Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogsekonomi


Det finns 145 sidor som är taggade med Institutionen för skogsekonomi:
Disputation Sandra Schusser

Disputation Sandra Schusser

Moving towards a more sustainable world - Four essays on renewable energy, emissions trading and environmental behaviour charlotta.bergstrom@slu.se Sandra Schusser försvarar sin avhandling "Moving

Trots investeringar och förändrade konsumtionsmönster minskar utsläppen långsamt

Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de

Trots investeringar och förändrade konsumtionsmönster minskar utsläppen långsamt

Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de

Seminars

Seminars

Previous seminars Symposioum: Renewable energy and conservation: conflicts or synergy? Wednesday 14 and Thursday 15 April 2021 | Online | 13-17h The research schools Ecology & Society (ECOS), Ecology

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Forskningsprojekt

Institutionen både driver och är delaktiga i flertalet större och mindre, nationella och internationella forskningsprojekt. Här följer några av våra aktiva projekt. Forskningsprojekt med egen

Publikationer

Publikationer

Nedan finner du en förteckning över publikationer från institutionen från SLU:s publikationsdatabas.

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

CERE seminarium - Klarizze Anne Martin Puzon

CERE seminarium - Klarizze Anne Martin Puzon

mona.bonta.bergman@slu.se Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla hörn för att hålla ett seminarium

CERE seminarium - Lucija Muehlenbachs

CERE seminarium - Lucija Muehlenbachs

mona.bonta.bergman@slu.se Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla hörn för att hålla ett seminarium

Loading…