Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 689 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:

KV Tandhälsa hos hund

Projektet som är ett samarbete mellan SLU och AniCura Djursjukhuset Albano innebär en landsomfattande kartläggning av svenska hundägares, veterinärers och djursjukskötares attityder och rutiner när

Effekter vid nya bokningsrutiner på UDS

De flödestester som genomförts på bild- och smådjurskliniken under 2020 har hittills visat på flera positiva effekter, vilket förbättrat arbetsmiljön på UDS samtidigt som kundnöjdheten ökat. Till

Effekter vid nya bokningsrutiner på UDS

De flödestester som genomförts på bild- och smådjurskliniken under 2020 har hittills visat på flera positiva effekter, vilket förbättrat arbetsmiljön på UDS samtidigt som kundnöjdheten ökat. Till

Diabetes hos hund – vad beror det på?

Diabetes är en allvarlig endokrin sjukdom hos hund och är en vanlig anledning till avlivning. I en studie som nyligen publicerats i PLoS One visar forskare vid SLU, SciLife Lab, Uppsala universitet

KV - Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen

En av vår tids största utmaningar är att råda bot på ökande problem med antibiotikaresistens. Det är nödvändigt att minska antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen och i större utsträckning

Diabetescentrum

Diabetescentrum

Diabetes är ett globalt folkhälsoproblem. Nu inrättar Uppsala universitet i samarbete med SLU ett tvärvetenskapligt forskningscentrum, Uppsala diabetescentrum, för att ta sig an sjukdomen utifrån

Idisslarkliniken

Idisslarkliniken

Idisslarkliniken erbjuder djursjukvård som omfattar diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av djurslagen nötkreatur, får och get. Vi tar emot remitterade fall i utbildningssyfte, samt ger

Hundcancerdonation

När två hundar från Hanna Nilssons kennel drabbades av cancer bestämde hon sig för att göra något för att medverka till att rädda framtida hundliv. Resultatet blev en insamling på närmare 150 000 kr

Prefektbrev KV, vecka 48

Med önskan om en trevlig adventshelg! Även denna vecka fick vi stor anledning att glädja oss åt nya forskningsanslag! Denna gång var det Jean-Francois Valarcher och Sara Hägglund som lyckades landa i

Boxerdonation

Boxerklubben donerar en miljon kronor till SLU för forskning kring cancer hos boxer men också andra hundraser. – Vi är mycket glada för att ta emot en så stor donation. Gåvan kommer att göra verklig

FAOrapport

I en samproduktion mellan svensk expertis och FN:s livsmedels- och jordbruks-organisation FAO redogörs för de svenska erfarenheterna som lett till att svensk mjölkproduktion är i världsklass när det

FAOrapport

I en samproduktion mellan svensk expertis och FN:s livsmedels- och jordbruks-organisation FAO redogörs för de svenska erfarenheterna som lett till att svensk mjölkproduktion är i världsklass när det

Loading…