Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtskyddsbiologi


Det finns 146 sidor som är taggade med Institutionen för växtskyddsbiologi:

växtskyddskonferens

Nu pågår den nationella växtskyddskonferensen på SLU i Uppsala där forskare, myndigheter och företag diskuterar lösningar för det svenska jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Under torsdagen hölls en

växtskyddskonferens

Nu pågår den nationella växtskyddskonferensen på SLU i Uppsala där forskare, myndigheter och företag diskuterar lösningar för det svenska jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Under torsdagen hölls en

Annika Hinze

Annika Hinze

aaze0002 Connecting behaviour and receptor function in mosquito olfaction I joined the Disease Vector Group, Department of Plant Protection Biology at SLU Alnarp as a PhD student in September 2018.

Björn Eriksson

Björn Eriksson

bjen0002 Doktorand inom kemisk ekologi Projekt: Substratdynamik och ekologiska anpassningar som nyckelfaktorer i bevarandet av skogsbioidiversitet Inom projekter arbetar jag med att utveckla nya

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till en endagskonferens om biologisk bekämpning. Läs mer på den engelska sidan. Alnarp Ramesh.Vetukuri@slu.se, 040- 41 53 40

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte! Höstråg. Foto: Jannie Hagman, SLU FältForsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till en endagskonferens om biologisk bekämpning. Läs mer på den engelska sidan. Alnarp Ramesh.Vetukuri@slu.se, 040- 41 53 40

Max Planck

Max Planck

Regionen runt Köpenhamn och Malmö/Lund är intressant att besöka ur forskningssynpunkt. Max Plancksällskapet från München, Tyskland, undersöker möjligheterna att utveckla samarbetsprojekt. Detta var

Max Planck

Max Planck

Regionen runt Köpenhamn och Malmö/Lund är intressant att besöka ur forskningssynpunkt. Max Plancksällskapet från München, Tyskland, undersöker möjligheterna att utveckla samarbetsprojekt. Detta var

Sebastian Larsson Herrera

Sebastian Larsson Herrera

sera0002 I min forskning som doktorandstudent fokuserar jag främst på två olika system; (1) Borrflugor (Tephritidaee), en allvarlig tropisk skadegörare på frukt, (2) Vinskottvecklare (Lobesia

CBC:s nya verksamhetsgrupp höll seminarium i Alnarp

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, träffades i Alnarp den 4–5 oktober. Centrumet har i höst en delvis ny verksamhetsgrupp och mötet startade därför med seminarier om forskning kring

CBC:s nya verksamhetsgrupp höll seminarium i Alnarp

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, träffades i Alnarp den 4–5 oktober. Centrumet har i höst en delvis ny verksamhetsgrupp och mötet startade därför med seminarier om forskning kring