Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för energi och teknik


Det finns 268 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:

Om institutionen

Vår institution består av ca 60 personer och ni hittar oss på Mark Vatten Miljöcentrum vid SLU Ultuna i Uppsala. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och

Apply to the course: Sustainable technologies for agriculture in low and medium income countries, 7.5 credits.

Apply to the course: Sustainable technologies for agriculture in low and medium income countries, 7.5 credits.

Opportunity for late application to course: Sustainable technologies for agriculture in low and medium income countries, 7.5 credits. Application code = SLU-20097; Course code = TN0342. This course

Apply to the course: Sustainable technologies for agriculture in low and medium income countries, 7.5 credits.

Apply to the course: Sustainable technologies for agriculture in low and medium income countries, 7.5 credits.

Opportunity for late application to course: Sustainable technologies for agriculture in low and medium income countries, 7.5 credits. Application code = SLU-20097; Course code = TN0342. This course

Apply to the course: Sustainable technologies for agriculture in low and medium income countries, 7.5 credits.

Apply to the course: Sustainable technologies for agriculture in low and medium income countries, 7.5 credits.

Opportunity for late application to course: Sustainable technologies for agriculture in low and medium income countries, 7.5 credits. Application code = SLU-20097; Course code = TN0342. This course

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten! Ämneskommittéerna är mötesplatser för

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten! Ämneskommittéerna är mötesplatser för

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial 3 oktober! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse

Workshop in R tidyverse

Workshop in R tidyverse

Workshop i R tidyverse hilda.edlund@slu.se R tidyverse är en samling packet för att hantera data i R. För mer information, gå till den engelska versionen av sidan. Uppsala Ingen avgift Det

Workshop in R tidyverse

Workshop in R tidyverse

Workshop i R tidyverse hilda.edlund@slu.se R tidyverse är en samling packet för att hantera data i R. För mer information, gå till den engelska versionen av sidan. Uppsala Ingen avgift Det

Workshop in R tidyverse

Workshop in R tidyverse

Workshop i R tidyverse hilda.edlund@slu.se R tidyverse är en samling packet för att hantera data i R. För mer information, gå till den engelska versionen av sidan. Uppsala Ingen avgift Det

Lic Harimurti BuntaranNew Page

Lic Harimurti BuntaranNew Page

Assessment of Statistical Approaches for Analysis of Swedish Cultivar Testing eva.andersson.bjorkman@slu.se Harimurti Buntaran försvarar sin avhandling den 13 september 2019 Alla intresserade är

Lic Harimurti BuntaranNew Page

Lic Harimurti BuntaranNew Page

Assessment of Statistical Approaches for Analysis of Swedish Cultivar Testing eva.andersson.bjorkman@slu.se Harimurti Buntaran försvarar sin avhandling den 13 september 2019 Alla intresserade är

Loading…