Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för kliniska vetenskaper


Det finns 502 sidor som är taggade med Institutionen för kliniska vetenskaper:

Idisslarkliniken

Idisslarkliniken erbjuder djursjukvård som omfattar diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av djurslagen nötkreatur, får och get. Vi tar emot remitterade fall i utbildningssyfte, samt ger

Vingelsjuka hos katt

Vingelsjuka hos katt är en fruktad neurologisk sjukdom som främst drabbar katter som får gå ute. Sjukdomen karaktäriseras av en inflammation i hjärna, hjärnhinnor och ryggmärg och orsakas av en

Livmoderns proteiner vid dräktighet hos tik

Livmoderslemhinnan förändras under tikens löpningscykel och tidiga dräktighet. Proteinerna E-cadherin och β-catenin är viktiga eftersom dessa protein länkar samman cellerna i slemhinnan. Förändringar

Rasvariation i blodmarkörer hos friska hundar

Hundens ras påverkar inte bara dess utseende och egenskaper. Forskare vid SLU har tidigare visat att koncentrationen av blodmarkörer som kan användas vid utvärdering av hjärtsjukdom skiljer sig

Kortisonbehandling inte rutin vid huggormsbett hos hund

Varje år veterinärvårdas 1500-2000 hundar i Sverige på grund av huggormsbett och det diskuteras mycket om ormbitna hundar bör behandlas med kortison eller inte. Syftet med denna studie var att

Ny metod mäter många hormoner hos hund

Hundens löpningscykel är speciell. Koncentrationen dräktighetshormon, progesteron, är till exempel förhöjd under ungefär lika lång tid oberoende av om tiken är dräktig eller inte. I ett samarbete

Avelsprogram mot hjärtklaffsjukdom hos hund

Cavalier king charles spaniel är en hundras som drabbas av hjärtklaffsjukdom, vilket leder till otäta klaffar och blåsljud. Tidigare studier har visat att debutåldern för sjukdomen har en stark

Mätning av luftstrupens vidd på röntgen visar stor variation

Andningssvårigheter hos hundraser med kort nos är ett aktuellt och komplext problem. En av de strukturer som ingår i andningssystemet är luftstrupen. Luftstrupen går att se väl på röntgenbilder och

Blodprovstest uppskattar prostatas storlek hos hund

Godartad prostataförstoring är vanligt hos äldre hanhundar. Många hundar har en förstorad prostata utan problem, medan andra kan få till exempel urineringsproblem, platt avföring eller blod i urinen.

Bra villkor för framtida kontroll av salmonella hos mjölkkor

Salmonella är en zoonos, en infektion som kan spridas mellan människor och djur. I Sverige har vi haft ett kontrollprogram sedan 60-talet i syfte att minska förekomsten av salmonella bland

Kartläggning av sjukdomar hos tollare

Det är känt att hundar av rasen Nova Scotia Duck Tolling Retrievers, vanligen kallade tollare, kan drabbas av flera immunologiska sjukdomar. Det har dock inte varit känt hur vanliga dessa sjukdomar

Spridning av resistenta stafylokocker mellan hundar

Bakterien Staphylococcus pseudintermedius är en del av den normala hudfloran hos hund men kan också orsaka infektioner, ofta hudinfektioner. Meticillinresistenta Staphylococcus pseudintermedius (MRSP

Loading…