Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 262 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Rekordmånga studenter

När höstterminen nu börjat har Alnarp långt över 100 skogliga studenter. – Det är väldigt roligt. Inte minst är vår nya utbildning, Skog och Landskap populär. Med den når vi nya grupper av studenter

Rekordmånga studenter

När höstterminen nu börjat har Alnarp långt över 100 skogliga studenter. – Det är väldigt roligt. Inte minst är vår nya utbildning, Skog och Landskap populär. Med den når vi nya grupper av studenter

SNS 50 years anniversary

Welcome to join SNS 50 years in the Nordic forest sector! We will talk about the past and its implications on the future, about gender issues now and then, eat good food and make contacts for coming

Ny rapport ger verktyg till sydsvensk skogsskötsel

Hur ska skogen skötas i södra Sverige idag och i framtiden för att bidra till de värden som efterfrågas? Det har undersökts i forskningsprogrammet FRAS, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, som

Alla händelser sydsvensk skogsvetenskap

Kommande händelser klas.pernebratt@slu.se

Värt att veta Urban Nilsson

Värt att veta: Tall, gran, lövträd eller blandskog? vartattveta.umea@slu.se Hur kan våra framtida skogar komma att se ut och vad kan vi lära oss från det förflutna? Det är några frågor som

Seminarie:221207

Seminarie: How we built a strong research environment klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Ove Nilsson, Professor vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi. "Umeå Plant Science

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Seminarie221026

Seminarie: Diversity in the work environment klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Alexandra D’Urso, Pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för lärande och digitalisering; Enheten för pedagogisk

Postdoktor i skötsel av snabbväxande lövträd och deras roll i bio-ekonomi

Vi söker en motiverad person som skall utföra forskning om skötselsystem för snabbväxande lövträd för att minska klimatpåverkan som t.ex. torka, vilket kommer att öka i framtiden. Arbetsuppgifter I

Doktorand i skogsskötsel med inriktning mot planterad björk

Vi tar emot ansökningar till tjänst som doktorand med inriktning mot planterad björk, som kommer vara placerad vid ett nytt kompetenscenter för snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material

Loading…