Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 461 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:
Kliniskt träningscentrum, KTC

Kliniskt träningscentrum, KTC

Träning ger trygghet! Vid KTC kan du, som studerar till djursjukskötare och veterinär, under handledning samt genom självständigt arbete med olika övningar utveckla din fingerfärdighet, få rutin på

Ragnvi Hagman

Ragnvi Hagman

susanne.pettersson@slu.se ragnvi Jag är veterinär, docent i kirurgi, och arbetar som universitetslektor i kirurgi vid avdelningen för anestesiologi och kirurgi, institutionen för kliniska

Hästtandvård

Fortbildning i hästens munhåla SLU:s Fortbildning i hästens munhåla, som är öppen för legitimerade veterinärer med hästpraktik och legitimerade tandläkare som arbetar på hästkliniker under veterinärt

Prestigefull utmärkelse till Patrice Humblot för insatser inom embryoteknologi

En europeisk organisation för embryoteknologi, AETE, har tilldelat professor Patrice Humblot den prestigefulla utmärkelsen Pioneer Award för att uppmärksamma hans framstående forskning inom

Prestigefull utmärkelse till Patrice Humblot för insatser inom embryoteknologi

En europeisk organisation för embryoteknologi, AETE, har tilldelat professor Patrice Humblot den prestigefulla utmärkelsen Pioneer Award för att uppmärksamma hans framstående forskning inom

HGEN Beijerlab

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers

Halftime seminar KV

Halftime seminar KV

Halftime seminar KV susanne.pettersson@slu.se Sofia Hanås present: Biomarkör hos katt med hjärtsjukdom Institutionen för kliniska vetenskaper VHC, våning 5 Tanngrisner 1 Uppsala

Höst- och vinterbetets kvalité vid åretruntbete

Vi har i en 2,5 år lång studie där Gotlandsruss använts för åretruntbete samlat in betesprover en gång i månaden för att analysera hur betets kvalité varierat under året Detaljer om studiens

Mängden seretonin i blod skiljer mellan hundraser

Serotonin är en av nervsystemets signalsubstanser och kontrollerar flera viktiga funktioner, både i hjärnan och i kroppens perifera delar. Serotonin reglerar bland annat humör och sömn, men även

Vad påverkar mjölkkors livslängd?

En genomsnittlig svensk mjölkko kalvar tre gånger och slås därefter ut redan vid fem års ålder. Flera kända faktorer påverkar livslängden hos kor och ett effektivt avelsarbete har gjort att svenska

Bekämpning av EHEC på gårdsnivå – ett lyckat exempel

EHEC är en magsjukebakterie som kan ge allvarlig sjukdom hos små barn och äldre personer. Nötkreatur är ofta källan till smitta vid allvarliga fall av EHEC i Sverige, men man kan inte se vilka djur

Mjölkbönders erfarenheter av veterinärt djurhälsoarbete

Att förebygga sjukdomar är bättre för djurvälfärd och lönsamhet än att behandla sjuka djur. Trots det utgör förebyggande insatser endast en liten del av veterinärers arbete i mjölkkobesättningar. I