Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 281 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

CBC-seminarium policy

Välkommen till ett digitalt seminarium på engelska med professor Ingvar Sundh från SLU Centrum för biologisk bekämpning. Titel på seminariet är "Reaping the benefits of microorganisms in cropping

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

Postponed: Nationella växtskyddskonferensen 2021 cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare,

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra

CBC-seminarium policy

Välkommen till ett digitalt seminarium på engelska med professor Ingvar Sundh från SLU Centrum för biologisk bekämpning. Titel på seminariet är "Reaping the benefits of microorganisms in cropping

Kemisk kommunikation mellan växter, mikrober och insekter

Skadeinsekter använder kemiska signaler i form av doftmolekyler för att hitta mat, värdväxter och partners. Manipulering av kemisk kommunikation såsom insekternas beteende kan användas för att

CBC-seminarium om mykoparasiter

Den 15:e april kl 13.00 håller Dr Lea Atanasova från University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) i Wien, Österrike, ett digitalt seminarium på engelska i CBC:s seminarieserie. Titeln är

Sensing and regulation of mycotrophic and biotrophic processes in fungal mycoparasites

Sensing and regulation of mycotrophic and biotrophic processes in fungal mycoparasites

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr. Lea Atanasova från University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Österrike. Delta i seminariet här: https://

Humlor kan leverera biologiskt bekämpningsmedel till hotade jordgubbar

Matilda Jützeler har undersökt om gråmögel på jordgubbar kan bekämpas med hjälp av humlor i sitt mastersarbete. Vi tog chansen att ställa några frågor till henne! Matildas mastersarbete handlar om

Humlor kan leverera biologiskt bekämpningsmedel till hotade jordgubbar

Matilda Jützeler har undersökt om gråmögel på jordgubbar kan bekämpas med hjälp av humlor i sitt mastersarbete. Vi tog chansen att ställa några frågor till henne! Matildas mastersarbete handlar om

IYPH 2020

IYPH 2020

FN har utsett 2020 till det Internationella växtskyddsåret (IYPH2020), för att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter för att trygga livsmedelsförsörjningen, minska fattigdomen,

Internationell workshop arrangerad av SLU förbättrar regelverk kring nyttoorganismer i växtodlingen

Hur kan vi förbättra EU:s regelverk kring nyttiga mikroorganismer? Frågan diskuterades under en workshop i mars som en del av EU-projektet EcoStack. Vid mötet deltog forskare samt representanter för

Internationell workshop arrangerad av SLU förbättrar regelverk kring nyttoorganismer i växtodlingen

Hur kan vi förbättra EU:s regelverk kring nyttiga mikroorganismer? Frågan diskuterades under en workshop i mars som en del av EU-projektet EcoStack. Vid mötet deltog forskare samt representanter för

Loading…