Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för stad och land


Det finns 774 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:
Vitamin N

Vitamin N

Vitamin N – hur natur och naturvägledning kan bidra till bättre hälsa per.bengtson@slu.se Det är sedan länge belagt i forskning att kontakt med naturen gör oss gladare, friskare och mindre

En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna

I juni anordnade SLU den digitala workshopen En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna för att främja dialog kring samisk mat och identifiera vägen framåt för fortsatt regionalt samarbete.

En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna

I juni anordnade SLU den digitala workshopen En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna för att främja dialog kring samisk mat och identifiera vägen framåt för fortsatt regionalt samarbete.

Vitamin N

Vitamin N

Vitamin N – hur natur och naturvägledning kan bidra till bättre hälsa per.bengtson@slu.se Det är sedan länge belagt i forskning att kontakt med naturen gör oss gladare, friskare och mindre

SLU Landskapsdag: Kom med idéer till workshops

Detta är en öppen inbjudan att organisera en workshop eller hålla en kort presentation under SLU Landskapsdag i oktober. SLU Landskapsdag höst 2021 kommer att anordnas som ett halvdags event den 13

SLU Landskapsdag

SLU Landskapsdag

catherine.kihlstrom@slu.se Ett tillfälle att träffa kollegor som arbetar i landskapsfältet på både Alnarp och Ultuna. Ta del av ett rikt program med inbjudna keynoteföreläsare, seminarier,

Nudging och medborgardeltagande

Nudging och medborgardeltagande är två populära strategier för att göra människors livsstilar mer hållbara. Forskare i miljökommunikation vid Institutionen för stad och land har analyserat de två

Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring

Hur kan samarbete mellan forskare och renskötare bidra till nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter? Det ska undersökas i ett tvärvetenskapligt projekt som ska leda

Nudging och medborgardeltagande

Nudging och medborgardeltagande är två populära strategier för att göra människors livsstilar mer hållbara. Forskare i miljökommunikation vid Institutionen för stad och land har analyserat de två

Webbinarium: Urban forests 2

Webbinarium: Urban forests 2

Tätortsnära skogsbruk; prioritera den urbana skogens rätta värden hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

Understanding Rural Afghanistan anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Senior Research Fellow Adam Pain. Drawing from my recent review of Swedish Aid to

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

Understanding Rural Afghanistan anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Senior Research Fellow Adam Pain. Drawing from my recent review of Swedish Aid to

Loading…