Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för människa och samhälle


Det finns 213 sidor som är taggade med Institutionen för människa och samhälle:

Jordhälsopedagogik hett ämne i Madrid

European Mission Soil hade sin första SoilWeek i Madrid och Christina Lundström från SLU RådNu var på plats och berättade om arbetet PREPSOILs tävling för att lyfta goda exempel på jordhälsopedagogik

SustainGov

SLU medverkar i en ansökan för ett nytt tioårigt strategiskt innovationsprogram inom ramen för Vinnovas, Formas och Energimyndighetens gemensamma utlysning ”Impact innovation”. Förslaget kallas

Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap

Kunskapsnavets mål är att åstadkomma kunskapshöjning och stärkt samverkan inom företagsledning och entreprenörskap i de gröna näringarna och därmed stärka konkurrenskraften i primärproduktionen.

Podd med Per Hansson

I en nystartad podd, producerad av ATL Lantbrukets affärstidning, lyfts aktuella ekonomiska frågor inom lantbruket. Risker, ränta, markpriser och optimerad maskinpark står bland annat på körschemat i

Nytt europeiskt projekt: Naturescapes

Professor Kes McCormick vid institutionen för människor och samhälle medverkar i ett nytt europeiskt projekt om naturbaserade lösningar och transformativ förändring med ett landskapsperspektiv. Läs

SLU KCF

En centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att inom ämnet företagsledning koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de

De vill ta bönan till bordet

Varför hamnar så liten andel svenska baljväxter på tallriken? Handlar det om höga priser, ointresse hos odlaren eller att det är svårt med lagring och packning? I det nya projektet Hur får vi bönan

Praktikant på KCF

Vi har en praktikant! Christine Hernblom, som studerar till ekonomagronom och intresserar sig för företagsledning. Hon tillbringar sex veckor hos SLU Kompetenscentrum företagsledning, både på campus

AKIS- vem hjälper dig?

Har du som företagare ett tillräckligt brett kontaktnät eller andra informationskällor som gör att du tar till dig av ny kunskap? Hur vet du om du har det och vad gör du om du inte har det? Sebastian

2024 NAF/NAAR Symposium in Alnarp

The Nordic Association of Architectural Research Symposium - The Death and Life of Great Nordic Landscapes – Transformative Action Needed - kommer att hållas i Alnarp i september 2024. Läs mer i

NAF/NAAR Symposium 2024

NAF/NAAR Symposium 2024 - The Death and Life of Great Nordic Landscapes – Transformative Action Needed catherine.kihlstrom@slu.se Varmt välkomna att delta i The Nordic Association of Architectural

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 johanna.grundstrom@slu.se Årets tema för Alnarpskonferensen är biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. Varmt välkommen! Syftet med Alnarpskonferensen är att förmedla

Loading…