Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 268 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Doktorand biologisk bekämpning

Vi söker en doktrand till ett projekt om biologisk bekämpning av svartpricksjuka på vete. Välkommen med din ansökan senast den 2020-10-16. Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående

Doktorand biologisk bekämpning

Vi söker en doktrand till ett projekt om biologisk bekämpning av svartpricksjuka på vete. Välkommen med din ansökan senast den 2020-10-16. Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående

Evolutionärt perspektiv ger bättre växtskydd

Integrerat växtskydd (IPM) är en metod för att bekämpa skadegörare i odlingar med en kombination av hållbara metoder, inklusive biologisk bekämpning. Nu föreslår forskare från SLU att den här metoden

Evolutionärt perspektiv ger bättre växtskydd

Integrerat växtskydd (IPM) är en metod för att bekämpa skadegörare i odlingar med en kombination av hållbara metoder, inklusive biologisk bekämpning. Nu föreslår forskare från SLU att den här metoden

Blomsterremsor, men inte häckar, ger ekosystemtjänster

Att plantera blommor och häckar nära jordbruksgrödor är ett sätt att försöka öka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som skadedjursbekämpning och pollinering. I ett syntesarbete fann ett

Blomsterremsor, men inte häckar, ger ekosystemtjänster

Att plantera blommor och häckar nära jordbruksgrödor är ett sätt att försöka öka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som skadedjursbekämpning och pollinering. I ett syntesarbete fann ett

Johan Stenberg blir ny föreståndare för CBC

Sedan 1: a juli 2020 har SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC, en ny föreståndare. Johan Stenberg, professor vid institutionen för växtskyddsbiologi i Alnarp tar över efter Mattias Jonsson.

Johan Stenberg blir ny föreståndare för CBC

Sedan 1: a juli 2020 har SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC, en ny föreståndare. Johan Stenberg, professor vid institutionen för växtskyddsbiologi i Alnarp tar över efter Mattias Jonsson.

Ny strategi för att bekämpa skadedjur kan också gynna pollinerare

Efterfrågan på grödor som är beroende av pollinatörer ökar samtidigt som många pollinerande insekter är hotade. Integrerat växtskydd har föreslagits som ett sätt att mildra den farliga minskningen av

Ny strategi för att bekämpa skadedjur kan också gynna pollinerare

Efterfrågan på grödor som är beroende av pollinatörer ökar samtidigt som många pollinerande insekter är hotade. Integrerat växtskydd har föreslagits som ett sätt att mildra den farliga minskningen av

IYPH 2020

IYPH 2020

FN har utsett 2020 till det Internationella växtskyddsåret (IYPH2020), för att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter för att trygga livsmedelsförsörjningen, minska fattigdomen,

Träd ger mer arbete för Östafrikanska småbrukare men är också till stor nytta

I Östafrika kämpar många jordbrukare med att försörja sin familj på gårdar som är mindre än en hektar. Ylva Nyberg, doktorand på SLU, har undersökt vilken betydelse det har om jordbrukarna kombinerar

Loading…