Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtförädling


Det finns 265 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:
Protein crops and products from Protein2Food project (2016-2020) –Molecular and physiochemical characterization

Protein crops and products from Protein2Food project (2016-2020) –Molecular and physiochemical characterization

Protein crops and products from Protein2Food project (2016-2020) –Molecular and physiochemical characterization fredrik.reslow@slu.se Ramune Kuktaite & Åsa Grimberg, Department of Plant breeding,

NordPlant Annual Day

NordPlant Annual Day

NordPlant Annual Day fredrik.reslow@slu.se NordPlant will host it’s first annual day 20 November, in Lund, Sweden: “Tech talks for plant phenotyping in the Nordic countries”. Please sign up here

Plant Resistance Breeding symposium

Plant Resistance Breeding symposium

Plant Resistance Breeding symposium fredrik.reslow@slu.se Professor Inger Åhman will be retiring soon and the Department of Plant Breeding would like to celebrate her successful career with a Plant

Gluten – the wheat protein still in demand

Gluten – the wheat protein still in demand

Gluten – the wheat protein still in demand fredrik.reslow@slu.se Magdalena Bergh, Lantmännen Lantbruk Institutionen för växtförädling Seminarierummet, Horticum Alnarp

Precise Breeding of Oilseed Species Using CRISPR/Cas9, Introductory seminar

Precise Breeding of Oilseed Species Using CRISPR/Cas9, Introductory seminar

Precise Breeding of Oilseed Species Using CRISPR/Cas9, Introductory seminar fredrik.reslow@slu.se Sjur Sandgrind, Department of Plant breeding, SLU Institutionen för växtförädling Seminarierummet

Plant Biotech in sub-Saharan Africa – technology transfer and new policies

Plant Biotech in sub-Saharan Africa – technology transfer and new policies

Plant Biotech in sub-Saharan Africa – technology transfer and new policies fredrik.reslow@slu.se Isaac Ongu, Uganda Management Institute, Kampala Institutionen för växtförädling Seminarierummet,

Precise Breeding of Oilseed Species Using CRISPR/Cas9, Introductory seminar

Precise Breeding of Oilseed Species Using CRISPR/Cas9, Introductory seminar

Precise Breeding of Oilseed Species Using CRISPR/Cas9, Introductory seminar fredrik.reslow@slu.se Sjur Sandgrind, Department of Plant breeding, SLU Institutionen för växtförädling Seminarierummet

Pedigrees and genetics in apples, Introductory seminar

Pedigrees and genetics in apples, Introductory seminar

Pedigrees and genetics in apples, Introductory seminar fredrik.reslow@slu.se Jonas Skytte Af Sätra, Department of Plant breeding, SLU Institutionen för växtförädling Seminarierummet, Horticum

Pedigrees and genetics in apples, Introductory seminar

Pedigrees and genetics in apples, Introductory seminar

Pedigrees and genetics in apples, Introductory seminar fredrik.reslow@slu.se Jonas Skytte Af Sätra, Department of Plant breeding, SLU Institutionen för växtförädling Seminarierummet, Horticum

Plant Link Day

Plant Link Day

PlantLink Day: Robust plants for future climates – research, application and policy anette.neldestam@slu.se This year’s theme is are “Robust plants for future climates – research, application and

Plant Link Day

Plant Link Day

PlantLink Day: Robust plants for future climates – research, application and policy anette.neldestam@slu.se This year’s theme is are “Robust plants for future climates – research, application and

Växtbioteknik

Växtbioteknik

Vegetabilisk olja, stärkelse och protein är centrala för mänsklig livsmedelsförsörjning och utvecklingen av en biobaserad ekonomi. Våra största forskningsfrågor fokuserar på genetiska faktorer som är

Loading…