Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 779 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:
VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

Vårens sista fakultetsnämndsmöte är i hamn. Efter en del beslut, informationspunkter och diskussioner väntar nu en välförtjänt sommar för alla deltagare. Beslut Nämnden beslutade att påbörja

Nytt dialogmöte i Tillsammansprojektet

Nytt dialogmöte i Tillsammansprojektet

Ännu en gång bjöds medarbetare från VH och UDS in till ett dialogmöte med Nils Fall och Maria Engedahl. Denna gång fick samtliga deltagare möjlighet att i mindre grupper specificera sina

U-CAN-MOVE!

I dagens moderna samhälle med ökat stillavarande livsstil är regelbunden fysisk aktivitet viktig för människors fysiska och mentala hälsa. Trots detta ökar andelen stillasittande, särskilt tydligt är

Laboratorier

Laboratorier

KV-lab är ett gemensamt laboratorium på institutionen för kliniska vetenskaper. Forskningslab med särskild inriktning mot reproduktionsforskning, klinisk metabolismforskning och klinisk molekylär

Ögonbehandling utan kolik

Läkemedlet atropin är viktigt vid behandling av ögonsjukdomen uveit hos häst. Detta för att undvika smärta och permanent synnedsättning. Trots att atropinet ges som ögondroppar är en allvarlig

Sjukdomsförekomst hos irländsk varghund

Enligt försäkringsstatistik är risken för irländska varghundar att utveckla hjärtsjukdom 29 gånger högre än för hundar i genomsnitt. Hjärtsjukdomen dilaterad kardiomyopati (DCM) är speciellt vanlig

Hur kan man se om hästens frambenshälta är äkta eller falsk?

När en häst blir bakbenshalt försöker den avlasta det smärtsamma bakbenet genom att förflytta vikten framåt. Detta leder till en nickrörelse med huvudet som lätt kan misstas för en frambenshälta, och

Seminalplasma skyddar inte vid fryskonservering

Fryskonservering av spermier har studerats på olika djurslag som en metod att rädda genetiskt material efter att ett djur har dött. I första hand är det av intresse för genetiskt värdefulla individer

Vad är det för likhet mellan hund- och hingstspermier?

Nej, detta är inte början på en rolig historia utan en seriös vetenskaplig fråga. Forskare vid SLU har utvecklat en metod som förbättrar hingstars spermiekvalitet för artificiell insemination och som

Njurfunktionsanalys opåverkad av hundars vätskebalans

Mätning av den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) med scintigrafi ger exakt information om njurfunktion hos däggdjur och är en mycket känsligare metod för mätning av njurfunktion än de som ges

Attityder till populationskontroll av katter

Populationskontroll av katter sker idag på olika sätt runt om i världen. Kirurgisk kastration används i stor utsträckning som en permanent lösning för katter som har ägare. Kastration är dock

Miljöföroreningar möjlig orsak till giftstruma hos katter

I slutet av 1970-talet observerades, i USA, en ny sjukdom, giftstruma (hypertyreoidism) på medelålders och äldre katter. För att försöka hitta en orsak till denna sjukdom, som nu ses över hela välden

Loading…