Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för stad och land


Det finns 208 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:
Mia Ågren

Mia Ågren

iaag0002 Sociolog med master i miljökommunikation med passion för miljörättvisa. Sedan hösten 2018 doktorerar jag inom landskapsarkitektur med fokus på hur den pågående förtätningen av 70-talets

Disp Elvira Caselunghe

Disp Elvira Caselunghe

Deliberations on nature. Swedish cases of communication and democracy within nature conservation. johanna.nilsson@slu.se Elvira Caselunghe försvarar sin avhandling "Deliberations on nature. Swedish

Från SLU Super Landskapsdagar i Alnarp, 17-18 oktober, 2018

Från SLU Super Landskapsdagar i Alnarp, 17-18 oktober, 2018

Den 17-18 oktober 2018 hölls de första SLU Super Landskapsdagarna i Alnarp. Super stod för att dagarna var mer innehållsrika än vanligt och sträckte sig över en och en halv dag. Vi tog även

Uppsala Health Summit 2019 söker assistenter

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer

Uppsala Health Summit 2019 söker assistenter

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer

Uppsala Health Summit 2019 söker assistenter

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer

Disp Elvira Caselunghe

Disp Elvira Caselunghe

Deliberations on nature. Swedish cases of communication and democracy within nature conservation. johanna.nilsson@slu.se Elvira Caselunghe försvarar sin avhandling "Deliberations on nature. Swedish

Doktorandforum höll sitt första möte i Alnarp

Doktorandforum höll sitt första officiella möte den 16 oktober 2018 i Alnarp (innan SLU Landskapsdagar). Sex doktorander träffades för att utveckla en gemensam vision och strategisk plan för forumets

Aktuell forskning

Aktuell forskning

Aktuell forskning vid avdelningen för agrarhistoria anni.hoffren@slu.se Forskningsprojekt inom agrarhistoriaAktuell forskning vid avdelningen för agrarhistoria

Regional utveckling

Projektet avser att förklara hur tillgång till nationella och internationella marknader påverkade regionala utvecklingsmönster i det förindustriella och tidigindustriella Sverige. Syfte Perioden från

Doktorandforum höll sitt första möte i Alnarp

Doktorandforum höll sitt första officiella möte den 16 oktober 2018 i Alnarp (innan SLU Landskapsdagar). Sex doktorander träffades för att utveckla en gemensam vision och strategisk plan för forumets

Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk i Tanzania

54 förlorade svenska skattemiljoner och en rad negativa konsekvenser för lokalbefolkningen. Det är resultatet av ett misslyckat biståndsprojekt som granskas i en ny avhandling från SLU. I februari