Kontaktinformation

Senast ändrad: 10 februari 2022

Adress och telefon

Institutionen är verksam både på Umeå och Uppsala campus. 

Postadress Umeå: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, 901 83 Umeå
Postadress Uppsala: Institutionen för Skogsekonomi, SLU, Box 7060, 750 07 Uppsala

Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Besöksadress Umeå: Skogsmarksgränd
Besöksadress Uppsala: Ulls väg 27

Telefon: 090-786 8331

Institutionsledning

Prefekt

Camilla Widmark, camilla.widmark@slu.se, 090-786 8596 (Umeå)

Stf prefekt

Torbjörn Andersson, torbjorn.e.andersson@slu.se, 018-673 518 (Uppsala)

Ansvarig för forskarutbildning

Chandra Kiran Krishnamurthy, chandra.kiran@slu.se (Umeå)

Ansvarig för grundutbildning

Camilla Widmark, camilla.widmark@slu.se, 090-786 8596 (Umeå)

Anders Lindhagen, anders.lindhagen@slu.se, 018-67 3840 (Uppsala)

Ekonomi

Torbjörn Andersson, torbjorn.e.andersson@slu.se, 018-67 3518 (Uppsala)

Monika Malmros, monika.malmros@slu.se, 090-786 8331 (Umeå)

Hitta till oss

De som främst arbetar med naturresursekonomi, bioekonomi, skogsekonomi och politik återfinns i SLU:s byggnad på Skogsmarksgränd i Umeå, plan 3 i anslutning till restaurangen. Huvudentrén ligger på plan 3. 

Hitta till och på Umeå campus

På Ulls väg 27 i Uppsala återfinns de som arbetar främst med skogsindustriell ekonomi, plan 3, använd huvudentrén för vidare skyltning. 

Hitta till och på Uppsala campus

 

Institutionen för skogsekonomi 2018
Institutionen för skogsekonomi 2018

Kontaktinformation