Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogsekonomi


Det finns 80 sidor som är taggade med Institutionen för skogsekonomi:

Premiär för doktorandkurs i Heureka

Den 19-23 november samlades en grupp doktorander från olika håll i Umeå för att delta i doktorandkursen ”Modelling of the forest landscape dynamics with help of an advanced decision support system”.

Program och registrering

Innehåll och preliminärt program Fokus för konferensen är på skogens multifunktionalitet i relation till en framtida biobaserad samhällsekonomi. Som exempel kan nämnas hur samhället anspassar sig

Resa hit

Välkommen till Björkarnas stad eller Ubmeje som är det samiska namnet på staden. Stora delar av staden brann ned 1888 och efter det beslutades att plantera björkar som en form av brandgator för att

Vad är Barents Forest Forum?

En gemensam plattform för aktiva inom skogssektorn i Barentsområdet. Konferensen i Umeå är det fjärde i ordningen och är en del av det svenska ordförandeskapet i " Barents Forest Sector Network ".

Samverkan

Samverkan

Institutionen är delaktig i olika samarbeten och nätverk nationellt och internationellt. Här berättar vi kort om några huvudspår, mer information om dem kan få genom att följa länkarna. Personalen är

Barents Forest Forum 2019

Barents Forest Forum 2019

The Barents region in a biobased future 15-17 oktober, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Barent Forest Forum är en gemensam plattform för aktiva inom skogssektorn i Barentsområdet. Under tre dagar

Institutionen för skogsekonomi

Institutionen för skogsekonomi

Naturresurser generellt och skog specifikt är centralt inom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid institutionen inom områdena nationalekonomi, skogsekonomi, skogsindustriell ekonomi

Doktorandkurser

Doktorandkurser

The Department offers courses all year round. Reoccurring courses are for instance; Stated Preference Method and R programming. The research school ECOS and CERE also offers courses. See current

A course in behavioural environmental economics

This PhD level course is given in collaboration between CERE (Centre for Environmental and Resource Economics) and Department of Forest Economics, Swedish University of Agricultural Sciences by

Värt att veta Skogen, maten, hälsan

Värt att veta Skogen, maten, hälsan

Värt att veta... Skogen, maten, hälsan – globala perspektiv på mat- och näringssäkerhet ulla.ahlgren@slu.se Skog och matsäkerhet nämns sällan tillsammans, men världens skogar spelar en stor roll

Kontakt

Kontakt

Adress och telefon Institutionen är verksam både på Umeå och Uppsala campus. Postadress Umeå: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, 901 83 Umeå Postadress Uppsala: Institutionen för Skogsekonomi, SLU,

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences