Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 526 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:

Forskargruppen Projekt Valphälsa

Vi som arbetar med projektet förenas i vår målsättning att förbättra valphälsan och minska valpdödligheten. Vi kompletterar varandra med olika bakgrund och intresseområden. Utöver forskargruppen har

Projekt valphälsa

Ett forskningsprojekt med syfte att förbättra valpöverlevnaden hos svenska hundar. Vi undersöker förekomst av abort och valpdödlighet hos hund och kartlägger orsaker till dödlighet, med särskilt

Om Projekt Valphälsa

Spänningen och glädjen över att få följa en valpkull från dräktighet tills att valparna har blivit alldeles egna individer är drivkraften för många hunduppfödare. Det kan ligga åratal av planering

Projekt valphälsa - GDPR

För frågor som rör personuppgiftsbehandling vid SLU, kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud: dataskydd@slu.se . Andra värdefulla länkar Finnes på sidan här .

Kurspaket Djuromvårdnad

Vill du ta dina kunskaper till avancerad nivå? Institutionen för kliniska vetenskaper erbjuder två nya kurspaket i djuromvårdnad på avancerad nivå (masternivå). Kurspaketen ger dig en möjlighet att

Projekt valphälsa - kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss i Projekt Valphälsa om du har frågor eller synpunkter på projektet. Du når oss via valphalsa@slu.se . Lämna gärna ett telefonnummer där vi kan nå dig, om vi skulle

Delta i Projekt Valphälsa

Oavsett om du väntar din första kull eller om du har lång erfarenhet av avelsarbete så är förväntningarna ofta höga under dräktigheten. Kanske har du sett fram emot just den här kombinationen av tik

Projekt valphälsa - nyheter och resultat

Nyfiken på vad som händer i projektet? Då har du hamnat på rätt sida!

Projekt valphälsa - FAQ

Här besvarar vi de vanligaste frågorna som dyker upp. Hittar du inte svaret på just din fråga? Mejla oss på valphalsa@slu.se .

Examensarbete

Vill du göra ditt examensarbete hos oss? På vår institution har vi många spännande forskningsprojekt på gång där vi gärna inkluderar intresserade studenter som vill skriva examensarbeten. Här nedan

KV - Mindre mjölkkobesättningars roll i en hållbar och robust svensk livsmedelsförsörjning

I det treåriga projektet ”Mindre mjölkkobesättningars roll i en hållbar och robust svensk livsmedelsförsörjning” kartlägger vi förutsättningar och behov för mindre mjölkkobesättningar i Sverige idag,

KV Hur rent är rent nog?

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att förbättra vårdhygienarbetet i djursjukvården. Rengöring och desinfektion är viktiga vårdhygienåtgärder för att minska mängden bakterier i miljön.

Loading…