Ekologisk och biodynamisk grönsaksproduktion i lågenergiväxthus – hållbara, resilienta och innovativa livsmedelsproduktionssystem (acronym: GreenResilient)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

GREENRESILENT visar på möjligheter och potential för en agroekologisk ansats vid ekologisk och biodynamisk odling i växthus. Inom ramen för projektet byggs robusta agroekosystem upp i olika klimatiska regioner inom Europa, både vad gäller produktivitet och hållbarhet och miljömässiga överväganden. Projektets multidisciplinära konsortium består av forskare från 8 länder med en disciplinära hemvist inom agronomi, agroekologi, markkemi, entomologi, växtpatologi, herbologi och ekologi.

GREENRESILIENTs kommer att definiera innovativa, resilienta system för ekologisk odling i växthus i södra, centrala och norra Europa. Odlingexperiment genomförs på totalt 5 platser i dessa 3 regioner i syfte att ta fram lösningar till regionernas främsta teknologiska utmaningar. Projektet bygger på en systemansats. Den i ansökan föreslagna strategin till paradigmskifte för etablering av robusta agroekosystem är relevant för utlysningen “CO Cofund” i och med att den tar fram praktiskt tillämpbara lösningsförslag till de teknologiska och miljömässiga problem som omnämns i tema (topic) 1B. Projektets interdisciplinära karaktär återspeglas i val och integration av vetenskapliga metoder och arbetsplanerna samt projektpartner. De flesta forskare som deltar i detta projekt känner varandra väl genom flerårigt aktivt samarbete inom ramen för COST Action Biogreenhouse.

Fakta:

Projektet är finansierat av: EU-Core Organic/Formas

Projekttid: 2018-2020

Projektledare: Fabio Tittarelli, IT

Övriga medverkande: SE: Beatrix Alsanius, Anna Karin Rosberg (SLU)

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agrarian, IT
Vegetable Research Centre Kruishoutem, BE
Institute for Agri-cultural and Fisheries Research, BE
FiBL, CH
Agroscope, CH
Groupe de Recherche en Agriculture Biologique, FR
Aarhus University, Department of Food Science, DK
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, NL
Wageningen Plant Research, NL