Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för energi och teknik


Det finns 324 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:
Installationsföreläsningar nya professorer 2020, Uppsala

Installationsföreläsningar nya professorer 2020, Uppsala

Installationsföreläsningar nya professorer 2020, Uppsala pia.schultz@slu.se Årets nya professorer håller sina installationsföreläsningar fredag den 27 mars Föreläsningarna är öppna för alla och

Aktuell forskning om livsmedelssystemet

Aktuell forskning om livsmedelssystemet

Aktuell forskning om livsmedelssystemet futurefood@slu.se Varmt välkomna till en förmiddag där forskare från institutionen för energi och teknik vid SLU presenterar policy-relevanta

Demonstration av småskalig biogas uppgradering vid Sötåsens biogasanläggning

Syftet med projektet är att demonstrera ett kostnadseffektivt koncept för småskalig uppgradering och användning av fordonsgas. Tekniken bygger på koncepten processintern metananrikning och askfilter,

Aska för rening av koldioxid vid produktion av flytande biogas

Flytande biogas (LBG – liquified biogas) framställs genom kraftig nedkylning av gasen till -161 °C. Biogasen måste då ha en koldioxidhalt < 50 ppm och det är kostsamt att nå den reningsgraden. Det

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Bladfläcksjuka hos korn. Ämneskommittéerna

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Automation

Automation

Vår vision är att främja forskning, innovation och tillämpning av processautomation och robotik inom lantbruks- och biosystem, med fokus på sensorer, regler- och informationsteknik, för att bidra

Om institutionen

Vår institution består av ca 60 personer och ni hittar oss på Mark Vatten Miljöcentrum vid SLU Ultuna i Uppsala. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och

Grundutbildning

Institutionen för energi och teknik erbjuder grundutbildningskurser på kandidat- och masternivå. Vi erbjuder fristående kurser och kurser inom program Civilingenjörsprogrammet i energisystem och

Forskarutbildning

Forskarutbildningen är en viktig del av vår verksamhet. Våra forskarutbildningsämnen är Biometri och Teknologi. Utlysta doktorandtjänster annonseras via SLUs sida för lediga doktorandtjänster .

David Ljungberg

David Ljungberg

Forskare med fokus på logistik i lantbruks- och livsmedelskedjan och förnybara energisystem. Studierektor för grundutbildning vid Institutionen för energi och teknik. Undervisar i logistik, hållbara

Loading…