Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 452 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

Eye temperature as an indicator of stress in Icelandic horses

Aim: The aim of this study is to validate eye temperature as a measure of stress in horses. The objective is to investigate the relationship between eye temperature, HR/HRV and behavioural indicators

Mikrobiell hortikultur

Ämnesområdet "Mikrobiell hortikultur" belyser samspelet mellan hortikulturella produktionssystem och mikroorganismer. Vår forskning syftar till hållbar hortikulturell produktion ur ett brett

Odling hortikultur

Forskningen inom Odling hortikultur syftar till att öka kunskapen om hur man, i långsiktigt hållbara produktionssystem, kan styra olika trädgårdsgrödor till önskad utveckling genom att variera de

Hållbar växtodling

Ämnesområdet Hållbar växtodling utvecklar kunskapen om samspelet mellan grödor, arter i samodlade grödor, mark, ogräs, odlingsmetoder och miljö. Vi utgår ifrån ett systemperspektiv för att kombinera

De vill ta bönan till bordet

Varför hamnar så liten andel svenska baljväxter på tallriken? Handlar det om höga priser, ointresse hos odlaren eller att det är svårt med lagring och packning? I det nya projektet Hur får vi bönan

Disp Annie Drottberger

Introduction and adoption of innovations in horticultural production systems lotta.malmborg@slu.se Annie Drottberger, institutionen för biosystem och teknologi, försvarar sin avhandling "

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för Alnarpskonferensen med tema Biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. SLU Partnerskap Alnarp Aulan och loftet Alnarp SLU

Samarbete tar växthus till nya höjder

Stadsodling har du säkert redan hört talas om, men har du någonsin sett ett växthus ovanpå ett hustak? Fenomenet är nytt - och hett, enligt en ny studie. Utöver den uppenbara vinsten med färsk och

Dubbel framgång för ung forskare

SLU-forskaren Maria Vilain Rørvang har tilldelats priset New Investigator Award för sina vetenskapligt framstående prestationer. Nyligen beviljas hon även fyra miljoner kronor i forskningsbidrag från

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp 2024

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp johanna.grundstrom@slu.se SLU Partnerskap Alnarps nätverk för medlemmar och verksamma vid SLU i Alnarp träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. I

Tillsammans för sjöar och hav

markmiljo-webb@slu.se WWF, LRF och Lantmännen har sedan 2020 drivit det gemensamma projektet Baltic Stewardship Initiative och bjuder nu in till projektets slutkonferens onsdag den 29 november.

Lukta på det här

Grisar biter, bökar och luktar när de samlar information om sin omgivning. Det kallas för utforskande beteende, vilket grisar har hög motivation till att utföra. För att möta grisarnas behov att

Loading…