Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för människa och samhälle


Det finns 199 sidor som är taggade med Institutionen för människa och samhälle:

Artiklar om kurs i strategisk företagsledning

En riktigt bra kurs engagerar på djupet och ger kunskap direkt. Efter en kursträff kan våra deltagare direkt använda sin nyvunna kunskap i företaget eller i arbetet som rådgivare. Kursen strategisk

Aktuella projekt

Här presenteras pågående projekt, rapporter, utredningar och annat som våra medarbetare varit eller är engagerade i.

Detta är företagsledning

Företagsledning är ett ämne inom SLU som utvecklar kunskapen och ökar medvetenheten om ekonomiskt och socialt hållbart företagande i de gröna näringarna. Fokus ligger på företaget och människan i

De fem pelarna

Ämnet företagsledning är komplext och för att på ett pedagogiskt sätt förklara vad ämnet omfattar så brukar vi som arbetar inom SLU Kompetenscentrum företagsledning ibland använda oss av fem olika

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

SLU KCF

En centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att inom ämnet företagsledning koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de

Lantbrukets digitalisering

Digitaliseringen pekas ut som en viktig faktor för ökad effektivitet och produktivitet i jordbruket. Trots att många tekniska lösningar finns på plats går utvecklingen långsamt. Ett särskilt problem

Lantbrukets lönsamhet

Just nu ligger lantbrukets lönsamhet högt upp i den allmänna debatten. Detta till följd av den kostnadskris som drabbat stora delar av världens jordbruk, inte bara Sverige. Hoten om minskad

Arbetsmiljö i fokus

Arbetsmiljö i fokus marianne.persson@slu.se Myndigheten för arbetsmiljökunskap bjuder in till kostnadsfritt webbinarium med arbetsmiljön i fokus. Professor Peter Lundqvist, institutionen för

LARK firades i Ultuna och Alnarp

Med anledning av att Landskapsarkitektprogrammet vid SLU har fyllt 50 år bjöds det in till Öppet hus på Campus Alnarp och Campus Ultuna. Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyllde 50 år 2021. Som

Naturliga dofter i radions Karlavagnen

Under en studie i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård kartlades hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner hos den som drabbats av stressrelaterad sjukdom. Anna

Four cs of a crisis: climate, covid, conflict & costs

Food insecurity and food markets in disarray marianne.persson@slu.se Covid, climate, conflict and costs - four challenges give rise to a number of important questions, which this webinar will

Loading…