Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 423 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:
Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen - kl 14:00

Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen - kl 14:00

Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen - kl 14:00 rebecca.rikner@slu.se Almedalsveckan, Almedalen, Institutionen för kliniska vetenskaper,

Vill du delta i en studie om överlevnad hos valpar och kattungar?

Som en del i ett examensarbete på veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet söker vi nu efter frivilliga deltagare. Studien syftar till att utvärdera en poängskala på nyfödda valpar och

Disputation-Lena Pelander

Disputation-Lena Pelander

Disputation: Chronic kidney disease in the dog - pathophysiological mechanisms and diagnostic aspects fun-vh@slu.se Lena Pelander försvarar sin avhandling "Chronic kidney disease in the dog -

Disputation-Lena Pelander

Disputation-Lena Pelander

Disputation: Chronic kidney disease in the dog - pathophysiological mechanisms and diagnostic aspects fun-vh@slu.se Lena Pelander försvarar sin avhandling "Chronic kidney disease in the dog -

KV Horses in Pain (HiP) Research

Vi utvecklar och utvärderar systematiska metoder för att identifiera olika grader av smärta hos häst. En av de mest lovande och känsligaste indikatorerna för smärta hos häst är subtila förändringar i

Ny avhandling om immunmedierade sjukdomar hos hund

Immunmedierade sjukdomar orsakas av defekter i immunsystemet och är vanliga sjukdomar hos både människor och djur, inklusive hundar. Hundar av rasen Nova Scotia duck tolling retriever (kallade

Ny avhandling om immunmedierade sjukdomar hos hund

Immunmedierade sjukdomar orsakas av defekter i immunsystemet och är vanliga sjukdomar hos både människor och djur, inklusive hundar. Hundar av rasen Nova Scotia duck tolling retriever (kallade

Hanna Bremer

Hanna Bremer

Susanne.petersson@slu.se habr0002 Jag är doktorand inom Smådjursmedicin där jag forskar om immunmedierade sjukdomar hos hund och då framför allt hos hundar av rasen Nova Scotia duck tolling

Nya markörer för autoimmun sjukdom hos hund

Hunden och människan har många gemensamma ärftliga sjukdomar och detta utnyttjas allt mer i forskningen. Nu har en analysmetod från humanmedicinen använts för att identifiera sjukdomsmarkörer i blod

KV HGG HGEN Tollarsjuka

Tollarsjuka är benämningen på två olika immunologiska sjukdomar (SRMA respektive IMRD, se nedan) med olika symtombild och som drabbar hundar av olika åldrar. Sjukdomarna förekommer även hos andra

Ny metod för diagnostisering av smittsamt klöveksem

Smittsamt klöveksem är en smärtsam sjukdom som ökar bland svenska kor. Tyvärr finns inga laboratorieanalyser som kan användas för att diagnostisera sjukdomen. Diagnosen ställs idag genom

Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen - kl 14:00

Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen - kl 14:00

Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen - kl 14:00 rebecca.rikner@slu.se Almedalsveckan, Almedalen, Institutionen för kliniska vetenskaper,