Djuromvårdnad

Senast ändrad: 16 augusti 2022

Djuromvårdnad

 

Ämnesbeskrivning

Djuromvårdnad innehåller ämnen som djuromvårdnadsvetenskap, rehabilitering samt vårdhygien. Djuromvårdnadsvetenskap definieras som den vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar för att främja patientens utveckling mot fysisk och psykisk hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till känslan av välbefinnande. Djuromvårdnadens mål är att främja patienters hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet. Ämnet djuromvårdnadvetenskap är centralt för/inom djursjukskötarens yrkesutövning.

Aktuell forskning

Forskningen inriktas på rehabilitering, vårdhygien samt djuromvårdnads­aspekter för olika ämnen. Den forskning som bedrivs är forskning som till stor del bedrivs för djurens egen skull:

  • Rehabilitering (validering av diagnostiska metoder samt utvärdering av behandlingsmetoder, framförallt inriktade mot diagnostik och be­handling av muskuloskeletala problem samt smärta)
  • Perioperativ/perianestetisk djuromvårdnad
  • Djuromvårdnad inom klinisk nutrition samt farmakologi.

Den forskning som bedrivs inom området One Health är:

  • Vårdhygien (minskad smittspridning och ab användning)
  • Klinisk farmakologi (minskad antibiotikaanvändning)
  • Epidemiologi inom djuromvårdnad (livslängd hos djur som komparativ modell för människa).

 


Ämnesansvarig

Anna Bergh, Universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
anna.bergh@slu.se, 018-67 21 52