Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för energi och teknik


Det finns 164 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:

Kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023 SLU Fältforsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

Framtidsscenarier för mer hållbar grisproduktion

Vilka faktorer har störst inverkan för en övergång till mer hållbara system för svensk grisproduktion? I ett projekt har vi undersökt effekten av fyra framtidsscenarier. Scenario I har grisar

Vapenflugan i människans tjänst

Kan en liten fluga bidra till att lösa tre stora problem? Ja, det tror forskare på SLU och International Institute of Tropical Agriculture i Benin. Den amerikanska vapenflugan finns naturligt i

SPANS

Projektet vill förbättra kunskapen om anpassning och innovation i sanitetsplanering. Projektet undersöker teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem. Fokus i projektet är

Tentautlämning

Tentautlämningen för Institutionen för energi och teknik är öppen på onsdagar kl. 12-13. Om du vill hämta din tentamen eller omtentamen är du välkommen på utlämningslokal (vid entrén till MVM-hus)

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring! Mötets huvudfokus är att ta fram en prioriteringslista för nya försöksserier. Vi

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Nu startar IDA

Nu i november startar SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta. Tillsammans representerar deltagarna nio

Förlust av nöttkött i Sverige

Livsmedelssystemet är inte hållbart och forskning visar att det finns tre kraftfulla verktyg för att vända utvecklingen till 2050: global kostomläggning, minskat matsvinn och förluster med 75 % samt

Jordbrukets digitalisering banar väg för bättre lönsamhet och miljönytta

Att beräkna mängden kväve en gröda behöver är viktigt för en god skörd. Även när kvävegödslingen ska ske är avgörande. Det är dock mycket resurskrävande för lantbrukare att ta reda på grödornas

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

World Soil Day 2022: ”Soils, where food begins”

World Soil Day 2022: ”Soils, Where food begins” amanda.oberg@slu.se Bördiga och välmående jordar är grunden för vår livsmedelsförsörjning. Men för att jordarna ska kunna bibehålla sin förmåga att

Loading…