Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 83 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:

How do forestry activities affect the greenhouse gas emissions from drained peat soils?

How do forestry activities affect the greenhouse gas emissions from drained peat soils? klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie.

Ny säsong av Skogsdoktorn -podden om skogsforskare

En ny säsong av podden Skogsdoktorn går att lyssna på via länk från SLUs hemsida eller via Soundcloud direkt. BECFOR forskarskola lanserade en serie nyhetsbrev och podcast-avsnitt för att visa den

Avsnitt 7: Kalhyggets historia

I det här avsnittet pratar Hanna Lundmark om historien bakom kalhyggen i Sverige. I skogsdoktorns andra säsong träffar vi några doktorer i skogsvetenskap, med inriktning på skogsskötsel, skoglig

Stora förluster av koldioxid från myrar på hösten

En ny studie visar att koldioxiden i myrarnas vattenfyllda torv inte är stabil. Snabb transport av koldioxid till ytan sker plötsligt varje höst. Detta har upptäckts genom fyra års täta mätningar av

Våtmarksrenovering - risk för oönskade utsläpp

När man restaurerar våtmarker finns risk för att utsläpp av växthusgasen metan och metylkvicksilver ökar. Forskare vid SLU undersöker nu hur stora utsläppen är och hur de kan minskas. Runt om i

SLU bidrar till kunskapslyft kring frågor om skog och klimatomställning

Det blev jackpot för SLU när Formas meddelade anslagen från den stora skog- och klimatutlysningen häromdagen. Av nio beviljade projekt hamnade hela sex på SLU, till en sammanlagd summa av 94 miljoner

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests,

Han följer koldioxidmolekylernas resor

Är skogsbruket en klimatbov eller en klimathjälte? För att räkna ut det krävs avancerade beräkningar av kolets resor genom landskapet, med hjälp av både små genomskinliga kammare och skyskrapshöga

Rensa, lämna eller plugga igen? Stor forskningssatsning om diken

Vid Trollberget i Vindelns kommun genomför SLU inom EU-projektet Grip of Life ett stort projekt om dikesforskning. Man ska ta reda på hur vattenkvalitet och kolbalans påverkas när diken rensas eller

Skogspolitik och skoglig planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen. Forskningen sträcker sig från skoglig planering på landskapsnivå till jämförande analyser av

Webbinarium: Urban forests 2

Tätortsnära skogsbruk ur ett planerar-perspektiv hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures och

Nya kartor kan minska effekter av klimatförändringarna

Med bättre kartunderlag kan samhället lättare förebygga effekterna av klimatförändringarna, till exempel vid översvämningar. Forskare vid SLU har fått anslag för att med AI-metoder skapa nya

Loading…