Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 482 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

Docent Maria Vilain Rørvang

Stort grattis till nyutnämnda Docent Maria Vilain Rørvang! Animal perception and learning: Key aspects to ensure welfare Maria Vilain Rørvang, Biosystems and Technology, SLU, Alnarp To safeguard

Stallfunktion och komfort

linda.engh@slu.se

AgriVenture Finland 2023

linda.engh@slu.se Keynote Speaker: BTs Oleksiy Guzhva The challenges faced by agriculture and the entire food chain industry in the light of growing global population, diminishing resources and

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

Lantbruksdjuren och tekniken: Var står vi? Vart går vi?

johanna.grundstrom@slu.se Tekniken inom lantbruket utvecklas i snabb takt just nu. Nya sensorer, AI, smarta robotar och annat gör att man blir stum av beundran inför vad människor åstadkommer inom

Alnarps lamm- och fårdag 2023

Alnarps lamm- och fårdag 2023 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för webbinariet Alnarps lamm- och fårdag. Mer information kommer. Får. Foto: Julio Gonzalez SLU Partnerskap Alnarp Digitalt

OHI kunskapsdag 2023

linda.engh@slu.se BTs Hanna Sassner pratar Hästvälfärd på OHIs kunskapsdag. OHI bjuder in till en kunskapsdag med tema Hästen i hästunderstödda insatser! Stall Kungsgården, Ekerö/Länk OHI

Proteinfabriken

En stor del av det som odlas idag lämnas kvar på åkern. I anläggningen på Alnarp kan istället proteiner och andra produkter utvinnas ur gröna växtdelar. De olika fraktionerna skulle kunna användas

Food Hack - by Krinova

Food Hack - by Krinova linda.engh@slu,se BTs Oleksiy Guzhva pratar AI och livsmedel på Food Hack 2023 March 13 -15th 2023 Data is an underutilized tool within the food and agriculture sector, if

Välkommen till en kväll om framtidens lantbruk!

linda.engh@slu.se Högskolan i Borås bjuder in till föreläsning med BTs Oleksiy Guzhva Sparbankerna med verksamhet i Sjuhärad har gemensamt inlett ett treårigt samarbete med Hushållningssällskapet

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

BT Seminarium

linda.engh@slu.se (Day)lighting retrofit in livestock buildings: Digital tools for informed decision-making Seminar by Sheikh Rishad Ahmmad The first section of this two-part seminar presents a

Loading…