Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtförädling


Det finns 305 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:

Lipidanalys-laboratoriet

I vårt lipidanalys-laboratorium utför vi kvantitativ samt kvalitativ (fettsyraprofil) bestämning av växtmembranlipider och lagringslipider så som olja och vaxestrar. I vårt lipidanalys-laboratorium

Disp Ibrahim Juma

Disp Ibrahim Juma

Production, local trade and diversity of avocado (Persea americana Mill.) in the southern highlands of Tanzania mw-red©@slu.se Ibrahim Juma försvarar sin avhandling "Production, local trade and

Disp Ibrahim Juma

Disp Ibrahim Juma

Production, local trade and diversity of avocado (Persea americana Mill.) in the southern highlands of Tanzania mw-red©@slu.se Ibrahim Juma försvarar sin avhandling "Production, local trade and

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Li-Hua Zhu

Li-Hua Zhu

Klicka på ‘English’ ovanför för att se denna CV-sida

Nytt poddavsnitt: Metoder och tekniker i växtförädlingen

Korsningar och urval, genetisk modifiering och genomredigering, dubbel-haploider och F1-hybrider, vad betyder orden och vad innebär de rent praktiskt? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our

Nytt poddavsnitt: Metoder och tekniker i växtförädlingen

Korsningar och urval, genetisk modifiering och genomredigering, dubbel-haploider och F1-hybrider, vad betyder orden och vad innebär de rent praktiskt? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our

Disp Magnus Carlsson

Disp Magnus Carlsson

Production of human heme-binding proteins in plants for potential pharmaceutical and nutritional uses anette.neldestam@slu.se Magnus Carlsson försvarar sin avhandling "Production of human

Disp Magnus Carlsson

Disp Magnus Carlsson

Production of human heme-binding proteins in plants for potential pharmaceutical and nutritional uses anette.neldestam@slu.se Magnus Carlsson försvarar sin avhandling "Production of human

Lic Emilia Berndtsson

Lic Emilia Berndtsson

Content of dietary fibre and phenolic compounds in broccoli side streams anette.neldestam@slu.se Emilia Berndtsson försvarar sin avhandling "Content of dietary fibre and phenolic compounds in

Växtförädling Hortikultur

Växtförädling Hortikultur

Vi bedriver strategiskt och tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete inom genetik och växtförädling med ett särskilt fokus på frukt och bär. Verksamheten omfattar också bevarande och utnyttjande

Loading…