Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 482 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Mer hållbar potatis med CRISPR/Cas9

Potatis som skadas vid skörd eller vid efterskördsbehandling blir brun i kontakt med syre, enzymatisk bruning, vilket är ett problem för både producenter och industri runt om i världen och många ton

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten.

SLU Växtprotein

SLU Växtprotein är namnet på den hub i Alnarp som nyligen fick tematiska utvecklingspengar i en satsning från LTV-fakulteten. I satsningen ingår en bred forsknings- och utvecklingskompetens med

Fältvandring: Mer vall på slätten

Fältvandring: Mer vall på slätten parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till fältvandring för det regionala projektet Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion. Projektets övergripande

Ämnesgruppsmöte: Trädgård

Ämnesgruppsmöte: Trädgård parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Trädgård inom SLU Partnerskap Alnarp är den 16 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och

Märit Jansson

Märit Jansson är landskapsarkitekt med ett brett intresse inom landskapsarkitektur. Hon är expert i dels förvaltning och governance, dels barns utemiljöer. Hennes forskning och samverkan berör bland

Ämnesgruppsmöte: Biobaserade industriråvaror

Ämnesgruppsmöte: Biobaserade industriråvaror parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror inom SLU Partnerskap Alnarp är den 15 november. Mötet är öppet för

Climate Conversation series

Climate Conversations - internal dialogue futureonehealth@slu.se Välkommen till vårt andra, interna dialogmöte i Climate Conversations. Serien arrangeras gemensamt av SLU Global och SLU's fyra

Ämnesgruppsmöte: Växtodling

Ämnesgruppsmöte: Växtodling parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Växtodling inom SLU Partnerskap Alnarp är den 8 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och

Ämnesgruppsmöte: Djur

Ämnesgruppsmöte: Djur parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Djur inom SLU Partnerskap Alnarp är den 11 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och ledamöter i

Ämnesgruppsmöte: Skog

Ämnesgruppsmöte: Skog parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Skog inom SLU Partnerskap Alnarp är den 17 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och ledamöter i

Ämnesgruppsmöte: Marknad och management

Ämnesgruppsmöte: Marknad och management parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Marknad och management inom SLU Partnerskap Alnarp är den 8 november. Mötet är öppet för representanter

Loading…