Djuromvårdnad

Senast ändrad: 09 maj 2023

Djuromvårdnad

 

Ämnesbeskrivning

Forskning inom djuromvårdnad innehåller ämnen som djuromvårdnadsvetenskap, rehabilitering samt vårdhygien.

Djuromvårdnadsvetenskap definieras som den vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar för att främja patientens utveckling mot fysisk och psykisk hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till känslan av välbefinnande.

Djuromvårdnadens mål är att främja patienters hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet. Ett ämne som är central inom framförallt djursjukskötares yrkesutövning.

Aktuell forskning

Den forskning som bedrivs är forskning som till stor del bedrivs för djurens välbefinnande:

  • Rehabilitering

Inkluderar validering av diagnostiska metoder samt utvärdering av behandlingsmetoder. Framförallt sådana som är inriktade mot diagnostik och be­handling av muskuloskeletala problem och smärta.

  • Perioperativ och perianestetisk djuromvårdnad

  • Djuromvårdnad inom klinisk nutrition samt farmakologi.

Pågående tvärvetenskaplig forskning

Dessutom beskrivs forskning inom forskningsprojektet SLU Future One Health, en plattform för tvärvetenskaplig forskning. Forskningen handlar där om:

  • Vårdhygien

Med inriktning på minskad smittspridning och antibiotikaanvändning

  • Klinisk farmakologi

Med inriktning på minskad antibiotikaanvändning

  • Epidemiologi inom djuromvårdnad

Med inriktning på ökad livslängd hos djur. Något som även kan användas som en komparativ (jämförande) modell för människor.

Forskning djuromvårdnad