Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 90 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare,

Slutsatser från brandwebinarium

Under SLU:s webinarium om en nationell branddatabas stod det klart att en sak är av särskilt stor vikt: ett tydligt uppdrag från regeringen. Den 20 april genomförde SLU ett webinarium ( se

Workshop: forskning om våtmarker

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen på en workshop om forskning på våtmarker. Målet är att hitta synergier och undersöka möjligheter för koordination av våtmarksforskning. Det blir en tvådagars

SLU i Almedalen 2023

SLU:s forskningsfartyg Svea angör Visby i juni under årets Almedalsvecka. Välkommen ombord och lyssna på något av våra tre seminarier eller följ samtalen online via livesändningen på Almedalen Play.

Krycklan

tejshree.tiwari@slu.se

Doc föreläsn S-fak

Docentföreläsningar vid fakulteten för skogsvetenskap internkommunikation@slu.se Välkommen till vårens docentföreläsningar! 09.30 Climate change effects on ecosystems at high latitudes and

Hur kan man mäta naturvärden i skog?

Hur kan man mäta naturvärden i skog? anna.lundmark@slu.se Det tar lång tid och kräver mycket stor kunskap om man ska inventera alla arter i en skog. Därför bedöms naturvärden ofta med hjälp av

UF seed funding -- Urban Forestscapes

SLU Urban Futures hubb i Umeå utlyser såddfinansiering för forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urbana landskap kopplat till skog och grön

Avsnitt 7: Kalhyggets historia

I det här avsnittet pratar Hanna Lundmark om historien bakom kalhyggen i Sverige. I skogsdoktorns andra säsong träffar vi några doktorer i skogsvetenskap, med inriktning på skogsskötsel, skoglig

En nationell databas om bränd skog behöver skapas

Intresset för att ta fram en nationell branddatabas har funnits i över 20 år bland en rad olika aktörer men längre än så har man inte kommit. Nu vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ta nästa steg

Urban Forests - Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande

Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande hanna.weiber.post@s.u.se Vårterminens tredje och sista webbinarium i serien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och

Urban Forests - Ett mer variationsrikt skogsbruk

Ett mer variationsrikt skogsbruk hanna.weiber.post@slu.se Årets andra webbinarium i serien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, handlar om hur vi ökar

Loading…