Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 254 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):
IYPH 2020

IYPH 2020

FN har utsett 2020 till det Internationella växtskyddsåret (IYPH2020), för att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter för att trygga livsmedelsförsörjningen, minska fattigdomen,

SLU hjälper den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i utvärderingen av mikrober för säker användning i livsmedelskedjan

CBC-forskaren Ingvar Sundh har blivit inbjuden att fortsätta i EFSA:s (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) arbetsgrupp som bedömer säkerheten hos mikroorganismer som används i

SLU hjälper den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i utvärderingen av mikrober för säker användning i livsmedelskedjan

CBC-forskaren Ingvar Sundh har blivit inbjuden att fortsätta i EFSA:s (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) arbetsgrupp som bedömer säkerheten hos mikroorganismer som används i

Postdoktor i pollinerings- och växtproduktionsbiologi

Vi söker en motiverad person med doktorsexamen i pollineringsbiologi, ekologi, eller liknande ämne. Den rekryterade postdoktorn kommer att studera genetisk variation, och naturlig selektion på,

Postdoktor i pollinerings- och växtproduktionsbiologi

Vi söker en motiverad person med doktorsexamen i pollineringsbiologi, ekologi, eller liknande ämne. Den rekryterade postdoktorn kommer att studera genetisk variation, och naturlig selektion på,

Debattartikel-UNT-21-dec-2019

Debattartikel-UNT-21-dec-2019

"Friska växter krävs för att bekämpa klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen", skrev SLU-forskare i en debattartikel som publicerades i UNT 21 dec 2019 i samband med uppstarten av

Postdoktor i eko-evolutionär växtpatologi sökes

Vi söker en motiverad post doc som kommer att arbeta med biologisk bekämpning av jordgubbssjukdomar på resistenta kontra mottagliga växter. Den vi söker måste ha förmåga att arbeta självständigt, ta

Postdoktor i eko-evolutionär växtpatologi sökes

Vi söker en motiverad post doc som kommer att arbeta med biologisk bekämpning av jordgubbssjukdomar på resistenta kontra mottagliga växter. Den vi söker måste ha förmåga att arbeta självständigt, ta

Postdoktorer sökes: Blomsterremsor för ökad leverans av ekosystemtjänster inom jordbruket

Maria Viketoft och Mattias Jonsson söker två motiverade postdoktorer som är intresserade av att optimera blomsterremsor för ett mer hållbart växtkydd inom jordbruket. Specifikt handlar projektet om

Postdoktorer sökes: Blomsterremsor för ökad leverans av ekosystemtjänster inom jordbruket

Maria Viketoft och Mattias Jonsson söker två motiverade postdoktorer som är intresserade av att optimera blomsterremsor för ett mer hållbart växtkydd inom jordbruket. Specifikt handlar projektet om

Kick-off International Year of Plant Health 2020

Igår inledde vi International Year of Plant Health 2020 (IYPH 2020) här på SLU. Det var den första av många kommande aktiviteter för att öka den globala medvetenheten om hur bevarande av växthälsa

Hur oroliga bör vi vara för insekterna?

Mängden insekter har minskat på ett oroande sätt på flera håll i världen. I media har det kallats ett ”ekologiskt Armageddon”. Men hur allvarligt är det egentligen? Tyvärr är bristen på data så stor

Loading…