Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 220 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Sju frågor om jordgubbar

Johan Stenberg, nybliven professor i integrerat växtskydd och ledare för jordgubbslabbet vid SLU i Alnarp, svara på sju frågor om jordgubbar i SLU:s personaltidning resurs. Hur ska jag tänka när jag

Sju frågor om jordgubbar

Johan Stenberg, nybliven professor i integrerat växtskydd och ledare för jordgubbslabbet vid SLU i Alnarp, svara på sju frågor om jordgubbar i SLU:s personaltidning resurs. Hur ska jag tänka när jag

Biologisk mångfald viktig för bördig jord

Jordbruksverket har publicerat en broschyr om den biologiska mångfalden i marken och om åtgärder för att bevara och stärka det biologiska livet i marken. Broschyren är faktagranskad av Maria Viketoft

Biologisk mångfald viktig för bördig jord

Jordbruksverket har publicerat en broschyr om den biologiska mångfalden i marken och om åtgärder för att bevara och stärka det biologiska livet i marken. Broschyren är faktagranskad av Maria Viketoft

Modellering av naturlig skadedjursbekämpning

Lunds universitet och Göteborgs universitet arrangerar ett seminarium i Lund den 17 juni i nätverket BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate). Mattias Jonsson från CBC är en

Modellering av naturlig skadedjursbekämpning

Lunds universitet och Göteborgs universitet arrangerar ett seminarium i Lund den 17 juni i nätverket BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate). Mattias Jonsson från CBC är en

Vinteröverlevnad hos rovkvalster som används mot skadedjur undersöks

I växthus och i bärodlingar på friland används ofta rovkvalster mot trips, sorgmyggor och kvalster som skadar grödorna. Men vad händer om rovkvalster som inte vanligtvis bor i Sverige lyckas etablera

Vinteröverlevnad hos rovkvalster som används mot skadedjur undersöks

I växthus och i bärodlingar på friland används ofta rovkvalster mot trips, sorgmyggor och kvalster som skadar grödorna. Men vad händer om rovkvalster som inte vanligtvis bor i Sverige lyckas etablera

Jordbruksverket lärde sig om nematoder på SLU

I slutet av april höll Maria Viketoft i en utbildning om nematoder för fyra deltagare från Jordbruksverkets växtskyddscentraler. ”En utmärkt utbildning som passade oss perfekt!” säger Lina Norrlund

Jordbruksverket lärde sig om nematoder på SLU

I slutet av april höll Maria Viketoft i en utbildning om nematoder för fyra deltagare från Jordbruksverkets växtskyddscentraler. ”En utmärkt utbildning som passade oss perfekt!” säger Lina Norrlund

Hållbara bekämpningsstrategier undersökta för jordgubbsodlingar

I dagens jordgubbsodlingar är det nödvändigt att använda bekämpningsmedel. Utan bekämpningsmedel skadas blommorna av insekter och avkastningen blir låg. I en ny doktorsavhandling har Daniela Weber

Hållbara bekämpningsstrategier undersökta för jordgubbsodlingar

I dagens jordgubbsodlingar är det nödvändigt att använda bekämpningsmedel. Utan bekämpningsmedel skadas blommorna av insekter och avkastningen blir låg. I en ny doktorsavhandling har Daniela Weber

Loading…