Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 55 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Kan små RNA-molekyler vara växtskyddets framtid?

Små RNA-molekyler, eller sRNA är vanliga i svampar, inklusive i de svampar som kan användas som biologiska bekämpningsmedel inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. I en ny sammanfattande

Kemisk kommunikation mellan växter, mikrober och insekter

Skadeinsekter använder kemiska signaler i form av doftmolekyler för att hitta mat, värdväxter och partners. Manipulering av kemisk kommunikation såsom insekternas beteende kan användas för att

Biologisk bekämpning av rotröta

Rotröta är den ekonomiskt viktigaste skadan i svensk skog. Av alla avverkade granar är idag 15 % drabbade av röta. Idag används en biologisk bekämpningsmetod där sporer av pergamentsvamp sprayas på

SLU Centrum för biologisk bekämpnings årsrapport 2023

"År efter år ser vi att biologisk bekämpningsinnovationer ger bättre och bättre växtskydd, som i många fall matchar eller till och med överträffar kemiska bekämpningsmedel", säger Johan Stenberg,

Barkborrar kan inte gömma sig för sina naturliga fiender

Barkborren Ips typographus kan orsaka stora skador på gran och minska virkeskvaliteten. I en ny studie visar SLU-forskare att flugor från släktet Medetera kan känna av och hitta barkborrarna. En

Mål inför framtiden: Åkrarna ska krylla av insekter

På och i åkermarken bor och verkar en mångfald av nyttiga insekter och andra kryp. Tillsammans bildar de ett nätverk av medhjälpare som främjar grödornas tillväxt. Janina Heinen har i sin avhandling

Ramesh Vetukuri får pris för utmärkt handledning

Ramesh Vetukuri fick priset för bästa doktorandhandledare 2023 från fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. En del av motiveringen löd: "Han har en mycket

Samarbete tar växthus till nya höjder

Stadsodling har du säkert redan hört talas om, men har du någonsin sett ett växthus ovanpå ett hustak? Fenomenet är nytt - och hett, enligt en ny studie. Utöver den uppenbara vinsten med färsk och

Hur påverkar jordbearbetning ogräsregleringen av fröätare?

Jordlöpare är en skalbaggsgrupp som bland annat äter ogräsfrön. I en ny studie har förekomsten av jordlöpare visat sig relatera till hur väl antalet ogräsfrön regleras i direktsådda fält utan

Viktigt av att värna biologiska mångfald även under jord

Hur står det egentligen till med artrikedomen i marken? Svaret är att vi inte vet, konstaterar SLU-forskaren Maria Viketoft. Vikten av att värna den biologiska mångfalden även under jord ligger bakom

Lunchseminarium SLU Nätverk växtskydd med Eirini Lamprini Daouti

katja.fedrowitz@slu.se Eirini Lamprini Daouti, institutionen för växtproduktionsekologi, ger ett lunchseminarium med titeln "Effects of tillage on weed regulation by carabid beetles". Seminariet

Debattartikel-UNT-21-dec-2019

"Friska växter krävs för att bekämpa klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen", skrev SLU-forskare i en debattartikel som publicerades i UNT 21 dec 2019 i samband med uppstarten av

Loading…