Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Det finns 165 sidor som är taggade med Institutionen för skogens ekologi och skötsel:
SES Seminarium 20190403

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium: Pools and fluxes of carbon and nitrogen in stands of Norway spruce, Scots pine, and their mixture in boreal Sweden gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium: Pools and fluxes of carbon and nitrogen in stands of Norway spruce, Scots pine, and their mixture in boreal Sweden gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium: Pools and fluxes of carbon and nitrogen in stands of Norway spruce, Scots pine, and their mixture in boreal Sweden gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på

Så kan skogens dolda vatten skyddas

Så kan skogens dolda vatten skyddas

Körskador i skogsmark är ett gigantiskt problem som måste lösas. Fram till nu har det varit praktiskt svårt att undvika skador, eftersom kartorna som hittills använts inte visat skogens vatten på

Så kan skogens dolda vatten skyddas

Så kan skogens dolda vatten skyddas

Körskador i skogsmark är ett gigantiskt problem som måste lösas. Fram till nu har det varit praktiskt svårt att undvika skador, eftersom kartorna som hittills använts inte visat skogens vatten på

Disputation William Lidberg

Disputation William Lidberg

Digital wet area mapping charlotta.bergstrom@slu.se William Lidberg försvarar sin avhandling "Digital wet area mapping" den 29 mars 2019. Det är en stor variation i utbredningen av

Disputation William Lidberg

Disputation William Lidberg

Digital wet area mapping charlotta.bergstrom@slu.se William Lidberg försvarar sin avhandling "Digital wet area mapping" den 29 mars 2019. Det är en stor variation i utbredningen av

formas 2017

formas 2017

Forskningsrådet Formas delar ut närmare 50 miljoner kronor till forskare vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU. De forskningsprojekt som beviljats medel i Formas stora utlysning är: Roger Finlay,

Johannes Larson

Johannes Larson

jsla0004 Jag studerar hur tillgången av grundvatten reglerar bildningen av organiskt material och näringsackumulationen i marken samt hur detta i sin tur påverkar trädens tillväxt i landskapet. I

SES Seminarium 20190320

SES Seminarium 20190320

SES Seminarium: The story of Estonian forests gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel. Seminariet hålls på

SES Seminarium 20190320

SES Seminarium 20190320

SES Seminarium: The story of Estonian forests gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel. Seminariet hålls på

SES Seminarium 20190320

SES Seminarium 20190320

SES Seminarium: The story of Estonian forests gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel. Seminariet hålls på