Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogsekonomi


Det finns 95 sidor som är taggade med Institutionen för skogsekonomi:

Fiskodling i norr - en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Projektet syftar till att undersöka om och hur röding och regnbågslax kan odlas på ett uthålligt vis i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland – utifrån ett biologiskt, ekologiskt, socialt och

IDA2-KickOut

IDA: Tvärvetenskap för bättre naturresursförvaltning samt livsmedelsproduktion i takväxthus futurefood@slu.se Save the date: Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och

Forskningsprojekt

Institutionen både driver och är delaktiga i flertalet större och mindre, nationella och internationella forskningsprojekt. Här följer några av våra aktiva projekt. KnockOnWood Avslutade projekt

Tamarind

Non Timber Forest Products (NTFPs) ger livsmedel och inkomster kombinerat med kolbindning och skogsbevarande. Utvecklingen av NTFPs för försäljning bör dock vara hållbar och gynna de lokala

Lönsam skogsplantering kan bevara naturskog på Borneo

Genom att plantera inhemska lövträd i delvis avverkad naturskog kan Borneos värdefulla träproduktion fortsätta, utan att regnskogen behöver huggas ner. Det visar en studie där SLU-forskare beräknat

Urban Forests: Giuseppe Scarascia-Mugnozza

Urban Forests webinar: Biocities and Urban Forestscapes urbanfutures@slu.se Välkommen till ett nytt webbinarium i serien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests.

Professorsinstallation – föreläsningar

Professorsinstallation – föreläsningar helena.pennlov@slu.se Fredag 19 april installeras professorer från Alnarp, Umeå och Uppsala på SLU Ultuna. Illustrationer: Fredrik Saarkoppel, Michael Kvick

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

utlysningen IDA3 tillfalle2

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

utlysningen IDA3 tillfalle1

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

Institutionen för skogsekonomi

Naturresurser generellt och skog specifikt är centralt inom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid institutionen inom områdena nationalekonomi, skogsekonomi, skogsindustriell ekonomi

E-Tools: Evidensbaserat kunskaps- och beslutsstöd för alternativa skötselstrategier

I E-Tools lyssnar forskare från olika ämnesområden in på utmaningar och önskemål från skogsägare och skogsförvaltare, förbättrar tillväxtmodeller för hyggesfritt som används i Heureka och utvärderar

Loading…