Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 87 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:

Streamat seminarium: Skogens roll i klimatarbetet

annika.mossing@slu.se I en serie livesända seminarier tas skogens många värden upp. I det inledande seminariet om skogens roll i klimatarbetet medverkar bland andra Gustaf Egnell vid institutionen

Riksskogstaxeringen i svensk dagspress 1923-2020

I en ny rapport beskriver Jimmy Jönsson hur Riksskogstaxeringens verksamhet och resultat skildrats i svensk dagspress under perioden 1923 till 2020. Dagens massmediala skogsdebatt kretsar kring

Disputation Lulandala

Land use change, tree cover, and livestock in miombo woodlands : interacting effects on soil carbon and hydrological properties charlotta.bergstrom@slu.se Lufunyo Lulandala försvarar sin avhandling

Avsnitt 3: Maskin och människa

I det här avsnittet diskuterar Malin och Mikael maskiner i skogen och människan bakom maskinen. I skogsdoktorns första fyra avsnitt träffar vi doktorander inom skogsskötsel, skoglig planering och

Avsnitt 2: Planering

I det här avsnittet diskuterar Patrik och Teresa ämnet skoglig planering. Hur ska vi förhålla oss till risker och osäkerheter och vad innebär skoglig planering med en klimatförändring? I

Avsnitt 7: Kalhyggets historia

I det här avsnittet pratar Hanna Lundmark om historien bakom kalhyggen i Sverige. I skogsdoktorns andra säsong träffar vi några doktorer i skogsvetenskap, med inriktning på skogsskötsel, skoglig

Avsnitt 1: Självföryngring

I det här avsnittet diskuterar Felicia och Mikolaj ämnet självföryngring. Varför behöver man forska på det, -föryngrar inte skogen sig själv? I skogsdoktorns första fyra avsnitt träffar vi

Så gynnar du självföryngrad björk i skogen

De vanligaste lövträden i svenska skogar är björkar, som snabbt etablerar sig på öppna ytor efter avverkningar eller skogsbränder. Den som vill veta hur man sköter skogen för att öka mängden björk,

Hur påverkas skogen av torra år?

Statistik från Riksskogstaxeringen visar att svenska skogar har växt sämre de senaste åren jämfört med tidigare 10-års period. En förklaring skulle kunna vara de senaste årens torra somrar. Vad är

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – Insikter under COVID-19 hanna.weiber.post@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Loading…