Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 651 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Utveckling på Campus Alnarp

Campusvision för Alnarp, en tågstation till Alnarp? Om- och nybyggnation som planeras. Vad händer inom Green Innovation Park i Alnarp? Här presenteras det som är på gång inom olika projekt.

Susanna Lundqvist

Susanna Lundqvist

susannal Inom Enheten för samverkan och utveckling i Alnarp arbetar jag som projektledare. Jag arbetar som projektledare för olika utbildnings- och utvecklingsprojekt inom Enheten för samverkan och

Doktorandkurs: Criticality Beyond Disciplinarity

Doktorandkurs: Criticality Beyond Disciplinarity

Working knowledge(s) in, of and for design Criticality does not belong to any one discipline. Rather, it helps us observe how different disciplines operate – and to take a position on what we learn

Doktorandkurs: Criticality Beyond Disciplinarity

Doktorandkurs: Criticality Beyond Disciplinarity

Working knowledge(s) in, of and for design Criticality does not belong to any one discipline. Rather, it helps us observe how different disciplines operate – and to take a position on what we learn

Kimmo Rumpunen

Kimmo Rumpunen

kimmo Jag arbetar som forskare och växtförädlare vid Institutionen för växtförädling med ett brett intresse för hortikulturella växtslag, särskilt frukter och bär. Som forskare har jag särskilt

Räcker pengarna?

En viktig dag om lantbrukets lönsamhet och finansiering 2019. Torkans ekonomiska konsekvenser diskuteras - banker och finansiärer presenterar sina lösningar. Vi tar även upp kreditprocessen samt gör

Räcker pengarna?

Räcker pengarna?

Räcker pengarna? marianne.persson@slu.se En viktig dag om lantbrukets lönsamhet och finansiering 2019. Torkans ekonomiska konsekvenser diskuteras - banker och finansiärer presenterar sina lösningar

Ägarskifte i företaget

Är det dags för generationsskifte i företaget eller en ny ägare? Hur gör man på bästa sätt? Hur gör andra? Välkommen till en inspirerande heldag om förändring, SLU Alnarp den 5 februari kl 9.00 -

Fruktträff

Fruktträff

Fruktträff hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till vårens först fruktträff på Helgegården i Kristianstad! LRF Trädgård fruktsektionen håller sitt årsmöte i anslutning till träffen. Partnerskap

Konferens: Publika parker och stadsrum 2019

Konferens: Publika parker och stadsrum 2019

Konferens: Publika parker och stadsrum 2019 hanna.weiber.post@slu.se Publika parker och stadsrum är den populära mötesplatsen för alla som jobbar med publika parker och stadsrum i offentlig eller

Ägarskiftesdag

Ägarskiftesdag

Ägarskifte i företaget marianne.persson@slu.se Är det dags för generationsskifte i företaget eller en ny ägare? Hur gör man på bästa sätt? Hur gör andra? Välkommen till en inspirerande heldag om

statssekreterare

statssekreterare

Ännu en SLU-alumn på hög post! Elin Olsson, landskapsarkitekt, tar plats som en av statssekreterarna på Finansdepartementet och kommer att ha bostads- och stadsutvecklingsfrågor i fokus. – Det är