Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 451 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

Policy brief om biogas

Biogas kan spela en stor och viktig roll i ett hållbart och fossilfritt livsmedelssystem, genom att öka tillgången på fossilfri energi, drivmedel och biogödsel. Sverige har stor potential att öka den

Anpassningsförmåga till klimatförändringar

Detta projekt använder ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att utvärdera klimatsmarta åtgärder i odlingssystem för mat och foder i olika Europeiska regioner. Med klimatsmart jordbruk menas

Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion

Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion futurefood@slu.se Biogas och biogödselproduktion bidrar till ett hållbart livsmedelssystem och ökar försörjningstryggheten av mat

Hållbara byggnadsmaterial i fokus

Byggsektorn står för 22% av Sveriges totala utsläpp av växthusgas. Välbeprövade material, som under lång tid varit förknippade med byggnadsvård, har nu blivit intressanta även för industriellt

Forskning

Forskningen kombinerar detaljerade studier av produktionssystemens biologi och teknologi med systemanalyser och ämnesövergripande synteser. Institutionen har en bred kompetensprofil inom

Alnarps lamm- och fårdag 2024

Alnarps lamm- och fårdag 2024 johanna.grundstrom@slu.se Endast ca 30 % av lammkött som konsumeras i Sverige är svenskt. Köttpriserna går upp men svensk lammproduktionen står ändå stilla. Det är

IDA2-KickOut

IDA: Tvärvetenskap för bättre naturresursförvaltning samt livsmedelsproduktion i takväxthus futurefood@slu.se Save the date: Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och

Mykorrhiza i trädgårdsodling - en handbok

Syftet med projektet är att sammanställa aktuella försöksresultat och erfarenheter kring mykorrhizasymbios i odling av frukt, bär och grönsaker. Projektet är ett samarbete med Växa Sverige. Vad är

Ett resilient och hållbart livsmedelssystem

Ett resilient och hållbart livsmedelssystem markmiljo-webb@slu.se Hur arbetar vi i Sverige med hållbara livsmedelssystem? Hur säkerställer vi bördiga jordbruksmarker? Under Sweden Innovation Days

Green2Feed – Hållbar djurfoder och biogas från gröna blad

Att bli en bioekonomi på riktig – hur löser vi frågor om hållbart proteinfoder och förnybar energi? För att kraftig öka biogasproduktionen som kan ersätta fossila drivmedel, behövs mycket biomassa

GreenLeaFood

Äta Gräs - Är det framtidens melodi för en hållbar livsmedelskonsumtion? Kanske inte riktigt, men inom vårt projekt GreenLeaFood, syftar vi till att utvinna komponenter, som proteiner, kostfibrer och

Bortförelse av jordbrukets växtrester som råvara för den växande bioekonomin

Projekts mål är att generera en kunskapsbas om hur storskalig skörd av växterrester i jordbruket i kombination med odling av mellangrödor kan bidra till att täcka det framtida behovet för biomassa

Loading…