Kontaktinformation

Senast ändrad: 08 februari 2019

Adress och telefon

Institutionen är verksam både på Umeå och Uppsala campus. 

Postadress Umeå: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, 901 83 Umeå
Postadress Uppsala: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, Box 7060, 756 51 Uppsala

Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Besöksadress Umeå: Skogsmarksgränd
Besöksadress Uppsala: Ulls väg 27

Telefon: 090-786 8596

Institutionsledning

Prefekt

Bengt Kriström, bengt.kristrom@slu.se, 090-786 5219 (Umeå)

Stf prefekt

Camilla Widmark, camilla.widmark@slu.se, 090-786 8596 (Umeå)

Ansvarig för forskarutbildning

Göran Bostedt, goran.bostedt@slu.se, 090-786 5027 (Umeå)

Ansvarig för grundutbildning

Peichen Gong, peichen.gong@slu.se, 090-786 8492 (Umeå)

Anders Lindhagen, anders.lindhagen@slu.se, 018-67 3840 (Uppsala)

Ekonomi

Torbjörn Andersson, torbjorn.e.andersson@slu.se, 018-67 3518 (Uppsala)

Monica Phillips, monica.phillips@slu.se, 090-786 8331 (Umeå)

Hitta till oss

Ledningen och de som främst arbetar med skogsekonomi återfinns i SLU:s byggnad på Skogsmarksgränd i Umeå, plan 3 i anslutning till restaurangen. Huvudentrén ligger på plan 3. 

Hitta till och på Umeå campus

På Ulls väg 27 i Uppsala återfinns de som arbetar med skogsindustriell ekonomi, plan 3, använd huvudentrén för vidare skyltning. 

Hitta till och på Uppsala campus

 

alla2018.jpg
Institutionen för skogsekonomi 2018

Kontaktinformation
Sidansvarig: camilla.widmark@slu.se