Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 155 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Hanna Friberg invald i internationell organisation för växtskydd

Hanna Friberg har blivit invald i rådet för IOBC wprs, en internationell organisation som arbetar med forskning och utveckling av biologisk och integrerad bekämpning av växtskadegörare. IOBC står för

CBC Formas

Mukesh Dubey, Paul Egan och Paul Becher har fått anslag för forskning inom växtskydd från Formas årliga öppna utlysning. Formas finansierar forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar

Zombiesvamp manipulerar – och dödar – flugor

En svamp får vanliga husflugor att gå bananas. Inte nog med att den manipulerar honans beteende. Med hjälp av en förrädisk kärleksparfym lurar den också hanen att ha sex med honan – när den har dött

Kemisk kommunikation mellan växter, mikrober och insekter

Skadeinsekter använder kemiska signaler i form av doftmolekyler för att hitta mat, värdväxter och partners. Manipulering av kemisk kommunikation såsom insekternas beteende kan användas för att

Biodiversity and ecosystem services

Välkommen till ett seminarium med Carmen Blubaugh från University of Georgia i USA med titeln "Biodiversity and ecosystem services (and disservices!) on organic farms". Seminariet är en del av SLU

Biodiversity and ecosystem services

Biodiversity and ecosystem services (and disservices!) on organic farms cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett seminarium med Carmen Blubaugh från University of Georgia i USA. Seminariet är en del

Insekter och gnagare kan hålla ogräs i jordbruket i schack

Genom att öka biologisk mångfald och ta vara på ekosystemtjänster kan vi minska användningen av herbicider i jordbruket. Ett exempel på en ekosystemtjänst är ogräsfrön som blir uppätna av insekter

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten.

Växtskyddsvamp kan styra skadesvampars beteende med RNA

För första gången har forskare visat att en svampart kan styra en annan svamparts beteende med hjälp av utsöndrade RNA-molekyler. Det har viktiga användningsområden inom livsmedelssäkerhet för att

Grace bidrar till matsäkerhet med push-pull-teknik

Grace Mercy vill bidra till livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk och nya biologiska bekämpningsmetoder med sitt nya doktorandprojekt om push-pull-teknik. Push pull är ett bekämpningssystem som

Kompost från svampodlingar ger friskare jordgubbar

Kompost från svampodlingar i substrat kan ge bättre förutsättningar för att bekämpa rotsjukdomar hos jordgubbar visar ett nyligen avslutat projekt på SLU i Alnarp. Svampkomposten har en hög halt av

Svamp - en nyckel för mat med kretsloppstänk

I samband med svampens dag, som i år infaller söndagen den 5 september, lyfter SLU-forskaren Malin Hultberg vid institutionen för biosystem och teknologi några aktuella exempel på hur svampar

Loading…