Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 1023 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:
ASK doktorandråd

ASK doktorandråd

Doktorandrådet vid ASK, Alnarps studentkår, representerar kårens forskarstuderande i olika råd och nämnder.

Utveckling på Campus Alnarp

Campusvision för Alnarp, en tågstation till Alnarp? Om- och nybyggnation som planeras. Vad händer inom Green Innovation Park i Alnarp? Här presenteras det som är på gång inom olika projekt.

Tågstation till Alnarp

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp äntligen får en tågperrong. Kommunfullmäktige i Lomma har nu fattat beslut om att ingå avtal med Trafikverket om

Tågstation till Alnarp

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp äntligen får en tågperrong. Kommunfullmäktige i Lomma har nu fattat beslut om att ingå avtal med Trafikverket om

Tågstation till Alnarp

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus är överens om en lösning som innebär att Alnarp äntligen får en tågperrong. Kommunfullmäktige i Lomma har nu fattat beslut om att ingå avtal med Trafikverket om

Den agroekologiska metoden att samodla trindsäd och spannmål

En analys på global nivå, genomförd vid SLU och Roskilde Universitet, Danmark, har utforskat konsekvenser för kväve- och markanvändning om all trindsäd (ettåriga baljväxter som soja, ärtor, bönor,

Val av forskare och lärare till SLU:s styrelse

Val av forskare och lärare till SLU:s styrelse

Val av tre lärare/forskare till universitetsstyrelsen pågår under tiden 24 februari till den 8 mars. Den 25 februari presenterar sig kandidaterna vid en hearing som alla röstberättigade är välkomna

Movium film

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald? Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan

Movium film

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald? Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan

Movium film

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald? Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan

Ny Resurs ute

SLU:s egen personaltidning Resurs har kommit ut med ett nytt nummer. Du har den i din mejl. Här är adressen https://resurs.slu.se/ så du kan klicka dig direkt till viktigheterna om du vill. Några

Om Biotronen

Biotronen är en anläggning för forskning där klimatkammare krävs med hög precision och noggrannhet vad gäller klimatfaktorer såsom temperatur, luftfuktighet, ljus och koldioxid. I första hand är

Loading…