Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 471 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

BT seminarium

BT seminarium andrus.kangro@slu.se Digital tool to identify plants for green facades Seminar by Stephanie Angeraini (Energi- och Miljökonsult, PE Teknik & Arkitektur)  and Alejandro Pacheco (

kronika

Den matematik som används för att värdera hållbarheten i vår livsmedelsproduktion speglar inte det komplexa biologiska produktionssystem som vi kallar jordbruk. Detta drabbar animalierna särskilt

Räkna rätt för en hållbar livsmedelsproduktion

Krönikan är flyttad och kan läsas här Foto: Carl Herlin.

Framtidens jordbruk

Framtidens jordbruk andrus.kangro@slu.se - en titt in i framtiden Vad kommer att odlas och vad kommer vi att äta? Hur kommer fälten att se ut och hur anpassas jordbruket till klimatförändringarna

GreenLeaFood

Äta Gräs - Är det framtidens melodi för en hållbar livsmedelskonsumtion? Kanske inte riktigt, men inom vårt projekt GreenLeaFood, syftar vi till att utvinna komponenter, som proteiner, kostfibrer och

Green2Feed – Hållbar djurfoder och biogas från gröna blad

Att bli en bioekonomi på riktig – hur löser vi frågor om hållbart proteinfoder och förnybar energi? För att kraftig öka biogasproduktionen som kan ersätta fossila drivmedel, behövs mycket biomassa

Projekt

Projektbeskrivningar uppdelade efter ämnesområdena på BT

Stadens matavfall blir ny mat

Det finns ett stort intresse för matproduktion i staden, och en vilja att skapa ökad hållbarhet och ökad livsmedelsproduktion genom detta. I den diskussion som skett har växtnäring, en

Samverkan

Samverkan med näring, myndigheter och andra intresserade är en naturlig del av Biosystem och Teknologis arbete. En viktig drivkraft är att vår forskning ska kommer till nytta för trädgårds- och

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Rötrester från biogas: näringsmässigt likvärdiga med konstgödsel

I dag pågår många försök med att minska samhällets beroende av konstgödsel. Forskning från SLU visar att rötrester från biogastillverkning kan ge samma tillväxt och skörd som användningen av

Loading…