Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 523 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:

Kv- Kan ett system med låg input vara lösningen för framtida mjölkproduktion?

Eftersom externa resurser och speciellt utfodringskostnaderna står för den största delen av insatsvarorna i mjölkproduktion, så är det viktigt att utforska andra alternativ. Projektet syftar till att

Beijerlab

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers

Våra specialister

Reproduktionscentrum stordjur är högt specialiserade reproduktionsmottagning. Mottagningen drivs i samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper och de veterinärer som arbetar här är aktiva

Extremväderprojketet

Konsekvenserna av extremt väder på vår mjölkproduktion - Forskning undersöker hur mjölkproducenter kan förbereda & förebygga negativa effekter av extremt väder Under den extrema värmen under sommaren

Reproduktionsbioteknologi

Reproduktionsbioteknologi används som ett alternativ till naturlig parning för att få avkommor från djur Den vanligaste reproduktiva biotekniken för djur är artificiell insemination (AI) tillsammans

KV-Vägen mot hållbar digitalisering inom mjölkproduktionen

Digitala verktyg för övervakning av djurhälsa, välfärd och produktion används i stor utsträckning inom svensk mjölkproduktion idag. Det behövs dock mer oberoende kunskap om hur dessa verktyg används

KV Utrota kvarka i Sverige

Att utrota kvarka i Sverige; verktyg för att identifiera och eliminera kvarkainfektion i svenska hästbesättningar Varje år insjuknar hästar över hela Sverige i den mycket smittsamma luftvägssjukdomen

KV Nya behandlingsmetoder för luftvägssjukdom hos nötkreatur

En ny behandling mot Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) skulle förbättra djurens välfärd och lantbrukets ekonomi, samt minska antibiotikaförbrukningen. Resultaten kommer även att gagna

KV Streptococcus suis

Syftet med projektet är att undersöka förekomst av och egenskaper hos bakterien Streptococcus suis i svenska grisbesättningar. Streptococcus suis är en i hela världen vanligt förekommande bakterie

KV Spermier från huskatt som modell för spermier från vilda utrotningshotade kattdjur

Majoriten av de vilda kattdjursarterna i världen är utrotningshotade. Huvudanledningen till minskningen av de vilda kattdjuren är skogsavverkning och illegal jakt. Inavel utgör ytterligare ett hot

Forskning

Institutionens mål är att bedriva klinisk veterinärmedicinsk forskning av hög kvalitet. Forskningen bedrivs på djurslagen häst, nöt, gris, hund, katt och gnagare. Fokus är djursjukdomar, djurhälsa

Gen med stor inverkan på höftledsdysplasi hos hund hittad

Höftledsdysplasi (HD) är en vanlig åkomma hos hundar, särskilt hos storvuxna raser, och allvarlig grad av HD påverkar såväl välfärd som livslängd negativt. Labrador retriever är en ras med ganska

Loading…