Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 43 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Växthälsa och biologisk bekämpning i fokus i Älvkarleby

En kurs i växtpatologi arrangerades i maj i Älvkarleby för 22 doktorander från de nordiska länderna. I fokus stod mikroorganismers roll inom biologisk bekämpning av växtsjukdomar. Under kursen den 9–

Mudassir Iqbal får kungligt stipendium för forskning kring biologisk bekämpning

Mudassir Iqbal har fått ett stipendium för forskning kring biologiska bekämpningsmedel från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stipendiet kommer delas ut

Kemisk kommunikation mellan växter, mikrober och insekter

Skadeinsekter använder kemiska signaler i form av doftmolekyler för att hitta mat, värdväxter och partners. Manipulering av kemisk kommunikation såsom insekternas beteende kan användas för att

Hållbarare jordgubbar

En biologisk bekämpningssvamp har visat sig minska gråmögelinfektioner hos jordgubbar när bekämpningsmedlet levererades av humlor. Metoden ökade jordgubbarnas hållbarhet med nästan 100%. Att ta fram

Kan skadliga nematoder bekämpas med nyttig svamp?

Jesper Fritzon undersöker om svampen Clonostachys rosea kan användas som biologiskt bekämpningsmedel mot rotgallnematoder i sitt mastersarbete. Nematoder är en grupp av skadegörare där biologisk

Nationella växtskyddskonferensen 2022

Nationella växtskyddskonferensen 2022 Nationella växtskyddskonferensen 2022 cajsa.lithell@slu.se Nationella växtskyddskonferens Välkommen till den nationella växtskyddskonferensen 2022!

SLU Centrum för biologisk bekämpnings årsrapport 2021

Nu finns SLU Centrum för biologisk bekämpnings populärvetenskapliga årsrapport ute! Förutom forskning och innovation har antalet samarbeten med svenska myndigheter och andra intressenter ökat markant

På väg mot ett hållbart växtskydd

Vi måste skydda våra grödor mot ogräs och skadegörare för att få en god skörd. För detta behöver vi ett växtskydd som är hållbart vad gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Men vad är

Internationell workshop arrangerad av SLU förbättrar regelverk kring nyttoorganismer i växtodlingen

Hur kan vi förbättra EU:s regelverk kring nyttiga mikroorganismer? Frågan diskuterades under en workshop i mars som en del av EU-projektet EcoStack. Vid mötet deltog forskare samt representanter för

Humlor kan leverera biologiskt bekämpningsmedel till hotade jordgubbar

Matilda Jützeler har undersökt om gråmögel på jordgubbar kan bekämpas med hjälp av humlor i sitt mastersarbete. Vi tog chansen att ställa några frågor till henne! Matildas mastersarbete handlar om

Debattartikel-UNT-21-dec-2019

"Friska växter krävs för att bekämpa klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen", skrev SLU-forskare i en debattartikel som publicerades i UNT 21 dec 2019 i samband med uppstarten av

Fröätare hjälper oss att bekämpa ogräs på åkern

Många smågnagare och jordlöpare gillar att äta ogräsfrön och det har vi nytta av i jordbruket. Ny forskning på SLU visar att dessa fröätare kan minska populationen av ogräs – i det här fallet

Loading…