Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 198 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Examensarbeten / Självständiga arbeten

Du kan skriva din magisteruppsats på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i ämnet skogsvetenskap eller biologi. Det finn möjlighet att samarbeta med externa organisationer eller andra

Ny rapport: Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk

I en ny rapport från Future Forests visar SLU-forskare hur Sverige kan mäta om man uppfyller sina miljökvalitetsmål. Rapporten visar bland annat att skogssektorn har en nyckelroll att spela vad

Irinas LAMPa

Ett bärbart verktyg som snabbt och enkelt i fält kan ge besked om en viss svamp gett sig på tallar i fält. Det har forskaren Iryna Matsiakh fått en miljon kronor i anslag för att utveckla. Idag lider

Alm- och askbestånd 30 år senare

En stor del av alm- och askbestånden i södra Sverige har under de senaste 30 åren drabbats hårt av två införda svampsjukdomar, almsjukan och askskottsjukan. Jörg Brunet, professor på SLU, har

Naturvårdande skötsel i ädellövskog

Jörg Brunet på Sydsvensk skogsvetenskap har tagit fram en bildguide för naturvårdande skötsel i ädellövskog. Många skogsägare i södra Sverige har ädellövskog eller ädellövträd på sina fastigheter.

Friska askar förädlas för framtiden

Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt fler träd angrips. Löven försvinner, grenarna blir torra och

Rekord för doktoranderna

Sydsvensk skogsvetenskap har aldrig haft så många forskare och studenter som nu. Den starka tillväxten kräver en kraftsamling på ny forskning och undervisning, konstaterar prefekten Magnus Löf i

Urban Forests: Giuseppe Scarascia-Mugnozza

Urban Forests webinar: Biocities and Urban Forestscapes urbanfutures@slu.se Välkommen till ett nytt webbinarium i serien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests.

Erfarenheter av hyggesfri skogsskötsel och omföring till hyggesfritt

Intresset för skogsskötsel och skogens brukande är stort. Många undrar över vilka alternativa skogsbrukssystem som finns och hur man kan gå från trakthyggesbruk till hyggesfritt. En viktig del i att

Webbinarium: Omställning för mer löv i svenska skogar

stina.johannesson@slu.se En ökning av löv i svenska skogar kräver en omställning i policy och institutioner, organisationer, företag och praktik. Detta eftersom gran och tall har gynnats framför löv

Urban Forests: Survey your moves

urbanfutures@slu.se Hur viktiga är urbana skogar för fysisk aktivitet och människors hälsa? Vad kan vi lära oss av hundägare? Klara Smedberg, doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och

Åldern har betydelse

Vilken betydelse får en kortare omloppstid för skogens mångfald? Delphine Lariviere deltog som FRAS-doktorand i en studie som jämförde tall- och granbestånd. I södra Sverige brukas nästan all mark

Loading…