Landsbygdsutveckling för yrkesverksamma – perspektiv från teori och praktik

Senast ändrad: 20 november 2023

En uppdragsutbildning riktad mot offentligt anställda och som syftar till att öka kunskaperna om landsbygder och bidra till stärkta landsbygdsperspektiv i offentlig förvaltning.

Landsbygdsutveckling för yrkesverksamma – perspektiv från teori och praktik är en uppdragsutbildning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som riktar sig till offentligt anställda. Arbetar du i en kommun, region eller myndighet är detta en utbildning för dig.  Utbildningen syftar till att öka kunskaperna om landsbygder och bidra till stärkta landsbygdsperspektiv i offentlig förvaltning. Utbildningen ger en grundläggande introduktion till perspektiv, begrepp och forskningsbaserad kunskap som bidrar till bättre förståelse landsbygdernas möjligheter och utmaningar.

Den avslutande delen av utbildningen fokuserar på förändringsarbete och hur de nya kunskaperna kan tillämpas i den egna organisationen. En introduktion till Tillväxtverkets metodstöd för stärkta landsbygdsperspektiv ingår i utbildningen.

Utbildningens innehåll och upplägg har utvecklats i dialog med Tillväxtverket som är expertmyndighet för den statens sammanhållna landsbygdspolitik, och bearbetats utifrån en dialog med referenspersoner från kommuner, regioner och myndigheter.

Utbildningen ger 5hp och examineras med en två-gradig betygsskala (U/G). Utbildningen motsvarar drygt tre veckors heltidsstudier förlagda över åtta månader. Utbildningen består av två fysiska och två digitala träffar, samt inläsning och kurslitteratur och skriftliga inlämningsuppgifter. Under hela kursen läggs stort fokus på hur kunskaperna kan tillämpas i den organisation där du själv är verksam.

En uppdragsutbildning innebär att en arbetsgivare köper en plats på utbildningen utifrån behovet av kompetensutveckling för medarbetare. Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskild firma att köpa uppdragsutbildning av universitetet. 

Kursupplägg

Fysisk träff 1: Grundläggande vetenskapliga perspektiv och kunskaper om landsbygder

13 – 14 mars 2024, SLU Campus Ultuna, Uppsala

Den första fysiska träffen hålls på SLU:s campus Ultuna i Uppsala över två halvdagar. Kursdeltagarna ges en introduktion till landsbygdsutveckling som kunskapsfält och insikter i hur landsbygdspolitik designas i praktiken.

Digital träff 1: Välmående, hållbara och attraktiva landsbygdssamhällen

10 april

Denna digitala träff presenterar aktuell forskning om platsutveckling följt av ett seminarium. Till digital träff 1 erbjuds möjligheten för dig som kursdeltagare att bjuda in kollegor från den egna organisationen. Det efterföljande seminariet kan antingen genomföras som en diskussion inom den egna organisationen med fokus på det egna sammanhanget eller med en grupp av kursdeltagare via Zoom.

Digital träff 2: Valbar fördjupning

17 september

Denna andra digitala träff erbjuder en meny av valbara ämnen sätts samman utifrån sammansättningen av kursdeltagare, möjliga ämnesområden kan exempelvis vara näringslivsutveckling, samhällsplanering, offentlig service och samverkan med civilsamhället.

Fysisk träff 2: Metoder och tillämpning av kunskap

16 – 17 oktober, SLU Campus Ultuna, Uppsala

Detta avslutande utbildningspass fokuserar på utveckling av arbetssätt i den egna organisationen. Inför träffen arbetar du med en uppgift om hur ni förhåller er till geografiska skillnader i er organisation. Under träffen fokuserar vi på metoder och arbetssätt som kan bidra till att aktivt förhålla sig till territoriella skillnader, samt vetenskapliga teorier rörande förändringsarbete.

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om utbildningen är välkommen att ta kontakt via uppdragsutb-landsbygd@slu.se

Utbildningen kan anpassas till er organisation

Om ni önskar en anpassad version av utbildningen för en större grupp medarbetare i er organisation är ni välkomna att kontakta uppdragsutb-landsbygd@slu.se

Fakta:

 Upplägg:       Två fysiska träffar + två digitala träffar

Plats:             SLU, Campus Ultuna och Zoom

Tid:                VT+HT 2024

Kurspris:       18500 kr, inkl. kost (exkl. moms).

Sista anmälningsdag: 31 januari 2024

SLU förbehåller sig rätten att ställa in den utannonserade utbildningsomgången vid för få anmälningar.