Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 816 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:
LivestockFarming

LivestockFarming

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar ytterligare ett steg in i att utbilda om digitalisering i de gröna näringarna genom kursen Precision livestock farming for sustainable production.

LivestockFarming

LivestockFarming

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar ytterligare ett steg in i att utbilda om digitalisering i de gröna näringarna genom kursen Precision livestock farming for sustainable production.

BT monthly meeting

BT monthly meeting

Join Zoom Meeting https://slu-se.zoom.us/j/65680452044 Meeting ID: 656 8045 2044 Zoom Digital lagh0002

BT monthly meeting

BT monthly meeting

Join Zoom Meeting https://slu-se.zoom.us/j/62818085640 Meeting ID: 628 1808 5640 Zoom Digital lagh0002

BT monthly meeting

BT monthly meeting

Join Zoom Meeting https://slu-se.zoom.us/j/67593245209 Meeting ID: 675 9324 5209 Zoom Digital lagh0002

BT monthly meeting

BT monthly meeting

Join Zoom Meeting https://slu-se.zoom.us/j/68939374835 Meeting ID: 689 3937 4835 Zoom Digital lagh0002

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte om strukturkalkning och kalkfilterdiken mot fosforförluster! Ämneskommitté Vatten är en mötesplats för alla

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

Möte för försöksutförare som arbetar med vallförsök Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte för försöksutförare! SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder anordnar möte som riktar sig

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

Möte för försöksutförare som arbetar med vallförsök Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte för försöksutförare! SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder anordnar möte som riktar sig

Andrus Kangro

Andrus Kangro

Ansvarar för några Alnarps institutioners IT-frågor samt deltar IT-relaterat i forskningsprojekt och undervisning. Webbansvarig för BT. Är på 50% facklig förtroendman för SACO-S på SLU, bl.a. som

Mer vall på slätten

Mer vall på slätten

Mer vall på slätten parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till det första seminariet för det regionala projektet "Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion", som startade i april 2020

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Loading…