Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtförädling


Det finns 295 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:
Växtförädling Hortikultur

Växtförädling Hortikultur

Vi bedriver strategiskt och tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete inom genetik och växtförädling med ett särskilt fokus på frukt och bär. Verksamheten omfattar också bevarande och utnyttjande

Forskning

Forskning

LTV-fakulteten har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Den globala utmaningen är att med hållbara metoder förse världens växande befolkning

Så bör EU reformera sin GMO-lagstiftning

Ett tvärvetenskapligt team av forskare har genomfört en omfattande analys som pekar på hur detaljer i EU:s lagtexter kring genetiskt modifierade organismer (GMO) kan eller bör uppdateras. Det handlar

Så bör EU reformera sin GMO-lagstiftning

Ett tvärvetenskapligt team av forskare har genomfört en omfattande analys som pekar på hur detaljer i EU:s lagtexter kring genetiskt modifierade organismer (GMO) kan eller bör uppdateras. Det handlar

Examensarbete

Examensarbete

Välkommen till vår sida om examensarbete. Sidan är under uppbyggnad, vi ämnar att presentera förslag på arbeten och kontaktpersoner. Exempel på gjorda examensarbeten: Isendahl, Maximilian, 2019. The

Lipidanalys-laboratoriet

I vårt lipidanalys-laboratorium utför vi kvantitativ samt kvalitativ (fettsyraprofil) bestämning av växtmembranlipider och lagringslipider så som olja och vaxestrar. I vårt lipidanalys-laboratorium

Växtskyddsdebatt

Växtskyddsdebatt

Under växtskyddsåret 2020 måste vi alla fokusera på det livsavgörande behovet av friska växter, skriver bl a ett stort antal SLU-forskare i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. ”En växande global

Växtskyddsdebatt

Växtskyddsdebatt

Under växtskyddsåret 2020 måste vi alla fokusera på det livsavgörande behovet av friska växter, skriver bl a ett stort antal SLU-forskare i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. ”En växande global

Institutionen för växtförädling

Institutionen för växtförädling

Vi undervisar och utför strategisk och tillämpad forskning på hortikulturella grödor och jordbruksgrödor med målet att tillhandahålla kunskap, verktyg och produkter för en biobaserad ekonomi, en

Innovationspris Alnarp

Innovationspris Alnarp

Arbetar eller studerar du på Campus Alnarp och har en idé med potential att förändra den gröna näringen eller livsmedelskedjan? Då är du inbjuden att söka innovationspriset på upp till 100.000 kronor

Innovationspris Alnarp

Innovationspris Alnarp

Arbetar eller studerar du på Campus Alnarp och har en idé med potential att förändra den gröna näringen eller livsmedelskedjan? Då är du inbjuden att söka innovationspriset på upp till 100.000 kronor

Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Regeringen uppdrar åt SLU att säkerställa tillgång till nya växtsorter anpassade för svenska odlingsförhållanden, vilket är av stor vikt för en stärkt konkurrenskraft i jordbruket i ett förändrat

Loading…