Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för stad och land


Det finns 219 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:

Nudging

Nudging och medborgardeltagande som verktyg för hållbarare transportplanering anni.hoffren@slu.se Hur kan vi använda ”nudging” och medborgardeltagande i transportplaneringen? Och vad skulle det

Agrarhistoria

Här presenterar vi vår forskningsverksamhet - med projekt och publikationer.

Marie Stenseke leder IDA

Marie Stenseke kommer att leda SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Marie har ett starkt engagemang i att underlätta och stimulera interaktion mellan forskare som

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling

Välbefinnande och landskap – bortom natur

Naturens positiva inflytande på hälsan är allmänt känd. Forskning har tenderat att främst fokusera på den direkta påverkan omgivningen har för människors hälsa, i linje med idén ”

Gröna multisensoriska inomhusmiljöer för ökat välbefinnande

Idag är alla överens om att gröna utomhusmiljöer är bra för vår hälsa, men när städer förtätas minskar möjligheterna att vistas i gröna stadsmiljöer. I Sverige med våra långa vintrar tillbringar vi

Klimatanpassning av svensk animalieproduktion

Publ. 2021. Del 15 i serien Future Food Reports. Rapporten "Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris" visar på sårbarheter, anpassningsbehov,

Thesis defence seminars SOL

Redovisningar av examensarbeten vid Institutionen för stad och land anna-maria.wremp@slu.se Mellan den 30 maj och 8 juni är det dags för institutionens studenter att presentera sina examensarbeten

IDA-Inspirationswebbinarium

Inspiration för att söka till Interdisciplinary Academy vid SLU futurefood@slu.se Eftersom processen att rekrytera forskare till SLU:s nya Interdisciplinary Academy (IDA) startat, kommer Marie

Interdisciplinary Academy (IDA)

Interdisciplinary Academy är en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU. Under åtta månaders tid får forskare med olika akademisk bakgrund möjlighet att tillsammans och i en inspirerande miljö utveckla

Konferens: Getting our cities right #1

Konferens: Getting our cities right #1: From critical urbanities to sustainable foodscapes hanna.weiber.post@slu.se Varmt välkommen till en konferens anordnad av framtidsplattformen SLU Urban

LARK firades i Ultuna och Alnarp

Med anledning av att Landskapsarkitektprogrammet vid SLU har fyllt 50 år bjöds det in till Öppet hus på Campus Alnarp och Campus Ultuna. Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyllde 50 år 2021. Som

Loading…