Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 547 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:
Djuromvårdnad

Djuromvårdnad

Inom ramen för djuromvårdnad studeras djuren inom djursjukvården och den process, den situation och den miljö där omvårdnad om djur ges, de hjälpmedel som används samt de resultat som uppnås. Ämnet

Mammalian unit

Mammalian unit

Methods available: Bovine in vitro embryo production (from slaughterhouse material) Porcine in vitro embryo production (from slaughterhouse material) Feline in vitro embryo production (from discarded

Ny på KV

Jag heter Klara Smedberg och jag började som adjunkt på DSS-utbildningen nu i maj. Jag tog veterinärexamen från SLU 2012 och har sen dess arbetat som smådjurskliniker. Jag bor med man och fyra ystra

VH-faculty novel research presentations - Start seminar

VH-faculty novel research presentations - Start seminar

VH-faculty novel research presentations - Start seminar susanne.pettersson@slu.se Elisabeth Genfors will present:”Small ruminant herd health in Ethiopia - focus on lamb mortality” Graduate School

Halvtidsseminarium - Cecilia Rohdin

Halvtidsseminarium - Cecilia Rohdin

Halvtidsseminarium - Cecilia Rohdin susanne.pettersson@slu.se Cecilia Rohdin present: Phenotypic classification of breed related myelopathies in Pugs VH-fakulteten VHC, Våning 5 Tanngrisner 1

KV Hjärt-kärlsjukdom hos katt

Olika typer av hjärtsjukdom och komplikationer till dessa är några av de vanligaste dödsorsakerna hos katt. Hos katt, likväl som hos andra däggdjursarter, förekommer medfödda hjärtfel, men de

Developmental Biology Platform

Developmental Biology Platform

gunnar.carlsson@slu.se SLU Developmental Biology Platform In vitro embryo production in the cow, pig, cat, zebrafish, Xenopus frog and Lymnaea snail

Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning

Utvärdering av ny markör för nedsatt njurfunktion hos hund

Njursjukdom är vanligt förekommande hos hundar. Under sjukdomens tidiga stadium visar hundarna ofta inga tydliga symptom och det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen. För säker tidig diagnos behöver

Bornavirus påvisat hos svensk papegoja

Bornavirus är en grupp av virus som orsakar neurologisk sjukdom hos flera olika djurarter. I Sverige har viruset främst rapporterats i samband med vingelsjuka hos katt. För omkring 10 år sedan

KV Ger TENS smärtlindring hos hund med artros?

Artros är en vanlig orsak till hälta hos hund. Tillståndet är ofta smärtsamt och smärtlindrande behandling kan vara livslång. Det är inte ovanligt att medicinska behandlingar riskerar att ge

Metod för avlägsnande av bakterier från galtsperma

För att möjliggöra lång lagring och för att förhindra infektionsspridning i samband med artificiell insemination (AI) tillsätts antibiotika i den spädningsvätska som spermierna levereras i. Denna

Loading…