Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 626 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:
Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019 FältForsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

Nya etableringsmetoder och jordbearbetningssystem

Nya etableringsmetoder och jordbearbetningssystem

Nya etableringsmetoder och jordbearbetningssystem hanna.weiber Välkommen till ett seminarium med fokus på hur nytänkande inom etableringsmetoder, jordbearbetning, mellangrödor, markbördighet etc.

Nya etableringsmetoder och jordbearbetningssystem

Nya etableringsmetoder och jordbearbetningssystem

Nya etableringsmetoder och jordbearbetningssystem hanna.weiber Välkommen till ett seminarium med fokus på hur nytänkande inom etableringsmetoder, jordbearbetning, mellangrödor, markbördighet etc.

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder 190319

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder 190319

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla intressenter inom

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder 190319

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder 190319

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla intressenter inom

FältForsks ämneskommittéer Jordbearbetning och Odlingssystem

FältForsks ämneskommittéer Jordbearbetning och Odlingssystem

FältForsks ämneskommittéer Jordbearbetning och Odlingssystem Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommittéer Jordbearbetning och Odlingssystem! Ämneskommittéerna är

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Ämneskommittéerna är öppna forum för alla med

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial 31 januari! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Växtnäringsbehov hos blåbär

De blåbärstyper som odlas i Sverige idag omfattar främst högväxande blåbär baserade på arten Vaccinium corymbosum L. ("highbush") samt hybrider mellan V. corymbosum och lågväxande blåbär V.

Mjölkproduktion med extensiv förbehandlat ensilage

Mjölkproduktion med extensiv förbehandlat ensilage

Detta forskningsprojekt syftar till att förbättra resurseffektiviteten av mjölkkofoder genom intensiv förbehandling. Förbehandlingens effekter som förväntas är att fodret kommer passera kons

Thomas Prade

Thomas Prade

thomaspr Mitt vetenskapliga intresse gäller integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Jag undersöker nya sätt att intensifiera