Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 851 sidor som är taggade med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK):
SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning för perioden 2020–2022. Syftet med utlysningen är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av den ekologiska produktionen i Sverige.

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning för perioden 2020–2022. Syftet med utlysningen är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av den ekologiska produktionen i Sverige.

Fem råd i kampen mot ogräs

Ogräs är en av de mest betydelsefulla faktorerna som minskar avkastning inom ekologisk växtodling och kunskapsbehovet om hur man ska begränsa ogräsfloran är stort. Det nyligen avslutade CORE

Brister i företagsfinansierad utvärdering av bekämpningsmedel

EPOK-anknutne Axel Mie från Karolinska Institutet, har tillsammans med två andra forskare granskat rådata från en företagsfinansierad säkerhetsutvärdering av insektsmedlet klorpyrifos. Resultatet

Är falsk såbädd med mekanisk bearbetning ett effektivt sätt att bekämpa ogräs?

Reducerad jordbearbetning har ökat i popularitet bland svenska lantbrukare under senare år, främst på grund av tidsbrist och minskad lönsamhet i jordbruket. En vanlig konsekvens av reducerad

Ny praktisk guide för mekanisk bekämpning av rotogräs

”Rotogräsens När Var Hur – En guide till icke-kemisk bekämpning av perenna ogräs” är en nyutkommen skrift från EPOK med konkreta råd för hur rotogräsen kan kontrolleras med olika åtgärder under

Expertpanel ger förslag om hållbar livsmedelspolitik i Europa

En gemensam europeisk livsmedelspolitik istället för en gemensam jordbrukspolitik, som dagens CAP, behövs för att motverka klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, ökande fetma hos

projekt om bin och humlor

Ett unikt samarbetsprojekt visade redan 2015 att honungsbisamhällen inte påverkas mätbart av växtskyddsmedel av typen neonikotinoider som används vid bekämpning av jordloppor i vårraps, men att

FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem 190502

FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem 190502

En dag om mellangrödor Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till en dag om mellangrödor med FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem! Foto: Helena Aronsson, SLU Mellangrödor ligger i topp

Vallkonferens 2020

Vallkonferens 2020

Vallkonferens 2020 janne.nordlund.othen@slu.se Mer information kommer. Ultuna Uppsala

ESRS2019

ESRS2019

ESRS 2019 – WG 7 Organic 3.0: beyond old binaries, beyond organic? janne.nordlund.othen@slu.se It has been over 25 years since EU wide legislation helped catalyse the organic farming and food

ESRS2019

ESRS2019

ESRS 2019 – WG 7 Organic 3.0: beyond old binaries, beyond organic? janne.nordlund.othen@slu.se It has been over 25 years since EU wide legislation helped catalyse the organic farming and food