Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 1132 sidor som är taggade med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK):
Forskningsagenda eko

Forskningsagenda eko

Välkommen till en workshop inom arbetet med att ta fram en ny forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat! janne.nordlund.othen@slu.se SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Svampar kan hjälpa växtens försvar mot insekter

Det finns en samling insektsparasitära svampar som används som biologisk bekämpning. Flera av dessa kan även interagera med växten, oftast som endofyter. Det finns studier som visar att dessa kan

Allmänkemikalier en del i ett fungerande växtskydd

När förebyggande växtskyddsinsatser och biologisk bekämpning inte räcker till skulle allmänkemikalier kunna vara en del av ett hållbart växtskydd i ekologisk odling. När allmänkemikalier godkänns

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd

Kartläggning ekoforskning

Kartläggning ekoforskning

EPOK:s Maria Wivstad har tillsammans med Eva Hagström från Regna Mat och Miljö, skrivit en rapport om svensk ekoforskning. Rapporten sammanfattar de senaste tio årens forskning i Sverige, år 2008 –

Bruna bättre än vita som utehöns?

Preliminära resultat från CORE Orgainc Cofund-projektet ”Freebirds” visar att värphönsrasen brun Bovans troligtvis passar bättre i ekologiska system än rasen vit DeKalb. De bruna hönorna använde mer

Ny film om cikoriaensilage till grisar

Grisar som får ensilage blir sysselsatta vilket kan minska stress i samband med avvänjningen. Ensilage med cikoria har potential att gynna tarmhälsan och kan resultera i snabbare återhämtning och

Vill du förbättra din gårds lönsamhet genom ökad biologisk mångfald?

SLU söker kontakt med markägare som vill utveckla och testa nya jordbruksmetoder inom det nya internationella projektet SHOWCASE. Jordbrukare, forskare och andra aktörer ska i samverkan utforska det

Susfoodworkshop

Susfoodworkshop

ONLINE-WORKSHOP: Smart and sustainable food processing of organic fresh produce: what's promising, what's new? janne.nordlund.othen@slu.se FINAL DISSEMINATION WORKSHOP OF THE EU PROJECT SUSORGPLUS.

Susfoodworkshop

Susfoodworkshop

ONLINE-WORKSHOP: Smart and sustainable food processing of organic fresh produce: what's promising, what's new? janne.nordlund.othen@slu.se FINAL DISSEMINATION WORKSHOP OF THE EU PROJECT SUSORGPLUS.

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd

Ny handlingsplan för eko i Europa

Den nya handlingsplanen för utvecklingen av ekologiskt lantbruk i Europa presenterades den 25 mars 2021. Den innehåller bland annat ökade satsningar på eko-relevant forskning. Föranlett av

Loading…