Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Det finns 241 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:

Boksläpp POM

Rosor, pelargoner, popplar och jordgubbar avhandlas när Programmet för odlad mångfald släpper fyra nya böcker om de kulturarvssorter som bevaras i Nationella genbanken i Alnarp. Välkommen på digitalt

Ny prefekt på IMS

Mats Gyllin är tillförordnad prefekt för institutionen för människa och samhälle, IMS. Med erfarenhet från en mängd olika uppdrag inom SLU har han god kunskap om den akademiska världen och om IMS

Forskare vid SLU Landskap utvecklar utomhusarbetsplatser

Nu drar det Vinnova-finansierade utvecklingsprojektet Innovationsarenor Markaryd igång. Det handlar om samskapande utprovning av prototyper för arbete och studier utomhus. Projektet är ett samarbete

Tobias Emilsson

Tobias Emilsson är expert på vegetationslösningar för hållbara grönblå städer och infrastrukturanläggningar. I våra allt tätare städer krävs mer kunskap om hur man kan skapa kvalitet och

Flera forskningsprojekt har beviljats finansiering

Följande projekt inom institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning har beviljats finansiering från olika Formas-utlysningar i höst. Anna Levinsson: Urbana träds kolmanifest i Call

50-årsjubileum av utbildning firades

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyller 50 år 2021. Den 16 november firades det med rundabordssamtal, genomgång av programmets dynamiska utveckling, filmpremiär och mingel både i Alnarp, Ultuna

SLU ger helhetssyn på barnvänlig samhällsplanering

Naturkontakt är viktigt för barns hälsosamma utveckling på många sätt, bland annat på skolgårdar och genom kontakt med djur. Barn behöver en variation med olika typer av miljöer och element. Det är

Filmen om Lark

Hör några av dem som var med och byggde upp landskapsarkitektutbildningen vid SLU. I samband med firandet av landskapsarkitektprogrammets 50 år så gjordes även en kortfilm där Lars Johansson, prefekt

Vi släpper Tidskriften STAD 35

Vi släpper Tidskriften STAD 35 parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 35 är här med temarubriken "Planera för reträtt". Vi behöver jobba med naturen, inte mot den, när klimatförändringarna är ett faktum

Prototyparenor för arbete, studier och kreativitet: Utforska processer för samskapande för en attraktiv livsmiljö

Välkommen till kommande Governance Talk! Denna gång kommer Nina Vogel och Märit Jansson tala om: Prototyping arenas for work, study & creativity: Exploring processes of co-creation for an

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LAPF

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) är den största miljön i Sverige för yrkesförberedande akademisk utbildning och forskning inom landskapsarkitektur i vid mening

Vad driver människors beslutsfattande angående klimatförändringar? Vilka personliga värden i landskapet riskeras av klimatförändringarnas effekter?

I en nyligen publicerad artikel vid namn “DeveLoP – a rationale and toolbox for Democratic Landscape Planning” presenteras en logisk grund för samt en verktygslåda för att analysera individers

Loading…