Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 541 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:
VH-faculty novel research presentations - Start seminar

VH-faculty novel research presentations - Start seminar

VH-faculty novel research presentations - Start seminar susanne.pettersson@slu.se Todd Johansson present: ”How clean is clean? - Bacterial contamination in a veterinary hospital.” Graduate School

Kan rengöring med släckt kalk hjälpa vid kalvdiarréproblem?

Diarré är vanligt hos unga kalvar och orsakas ofta av den encelliga parasiten Cryptosporidium parvum (kryptosporidier). En sjuk kalv utskiljer miljontals s.k. oocystor (mikroskopiska ägg) som är

Disputation-Ziyad Al-Kass

Disputation-Ziyad Al-Kass

Disputation: Characterization, quantification and removal of potential pathogens from stallion semen fun-vh@slu.se Ziyad Al-Kass försvarar sin avhandling "Characterization, quantification and

Disputation-Ziyad Al-Kass

Disputation-Ziyad Al-Kass

Disputation: Characterization, quantification and removal of potential pathogens from stallion semen fun-vh@slu.se Ziyad Al-Kass försvarar sin avhandling "Characterization, quantification and

VH-faculty novel research presentations

VH-faculty novel research presentations

VH-faculty novel research presentations - Start seminar susanne.pettersson@slu.se Anja Pedersen present: Tens as a pain relieving treatment for dogs with arthrosis, does it work? Graduate School

Mikrobiotans betydelse för hälsa och sjukdom hos djur och människor

Mikrobiotans betydelse för hälsa och sjukdom hos djur och människor

Mikrobiotans betydelse för hälsa och sjukdom hos djur och människor susanne.pettersson@slu.se Symposium om mikrobiotans betydelse för hälsa och sjukdom hos djur och människa. Under senare tid har

Ny på KV

As custom has it, here is a small introduction of a new employee at KV. My name is Elisabeth Genfors and I recently started my PhD-studies at the Department of Clinical Sciences within the Division

Ny på KV

Jag heter Désirée Jansson och började arbeta halvtid som forskare på KV efter årsskiftet med frågor som rör i första hand hälsa och sjukdom hos slaktkycklingar Ni hittar mig tillsammans med

VH-faculty seminar serie

VH-faculty seminar serie

VH-faculty novel research presentations - Start seminar susanne.pettersson@slu.se Karin Kriström present: Taurine blood concentrations in Cocker Spaniels with and without dilated cardiomyopathy.

Ny på KV

Jag heter Alina Silventoinen och har nyss börjat som forskningsassistent på KV. Jag är född och uppvuxen i Finland men flyttade till Sverige för att plugga till veterinär. Jag är nyexaminerad och

Enkät om hundars tandhälsa validerad

Parodontit är en inflammation i tandens stödjevävnad som orsakas av bakteriebeläggning på tänderna, så kallad plack. Sjukdomen ger obehag och kan i slutändan leda till tandlöshet om den inte

Kan stresshormoner mätas i urin från katt?

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som bland annat utsöndras vid smärta och stress. Utsöndringen ökar också i samband med vissa cancertyper och hormonerna har därför potential att fungera som