Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för människa och samhälle


Det finns 192 sidor som är taggade med Institutionen för människa och samhälle:

Humanlandpodd4

Workshop on SLU Landscape days: Human land – Live pod marianne.persson@slu.se Learning about research on landscapes for a sustainable society How can we research and how do we research, in SLU

Attraktionsindex

För att kunna mäta och öka attraktionskraften i de gröna näringarna behövs ett återkommande och tillförlitligt mått på näringens tillstånd. Nu lanseras ett attraktionskraftsindex för de gröna

SLU ger argument för barnvänlig stadsplanering

Lena Jungmark, nationell koordinator för barns och ungas utemiljö vid SLU Tankesmedjan Movium, deltar den 19 oktober i en expertpanel om barnvänliga stadsdelar. Lunchseminariet arrangeras av HSB med

Programme BUB2022

Welcome to BUB-meeting 21 oktober 2022! 21 October 9.00-12.00 Alnarp, SLU – and on Zoom Theme: Youth Attendance is free and open for everyone, both for the event on the place and for the event on

Barn, unga och byggd miljö

BUB - Barn, unga och byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt

Program BUB2020(2)

Välkomna till BUB-mötet den 25 november 2020. Mötet hålls på Zoom, kl 10.00 -15.00. Ett arrangemang inom nätverket Barn, Unga och Byggd miljö. Temat för mötet är som alltid barns utemiljöer men i år

Smedjeveckan igång

Praktiska tips och uppmuntran till att tänka i nya banor för att bidra till att vi får en jord där människor och djur mår bra, går som en röd tråd genom Smedjeveckans aktiviteter. Skara kommuns

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Jordbruksavdrag

KSLA:s 2030-kommitté vill se ett omtag för livsmedelsstrategin. I den nya rapporten "Jordbrukets lönsamhetsproblem" förespråkas åtgärder som direkt tar sikte på jordbrukets lönsamhet och ger en mer

Hur på verkar den höjda räntan?

Riksdagens senaste, oväntat offensiva, räntebesked fick en del att reagera kraftigt. Efter en lång period av förhållandevis låga räntor talas det om rekordhög inflation och förväntningar på fortsatt

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Om Beespoke

BEESPOKE – Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users. I juni 2019 godkände Interreg North Sea (Nordsjöregionen) projektet BEESPOKE.

Loading…