Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtförädling


Det finns 127 sidor som är taggade med Institutionen för växtförädling:

Potatis- och Hortofältdagen 2024

johanna.grundstrom@slu.se HIR Skåne arrangerar tillsammans med partners: LRF Trädgård, Lyckeby, Hushållningssällskapet och SLU Partnerskap Alnarp en fullspäckad odlingsteknikdag med fokus på potatis

Naga Charan Konakalla får kungligt stipendium för målinriktad leverans av bekämpningsmedel

Naga Charan Konakalla har fått ett stipendium för sin forskning om virusliknande proteiner som bio-nanobärare för målinriktad leverans av bekämpningsmedel. Priset och stipendiet på 100 000 kronor

Disp Martin Friberg

Gene editing for increased tuber protein utilization in potato (Solanum tuberosum) lotta.malmborg@slu.se Martin Friberg, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Gene

Jordbrukslandskapets miljöanalys vid SLU - Hur kan verksamheten utvecklas?

johanna.grundstrom@slu.se Syftet med denna temadag är att öka kännedomen om SLU:s miljöanalys och diskutera utvecklingsmöjligheter i jordbrukslandskapet. Följ med på fältvandring på SITES Lönnstorp,

Disputation om ny variation i växtförädlingen av timotej

Yousef Rahimi har utvärderat vilda och domesticerade accessioner av timotej (och två närbesläktade gräsarter). Fredag 24 maj försvarar han sin avhandling som översatt till svenska har titeln ”

SLU Grogrund vill stärka den svenska äppelodlingen med robusta sorter

Idag är det "Fascinerande växters dag". Inom SLU Grogrund är vi fascinerade av växter, både vad gäller den fantastiska variation som finns bland arterna i växtriket och hur vi människor kan använda

Stort intresse för Äppeldagen

För att svenska äpplen ska vara konkurrenskraftiga i framtiden krävs bättre samarbeten och starkare marknadsföring, det är några av slutsatserna från Äppeldagen 2024. Mötet innehöll flera ljusglimtar

Disp Lan Yuzhou

Exploring the genetic toolbox for climate-resilient spring wheat : drought impact on yield, breadmaking quality, nutritional value and toxicity lotta.malmborg@slu.se Lan Yuzhou försvarar sin

Utbildning

Grundläggande utbildning Vår institution undervisar inom programmen för trädgårdsvetenskap, trädgårdsskötsel, landskapsteknik och jordbruks- och landsbygdsförvaltning. Vi undervisar i bland annat

En ny bakterieblanding kan bekämpa ekonomiskt viktig svampsjukdom på vete

En ny lovande bakterieblandning som kan bemämpa axfusarios, en ekonomiskt viktig svampsjukdom som drabbar vete över hela världen, har tagits fram. Den här biologiska bekämpningsmetoden kan vara ett

Publikationer

Forskningsresultat från vår institution

Institutionen för växtförädling

Vår vision är att vårt arbete ska utgöra ett betydande bidrag till en effektiv och hållbar produktion av mat, foder och industriella produkter baserade på växter

Loading…