Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för stad och land


Det finns 271 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:

Klimatanpassning av svensk animalieproduktion

Publ. 2021. Del 15 i serien Future Food Reports. Rapporten "Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris" visar på sårbarheter, anpassningsbehov,

LA Exjobb

Redovisningar av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten, gjorda av studenterna på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala.

Coala

Kan en ny syn på hur vi lever kring kusten göra det lättare att möta problemen med översvämningar och stigande hav? Konst ska nu engagera medborgarna i frågan. Projektet Konstkiosk landar i

Testbäddar

Forskning om uthålliga mark-, vatten-, och växtsystem i urbana utemiljöer är en del av verksamheten vid SLU. Syftet är att utveckla kunskap om vad en växtbädd i stadsmiljö bör bestå av som hjälper

LA exjobb

Presentation av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Landscape Architecture for

MK examensarbeten

Presentation av examensarbeten i miljökommunikation anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Environmental Communication

Årets designtävling avgjord!

Pristagarna är nu klara i studentdesigntävlingen 2023. I samband med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds SKKF Rikskonferensen 22–23 maj, röstade deltagarna fram vinnarna i årets tävling.

Landscape governance talk

catherine.kihlstrom@slu.se ”Priorities and barriers for urban ecosystem service provision: An exploration of stakeholder perspectives in Addis Ababa, Cincinnati, and Malmö” Välkommen till ett nytt

Examensarbeten

Presentation av examensarbeten i landsbygdsutveckling anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av presentationerna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Rural Development and

Disp Anna Arvidsson

Smallholders and pigs in northern Uganda: An ethnographic study of pig rearing, disease management and local knowledges charlotta.eriksson@slu.se Anna Arvidsson försvarar sin avhandling "

Hälsosamt åldrande

Projektet syftar till att ge kritiska insikter i hur förbättringar av kost och hälsa hos äldre urfolkspersoner kan utgöra grunden för ett aktivt åldrande. Bakgrund Äldreomsorgen för urfolkspersoner i

Framtidens markanvändning

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att återlämna mark som för närvarande ockuperas av kol till samhällen i centrala östra Indien för att stödja rättvisa och hållbara försörjningar.

Loading…