Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för energi och teknik


Det finns 192 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:

LIVEFLY2fish – hela levande larver av svart soldatfluga som foder till regnbåge

Användning av insekter i foder till fisk godkändes av EU 2017. Vilda laxfiskar och andra fiskarter har insekter som del i sin naturliga föda. Att ge insekter som foder till odlad fisk kan vara både

Grundutbildning

Institutionen för energi och teknik erbjuder grundutbildningskurser på kandidat- och masternivå. Vi erbjuder fristående kurser och kurser inom program Civilingenjörsprogrammet i energisystem och

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema växtnäringsförsök för ekologisk odling! Syftet med mötet är att diskutera 1)

Formas-medel

Fem projekt vid SLU har beviljats medel inom Formas utlysning för hållbar livsmedelsproduktion. Projekten tar tillsammans ett brett grepp om olika delar av livsmedelskedjan och ska bland annat

Mot ett hållbart svenskt livsmedelssystem

I detta projekt kartläggs befintlig kunskap vad gäller 1) miljöeffekterna av svensk matkonsumtion, och 2) olika styrmedel för att minska sådana negativa effekter. Denna kunskapssammanställning kommer

solenergi

Att främja djurens välbefinnande, biologisk mångfald och miljö är viktiga samhällsfrågor. I denna studie undersökte vi potentialen hos förnybara energikällor för att driva ett mobilt automatiskt

Cirkulärt foder gör svensk regnbågslax grön

En innovation från Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) sjösätter Sveriges första gröna regnbågslax i butik och restaurang. Istället för soja och vildfångad fisk från jordens alla

New Legume Food

Slutkonferens för New Legume Food futurefood@slu.se Forskningsprojektet New Legume Food bjuder tillsammans med Lokala Baljnätverket och Region Skåne in till en gemensam slutkonferens och kick-off.

Stubbar som bränsle

Syftet med projektet var att ta fram ny kunskap om stubbiomassans egenskaper som bränsle. Målen var att identifiera och utvärdera kvalitetsparametrar som påverkas av olika skördemetoder och

Internationella bioenergimarknader

Projektet EUBIONETs Syftet med institutionens medverkan i projektet var att studera utvecklingen av de internationella bioenergimarknaderna med avseende på exempelvis handelsflöden, prisutveckling

Processintern metanrikning

Processintern metananrikning är en metod för att uppgradera biogas som har potentialen att vara kostnadseffektivare än de tekniker som för närvarande finns kommersiellt tillgängliga. Principen

Lantbruket som bioenergiproducent

Av Sveriges totala energianvändning på 571 TWh kommer 124 TWh från biobränsle (2009). Det är av stort intresse att öka andelen då den är förnybar. Det finns många sätt att utvinna energi ur biomassa.

Loading…