Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 505 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:

Examensarbete

Hur anmäler man sig? Anmälan till examensarbetet görs på Antagning.se senast 15 april det läsår studenten går i årskurs 5. Innan studenten anmäler sig ska hon/han ha haft kontakt med en handledare

KV PREGURINE: Biomarkörer i blod och urin vid dräktighet hos hund

Idag finns inget test som säkert kan bekräfta dräktighet hos hund med blod- eller urinprov. Det här projektet avser undersöka nivåerna av en mängd olika substanser i blod och urin hos tikar, för att

Fruktsamhet hos bernen sennen-hanar

Inom rasen Berner sennen finns rapporter om tikar som efter parning går tomma eller får små kullar, något som kan bero på minskad fruktsamhet hos tiken eller hanhunden. I det här projektet fokuserar

Developmental Biology Platform

gunnar.carlsson@slu.se

Beteendeförändringar vid grisningsfeber

Grisningsfeber (PDS) är en vanlig orsak till att suggor behandlas. Sjukdomen uppstår troligen innan grisning, men kliniska symptom som feber, dålig aptit och juversvullnad ses inte förrän efter

Metod för förbättrad spermakvalitet från unga tjurar

Med hjälp av genomisk selektion kan tjurar med värdefulla gener identifieras tidigt i livet. Uppfödare med intresse för snabba avelsframsteg vill använda sperma från unga tjurar så tidigt som möjligt

Slutsatser från fågelinfluensasäsongen 2020–2021

Under vintern 2020–2021 drabbades Sverige hårt av fågelinfluensa. Ett stort antal vilda fåglar och över 2,2 miljoner fjäderfän dog eller fick avlivas. Utöver djurlidande orsakade utbrotten omfattande

Disputation: Streptococcus suis – presence, identification and characteristics of the bacterium in Swedish pigs

Disputation: Streptococcus suis – presence, identification and characteristics of the bacterium in Swedish pigs sofia.webering.ekberg@slu.se Anna Werinder försvarar sin avhandling: Streptococcus

Förlust av nöttkött i Sverige

Livsmedelssystemet är inte hållbart och forskning visar att det finns tre kraftfulla verktyg för att vända utvecklingen till 2050: global kostomläggning, minskat matsvinn och förluster med 75 % samt

Fördjupad analys av nordiska förutsättningar för veterinärmedicinsk klinisk forskning på hund och katt

Hundar och katter spelar en viktig roll i människors liv. De ses ofta som familjemedlemmar och vart fjärde svenskt hushåll har minst en hund eller katt. Studier visar på positiva effekter av

Helgenomsekvensering av sjukdomsframkallande EHECstammar från svenska kalvar

EHEC-infektioner ökar bland Sveriges befolkning och internationellt sker årligen allvarliga utbrott och dödsfall. En vanlig smittkälla är nötkreatur. I denna studie har hela arvsmassan från

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Loading…