Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för stad och land


Det finns 296 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:

Forskare vid SLU Landskap utvecklar utomhusarbetsplatser

Nu drar det Vinnova-finansierade utvecklingsprojektet Innovationsarenor Markaryd igång. Det handlar om samskapande utprovning av prototyper för arbete och studier utomhus. Projektet är ett samarbete

Vad lockar en landsbygdsforskare?

Vad lockar en landsbygdsforskare? anna-maria.wremp@slu.se Lunchseminarium inom Landsbygdsnätverkets seminarieserie Landet lär. Temat för seminariet är forskning om Sveriges landsbygder.  Patric

Klimatanpassn animaleprod_nr 15

Publ. 2021. Del 15 i serien Future Food Reports. Rapporten "Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris" visar på sårbarheter, anpassningsbehov,

Visioner om jordbruksproduktionssystem

Ju större desto bättre? Eller litet är vackert? Det här forskningsprojektet utvecklar fyra olika jordbruksvisioner. Syftet är att konceptualisera olika problem och möjligheter för en framtida,

Mat och stad mini-symposium

Mat och stad mini-symposium futurefood@slu.se Jobbar du med STAD eller LAND – eller båda delarna? Kanske din forskning i första hand handlar om livsmedelsproduktion, men kan bidra till

Ny bild av samisk förvaltning av naturresurser under perioden 1550–1800

Hur rätten att utnyttja olika marker bestämdes bland samer i Sverige från mitten av 1500-talet fram till slutet av 1700-talet beskriver två SLU-forskare i en ny bok. Berättande källor och

Rättvis utfasning

Detta forskningsprojekt utvecklar ett replikerbart ramverk som är socialt inkluderande baserat på röster från Indiens kolfält i syfte att stötta en rättvis utfasning av kolenergi. Bakgrund I många

MKB-dagen2021

MKB-dagen är den självklara mötesplatsen för dig som jobbar med MKB-relaterade frågor, inom myndighet, konsult och akademi. I år genomfördes MKB-dagen digitalt förmiddagen den 16 december, i

Drylands Transform summing up 2021

Every year has its own challenges and this year Covid-19 has been one of them. However, during 2021 Drylands Transform has started work in four study sites in the borders of Kenya and Uganda and the

50-årsjubileum av utbildning firades

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyller 50 år 2021. Den 16 november firades det med rundabordssamtal, genomgång av programmets dynamiska utveckling, filmpremiär och mingel både i Alnarp, Ultuna

Utbildning

Institutionen ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi har ansvaret för kurserna i sju utbildningsprogram på grund- och

Publikationer

Här hittar du all vetenskaplig publicering producerad vid institutionen för stad och land. Publikationer om agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljökommunikation, biologisk

Loading…