Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 714 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

Forskning

Forskningen kombinerar detaljerade studier av produktionssystemens biologi och teknologi med systemanalyser och ämnesövergripande synteser. Institutionen har en bred kompetensprofil inom

Aktuella projekt

Aktuella projekt

Projekten läggs in efterhand. Alla finns inte i engelsk version. En del saknas i listan i dagsläget men kommer att läggas in...

Svenska ekologiska linser

Svenska ekologiska linser

Odlingsåtgärder för framgångsrik produktion av en eftertraktad råvara Detta projekt ska utforska möjligheter att öka den svenska ekologiska produktionen av linser. Linser uppskattas av många

Hållbarhetsanalys av diversifierade odlingssystem

Hållbarhetsanalys av diversifierade odlingssystem

Hållbarhetsanalys-projektets huvudmål är att förstå hur diversifiering av odlingssystem påverkar dynamiken i jordbrukets ekosystem i Skåne-regionen. Ett viktigt syfte är att förbättra vår förståelse

Assessing the ecosystem services

Assessing the ecosystem services

Ecological intensification aims to harness ecosystem services (ES) to sustain agricultural production while minimizing adverse effects on the environment. Ecological intensification proposes

SolACE - Lösningar för mer effektiv användnig av vatten och växtnäring i grödor och agroekosystem (Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use)

SolACE - Lösningar för mer effektiv användnig av vatten och växtnäring i grödor och agroekosystem (Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use)

Det övergripande målet i SolACE-projektet är att underlätta för europeiskt jordbruk att möta utmaningar med begränsad tillgång till vatten och växtnäring under kommande årtionden, genom att utforma

Livsmedelskvalitet och förfruktsvärde hos ekologiskt odlade linser

Livsmedelskvalitet och förfruktsvärde hos ekologiskt odlade linser

Att odla och äta mer baljväxter, till exempel bönor, linser och ärter, har stor positivt påverkan på jordbrukets hållbarhet. Dels har baljväxter i kosten flera positiva hälsoeffekter, dels möjliggör

New Legume Foods - Innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsmedelssystemet

New Legume Foods - Innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsmedelssystemet

Den moderna livsmedelsproduktionen är starkt beroende av fossila bränslen och orsakar många negativa miljöeffekter. En stor del av den växtbiomassa som är ätlig för människor, till exempel bönor,

Anpassningsförmåga till klimatförändringar

Anpassningsförmåga till klimatförändringar

Detta projekt använder ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att utvärdera klimatsmarta åtgärder i odlingssystem för mat och foder i olika Europeiska regioner. Med klimatsmart jordbruk menas

BT seminar

BT seminar

The role of trust in interactive learning for crop diversification Barbara Koole, University of Amsterdam, who is having a one-month research visit at the Cropping Systems Ecology Group, BT

BT seminar

BT seminar

The role of trust in interactive learning for crop diversification Barbara Koole, University of Amsterdam, who is having a one-month research visit at the Cropping Systems Ecology Group, BT

BIOINVENT

Permanent grassland ecosystems provide multi-functional services. Besides feed and food production, they are of primary importance for conservation of above- and belowground biodiversity, and

Loading…