Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtskyddsbiologi


Det finns 31 sidor som är taggade med Institutionen för växtskyddsbiologi:
SLU_090609_0097_jsg Stenhammars naturmarker 880 pxl.jpg

FältForsks Ämneskommitté Vatten

Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Vatten! Ämneskommittén inbjuder till möte med intressenter för utveckling och forskning inom bevattningsområdet. Ämnesgruppen är ett öppet och informellt forum för alla med intressen och ...

PhD Course in Insect Chemical Ecology

PhD Course in Insect Chemical Ecology

Apply Here Insect Chemical Ecology PhD Course Impact of semiochemicals on insect behavior -From neuronal input to behavioral output to novel applications- With special focus on: plant-plant, plant-insect and plant-insect-microbe interactions, pheromones, ...

Promoting Plant Research in Sweden

Promoting Plant Research in Sweden

During this meeting we will discuss how to strengthen the position of Swedish plant research to stakeholders and funding bodies both on the national and European level. Fakta Tid: 2018-03-15 12:00 - 2018-03-16 13:00 - Ort: Lund - Lokal: Ekologihuset, ...

Sortförsök i oljelin 2013-07-18 R-län.jpg

FältForsks ämneskommittéer

Sortförsök i oljelin. Foto: Jannie Hagman Nya medarbetare i FältForsks ämneskommittéer Under hösten 2017 har FältForsks ämneskommittéer (ÄK) fått nya medarbetare: ÄK Jordbearbetning: Ordförande: Anders Larsolle, Institutionen för Energi ...

JV Kornets bladfläcksjuka s0001_177.jpg

FältForsks Ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Ämneskommittéerna Ogräs och Växtskydd är öppna mötesplatser för alla intressenter inom arbetsområdena ogräs och växtskydd. Kommittéerna arbetar med idé- ...

SLU_150827_3695_jsg vete.jpg

FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial

Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommitté Odlingsmaterial! I Ämneskommittén Odlingsmaterial diskuterar vi frågor kring sorter, odlingsmaterial och provning. Kommittén är en mötesplats för alla som är intresserade av sortfrågor ...

Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Nordforsk, som sorterar under Nordiska ministerrådet, har beviljat medel till ett forskningssamarbete som ska tackla de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för jord-och skogsbruk på nordiska breddgrader. I konsortiet ingår Københavns ...

PhD Course Analytical Methods in Chemical Ecology

PhD Course Analytical Methods in Chemical Ecology

Location: Alnarp, Sweden - Swedish University of Agricultural Sciences Campus Course Dates: 2018, June 25th - July 6th 2018 2018 2018 2018 Preliminary Schedule Relaterade sidor: Ekologi Entomologi Institutionen för växtskyddsbiologi Alnarp Kontaktinformation ...

ICE2018 Application

ICE2018 Application

ICE-2018 Application Form - In order to apply for the Insect Chemical Ecology 2018 PhD Course, please fill in All Fields Below. Please Note: On Campus Housing cannot be guaranteed, and requests will be considered on a first-come, first-serve basis. ...

Forskning vid LTV-fakulteten

Forskning vid LTV-fakulteten

LTV-fakulteten har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktion. DEN GLOBALA UTMANINGEN är att med hållbara metoder förse världens växande befolkning med föda, rent vatten, fibrer, material och energi. ...

Svensk-danskt samarbetsavtal om växtforskning

Svensk-danskt samarbetsavtal om växtforskning

PlantLink, ett samarbetsnätverk i södra Sverige för växtforskning, och PLEN, institutionen för växt- och miljövetenskap vid Köpenhamns universitet, har tecknat samarbetsavtal. PLEN undervisar och forskar om växtvetenskap, entomologi, mikroorganismer ...

Integrerat växtskydd

Integrerat växtskydd

I forskargruppen Integrerat växtskydd studerar vi olika skadegörare och deras naturliga fiender på jordbruks- och trädgårdsgrödor odlade både på friland och i växthus. Vi undersöker deras biologi och ekologi och hur de påverkas av odlingsteknik ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3