Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för människa och samhälle


Det finns 577 sidor som är taggade med Institutionen för människa och samhälle:
Sensola

Sensola

Laboratoriet syftar till att utveckla kunskap om interaktionen människa-miljö. För att öka den ekologiska validiteten används ny, smart och portabel teknik.

Miljöpsykologi

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Vi prisar en produktiv femårig professur

Vi årsskiftet avslutar Andrea Kahn sin femåriga position som adjungerad professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på

Lekotoper

Naturen är en stor inspirationskälla till barns lek. Genom att bättre förstå förutsättningarna för lek i naturmark skall en grupp SLU-forskare bidra till att göra stadens miljö mer hållbar och

Alnarpskonferensen 2021

Alnarpskonferensen 2021

Ekonomi i jordhälsa? camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Alnarpskonferensen 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna till en digital djupdykning – allt börjar och slutar med

Alnarpskonferensen 2021

Alnarpskonferensen 2021

Ekonomi i jordhälsa? camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Alnarpskonferensen 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna till en digital djupdykning – allt börjar och slutar med

Aktuella projekt

Aktuella projekt

Här presenteras pågående projekt, utredningar och annat som våra medarbetare varit engagerade i. Läs till exempel om Sarah Fitz-Koch, en av institutionens doktorander. Hennes spännande forskning om

Nytt namn för institutionen AEM

Vårt nya, starka institutionsnamn leder oss vidare in i 20-talet. Från och med årsskiftet heter vi: Institutionen för människa och samhälle – vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning

SLU Partnerskap Alnarp finansierar nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för åtta nya projekt. Sammanlagt kommer närmare två miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi studier på

Nytt namn för institutionen AEM

Vårt nya, starka institutionsnamn leder oss vidare in i 20-talet. Från och med årsskiftet heter vi: Institutionen för människa och samhälle – vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning

Vinnarens förbannelse

Håll huvudet kallt och vinn auktionen utan att förlora pengar. Årets Nobelpris i ekonomi omfattar både lantbrukets fastighetspriser och lockande affärer på gårdsauktionen. Årets mottagare av Sveriges

Landskapspoddens julkalender

Varje dag fram till jul kommer Landskapspodden att ha en lucköppning på Instagram. Temat på julkalendern kommer handla om just landskap - både vilda och stadslandskap. Detta år har varit konstigt

Loading…