Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för människa och samhälle

Vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning

Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer och arbetsmiljöer på landsbygd och i städer. Vi utvecklar och förmedlar kunskap av hög kvalitet om människa, miljö och företagande.

                                                                                                                   Kontakta oss

Man i rutig skjorta

Ny gästprofessor på IMS

Håkan Jönsson, docent i etnologi från Lunds universitet, blir 1 september gästprofessor på institutionen för människa och samhälle. Med bakgrund som kock och med stor kärlek till mat, landsbygd och landskap hoppas han kunna koppla ihop för människan livsviktiga områden i sin nya tjänst.

Läs om Håkan: Ny gästprofessor kopplar ihop stad och land genom mat och kultur.

Nytt namn 1 januari 2021

Vid årsskiftet bytte Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi namn till:

Institutionen för människa och samhälle - vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning.

Sä här gick det till när vi skapade ett helt nytt institutionsnamn!

Delta i Nextfoods enkät!

Var med och påverka framtidens utbildningar inom jord, skog, mat!

För att klara hållbarhetsutmaningen behövs kunskap och färdigheter. Hur ska utbildningen av framtidens lantbrukare, rådgivare och experter se ut i framtiden? Ge ditt svar genom att fylla i vår enkät:

TILL ENKÄTEN

Publicerad: 17 juni 2021 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se
Loading…