Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 583 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

Utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi

Projektet kommer att utveckla ett intelligent styrsystem för att optimera driften för belysningsanläggningar i växthus med hög andel lokal förnybar energi med hjälp av adaptiva styrningsmetoder,

Integrerad näringstillförsel

Användande av organiska gödselmedel, såsom ofta är fallet inom ekologisk odling, är förknippat med svårigheter att matcha näringsfrisättningen med kulturens behov. I synnerhet kvävetillförseln har

Fortsatt finansiering

Fortsatt finansiering för Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

Fortsatt finansiering för Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES) har beviljats fortsatt finansiering för 2023–2027 från Vetenskapsrådet (VR). SITES är en nationell infrastruktur för ekosystemforskning som

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Vinodling i ett kallare klimat

Vinodling i ett kallare klimat futurefood@slu.se Lunchwebbinarium från SLU Future Food: I Sverige har vi odlat druvor för vinproduktion i ett tiotal år och svenska viner har uppmärksammats

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder2021

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU FältForsks ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Större fokus på lantbrukarnas behov krävs för en lyckad digitalisering

Det behövs en större hänsyn till lantbrukarnas åsikter, en tydligare överblick av rapporteringen och bättre support. Det är några av slutsatserna efter en utvärdering som SLU tillsammans med

SLU Future One Health beviljar stimulansmedel

Fem nya forskningsprojekt har fått anslag genom SLU Future One Health senaste utlysning. Projekten syftar till att stimulera transdisciplinära forskningssamarbeten inom SLU och täcker flera områden

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema lustgasemissioner kopplat till gödsling! Syftet med mötet är att få en

Loading…