Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Det finns 190 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:

UF seed funding - Urban Healthscapes

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen

UF seed funding -- Urban Forestscapes

SLU Urban Futures hubb i Umeå utlyser såddfinansiering för forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urbana landskap kopplat till skog och grön

Tysta områden i Sverige

Projektet är avslutat och slutrapporten finns att läsa här (PDF) Bakgrund I EUs direktiv om buller från 2002 (2002/49/EC) åläggs medlemsstaterna att kartlägga tysta områden. Instruktionerna i

Urban Forests - Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande

Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande hanna.weiber.post@s.u.se Vårterminens tredje och sista webbinarium i serien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och

Urban Forests - Ett mer variationsrikt skogsbruk

Ett mer variationsrikt skogsbruk hanna.weiber.post@slu.se Årets andra webbinarium i serien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, handlar om hur vi ökar

Fria eller Fälla 2.0

För så bra åtgärder som möjligt för våra träd i offentliga miljöer har flera myndigheter och organisationer i Sverige gått samman för att ta fram denna modell som bygger på samarbete och att

Getting our Cities Right #3 - Umeå

Konferens: Getting our cities right #3 hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till den tredje konferensen i serien Getting our Cities Right arrangerad av framtidsplattformen SLU Urban Futures, denna

Landscape governance talk

catherine.kihlstrom@slu.se “Mapping actors, interactions & power relations beyond the PAA: The case of young people's participation in urban landscape planning in Malmö” Välkommen till årets första

Ökad hållbarhet i urban utveckling genom förståelse för kolkostnader för urbana träd

I utvecklingen av hållbar stadsmiljö är naturbaserade lösningar av stor vikt för att möta de utmaningar som omfattande urbanisering och ett förändrat klimat medför. Träd kan i detta sammanhang vara

Släppmingel för tidskriften stad!

parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 40 är här med temarubriken "Den vilda staden – biologisk mångfald i urbana landskap". Att hejda förlusten av biologisk mångfald ingår i FN:s globala mål för hållbar

Act Local, Think Global

Världen möts här - i Malmö och Nairobi! Delta i denna specialkurs, ett samarbete för att lägga grunden för IFLA World Congress 2023 i samarbete mellan Kenya och Sverige. Läs mer på engelsk sida

Kan tävlingar skapa ny landskapsarkitektur?

Kan tävlingar skapa ny landskapsarkitektur? parvin.mazandarani@slu.se Välkomna på branschseminarium och samtal mellan akademi och praktik om arkitekttävlingar och hur de kan användas för att

Loading…