Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 106 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:

Thursday Insights: Digital innovation och AI i skogssektorn – möjligheter och utmaningar

henrik.j.persson@slu.se Välkommen på en workshop där vi utforskar den digitala utvecklingen inom skogssektorn, med utgångspunkt i ny teknik och öppna data. Tillgången till högupplöst digital

Ny handbok visar ritningarna bakom hyggesfritt skogsbruk enligt CCF-metod

Continuous cover forestry, CCF, har varit standardmodellen för skogsskötsel i många europeiska länder ett tag. Professor Arne Pommerening vid SLU har arbetat och undervisat i metoderna i snart 25 år

Kantzoner möjlig nyckel till framtidens skogsbruk

För att Sverige ska kunna möta framtidens krav på hållbart skogsbruk krävs anpassningar. SLU-forskare utforskar just nu hur kantzoner runt diken och vattendrag skulle kunna spela en roll skogsbrukets

Utställning: Visioner för biosfärsområdet

Utställning: Visioner för biosfärsområdet daniel.stjarna@slu.se Hör du älvens brus? I april kan du besöka den omslutande utställningen om Vindelälven-Juhttatahkkas biosfärsområde på Umeå

Föryngring och konkurrens i fattig tallskog

Hjälper stora träd sina närliggande avkommor att klara sig? Frågan har varit grundstenen i en populärvetenskaplig bild av skogen som ett sammankopplat nätverk i hjälpsam symbios. Men i svenska

Lönsam skogsplantering kan bevara naturskog på Borneo

Genom att plantera inhemska lövträd i delvis avverkad naturskog kan Borneos värdefulla träproduktion fortsätta, utan att regnskogen behöver huggas ner. Det visar en studie där SLU-forskare beräknat

Living Labs med fokus på markhälsa

Living Labs med fokus på markhälsa markmiljo-webb@slu.se Hur kan vi i Sverige vara med och skapa Living Labs med fokus på markhälsa för att möta regionala utmaningar? Välkommen den 24 april för att

Både is och eld: Brandskadade tallar förbryllar Umeåforskare

Skogsbränder är kanske inte det första man förknippar med den senaste istiden. Men nu visar en studie av forskare vid Umeå universitet och SLU ett tydligt samband mellan is och eld. Tallar som

Urban Forests: Survey your moves

urbanfutures@slu.se Hur viktiga är urbana skogar för fysisk aktivitet och människors hälsa? Vad kan vi lära oss av hundägare? Klara Smedberg, doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och

Professorsinstallation – föreläsningar

Professorsinstallation – föreläsningar helena.pennlov@slu.se Fredag 19 april installeras professorer från Alnarp, Umeå och Uppsala på SLU Ultuna. Illustrationer: Fredrik Saarkoppel, Michael Kvick

Ny handbok visar vägar till skogsbruk utan kalavverkning

För den som vill sköta sin skog med alternativa metoder finns nu handfasta tips att få. I Blädningsbruk – en handbok förklarar docent Lars Lundqvist vid Sveriges lantbruksuniversitet vad denna

Markens kolförråd påverkas inte av markberedning

Enligt åtskilliga studier av forskaren Monika Strömgren och hennes kollegor påverkas inte markens kolförråd av markberedning, tvärtom mot vad man kan tro. Resultaten har också nyligen bekräftats i en

Loading…