Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för energi och teknik


Det finns 403 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:
Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

An introduction to sampling for natural resources eva-lena.selfene@slu.se Annica de Groote, Institutionen för energi och teknik, SLU: An introduction to sampling for natural resources Anmälan Efter

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data eva-lena.selfene@slu.se Claudia von Brömssen, Institutionen för energi och teknik, SLU: Statistical methods for

Statistics@SLU seminar:  Individual-based tree modelling for remote sensing data

Statistics@SLU seminar: Individual-based tree modelling for remote sensing data

Individual-based tree modelling for remote sensing data eva-lena.selfene@slu.se Arne Pommerening, vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU: Individual-based tree modelling for remote

Statistics@SLU seminar:  Individual-based tree modelling for remote sensing data

Statistics@SLU seminar: Individual-based tree modelling for remote sensing data

Individual-based tree modelling for remote sensing data eva-lena.selfene@slu.se Arne Pommerening, vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU: Individual-based tree modelling for remote

Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

Statistics@SLU seminar: An introduction to sampling for natural resources

An introduction to sampling for natural resources eva-lena.selfene@slu.se Annica de Groote, Institutionen för energi och teknik, SLU: An introduction to sampling for natural resources Anmälan Efter

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistics@SLU seminar: Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data

Statistical methods for evaluation of temporal trends in environmental data eva-lena.selfene@slu.se Claudia von Brömssen, Institutionen för energi och teknik, SLU: Statistical methods for

Rural survey

Rural survey

Delta i denna studie där undersöker vi attityder till online shopping för konsumenter som bor i stads- och landsbygdsområden. Vi vill skapa bättre förståelse hur det digital handel påverkar mindre

Rural survey

Rural survey

Delta i denna studie där undersöker vi attityder till online shopping för konsumenter som bor i stads- och landsbygdsområden. Vi vill skapa bättre förståelse hur det digital handel påverkar mindre

Environmental Statistics - a Statistics@SLU seminar series

Environmental Statistics - a Statistics@SLU seminar series

The centre of statistics invites you to a Zoom-send seminar series about statistics for environmental monitoring and assessment. The seminars are held Fridays, 13-14 unless indicated otherwise in the

Environmental Statistics - a Statistics@SLU seminar series

Environmental Statistics - a Statistics@SLU seminar series

The centre of statistics invites you to a Zoom-send seminar series about statistics for environmental monitoring and assessment. The seminars are held Fridays, 13-14 unless indicated otherwise in the

Rådgivning

Statistisk rådgivning Vi erbjuder statistisk rådgivning i ramen av Centrum för statistik. Rådgivning för anställda vid SLU finanseras centralt och är därför gratis för våra kunder. För mer

Optimerad logistik för biogasproduktion

Biogas har en unik potential för att minska fossilbränsleberoende och klimatpåverkan från avfall, gödsel och bränsleförsörjning. Att planera för biogasproduktion är dock en komplex uppgift och nya

Loading…