Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Det finns 317 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:

Urban Forum Göteborg

Pratiker? Forskare? Välkommen med dina projektidéer, projekt och praktiska exempel på hållbar stadsutveckling. Det kan vara redan byggt, som skiss, faktiskt eller planerat, dagsaktuell eller

Urban Forum Göteborg

Pratiker? Forskare? Välkommen med dina projektidéer, projekt och praktiska exempel på hållbar stadsutveckling. Det kan vara redan byggt, som skiss, faktiskt eller planerat, dagsaktuell eller

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

SLU är en del av Malmö för det 21:a århundradet

SLU är en av tre akademiska partners i M21-initiativet - Malmö för det 21:a århundradet - ett joint venture som utnyttjar Malmös styrka för att utveckla urbana innovationer för att möta det framtida

SLU är en del av Malmö för det 21:a århundradet

SLU är en av tre akademiska partners i M21-initiativet - Malmö för det 21:a århundradet - ett joint venture som utnyttjar Malmös styrka för att utveckla urbana innovationer för att möta det framtida

Lisa Norfall

Lisa Norfall

Jag är landskapsarkitekt och arbetar som universitetsadjunkt inom planering och stadsbyggnad vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Har tidigare arbetat med

Workshop Mapping the Alnarp Campus Outdoor Laboratories

Workshop Mapping the Alnarp Campus Outdoor Laboratories

catherine.kihlstrom@slu.se Det finns utvecklingsplaner för SLU Alnarp campusområde, där stora förändringar diskuteras, som t ex järvägsförbindelse till Alnarp, ökat antal bostäder och

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LAPF

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LAPF

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) är den största miljön i Sverige för yrkesförberedande akademisk utbildning och forskning inom landskapsarkitektur i vid mening

Artikel om SLU Landskap i medarbetartidningen Resurs

Läs om SLU Landskap i den nätbaserade medarbetartidningen Resurs I senaste numret av SLU:s medarbetartidning Resurs skrivs det om SLU Landskap som en av Europas största miljöer inom forskning och

Artikel om SLU Landskap i medarbetartidningen Resurs

Läs om SLU Landskap i den nätbaserade medarbetartidningen Resurs I senaste numret av SLU:s medarbetartidning Resurs skrivs det om SLU Landskap som en av Europas största miljöer inom forskning och

Loading…