Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 54 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

Debattartikel-UNT-21-dec-2019

"Friska växter krävs för att bekämpa klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen", skrev SLU-forskare i en debattartikel som publicerades i UNT 21 dec 2019 i samband med uppstarten av

Cassandra undersöker hur ekosystemtjänster påverkas av klimatförändringarna

Cassandra Vogel började sin tvååriga post doc vid SLU i maj 2023. Hon ska undersöka hur motståndskraftiga naturliga fiender och deras ekosystemtjänster är mot störningar. Syftet är att bidra till den

Ramesh vill använda biologisk bekämpning för motståndskraftigre jordbrukssystem

Ramesh Vetukuri är SLU Centrum för biologisk bekämpnings, CBC:s, senaste tillskott. Hans specialitet är nya och mer hållbara metoder för att förbättra skördarna, samtidigt som utbrott av

Biologisk bekämpning av rotröta

Rotröta är den ekonomiskt viktigaste skadan i svensk skog. Av alla avverkade granar är idag 15 % drabbade av röta. Idag används en biologisk bekämpningsmetod där sporer av pergamentsvamp sprayas på

Kemisk kommunikation mellan växter, mikrober och insekter

Skadeinsekter använder kemiska signaler i form av doftmolekyler för att hitta mat, värdväxter och partners. Manipulering av kemisk kommunikation såsom insekternas beteende kan användas för att

Skydda din trädgård med djur, svampar och bakterier

Hur ska du få bort skadedjuren som äter på dina jordgubbar? Jo, genom att tillsätta andra djur, så kallade nyttodjur. Om det berättar bland annat SLU-professor Johan Stenberg i podden Om vetenskap.

Nyttosvamp kan rädda jordgubbar från gråmögel

Gråmögel orsakar stora skördeförluster för jordgubbsodlare, återförsäljare och konsumenter, men nyttosvampen Aureobasidium pullulans kan vara räddningen! SLU-forskare har i en fältstudie visat att

Klöver i havrefält gynnar pollinatörer och hämmar ogräs

Att odla baljväxter, som till exempel klöver, tillsammans med spannmål har stor potential att skapa mer biologisk mångfald och ekosystemtjänster i fältet. Växtblandningarna som sås mellan raderna i

SLU uppmärksammar vikten av hållbart växtskydd med webbinarium och konferens

Växtskydd är just nu ett hett och omdebatterat ämne i Europa då EU förordar att mängden kemiska bekämpningsmedel ska minskas med 50 % till 2030. Många förordar det och andra anser att det är omöjligt

Biologisk bekämpning av svartprickssjuka i vete

Sidhant Chaudhary håller sitt halvtidsseminarium om biologick bekämpning av svartprickssjuka på vete den 27:e april kl 13.00 på Ultuna. Svartpricksjuka på vete orsakas av skadesvampen Zymoseptoria

Nyttiga svampar kan skydda kaffeodlingar mot allvarlig växtsjukdom

Kaffets vissnesjuka orsakar stora skördeförluster i Etiopien. Nu har forskare från SLU och Etiopien utvecklat, formulerat och utvärderat preparat med nyttosvampar från släktet Trichoderma mot

Loading…