Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 362 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Lövträd efter åkergran

Det finns flera anledningar att inte fortsätta med gran på nedlagd åkermark. Ett nytt forskningsprojekt visar möjligheten att byta till lövträd. Från 1950-talet och framåt försvann över en miljon

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 8 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 8 nya projekt. Sammanlagt kommer närmare 1,7 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi ökad

Disputationer

Disputationer klas.pernebratt@slu.se Mikolaj Lula och Mostarin Ara försvarar sina avhandlingar. Mer information kommer. Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Zoom Alnarp

Att doktorera i skog

Att doktorera i skog klas.pernebratt@slu.se FRAS-doktoranderna arrangerar ett digitalt seminarium riktat till skogliga masterstudenter. Seminariet tar upp vad det innebär att vara

Odla svamp i björkskogen

Intäkterna från björkskogen kan öka dramatiskt genom att ta tillvara och sälja en björk-svamp. Forskarna lägger nu grunden till metoder för att aktivt odla svampen. I hälsokostaffärer säljs den

Hessen till Alnarp, tur och retur

Nyligen återvände Catharina Schmidt till Alnarp, tillsammans med ett tiotal andra skogliga kollegor från Tyskland. Hon ingår i ett växande europeiskt nätverk med Euroforesters. En vecka med

Miljöanalysdata till grund för forskning om storskalig förändring av skogsmarksvegetation

Ner för skogens blåbärsris och upp för örter som harsyra och flera ormbunksarter. Vegetationsekologen Per-Ola Hedwall har med hjälp av långa dataserier från Riksskogstaxeringens permanenta ytor

Tallföryngring på olika sätt – hur påverkas lönsamheten?

Tall föryngras med plantering, sådd och naturlig föryngring. Varje metod har sina för- och nackdelar, och passar olika bra på olika platser. Anläggningskostnaden för ett bestånd (föryngring, fällning

Vi måste lära oss mer om skötsel av hänsyn

Den naturhänsyn som lämnades vid avverkningen växer in i ungskogen och blir senare en del i gallringsskogen. Men hur ska den bevaras och skötas för att naturvärdena ska bibehållas? Det var frågan för

Gran eller tall? – dags att omvärdera läroböckerna

Gran på G24 och bättre, tall på svagare marker. Det är vad läroböckerna säger, men nu omprövas råden. På FRAS webbinarium presenterades nya data som pekar på att tallen har ett försprång även på lite

Framtidens skogsbruk – precist och automatiskt

Precision, automation och variation är här för att stanna, och utvecklingen går blixtsnabbt framåt. När FRAS bjöd in till webbinarium om framtidens skogsskötsel var budskapet tydligt. Datatillgång

Elborr berättar mer

Den elektroniska tillväxtborren ger mer information än den traditionella, men mindre ingrepp i trädet. För dyr för gemene man, troligen, men mycket användbar för forskare. Den klassiska

Loading…