Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogsekonomi


Det finns 78 sidor som är taggade med Institutionen för skogsekonomi:

Så kan skogsägare kompenseras för avsättningar

Skogsägare som får avsätta mycket skogsmark till naturvård skulle kunna kompenseras genom en fond som byggs upp av en produktionsrelaterad avgift menar forskare. Ett avgifts- och fondsystem skulle

Drylands Transform summing up 2021

Every year has its own challenges and this year Covid-19 has been one of them. However, during 2021 Drylands Transform has started work in four study sites in the borders of Kenya and Uganda and the

SLU bidrar till kunskapslyft kring frågor om skog och klimatomställning

Det blev jackpot för SLU när Formas meddelade anslagen från den stora skog- och klimatutlysningen häromdagen. Av nio beviljade projekt hamnade hela sex på SLU, till en sammanlagd summa av 94 miljoner

Aktuellt från projektet

Senaste publikationen Roos, A., Mutta, D., Larwanou, M., Wekesa, C., Kowero, G., 2021. Operations and improvement needs in the informal charcoal sector – A participatory value stream analysis.

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests,

CERE seminarium - Nathaly Rivera

CERE seminarium - Nathaly Rivera mona.bonta.bergman@slu.se Centrum för miljö- och naturresursekonomis (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla

CERE seminarium - Katya Vasilaky

CERE seminarium - Katya Vasilaky mona.bonta.bergman@slu.se Centrum för miljö- och naturresursekonomis (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla

Vaktbyte på CERE

Den första oktober 2021 så kliver Tommy Lundgren upp som forskningsledare för CERE och Göran Bostedt tar vid som vice. De kommer att föra facklan vidare och hoppas kunna fokusera på utökat samarbete

Skogspolitik och skoglig planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen. Forskningen sträcker sig från skoglig planering på landskapsnivå till jämförande analyser av

Doktorandkurser

Institutionen erbjuder kurser året runt. Återkommande kurser är: Stated Preference Method och R programmering. Även forskarskolan ECOS och CERE erbjuder kurser. Aktuella kurser visas nedan. R - Basic

CERE seminarium - Claudia Aravena

CERE seminarium - Claudia Aravena mona.bonta.bergman@slu.se Centrum för miljö- och naturresursekonomis (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla

Webbinarium: Urban forests 2

Tätortsnära skogsbruk ur ett planerar-perspektiv hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures och

Loading…