Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för människa och samhälle

Vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning. Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer och arbetsmiljöer på landsbygd och i städer. Vi utvecklar och förmedlar kunskap av hög kvalitet om människa, miljö och företagande.

Nytt europeiskt projekt: Naturescapes

Naturescapes handlar om naturbaserade lösningar i landskap som präglas av såväl naturliga som samhälleliga faktorer. Professor Kes McCormick ingår i ledningen för projektet och ansvarar dessutom för ett work package: "Theories and Practices of Transformative Change for Naturescapes".

SLU multisensoriskt utelaboratorium

Människor interagerar med urbana miljöer och naturmiljöer på sätt som är dynamiska, komplexa och multisensoriska. Ny bärbar teknik gör det möjligt att studera dessa upplevelser ute på plats i de verkliga miljöerna. Läs här om vårt projekt Sensola.

Hand med telefon och klocka

Lyssna på podden Human-land

En podcast producerad av alumninätverket inom miljöpsykologi. Teman som rör utomhusmiljöernas betydelse för hälsa och välbefinnande diskuteras tillsammans med experter inom fältet. Innehållet baseras på ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Logotype

Aktuellt

Kalender

Publicerad: 22 januari 2024 - Sidansvarig: mats.gyllin@slu.se

Institutionen för människa och samhälle

Prefekt: Mats Gyllin, mats.gyllin@slu.se, 040-41 55 37
Ställföreträdande prefekt: Sara Spendrup, sara.spendrup@slu.se, 040-41 55 07
Biträdande prefekt GU: Jozefine Nybom, jozefine.nybom@slu.se, 040-41 55 06
Biträdande prefekt FU: Caroline Hägerhäll, caroline.hagerhall@slu.se, 040-41 50 15
Medarbetare: följ länken till våra medarbetare

Postadress; Box 190, 234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5

Loading…