersökt hur odling av åkerböna skulle kunna påverkas av ett förändrat klimat. Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och. Oavsett

Mer varierat brukande av jordbruksmarken ökar ekosystemtjänster och upprätthåller skördarna

Mer variation på åkrarna och i odlingslandskapet – diversifiering – gynnar i de flesta fall ekosystemtjänster och biologisk mångfald utan att äventyra skörden. Det visar en internationell studie som

Seminarium: Agroecology and the reconstruction of a post-COVID-19 agriculture

Seminarium: Agroecology and the reconstruction of a post-COVID-19 agriculture

anna.lundmark@slu.se Missa inte detta seminarium med professor Miguel Altieri, UC Berkeley. Läs mer på engelska. Zoom meeting ID: 610 0416 8648 alexander.menegat@slu.se, dimitrije.markovic@slu.se 

Möjligheter, utmaningar och visioner för framtidens ekologiska djurhållning i Europa

En ny syntesartikel presenterades vid IFOAM Animal Husbandry Alliance konferens 21-22 september. I artikeln identifieras målkonflikter mellan klimatfrågan och mer extensiv djurhållning med hög

SvEkoVego är det framtiden?

SvEkoVego är det framtiden?

SvEkoVego är det framtiden? epok@slu.se Efterfrågan på vegetariska produkter ökar alltjämt hos konsumenter och i offentlig sektor. Utbudet fortsätter att växa i rekordfart. Men varför är det så

Webinarium om agroforestry

Webinarium om agroforestry

Webinarium om agroforestry epok@slu.se Agroforestry Sverige håller i ett webinarium om agroforestry i Sverige - hur det ser ut idag och vad som behövs för att det ska bli mer attraktivt för

Webinarium om agroforestry

Webinarium om agroforestry

Webinarium om agroforestry epok@slu.se Agroforestry Sverige håller i ett webinarium om agroforestry i Sverige - hur det ser ut idag och vad som behövs för att det ska bli mer attraktivt för

SvEkoVego är det framtiden?

SvEkoVego är det framtiden?

SvEkoVego är det framtiden? epok@slu.se Efterfrågan på vegetariska produkter ökar alltjämt hos konsumenter och i offentlig sektor. Utbudet fortsätter att växa i rekordfart. Men varför är det så

Inbjudan till att bidra till ny agenda för forskning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat

SLU Ekologisk produktion och konsumtion har som ett av sina uppdrag att samordna och initiera forskning inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Ett led i det arbetet är att formulera en

Epok söker en forskare med intresse för växtodlingssystem med särskilt fokus på ekologisk produktion

Ansvarsområdet omfattar växtodlingssystem som inkluderar både växtproduktion och markvetenskap, med särskilt fokus på ekologisk produktion. Du ska bidra till att öka kunskapen inom ditt område hos

Loading…