Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 502 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:

Digitalisering inom mjölkproduktion

Webinar: Digitalisering inom mjölkproduktion patrik.claesson@slu.se Den snabba utvecklingen av digital teknik på lantbruk, inte minst inom mjölkproduktion, lyfts ofta fram som en möjlighet för att

Smärta hos katter med tandresorption

Tandresorption (TR) är en tandsjukdom som drabbar tamkatten. Sjukdomen karakteriseras av en successiv nedbrytning av tandens hårdvävnad (tandresorption). Initialt sker resorptionen på rotnivå men

KV Spermier från huskatt som modell för spermier från vilda utrotningshotade kattdjur

Majoriten av de vilda kattdjursarterna i världen är utrotningshotade. Huvudanledningen till minskningen av de vilda kattdjuren är skogsavverkning och illegal jakt. Inavel utgör ytterligare ett hot

KV Tamkatten bra modell för utrotningshotade kattdjur

Huskatten, en model för assisterad reproduktion hos hotade kattdjur: förbättring av in vitro mognad av äggceller. Denna forskning ger oss möjligheten att karakterisera ett flertal markörer för

KV Bättre kvalitet på embryon hos nöt

Karakterisering av nötkreaturets embryo Ökad kunskap om embryots normala utveckling kan leda till att möjliga kvalitetsmarkörer identifieras hos nötkreaturens embryon. Tidigare prövade tekniker för

KV Kalvdiarré i svenska mjölkkobesättningar

Bovina calicivirus och kalvdiarré i svenska mjölkkobesättningar Diarréer är ett av de viktigaste sjukdomsproblemen hos unga kalvar, både vad gäller ekonomiska förluster och djurvälfärd. I upp mot 40%

KV Vad påverkar överlevnaden av embryon hos nöt

Hur påverkar metabolisk obalans äggcellskvalitet och tidig embryoutveckling hos nötkreatur Projektet handlar om hur olika metaboliska situationer påverkar mjölkkons fertilitet genom att undersöka hur

KV Kryptosporidier i dikobesättningar – smittkälla för människor?

Kryptosporidier i dikobesättningar – utgör de en smittkälla för människor? Kryptosporidier (Cryptosporidium) är en grupp encelliga parasiter med global spridning som orsakar diarré och tarmlidanden

KV Kryptosporidiers infektionsdynamik hos nötkreatur

Cryptosporidum parvum är en länge känd orsak till diarré hos unga kalvar och kan också infektera människa. Kryptosporidier är intracellulära parasiter som bland annat infekterar nötkreatur och

KV BRSV-DIVA

This page is currently only available in English. Please, click on the British flag top right. Denna sida är för närvarande endast tillgänglig på engelska. Klicka på den brittiska flaggan uppe till

KV Förbättrad klövverkningsregistrering

Nyttan av att registrera fynd vid klövverkning av mjölkkor kan öka med bättre hantering av data! Friska klövar är en förutsättning för en fungerande mjölkproduktion. Klövproblemen ökar i svenska

KV Hjärtförstoring hos hund

Utvärdering av pimobendan hos hundar med hjärtsförstoring orsakat av subklinisk kronisk hjärtklaffsdegeneration-EPIC studien Pimobendan är en benzimidazopyridazinon med en potent positiv inotropisk

Loading…