Kontaktinformation

Senast ändrad: 18 oktober 2023

Adress och telefon

Institutionen är verksam både på Umeå och Uppsala campus. 

Postadress Umeå: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, 901 83 Umeå
Postadress Uppsala: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, Box 7060, 750 07 Uppsala

Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Besöksadress Umeå: Skogsmarksgränd
Besöksadress Uppsala: Ulls väg 27

Telefon: 090-786 8331

Institutionsledning

Prefekt

Camilla Widmark, camilla.widmark@slu.se, 090-786 8596 (Umeå)

Stf prefekt

Torbjörn Andersson, torbjorn.e.andersson@slu.se, 018-673 518 (Uppsala)

Ansvarig för forskarutbildning

Chandra Kiran Krishnamurthy, chandra.kiran@slu.se (Umeå)

Ansvarig för grundutbildning

Camilla Widmark, camilla.widmark@slu.se, 090-786 8596, 070 29 29 018 (Umeå)

Ekonomi

Torbjörn Andersson, torbjorn.e.andersson@slu.se, 018-67 3518 (Uppsala)

Monika Malmros, monika.malmros@slu.se, 090-786 8331 (Umeå)

Hitta till oss

De som främst arbetar med naturresursekonomi, bioekonomi, skogsekonomi och politik återfinns i SLU:s byggnad på Skogsmarksgränd i Umeå, plan 3 i anslutning till restaurangen. Huvudentrén ligger på plan 3. 

Hitta till och på Umeå campus

På Ulls väg 27 i Uppsala återfinns de som arbetar främst med skogsindustriell ekonomi, plan 3, använd huvudentrén för vidare skyltning. 

Hitta till och på Uppsala campus

 


Kontaktinformation