Hoppa till huvudinnehåll

SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Framsida av faktablad om biostimulanter. Text samt bild på morot.

Nytt faktablad om biostimulanter

Den internationella marknaden för biostimulanter har växt de senaste åren och intresset för och användningen av produkterna har ökat även i Sverige. Samtidigt finns det inte mycket forskning om hur grödor påverkas av användning av biostimulanter under svenska fältförhållanden.

I ett nytt faktablad från Epok ges korta fakta och råd om användning av biostimulanter i svensk jordbruks- och trädgårdsodling. Faktabladet bygger på två stora internationella studier och några svenska fältförsök med biostimulanter som genomförts de senaste åren.

Ekofakta.se är en webbportal med syfte att höja kunskapen om ekologisk produktion och ekologiskt mat. Portalen riktar sig till såväl allmänhet som till yrkesverksamma i livsmedelskedjan. Ekofakta är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige.

Publikationer – Epoks publikationer handlar om ekologiskt och uthålligt lantbruk ur olika perspektiv. Publikationslistan innehåller kunskapssynteser, rapportserien "Ekologiskt lantbruk" och andra skrifter (konferensrapporter, fallstudier, verksamhetspresentationer och mycket mer). De flesta publikationer kan laddas ned gratis.

Framsida av forskningsagenda. Vit text på lila bakgrund med foto av blandade bönor i bakgrunden.

Ny forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat

”Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat” har tagits fram i en bred process tillsammans med aktörer inom livsmedelskedjan och forskningen. Agendan ringar in, exemplifierar och sammanfattar forskningsbehov på både kort och lång sikt.

Syftet med forskningsagendan är att:

  • bidra till att forskning om ekologisk produktion och konsumtion är relevant för olika målgrupper
  • medverka till att forskning om ekologiskt lantbruk främjar ökad hållbarhet i både ekologiskt och annat lantbruk
  • identifiera forskning som behövs för att uppnå politiskt satta mål
  • främja samarbete och tvärvetenskap

Nyheter från Epok

Epok på Facebook
Närbild på svart emmervete.

Swedish Research on Organic Food and Farming 2008–2022

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har sedan ett antal år sammanställt den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen och det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic. Katalogen som uppdaterades senast 2018 har tidigare getts ut som en pdf och i tryckt form men nu när vi uppdaterat den igen har allt material flyttat till webben och ligger på Ekofakta.se.

Publicerad: 16 januari 2023 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…