Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för människa och samhälle


Det finns 228 sidor som är taggade med Institutionen för människa och samhälle:

Disp Mark Wales

Adolescent outdoor life and well-being lotta.malmborg@slu.se Mark Wales försvarar sin avhandling med titeln "Adolescent outdoor life and well-being". LTV fakulteten Crafoordsalen, Navet Alnarp

Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap

Kunskapsnavets mål är att åstadkomma kunskapshöjning och stärkt samverkan inom företagsledning och entreprenörskap i de gröna näringarna och därmed stärka konkurrenskraften i primärproduktionen.

SLU KCF

En centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att inom ämnet företagsledning koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de

Testsida webbinarier

Finansiell stress - vad kan du göra? marianne.persson@slu.se

Markpriser

Anmälan webbinarium om Finansiell stress

Webbinarium: Finansiell stress

Finansiellt stressade lantbruksföretag - vad kan du göra? marianne.persson@slu.se Efter det ekonomiskt goda året 2022 bjöd året därefter på en rad överraskningar för lantbruket. Vi vet nu att 2023

Internationellt symposium på Alnarp om att förvalta offentliga platser

Den 3–5 juni arrangerar ämnesgruppen landskapets governance och förvaltning på SLU ett internationellt symposium om förvaltning av offentlig miljö som riktar sig till forskare såväl som praktiker.

Urban forests: Governance & Management of Urban Forests

Governance & Management of Urban Forests - introducing Nature-based Thinking urbanfutures@slu.se Begreppet 'naturbaserat tänkande', Nature-based Thinking, utmanar och breddar det mer etablerade

SLU på Borgeby fältdagar

SLU på Borgeby fältdagar johanna.grundstrom@slu.se I monter M36 möter du våra studenter och forskare. Här finns det plats för viktiga diskussioner om framtidens lantbruk. Ta del av presentationerna

Vallen i nordiskt perspektiv

Vallfoder är den vanligaste grödan i det svenska jordbruket. Den utgör en livsviktig bas för produktion av humanföda i form av mjölk och köttprodukter. I detta projekt har SLU och RISE gått igenom

Välkommen till I.A.M. Public Space Symposium 2024

catherine.kihlstrom@slu.se Läs mer och registrera er på engelsk sida Campus Alnarp at SLU Alnarp 2000 SEK + 25% VAT Se program och all information på I.A.M. Public Space 2024 I.A.M. Public

Nya former av samverkan och lärande testas i Malmö

På platsen Botildenborg, som ligger i randen till Rosengård i Malmö, driver Stiftelsen Botildenborg en gård och mötesplats, där stadsodling kombineras med sociala aktiviteter, såsom arbets- och

Loading…