Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Det finns 271 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:
Samverkan

Samverkan

water@slu.se Samarbeta med oss! SLU har tre samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället om vattenfrågor. Kontakta gärna dem eller andra

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

Stärk SLU Landskaps närvaro på ECLAS 2019!

Planerar du att närvara på ECLAS 2019 i Norge i september? I så fall, kontakta Bruno Santesson så snart som möjligt för att samordna SLU Landskaps planer på bästa sätt inför tredagarsevenemanget i Ås

Patrik Olsson

Patrik Olsson

pkol0002 Adjunkt, fil.dr i kulturgeografi. Patrik Olsson är kulturgeograf med särskilt fokus på det historiska landskapet, kulturarv och frågor om till exempel bevarande, natur/kultur, det

Veronica Lo

Veronica Lo

velo0001 I am an ecologist working on interdisciplinary approaches to climate change adaptation and conservation planning. I have a background in experimental field ecology, particularly salt

Veronica Lo

Veronica Lo

I am an ecologist working on crossing disciplinary boundaries to affect policy change on climate change adaptation and conservation planning. I have a background in experimental salt marsh ecology

Frederik Aagaard Hagemann

Frederik Aagaard Hagemann

fraa0001 Jag jobbar som forskningsassistent med Åsa Ode Sang i Mistra-panelen för strategisk forskning inom urbana ekosystemtjänster, samt på ett forskningsprojekt kring grön infrastruktur och

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas av

Doktorandforum i Linköping

Doktorandforum inledde 2019 med ett produktivt möte i Linköping den 14 februari. Läs mer i engelsk nyhet

Doktorandforum i Linköping

Doktorandforum inledde 2019 med ett produktivt möte i Linköping den 14 februari. Läs mer i engelsk nyhet

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

catherine.kihlstrom@slu.se Öppen utlysning (deadline 15 mars) Ultuna