Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogsekonomi


Det finns 101 sidor som är taggade med Institutionen för skogsekonomi:

BEE

This popular course, first offered in 2018 (when it received the best PhD course prize from SLU), and then 2019, online in 2021 and again fully online in 2022. The course aims to provide

Filmade föreläsningar

En del mer populärvetenskapliga föreläsningar av våra forskare och en några av våra gäster hållit har spelats in och kan ses nedan. Många av föreläsningarna har gjorts inom ramen för skogsfakultetens

Skoliga värdekedjor i Afrika

Projektet studerar skogliga försörjningskedjor i Afrika söder om Sahara för hållbar utveckling och minskad fattigdom.

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – Insikter under COVID-19 hanna.weiber.post@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Kickoff – Forest Bioeconomy

anders.roos@slu.se The kickoff focuses on circularity and sustainable innovations in the forest- and bio sectors. What are the international drivers for circular product flows? What do circularity

CERE sem: Roweno Heijmans

mona.bonta.bergman@slu.se CERE seminarium. Centrum för miljö- och naturresursekonomis (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla hörn för att

CERE sem: Irmelin Slettemoen Helgesen

mona.bonta.bergman@slu.se CERE seminarium. Centrum för miljö- och naturresursekonomis (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla hörn för att

CERE sem: Mattias Näsman

mona.bonta.bergman@slu.se CERE seminarium. Centrum för miljö- och naturresursekonomis (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla hörn för att

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Forskares förslag till mer kostnadseffektiv klimatpolitik

Tänk globalt hellre än lokalt samt hantera skog och skogsprodukter på samma sätt som andra utsläppskällor är rekommendationer från tre professorer i miljöekonomi vid Umeå universitet och Sveriges

Loading…