Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 508 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:

Prostataförstoring hos hanhund

Godartad prostataförstoring är vanligt hos okastrerade hanhundar och kan orsaka smärta och försvåra tarmtömning. Prostata ökar normalt i storlek under de första levnadsåren, men medan tillväxten

Våra specialister

Reproduktionscentrum stordjur är högt specialiserade reproduktionsmottagning. Mottagningen drivs i samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper och de veterinärer som arbetar här är aktiva

Disp Aleksandar Cojkic

Disputation Aleksandar Cojkic sofia.webering.ekberg@slu.se Aleksandar Cojkic försvarar sin avhandling: Identification of bull semen microbiota and possible alternatives for antibiotics in semen

Helgenomsekvensering av sjukdomsframkallande EHECstammar från svenska kalvar

EHEC-infektioner ökar bland Sveriges befolkning och internationellt sker årligen allvarliga utbrott och dödsfall. En vanlig smittkälla är nötkreatur. I denna studie har hela arvsmassan från

Fördjupad analys av nordiska förutsättningar för veterinärmedicinsk klinisk forskning på hund och katt

Hundar och katter spelar en viktig roll i människors liv. De ses ofta som familjemedlemmar och vart fjärde svenskt hushåll har minst en hund eller katt. Studier visar på positiva effekter av

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Laboratorier

KV-lab är ett gemensamt forskningslaboratorium på institutionen. Här riktas fokus särskilt mot reproduktionsforskning, klinisk metabolismforskning och klinisk molekylär forskning

Test av ny biomarkör för att särskilja tarmsjukdom från cancer hos katt

Tumörsjukdomar i magtarmkanalen är svåra att diagnostisera och leder ofta till stort lidande för våra sällskapsdjur. Förekomsten av cancerformen gastrointestinalt lymfom (GI-lymfom) hos katt har ökat

Grundutbildning

Vid institutionen för kliniska vetenskaper ger vi kurser i individ- och populationsbaserad klinisk veterinärmedicin för studenter inom veterinärprogrammet och djursjukskötarprogrammet Vi undervisar

Utbildning vid KV

Vid KV ger vi kurser klinisk veterinärmedicin för studenter inom veterinärprogrammet och djursjukskötarprogrammet.

Kurser som erbjuds

Enligt Jordbruksverkets författning måste alla veterinärer som är inblandade i seminverksamhet ha gått kurs. Kurser för behörighet annordnas med jämna mellanrum av SLU. Kommande kurser För närvarande

Prislista

Vänligen kontakta någon av våra specialister, du hittar dem via länken här .

Loading…