Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtförädling


Det finns 254 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:
Hållbara Superabsorbenter - SSAP

Hållbara Superabsorbenter - SSAP

Projektet Hållbara superabsorbenter - SSAP, syftar till utveckling av växtproteinbaserade superabsorberande polymerer, som kan ersätta dagens icke-hållbara oljebaserade varianter. Superabsorberande

Favabönor

Svenskproducerade favabönor (åkerbönor) kan bli framtidens mat, tror Åsa Grimberg, forskare vid SLU och koordinator för ett forsknings- och växtförädlingsprojekt för åkerböna som just sjösatts inom

Växtförädling Agrikultur

Växtförädling Agrikultur

Växtförädling kommer att ha en avgörande betydelse för framtidens produktionssystem av olika grödor eftersom nya sorter måste ha ökad resistens mot bakterier, svampar, insekter, nematoder och virus,

Växtens produktkvalitet Hortikultur

Växtens produktkvalitet Hortikultur

Innehåll och sammansättning av olika komponenter hos frukt, bär och grönsaker har naturligt en stor variation och detta kan användas för att få slutprodukter med olika egenskaper. Vi undersöker olika

Växtens produktkvalitet Agrikultur

Växtens produktkvalitet Agrikultur

En växts specifika egenskaper bestämmer i hög grad användningsområdet för växten. Vete är bra att baka bröd av eftersom det innehåller en viss typ av proteiner som ingen annan växt innehåller, och

Växtbioteknik

Växtbioteknik

Vår forskning är i stor utsträckning ägnat åt växtupplagringsämnen med fokus på olja, stärkelse och protein. Forskningsfrågorna är relaterade till kvantitet och kvalitet samt genetiska faktorer som

Växtförädling Hortikultur

Växtförädling Hortikultur

Vi bedriver strategiskt och tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete inom genetik och växtförädling med ett särskilt fokus på frukt och bär. Verksamheten omfattar också bevarande och utnyttjande

Disp Sonja Loots

Disp Sonja Loots

Habitat Characteristics, Genetic Diversity and Conservation Concerns for the Genus Lithops in Namibia anette.neldestam@slu.se Sonja Loots försvarar sin avhandling "Habitat Characteristics, Genetic

Disp Michael Batte

Disp Michael Batte

Increasing efficiency of the breeding pipeline for East African highland bananas anette.neldestam@slu.se Michael Batte försvarar sin avhandling "Increasing efficiency of the breeding pipeline for

Disp Michael Batte

Disp Michael Batte

Increasing efficiency of the breeding pipeline for East African highland bananas anette.neldestam@slu.se Michael Batte försvarar sin avhandling "Increasing efficiency of the breeding pipeline for

Disp Alphonsine

Disp Alphonsine

Grain yield and quality traits of rice (Oryza sativa L.) cultivars under intermittent drought and contrasting temperatures anette.neldestam@slu.se Alphonsine Mukamuhirwa försvarar sin avhandling "

Postdoktor inom Policys och regleringar för växtförädling

Postdoktor inom Policys och regleringar för växtförädling

Vi söker en kandidat som har bakgrund i växtförädling och/eller växtbioteknik kombinerat med en omfattande juridisk och politisk förståelse för de regelverk som gäller för produkter av växtförädling.

Loading…