Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för energi och teknik


Det finns 379 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:

SPANS

Projektet vill förbättra kunskapen om anpassning och innovation i sanitetsplanering. Projektet undersöker teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem. Fokus i projektet är

Productive On-site Sanitation System

Over four billion people are discharging untreated human excreta into the environment without any prior treatment, causing eutrophication and spreading disease. This eutrophication is caused by

Grundutbildning

Institutionen för energi och teknik erbjuder grundutbildningskurser på kandidat- och masternivå. Vi erbjuder fristående kurser och kurser inom program Civilingenjörsprogrammet i energisystem och

UNISECO – Understanding and Improving the Sustainability of Agro-ecological Farming Systems in the EU

UNISECO aims to strengthen the sustainability of European farming systems, through co-constructing improved and practice-validated strategies and incentives for the promotion of improved

Automation

Automation

Vår vision är att främja forskning, innovation och tillämpning av processautomation och robotik inom lantbruks- och biosystem, med fokus på sensorer, regler- och informationsteknik, för att bidra

Vill du göra ex-jobb inom LCA?

Vill du göra ex-jobb inom LCA?

Är du intresserad av att göra ett ex-jobb inom LCA? Kontakta då Hanna Karlsson Potter . Du som skriver ditt arbete hos oss har möjlighet att sitta och arbeta i ett rum på institutionen tillsammans

Kretsloppsfluga

The overall objective in this project is to increase the value of the organic waste, to enable closing the plant nutrient loop between the city and the agricultural production and to reduce the

Utvärdering av alternativ för uthållig sanitet

Många miljoner människor i världens växande städer saknar tillgång till toaletter, och det är svårt att finna uthålliga lösningar på detta problem. Projektet syftar till att utvärdera uthålligheten

Mjölkrundan

Projektet "Mjölkrundan II - Integrerad logistik för lokalproducerad mat" är en vidareutveckling av ett tidigare projekt inom samma område. Utvecklade och förbättrade logistiklösningar är en

Peepoo

This research project studies the Peepoo sanitation system, a possible leapfrog technology to reach poor people, living in settings with extreme population densities and lack of infrastructure.

Diets for nordic countries

The objective of the project is to develop a set of Nordic diets based on the concept of producing livestock on ‘ecological leftovers’ Period During 2016-2017 Beskrivning The objective of the project

Utnyttjande av skördegapet

Vete är en av världens viktigaste avsalugrödor, men veteskördarna i Europa stagnerar och "skördegapet" (skillnaden mellan potentiell och verklig skörd) behöver minska om vi ska kunna höja

Loading…