Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för energi och teknik


Det finns 251 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:
Formas frukost: Framtidens livsmedelproduktion – Var, hur och varför?

Formas frukost: Framtidens livsmedelproduktion – Var, hur och varför?

Formas frukost: Framtidens livsmedelproduktion – Var, hur och varför? eva-lena.selfene@slu.se Välkommen till Formas frukost på Nobelmuseet i Gamla stan 22 maj då vi kommer diskutera framtidens

Formas frukost: Framtidens livsmedelproduktion – Var, hur och varför?

Formas frukost: Framtidens livsmedelproduktion – Var, hur och varför?

Formas frukost: Framtidens livsmedelproduktion – Var, hur och varför? eva-lena.selfene@slu.se Välkommen till Formas frukost på Nobelmuseet i Gamla stan 22 maj då vi kommer diskutera framtidens

Så kan Sverige minska matsvinnet

Idag slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras och att minska matsvinnet i alla led är en av tre åtgärder som är avgörande för att hålla klimatpåverkan inom gränserna för vad jorden

Så kan Sverige minska matsvinnet

Idag slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras och att minska matsvinnet i alla led är en av tre åtgärder som är avgörande för att hålla klimatpåverkan inom gränserna för vad jorden

Apply to the course:                     Sustainable technologies for                     agriculture in low and medium                     income countries, 7.5 credits

Apply to the course: Sustainable technologies for agriculture in low and medium income countries, 7.5 credits

Application code = SLU-20097; Course code = TN0342. Deadline for the application: April 15, 2019. This course opens opportunities for future international jobs and activities! It is unique as it

Sortval 2019 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Stråsäd, Trindsäd, Oljeväxter - Sortval 2019" har kommit ut. I rapporten redovisas de senaste resultaten från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter och majs inom hela

Productive On-site Sanitation System

Over four billion people are discharging untreated human excreta into the environment without any prior treatment, causing eutrophication and spreading disease. This eutrophication is caused by

Grundutbildning

Institutionen för energi och teknik erbjuder grundutbildningskurser på kandidat- och masternivå. Vi erbjuder fristående kurser och kurser inom program Civilingenjörsprogrammet i energisystem och

Projekt lantbrukets teknik och system

Projekt lantbrukets teknik och system

Projekt inom lantbrukets teknik och system eva-lena.selfene@slu.se Projekt inom lantbrukets teknik och system

Gårdsbaserad klosettvatten-hygienisering

Ammoniakhygieniseringbygger på den toxiska verkan från oladdad ammoniak, NH3, på sjukdomsalstrande mikroorganismer, patogener. Då ammoniaken, efter att ha avdödat eventuella patogener, ökar

Kretsloppsfluga

The overall objective in this project is to increase the value of the organic waste, to enable closing the plant nutrient loop between the city and the agricultural production and to reduce the

Utvärdering av alternativ för uthållig sanitet

Många miljoner människor i världens växande städer saknar tillgång till toaletter, och det är svårt att finna uthålliga lösningar på detta problem. Projektet syftar till att utvärdera uthålligheten