Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 256 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Webbinarier om naturvård i skog

SLU presenterar forskningsresultat som har betydelse för naturvården, särskilt i skog. Vi riktar oss framförallt till dig som arbetar med arbetar med naturvårdsfrågor men alla intresserade är

Studiebesök och workshop i Mörrum: Klimatnytta och samhällsnytta med snabbväxande lövträd

anneli.adler@slu.se Denna workshop riktar sig till användare av aktuell forskning kring snabbväxande lövträd – beslutsfattare som med olika regelverk formar våra landskap, markägare som planterar

Broadening your funding opportunities – unlocking the potential of excellence grants

Seminarie: Broadening your funding opportunities – unlocking the potential of excellence grants klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Caroline Grabbe, Forskningskoordinator vid Ledningskansliet. "

examination and support to student with disabilities

Seminarie: examination and support to student with disabilities klas.pernebratt@slu.se Seminarium organiserat av Karin Hjelm, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "Examination and support to

Bra åtgärd, men varning för regn

Det finns all anledning att behandla tallplantor mot bete, men risken är att det blir fel och då är det dyra misstag. Ungefär var femte hektar som föryngras i södra Sverige planteras med tall. Enligt

Kurs i skoglig föryngring

stina.johannesson@slu.se Kursens övergripande mål är att förmedla en helhetsbild över hela föryngringskedjan, från frö till etablerat träd, och att ge studenterna insikt i komplexiteten i det

Forskningsassistenter

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Arbetsuppgifter: Vi söker inventerare och forskningsassistenter till uppdrag under sommarhalvåret 2023. Arbetet innebär olika inventeringar i befintliga

Postdoktor i modellering av skogsskötsel och skogsbränder

SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många

Gläntar på dörren till framtiden

Efter ett första forskningsprogram följer nu FRAS II. Förkortningen står för Framtidens skogsbruk i södra Sverige. – Det känns väldigt roligt att fortsätta med en andra omgång, säger Karin Hjelm, SLU

Doktorand inom skogspolitik

Skoglig planering för att bemöta ägarens behov och samhälleliga förväntningar. Innehållsbeskrivning: Syftet med denna doktorandtjänst är doktorsexamen inom ramen för ett 4-årigt doktorandprojekt.

Doktorand i skötsel av snabbväxande lövträd och deras roll i bio-ekonomi

Vi tar emot ansökningar för en fyraårig doktorand tjänst vid Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med Umeå Plant

Biologisk mångfald i fokus för FN-delegater och skogsforskare

Den 7-19 december träffas representanter från regeringar och organisationer på FN-mötet COP15 i Montreal, Kanada, för att förhandla fram ett nytt ramverk med mål för bevarandet av biologisk mångfald

Loading…