Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för människa och samhälle

Vi forskar och utbildar i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning. Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer och arbetsmiljöer på landsbygd och i städer. Vi utvecklar och förmedlar kunskap av hög kvalitet om människa, miljö och företagande.

SLU multisensoriskt utelaboratorium

Människor interagerar med urbana miljöer och naturmiljöer på sätt som är dynamiska, komplexa och multisensoriska. Ny bärbar teknik gör det möjligt att studera dessa upplevelser ute på plats i de verkliga miljöerna. Läs här om vårt projekt Sensola.

Hand med telefon och klocka

Möt institutionens medarbetare

Vi välkomnar Magnus J Stark, ny projektledare i SLU Kompetenscentrum företagsledning. Han kommer främst att arbeta med projektet Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap och första uppdraget är Jordbruksekonomisk konferens 2023!

Man med grått hår och blå tröja

Lyssna på podden Human-land

En podcast producerad av alumninätverket inom miljöpsykologi. Teman som rör utomhusmiljöernas betydelse för hälsa och välbefinnande diskuteras tillsammans med experter inom fältet. Innehållet baseras på ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Logotype

Ny bok!

Professor Kes McCormick är i samarbete med kolleger från Lunds universitet, Manchester University och Utrecht University redaktör för "A Research Agenda for Sustainable Cities and Communities" som utgör en översikt av den aktuella forskningen inom hållbara städer och samhällen. Klicka för att komma till bokens hemsida!

Omslag

Aktuellt

Publicerad: 01 december 2023 - Sidansvarig: mats.gyllin@slu.se

Institutionen för människa och samhälle

Prefekt: Mats Gyllin, mats.gyllin@slu.se, 040-41 55 37
Ställföreträdande prefekt: Sara Spendrup, sara.spendrup@slu.se, 040-41 55 07
Biträdande prefekt GU: Jozefine Nybom, jozefine.nybom@slu.se, 040-41 55 06
Biträdande prefekt FU: Caroline Hägerhäll, caroline.hagerhall@slu.se, 040-41 50 15
Medarbetare: följ länken till våra medarbetare

Postadress; Box 190, 234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5

Loading…