Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 198 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Landskapet kan tas tillvara i skogsbruksplanen

En utökad skogsbruksplan skulle kunna få skogsägare att ta större hänsyn till värdena runt om i landskapet. Nu har en första prototyp till landskapsanpassad skogsbruksplan tagits fram. Idag sköts

Digital skog 2024

Digital skog 2024 torbjorn.esping@slu.se Den 25–26 september genomförs årets upplaga av Digital skog, en mötesplats för skoglig utveckling. Anita Cedergren är moderator på Digital skog. Första

Studieresa Polen-Tyskland

torbjorn.esping@slu.se Den 16-20 september är alla FRAS-programmets medarbetare på resa i norra Polen och Tyskland. Studieresan går bland annat till Polens statsskogsbruk. Syftet är att samla

FRAS visade upp svensk skogsforskning för IUFRO

Skogsforskare från sex kontinenter bjöds på ett koncentrat av svensk skogsforskning vid IUFRO:s exkursion till Krusenberg. Onsdagen den 26 juni var avsatt för ”in-congress excursions” under den stora

Blandskogsskötsel, alternativ till granåkrar och brynnyttor: Exkursion med SLU Partnerskap Alnarps skogsgrupp

Blandskogsskötsel, alternativ till granåkrar och brynnyttor: Exkursion med SLU Partnerskap Alnarps skogsgrupp johanna.grundstrom@slu.se Följ med partnerskapets skogsgrupp på en exkursion där

Exkursion: Dags för mer snabbväxande lövträd i Dalarna?

stina.johannesson@slu.se Trees For Me bjuder in till exkursion om föryngring och beståndsbehandling med fokus på snabbväxande lövträd (björk, hybridasp och poppel). Exkursionen hålls i Siljansfors

Nytt filmprojekt ger råd om tallen

”Revanschen” är arbetsnamnet på en film om tallens återkomst i södra Sverige. Filmprojektet har beviljats anslag från Södras forskningsstiftelse och kommer att produceras under 2024–2025. Som en röd

EU ger miljoner till bokskogsforskning

Sydsvensk skogsvetenskap får drygt fem miljoner kronor för att utvärdera hur väl åtgärderna för att restaurera ädellövskog fungerar. Länsstyrelsen Skåne får drygt 86 miljoner kronor från EU. De ska

Röj fram diversiteten

Det går att röja fram en mer varierad skog i granplantering, utan att det tycks påverka tillväxten i träden. Genom att skapa en blandskog med gran och björk kan man få in fler värden än vad man

Markberedning, svamp och vila – vad påverkar björken?

Markberedning verkar gynna björkplantor, enligt Trees For Me:s doktorand Kinga Stolarek som undersöker hur man kan underlätta den tidiga fasen i björkplantans liv. Kinga Stolarek arbetar med ett

Innovativt skogsbruk i Västra Götaland - minska riskerna och öka lönsamheten

stina.johannesson@slu.se Arena Skog bjuder in till skogsbrukskonferens med fokus på innovativa tankar kring hur vi kan öka lönsamheten och minska riskerna i skogsbruket med snabbväxande löv,

Phytophthora i Sverige

Forskare förutspår att Phytophthora-arter kommer att orsaka allt större problem med växthälsa i framtiden, även i Sverige. För att skydda oss och våra handelspartners behöver vi god och uppdaterad

Loading…