Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 576 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:
Idisslarkliniken

Idisslarkliniken

Idisslarkliniken erbjuder djursjukvård som omfattar diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av djurslagen nötkreatur, får och get. Vi tar emot remitterade fall i utbildningssyfte, samt ger

Våra specialister

Våra specialister

Reproduktionscentrum stordjur är högt specialiserade reproduktionsmottagning för . Mottagningen drivs i samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper och de veterinärer som arbetar här är

Reproduktionscentrum stordjur

Reproduktionscentrum stordjur

Våra aktiviteter täcker alla aspekter av reproduktion inom en rad husdjur och vilda djur. Inom Institutionen för kliniska vetenskaper tillhandahåller vi en rad kliniska och rådgivande tjänster för

Remmitera hit

Remmitera hit

SLU Idisslarkliniken tar emot remissfall av stora och små idisslare från hela Sverige för kirurgiska åtgärder eller medicinska utredningar och behandlingar och vi erbjuder hämtning med djurtransport

Information

Information

HANTERING AV KÄNSLIG INFORMATION VID SLU IDISSLARKLINIKEN Sveriges Lantbruksuniversitet är ansvarig för behandlingen av personuppgifter vid SLU Idisslarkliniken. Kontaktperson vid SLU

Hitta till oss

Hitta till oss

Hitta till oss

Prislista

Prislista

Prislistan är under uppbyggnad Transport till kliniken med transportbuss eller släp Tur och retur inom 10 mil från Uppsala Tur och retur inom 5 mil från Uppsala Nedanstående är prisuppskattningar vid

Vår verksamhet

Vår verksamhet

En klinik med fokus på utbildning och forskning. SLU Idisslarkliniken är en del av Institutionen för kliniska vetenskaper på Sveriges Lantbruksuniversitet och kliniken drivs enbart i syfte av

Våra tjänster

Våra tjänster

Reproduktionscentrum stordjur kan till exempel hjälpa till med Fertilitetsutredningar Hanlig Besiktning "Breeding soundness examination" Fertilitetsproblem Spermiemorfologi, utvärdering ( Länk till

IGF-I kopplad till prognos för katter med diabetes

Diabetes mellitus är en vanlig hormonell sjukdom som ökar bland katter. Behandling består av ändrad kosthållning, motion och insulinsprutor. Katter med diabetes kan tillfriskna och klara sig utan

Ny diagnostik för kronisk njursjukdom hos hund

Kronisk njursjukdom är vanlig hos hund men kan vara svår att upptäcka i ett tidigt stadium då hundarna ofta inte visar några tydliga sjukdomstecken. För tidig diagnos behöver känsliga diagnostiska

Hjärt-kärlförändringar hos hästar med EMS

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en sjukdom hos häst som kännetecknas av insulinresistens, fetma och fång. Insulinresistens innebär att kroppens celler svarar onormalt på hormonet insulin,

Loading…