Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtskyddsbiologi


Det finns 87 sidor som är taggade med Institutionen för växtskyddsbiologi:

Politisk ignorans kan hindra övergången till biologisk bekämpning

EU-kommissionen har föreslagit en ny Förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel som innebär att biologisk bekämpning i hög grad ska ersätta kemisk bekämpning redan 2030. Förordningen

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

En jästsvamp kan bota och skydda granplantor mot gråmögel

Johan Stenberg kommer att leda ett nytt projekt som ska undersöka hur en jästsvamp kan skydda och rädda till exempel granplantor som angripits av gråmögel. Projektet finansieras med 1,5 miljoner

Disp Christian Benjamin Andersen

Friend or Foe? Biocontrol interactions of Pythium oligandrum within the potato cropping system lotta.malmborg@slu.se Christian Benjamin Andersen, institutionen för växtskyddsbiologi, försvarar sin

Kraftsamling växthälsa

Kraftsamling växthälsa katja.fedrowitz@slu.se SLU har tillsammans med Jordbruksverket tagit fram en plan för ett gemensamt växtskyddsarbete. Planen har sitt ursprung i idéer och handlingar som

Innovativ bekämpningsstrategi äpplevecklarhonor

I detta projekt vid institutionen för växtskyddsbiologi vid SLU Alnarp använder vi äpplevecklaren som modellinsekt för att undersöka om honorna lockas av mikrobdofter och hur dessa dofter kan

Push-pull pollinering

Ett nytt koncept som kallas ”push-pull-pollinering” ska studeras i projektet. Förhoppningen är att det ska bidra till att både öka odlarnas lönsamhet och minska de negativa effekterna på den

SLU Centrum för biologisk bekämpnings årsrapport 2022

”SLU har aldrig haft en så stark position inom biologisk bekämpning som nu” säger Johan Stenberg, föreståndare för SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC. Nu är CBC:s populärvetenskapliga

Växtskyddsdagen

katja.fedrowitz@sluse Välkommen till Växtskyddsdagen som i år sker digitalt och fokuserar på sortblandningar för stabilare avkastning och reducerade negativa effekter på miljön. Vi bjuder på lunch

Forskning

Växtskyddsbiologi är en tvärvetenskaplig konstellation med goda möjligheter för forskningssamarbete såväl inom som utanför institutionens område. Forskning bedrivs inom resistensbiologi, integrerat

Aureobasidium – en kommande hjälte i jordbruket

Aureobasidium är svarta, jästliknande svampar. Vissa arter ur den här gruppen kan användas i jordbruket för att bekämpa skadegörare och i livsmedelsindustrin där de producerar nyttiga enzymer. En ny

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till workshop med ämneskommitté Odlingsmaterial! Temat för workshopen är ”Användning av sortprovningsdata till

Loading…