Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogsekonomi


Det finns 103 sidor som är taggade med Institutionen för skogsekonomi:
Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta - Multiple-use forest management - comparing apples and oranges? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Peichen Gong, professor vid institutionen för skogsekonomi, SLU. Peichen Gong,

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta - Multiple-use forest management - comparing apples and oranges? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Peichen Gong, professor vid institutionen för skogsekonomi, SLU. Peichen Gong,

Skogsskötsel

Skogsskötselgruppen på Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap bedriver forskning om skogsskötsel i barr- och lövskogar i Sverige. Våra ämnen är skogsproduktion, föryngring, rotröta och skötsel av

Skogspolitik och skoglig planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen. Forskningen spänner över ett brett område, från modellbaserade analyser av skötselalternativ över

Klimat

Att mildra och anpassa oss till den pågående klimatförändringen är en av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten står inför under det här århundradet. På vår institution berör många

Kontakt

Kontakt

Adress och telefon Institutionen är verksam både på Umeå och Uppsala campus. Postadress Umeå: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, 901 83 Umeå Postadress Uppsala: Institutionen för Skogsekonomi, SLU,

Institutionen för skogsekonomi

Institutionen för skogsekonomi

Naturresurser generellt och skog specifikt är centralt inom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid institutionen inom områdena nationalekonomi, skogsekonomi, skogsindustriell ekonomi

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Doktorandkurser

Doktorandkurser

Institutionen erbjuder kurser året runt. Återkommande kurser är: Stated Preference Method och R programmering. Även forskarskolan ECOS och CERE erbjuder kurser. Aktuella kurser visas nedan. Economic

Samverkan

Samverkan

Institutionen är delaktig i olika samarbeten och nätverk nationellt och internationellt. Här berättar vi kort om några, läs mer om dem genom att följa länkarna. Personalen är knutna till Centrum för

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies.

Loading…