Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 535 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med ämneskommitté Odlingsmaterial med tema SLU Grogrund! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Mentorprogram för studenter i Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp startar åter upp mentorprogram för studenter på SLU i Alnarp efter ett par års uppehåll. Under våren 2022 får studenter möjlighet att skapa kontakt med företag och

Ny femårsperiod för Biogas Research Center

Energimyndigheten har beviljat ansökan om en ny femårsperiod för Biogas Research Center. Sveriges Lantbruksuniversitet är den andra akademiska partnern i samarbetsgruppen för kompetenscentret där

Utveckling av sortprovning för ensilagemajs och utvärdering av MAISPROQ-modellen för svenska förhållanden

Målet med projektet var att skapa underlag till beslutsstöd (Decision Support System, DSS) för odling av ensilagemajs, baserat på sortval och riskmanagement. Arbetet har omfattat anpassning av en

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Hälsan hos svenska ridskolehästar påverkas av inhysningssystem

Hälsan hos svenska ridskolehästar i olika inhysningssystem har undersökts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet i en tvärvetenskaplig studie. I studien besöktes 16

Nytt SLF-projekt: Samodling för mer hållbar rapsodling

Georg Carlsson beviljades i veckan medel från SLF för ett treårigt projekt där forskare från olika SLU-institutioner och HS konsult ska studera samodling mellan höstraps och baljväxter. Raps är en

Inter-species social learning in cattle?

The area of social learning/social transmission of information is within cattle an under-researched area. The aim of this study is to investigate if cattle are able to utilise inter-species

Pro-social behaviour in cattle?

The aim of the study is to investigate pro-social behaviour in cattle (i.e. if cattle help each other). The student will be involved in developing the task to be investigated, and other design from

Exploring olfaction in cattle – which factors affect olfactory interest?

The aim of the study is to investigate which odours (non-social odours) cattle can detect and differentiate between. The test situation is called at Habituation/Dishabituation test, and a series of

Olfactory conditioning in cattle?

This project aims to explore possibilities for olfactory conditioning in cattle. This research area is completely new, and has only been studied previously in rodents. Despite the fact that many

Do horses see the difference between yellow and green?

The aim of the study is to investigate if horses (who have a dichromate eye sight like red-green blind humans) see the difference between green and yellow (as red-green blind humans do), which is

Loading…