Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtskyddsbiologi


Det finns 115 sidor som är taggade med Institutionen för växtskyddsbiologi:
Forskning

Forskning

LTV-fakulteten har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktion. DEN GLOBALA UTMANINGEN är att med hållbara metoder förse världens växande befolkning med föda,

Erland Liljeroth, växtskyddsbiologi

Erland Liljeroth är samverkanslektor i växtskyddsbiologi. Han vill arbeta för ett hållbart växtskydd genom att ge växterna "hjälp till självhjälp". Jag vill arbeta för ett hållbart växtskydd, genom

Marie Hermy

Marie Hermy

mehy0001 PhD student at the Disease Vector Group, part of the Chemical Ecology group in the Department of Plant Protection Biology in Alnarp.  The topic of my research is "Assessing the risk of

Kombinationer av biologisk bekämpning och kemiska lågriskämnen i potatisproduktion

Potatis angrips av flera allvarliga sjukdomar, t ex potatisbladmögel, vilket leder till mycket stor kemikalieanvändning inom den svenska potatisproduktionen. För att hitta alternativa

Kombinationer av biologisk bekämpning och kemiska lågriskämnen i potatisproduktion

Potatis angrips av flera allvarliga sjukdomar, t ex potatisbladmögel, vilket leder till mycket stor kemikalieanvändning inom den svenska potatisproduktionen. För att hitta alternativa

Anne Muola

Anne Muola

aela0002

ICE2018_PhdCourse

ICE2018_PhdCourse

PhD Course in Insect Chemical Ecology ICE2018 Phd Course william.b.walker.iii@slu.se Chemical Ecology, PhD Course, ICE2018, Insect, Insect Chemical Ecology Notice: At present time, the course is

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder

FältForsks Ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med Fältforsks Ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla intressenter inom

FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning

FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning

FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning! Fältforsks ämneskommitté Jordbearbetning är en öppen

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med Fältforsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för fältförsöksverksamhet inom växtnäringsområdet. Syftet

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med Fältforsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för fältförsöksverksamhet inom växtnäringsområdet. Syftet

FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning

FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning

FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till vårmöte med FältForsks Ämneskommitté Jordbearbetning! Fältforsks ämneskommitté Jordbearbetning är en öppen