Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 291 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:
SLU-anknutna företag belönades

SLU-anknutna företag belönades

Näringslivspriset Bona Postulata delas varje år ut till tio uppländska företag med stor tillväxtpotential. Två av de tio vinnande bolagen har kopplingar till SLU och dessutom till Uppsala Innovation Centre: Ilya Pharma och Resorbable Devices. ...

pigs_201098 free pic kvad.jpg

Streptococcus suis - En nygammal zoonos med stor betydelse för både gris och människa

Syftet med projektet är att undersöka förekomst av och egenskaper hos bakterien Streptococcus suis i svenska grisbesättningar. Streptococcus suis är en i hela världen vanligt förekommande bakterie som orsakar sjukdom och dödlighet hos grisar ...

Två äldre gula labradorer.jpg

Kan CPSE förutsäga prostatas tillväxthastighet?

Prostatasjukdomar, framför allt godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi, BPH), är vanligt förekommande hos framför allt äldre hanhundar och påverkar den åldrande hanens livskvalitet negativt. I diagnostiken av BPH är en uppskattning ...

examensband.jpg

Examensarbete vid institutionen för kliniska vetenskaper

Att hitta ett lämpligt examensarbete - Det första man måste göra är givetvis att hitta ett lämpligt projekt och en handledare. Det finns flera olika vägar, bland annat: Titta i listan med förslag här nedan Prata med lämplig forskare som arbetar ...

DSC_0394.JPG

FreeWalk - ett innovativt sätt att hålla mjölkkor

I det här Europeiska projektet ska vi studera djurhälsa, djurvälfärd, mjölkkvalitet, miljökonsekvenser etc hos gårdar som använder sig av kompostbäddar samt "koträdgårdar" i sina stallar för mjölkkor. Gårdar med kompostbäddar har helt ...

JaneMorrell118.jpg

Spermieegenskaper kopplade till fertilitet påverkas av ras

Foto: Tappancs, Pixabay Att kunna välja ut tjurar med hög fertilitet innan djuren sätts i avel, till exempel baserat på egenskaper hos tjurarnas spermier, är önskvärt inom nötkreatursaveln. För att ta reda på vilka spermieegenskaper som kan ...

BigDataiStockPhoto_800.jpg

Beijerlaboratoriet

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers mjölkkor ska bli så effektiv som möjligt. ...

Hur kan vi skydda oss mot nya epidemier?

Hur kan vi skydda oss mot nya epidemier?

Utan bättre samarbete och förankring av smittskyddsplaner på global och lokal nivå kommer vi även i framtiden ha svårt att skydda oss mot epidemier, så det är viktigt att agera innan det händer. Detta är ett av budskapen i en ny rapport som ...

Smådjurskirurgi

Smådjurskirurgi

Kirurgi är en specialitet som innebär att förebygga, diagnosticera, bota eller lindra sjukdomar genom operation av en patient. Ämnet smådjurskirurgi omfattar djur-slagen hund och katt och andra smådjur som kanin, marsvin, fåglar och övriga mindre ...

BodilStromHolst118.JPG

Blodanalys avslöjar om tiken har äggstockar kvar

Foto: Bodil Ström Holst Hos tikar med okänd historik, till exempel på grund av ägarbyte, kan det vara svårt att veta om äggstockarna är bortopererade eller inte. Ibland är det också oklart om det finns äggstocksrester kvar efter en operation. ...

OddHoglund217.JPG

Innovationen LigaTie testad i modell för galloperation

Gallblåsan tas ibland bort vid sjukliga förändringar. Inom veterinär kirurgi kan ingreppet utföras på hund med titthålskirurgi vid okomplicerad gallblåsesjukdom. Gallgången försluts med kirurgiska metallklämmor, så kallade hemoclips, men ...

IngerLilliehook118.jpg

Utvärdering av blodanalysinstrument visar brister

Grafisk illustration från ProCyte Dx av blodceller från en frisk katt. ProCyte Dx är ett relativt nytt instrument för analys av blodceller från djur, som har sålts till många veterinärkliniker i Sverige och övriga världen. Forskare vid Sveriges ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10