Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 289 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

CBC utlysning

Nu utlyser SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC) medel för forskningsprojekt, workshops och andra initiativ inom biologisk bekämpning. Projektförslagens budget bör ligga mellan 25 000–200 000

CBC utlysning

Nu utlyser SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC) medel för forskningsprojekt, workshops och andra initiativ inom biologisk bekämpning. Projektförslagens budget bör ligga mellan 25 000–200 000

Izabella vinner ett globalt hållbarhetspris för sin poster om täckgrödor

Izabella Lundborg vann ett pris för global hållbarhet på SLU:s Thesis day den 26 maj. Vid det här digitala evenemanget presenterade Izabella sitt arbete om täckgrödor som verktyg för att begränsa

Izabella vinner ett globalt hållbarhetspris för sin poster om täckgrödor

Izabella Lundborg vann ett pris för global hållbarhet på SLU:s Thesis day den 26 maj. Vid det här digitala evenemanget presenterade Izabella sitt arbete om täckgrödor som verktyg för att begränsa

Komplexa landskap främjar motståndskraften hos biologisk skadedjursbekämpning

Hur sårbara olika ekosystem är för klimatförändringar beror till exempel på hur motståndskraftiga de är mot förändrade temperaturer. En ny studie visar att mer komplexa landskap ökar motståndskraften

Komplexa landskap främjar motståndskraften hos biologisk skadedjursbekämpning

Hur sårbara olika ekosystem är för klimatförändringar beror till exempel på hur motståndskraftiga de är mot förändrade temperaturer. En ny studie visar att mer komplexa landskap ökar motståndskraften

Endast vissa organiska gödselmedel ökar förekomsten av organismer viktiga för jordkvaliteten

För att förstå hur gödsling reglerar markkvaliteten måste vi veta mer om hur de tillförda näringsämnena påverkar organismerna i marken. Det har forskare från SLU undersökt i en ny studie. Vilket

Endast vissa organiska gödselmedel ökar förekomsten av organismer viktiga för jordkvaliteten

För att förstå hur gödsling reglerar markkvaliteten måste vi veta mer om hur de tillförda näringsämnena påverkar organismerna i marken. Det har forskare från SLU undersökt i en ny studie. Vilket

CBC-seminarium policy

Välkommen till ett digitalt seminarium på engelska med professor Ingvar Sundh från SLU Centrum för biologisk bekämpning. Titel på seminariet är "Reaping the benefits of microorganisms in cropping

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

Postponed: Nationella växtskyddskonferensen 2021 cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare,

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra

CBC-seminarium policy

Välkommen till ett digitalt seminarium på engelska med professor Ingvar Sundh från SLU Centrum för biologisk bekämpning. Titel på seminariet är "Reaping the benefits of microorganisms in cropping

Loading…