Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för energi och teknik


Det finns 159 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:

FamiljenKampradsstiftelse-finansierar-projekt-om-mineralutfällning-i-urininsamlingssystem

Familjen Kamprads stiftelse finansierar Prithvi Simhas forskningsprojekt om mineralutfällning i urininsamlingssystem Projektet vid Institutionen för energi och teknik ska bidra till att lösa problem

Sustainable systems for food, energy and biomaterials

Vår forskarskola syftar till att erbjuda bred kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbara system utformade för produktion, bearbetning och användning

SLU lyfter kunskap om vatten och sanitet under Världsvattendagen

Idag är det 22 mars och Världsvattendagen. I år är temat för den här dagen sanitet och påskyndad omställning. Det har blivit lite av en tradition för oss på SLU att uppmärksamma vattenfrågorna, och

Mjölkbönders syn på jordbruksstöd till gräsmarker

Jordbruksstöd till gräsmarker påverkar mjölkböndernas markförvaltning till viss del, men vissa avstår att söka eftersom kriterierna är krångliga. Det är slutsatsen av Agnes Lindbergs mastersarbete

Utbildning

Institutionen för energi och teknik erbjuder grundutbildningskurser på kandidat- och masternivå. Vi bedriver även forskarutbildning. Klicka på länkarna nedan för att få mer information.

Grundutbildning

Institutionen för energi och teknik erbjuder grundutbildningskurser på kandidat- och masternivå. Vi erbjuder fristående kurser och kurser inom program Civilingenjörsprogrammet i energisystem och

Forskarutbildning

Forskarutbildningen är en viktig del av vår verksamhet. Våra forskarutbildningsämnen är Biometri och Teknologi . Utlysta doktorandtjänster annonseras via SLUs sida för lediga doktorandtjänster .

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

Mot ett hållbart svenskt livsmedelssystem

I detta projekt kartläggs befintlig kunskap vad gäller 1) miljöeffekterna av svensk matkonsumtion, och 2) olika styrmedel för att minska sådana negativa effekter. Denna kunskapssammanställning kommer

Tre SLU-projekt beviljas medel från Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat bidrag om totalt 8,1 miljoner kronor till SLU-projekt inom kretsloppsteknik, minskat klimatavtryck i mejeriproduktion, och förändringsprocesser för hållbar

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Om institutionen

Vår institution består av ca 75 personer och ni hittar oss på Mark Vatten Miljöcentrum vid SLU Ultuna i Uppsala (våning 5). Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av

Loading…