Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för människa och samhälle

Vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning. Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer och arbetsmiljöer på landsbygd och i städer. Vi utvecklar och förmedlar kunskap av hög kvalitet om människa, miljö och företagande.

Traktor som bearbetar fält med redskap

Lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram en kunskapssammanställning i syfte att bidra till ökad kunskap om lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa. Peter Lundqvist och Catharina Alwall Svennefelt från IMS har deltagit i arbetet.

potatis

Så mycket potatis, morötter, jordgubbar och vete blir inte mat

17 procent, 75 000 ton, av den odlade mängden matpotatis 2021 lämnade inte gårdar eller packerier för att bli mat. Det visar en studie som Fredrik Fernqvist och Rebecca Thörning på IMS deltagit i. Studien är en av fyra rapporter från Jordbruksverket som visar att betydande mängder potatis, morötter, jordgubbar och kvarnvete inte blir mat på grund av livsmedelsförluster på gårdar, packerier och kvarnar. Foto: Rebecca Thörning

SLU multisensoriskt utelaboratorium

Människor interagerar med urbana miljöer och naturmiljöer på sätt som är dynamiska, komplexa och multisensoriska. Ny bärbar teknik gör det möjligt att studera dessa upplevelser ute på plats i de verkliga miljöerna. Läs här om vårt projekt Sensola.

Hand med telefon och klocka

Möt institutionens medarbetare

Framtidsplattformen SLU Urban Futures välkomnar Amanda Gabriel som ny hubb-koordinator i Alnarp. Amanda kommer att arbeta med att utveckla och stärka området urban hälsa på SLU, samt vara kontaktperson för plattformens regionala samverkansarbete i Skåne.

Kvinna med mörkt hår

Lyssna på podden Human-land

En podcast producerad av alumninätverket inom miljöpsykologi. Teman som rör utomhusmiljöernas betydelse för hälsa och välbefinnande diskuteras tillsammans med experter inom fältet. Innehållet baseras på ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Ny blogg om socialt hållbart ledarskap

Torbjörn Jonasson, universitetsadjunkt, utforskar framtidens ledarskap. Hur ska ledare, medarbetare och arbetsplats fungera tillsammans på ett socialt hållbart sätt? I senaste inlägget uppmanar han: Vägra ”jobba hemma” och masa dig in till kontoret. Vi kommer att bli själsligt urholkade om vi inte får komma hemifrån och träffa kolleger.

Man med skägg och glasögon
Publicerad: 16 februari 2023 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se

Institutionen för människa och samhälle

Prefekt (inkl. GU-frågor): Mats Gyllin, mats.gyllin@slu.se, 040-41 55 37
Ställföreträdande prefekt: Sara Spendrup, sara.spendrup@slu.se, 040-41 55 07
Biträdande prefekt FU: Caroline Hägerhäll, caroline.hagerhall@slu.se, 040-41 50 15
Medarbetare: följ länken till våra medarbetare

Postadress; Box 190, 234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5

Loading…