Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogsekonomi


Det finns 141 sidor som är taggade med Institutionen för skogsekonomi:

Vattenforskare på klimatforskartopplistan

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann dessutom tio svenska

Går det att skydda mer skog på frivillig väg?

Går det att skydda mer skog på frivillig väg?

Går det att nå miljömålet för levande skogar genom att de privata skogsägarna åter sig att göra mer frivilliga naturvårdsinsatser? Troligen inte, visar analysen av en enkätstudie med ca 1200

Går det att skydda mer skog på frivillig väg?

Går det att skydda mer skog på frivillig väg?

Går det att nå miljömålet för levande skogar genom att de privata skogsägarna åter sig att göra mer frivilliga naturvårdsinsatser? Troligen inte, visar analysen av en enkätstudie med ca 1200

Drylands Transform söker kandidater för en två-årig Postdok tjänst

Drylands Transform är ett projekt där man försöker förstå sambanden mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande och lokala riktlinjer och styrning för att bidra i

Drylands Transform söker kandidater för en två-årig Postdok tjänst

Drylands Transform är ett projekt där man försöker förstå sambanden mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande och lokala riktlinjer och styrning för att bidra i

Drylands Transform söker kandidater för en två-årig Postdok tjänst

Drylands Transform är ett projekt där man försöker förstå sambanden mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande och lokala riktlinjer och styrning för att bidra i

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Doktorandkurser

Doktorandkurser

Institutionen erbjuder kurser året runt. Återkommande kurser är: Stated Preference Method och R programmering. Även forskarskolan ECOS och CERE erbjuder kurser. Aktuella kurser visas nedan.

Knock on wood

Som ett led i hållbar utveckling ökar användningen av förnyelsebara material i husbyggnad. Trä utgör ett attraktivt alternativ för att uppnå klimatmål och andra hållbarhetsorienterade samhällsmål.

Amerikansk pelletsindustri blomstrar – inte alla är nöjda

New York Times rapporterar om den växande pelletsindustrin i sydöstra USA. En industri som är källa till både arbetstillfällen på landsbygd men även förorenare och miljöförstörare. Artikeln bygger på

Amerikansk pelletsindustri blomstrar – inte alla är nöjda

New York Times rapporterar om den växande pelletsindustrin i sydöstra USA. En industri som är källa till både arbetstillfällen på landsbygd men även förorenare och miljöförstörare. Artikeln bygger på

Institutionen för skogsekonomi

Institutionen för skogsekonomi

Naturresurser generellt och skog specifikt är centralt inom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid institutionen inom områdena nationalekonomi, skogsekonomi, skogsindustriell ekonomi

Loading…