Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtförädling


Det finns 101 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:

Disp Jonas Skytte af Sätra

Apple genomics for the Swedish breeding programme lotta.malmborg@slu.se Jonas Skytte af Sätra, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling "Apple genomics for the Swedish breeding

Proteinfabriken

En stor del av det som odlas idag lämnas kvar på åkern. I anläggningen på Alnarp kan istället proteiner och andra produkter utvinnas ur gröna växtdelar. De olika fraktionerna skulle kunna användas

Inget bladmögel på King Edward-potatis som fått tre gener från vilda potatissläktingar

Fältförsök med King Edward-potatis som försetts med tre resistensgener visar att denna vanligtvis sjukdomskänsliga potatissort kan bli helt fri från angrepp av potatisbladmögel. Men den nuvarande

Grundutbildning

Är du intresserad av att göra ett masterprojekt på vår institution? Se då listan över annonserade projekt på denna länkade webbplats (på engelska). Vi erbjuder även projekt inom praktisk

Institutionen för växtförädling

Vår vision är att vårt arbete ska utgöra ett betydande bidrag till en effektiv och hållbar produktion av mat, foder och industriella produkter baserade på växter. Vi har aktiva förädlingsprogram på

Forskarutbildning

Våra forskarstudenter har projekt som underlättar domesticering och förädling av grödor för såväl nordiska som tropiska växtförhållanden. DNA-baserade metoder anpassas för studier av genetisk

Disp Noel Madalla

Evaluation and release of East African highland cooking banana ‘Matooke’ hybrids” lotta.malmborg@slu.se Noel Madalla, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling “Evaluation and

Mer av det som odlas borde kunna bli mat

Nyligen publicerades fyra nya rapporter från Jordbruksverket som visar på stora förluster av potatis, morötter, jordgubbar och kvarnvete redan i produktionsled. Betydande mängder av de produkter som

Internationella året för hirs 2023

FN har utropat 2023 till det internationella året för hirs. Syftet är att uppmärksamma och främja odlingen av hirs, som har stora näringsmässiga fördelar och värdefull förmåga att anpassa sig till

SLU Centrum för biologisk bekämpnings årsrapport 2022

”SLU har aldrig haft en så stark position inom biologisk bekämpning som nu” säger Johan Stenberg, föreståndare för SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC. Nu är CBC:s populärvetenskapliga

Baljväxtens dag 2023

Idag uppmärksammar vi baljväxterna. Det finns flera anledningar till att dessa är bra för den odlade marken och de är en viktig komponent för hållbara matsystem. Vid SLU pågår många olika aktiviteter

Loading…