Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogsekonomi


Det finns 94 sidor som är taggade med Institutionen för skogsekonomi:

E-Tools: Evidensbaserat kunskaps- och beslutsstöd för alternativa skötselstrategier

I E-Tools lyssnar forskare från olika ämnesområden in på utmaningar och önskemål från skogsägare och skogsförvaltare, förbättrar tillväxtmodeller för hyggesfritt som används i Heureka och utvärderar

Samverkan

Institutionen är delaktig i olika samarbeten och nätverk nationellt och internationellt. Här berättar vi kort om några, läs mer om dem genom att följa länkarna. Miljö- och naturresursekonomi Stora

Institutionen för skogsekonomi

Naturresurser generellt och skog specifikt är centralt inom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid institutionen inom områdena nationalekonomi, skogsekonomi, skogsindustriell ekonomi

Kontakt

Adress och telefon Institutionen är verksam både på Umeå och Uppsala campus. Postadress Umeå: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, 901 83 Umeå Postadress Uppsala: Institutionen för Skogsekonomi, SLU,

Forskningsprojekt

Institutionen både driver och är delaktiga i flertalet större och mindre, nationella och internationella forskningsprojekt. Här följer några av våra aktiva projekt. KnockOnWood Avslutade projekt

Urban Forests webinar with Åsa Ode Sang

Urban Forests: Samproduktion av kunskap om naturbaserade lösningar med kommuner - utmaningar och möjligheter hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till ett nytt webbinarium i serien om tätortsnära

US family forest owners’ role in sustainable wood supply

annika.mossing@slu.se SLU welcomes Dr. Brett Butler, Director of the US Forest Service National Woodland Owner Survey and Co-director of the US Forest Service-University of Massachusetts Amherst

Vårt bidrag till arbetet med att bemöta klimatförändringar på den afrikanska kontinenten

Tillsammans med afrikanska universitet och forskare arbetar institutionen för skogsekonomi vid SLU med projekt om skogens roll för hållbar utveckling i Afrika, särskilt i fråga om klimatförändringar.

Konsten att bygga hållbara flervåningshus med trästommar

Att bygga flervåningshus i trä förknippas med hållbar utveckling och kan vara en möjlighet att utveckla marknaden att tänka mer cirkulärt. Tre forskare vid institutionen för skogsekonomi berättar i

Food&Cities: Två projekt beviljades finansiering våren 2023

Två tvärvetenskapliga projekt vid SLU har beviljats såddpengar från Food & Cities utlysning våren 2023. Båda projekten utforskar olika aspekter av relationerna mellan livsmedelssystem och hållbar

Prefabricering och lagkrav kan snabba på omställning från betong till trä i höghus

Konsumenterna själva ser stora klimatfördelar med att bygga högt i trä så varför utvecklas marknaden så långsamt? Bygga höghus i trä var länge olagligt och det påverkar än idag omställningen till att

Barents Forest Forum 2019

The Barents region in a biobased future 15-17 oktober, 2019 Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Vi samlar all uppdaterad information som program, registrering och resa hit på den engelska sidan,

Loading…