Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för stad och land


Det finns 296 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:

Publika parker och stadsrum 2024 – save the date!

Den gröna omställningen i alla dess aspekter kräver många svåra och modiga beslut. Nu planerar vi för årets konferens på temat "Publika parker och modiga stadsrum" 2024. Kom till Lund den 18 april

Start för fyra nya Movium Partnerskapsprojekt

Nu startar fyra nya spännande projekt som fått finansiering. Vad sägs om utvärdering av bevattningssäckar, ett cyklingsprojekt, rättvis tillgång till grönytor samt barns deltagande? Målet med SLU

Moviums barn- och ungaråd är igång!

En ovanligt vintrig decembereftermiddag välkomnade vi på SLU Tankesmedjan Movium vårt nya Barn- och ungaråd till SLU:s campus Alnarp. Rådet ska förankra och ge input till Moviums uppdrag att på

Tillfällig paus Movium partnerskapsprojekt våren 2024

I vår kontinuerliga strävan efter hög kvalitet och att generera forskningsprojekt med stor vetenskaplig höjd såväl som samhällelig nytta har vi beslutat att tillfälligt pausa SLU Tankesmedjan Moviums

Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning

Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning bildades 2023 och består av forskningsämnet statsvetenskap, enheten för miljöintegrering samt SLU Centrum för biologisk mångfald. På

Att balansera mellan snabb och långsam samhällsplanering

Att balansera mellan snabb och långsam samhällsplanering - ny forskning om dialog och samverkan i tider av brådskande utmaningar anna-maria.wremp@slu.se Många av de utmaningar som det svenska

Ny bok om fladdermössen och deras landskap

En mystisk och lite läskig varelse som man sällan ser, och som omgärdas av gåtor? Eller en viktig del av intrikata ekosystem? Säga vad man vill om fladdermusen, den har i alla fall förmågan att väcka

Unga kvinnliga vattenforskare på SLU sticker ut

Våra vattenforskare står sig väl i konkurrensen om forskningspengar. Inte mindre än 15 vattenprojekt på SLU har beviljats medel från de nationella forskningsråden och EU under 2023. Till största

Härifrån till evigheten

Forskningsprojektet undersöker och problematiserar vad evig gravfrid på begravningsplatser i Sverige innebär och har inneburit sedan mitten av 1800-talet, med målet att sprida kunskap om begreppet

Flera hållbarhetsvinster i lokalt förvaltade tropiska skogsallmänningar

Hur ska politiska styrmedel vara utformade för att samtidigt främja kolinlagring, biologisk mångfald och lokalbefolkningens välbefinnande i världens tropiska skogar? En ny studie, publicerad i Nature

Utbildning

Institutionen ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi har ansvaret för kurserna i sju utbildningsprogram på grund- och

Släppmingel för Tidskriften STAD nr 43!

parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 43 är här med temarubriken Stad i syd – Malmö! Malmö är den stad i Sverige som växer snabbast. Hur lyder berättelserna om Malmö? Vad betyder Öresundsbron för

Loading…