Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för stad och land


Det finns 182 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:
Disp Linda Engström

Disp Linda Engström

Development Delayed: Exploring the failure of a large-scale agricultural investment in Tanzania to deliver expected outcomes. Johanna.nilsson@slu.se Linda Engström försvarar sin avhandling fredag

Disp Linda Engström

Disp Linda Engström

Development Delayed: Exploring the failure of a large-scale agricultural investment in Tanzania to deliver expected outcomes. Johanna.nilsson@slu.se Linda Engström försvarar sin avhandling fredag

Jordbrukets omvandling

Den tidsperiod som undersöks är en period då flera stora jordbrukspolitiska beslut har omvandlat villkoren för det svenska lantbruket; först i och med en avreglering av lantbruket 1991, senare genom

Projekt

Projekt

Forskningsprojekt inom agrarhistoria anni.hoffren@slu.se Forskningsprojekt inom agrarhistoria

Forskaren Camilla Eriksson om Sveriges självförsörjning

Miljöpartiet vill satsa en halv miljard kronor på ökad matsäkerhet och självförsörjning, enligt en debattartikel i Svenska dagbladet 7 juli och ett utspel under söndagen den 8 juli som avslutade

Forskaren Camilla Eriksson om Sveriges självförsörjning

Miljöpartiet vill satsa en halv miljard kronor på ökad matsäkerhet och självförsörjning, enligt en debattartikel i Svenska dagbladet 7 juli och ett utspel under söndagen den 8 juli som avslutade

Marina Queiroz

Marina Queiroz

marinaq Landskapsarkitekt och universitetsadjunkt på Institutionen för stad och land SLU Ultuna Jag arbetar med undervisning på landskapsarkitektprogrammet, och lika villkors frågor. Jag är lika

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2019

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2019

catherine.kihlstrom@slu.se Alnarp

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2019

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2019

catherine.kihlstrom@slu.se Alnarp

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

catherine.kihlstrom@slu.se Ultuna

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

catherine.kihlstrom@slu.se Ultuna

Disp Dil Khatri

Disp Dil Khatri

Climate and Development at the Third Pole: Dynamics of power and knowledge reshaping community forest governance in Nepal johanna.nilsson@slu.se Dil Khatri försvarar sin avhandling "Climate and