Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 715 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Lära på tvären: Pedagogiska utvecklingsmedel för lärare

Är du lärare inom hållbar stadsutveckling vid SLU med intresse för tvärvetenskap i utbildningen? Eller är du lärare inom ett annat område, men med intresse för att plocka in stadsutvecklingsfrågor i

Tvärvetenskapligt framtidslabb lanseras på SLU

Under våren 2019 lanserar SLU Urban Futures och SLU Future Food det gemensamma projektet SLU Framtidslabb. Under 12 månader får sammanlagt sex forskare ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier,

Värt att veta lök

Värt att veta lök

Värt att veta: Laga lagrad lök - ett tårdrypande föredrag anette.neldestam@slu.se Vore det inte bättre om vi slapp att gråta när löken hackas? Lars Mogren, forskare vid Institutionen för

Värt att veta MJ

Värt att veta MJ

Värt att veta: Landskapet, leken och långsiktigheten: Vad säger barnen? anette.neldestam@slu.se Barnen kan ge tips om landskapets förvaltning! Märit Jansson, universitetslektor vid Institutionen

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium

Alnarps landskapslaboratorium är unikt i Sverige och omfattar ca 20 hektar mark för experimentell design, konstruktion och skötsel. Laboratoriet består av skogsbestånd och bryn, väg- och

Alnarpsparken

Ett besök i parken är en upplevelse alla årstider. Sprakande färger under sommarhalvåret och under vinterhalvåret visar de vackra träden sina former - ibland klädda i snö. Träd, buskar, örter från

Trädgårdslaboratoriet

Trädgårdslaboratoriet

De olika anläggningarna på trädgårdslaboratoriets område skapar en mosaik som främjar möten och kontakter mellan människor, både internt mellan universitetets olika delar och externt mellan

IFMA 22 i Tasmanien

Konferensen IFMA 22 i Launceston, Tasmanien, bjöd på hårda fakta om värdet av vatten under svår torka men även spännande kunskap om att bygga upp nya marknader och skapa nya affärsmöjligheter. På den

Disp Veronica Hederström

Disp Veronica Hederström

Disputation: Ecology of Pollinators, Pests and Natural Enemies in Agricultural Landscapes – ensuring a sustainable supply of clover seeds lovisa.jones@slu.se Veronica Hederström försvarar sin

Disp Veronica Hederström

Disp Veronica Hederström

Disputation: Ecology of Pollinators, Pests and Natural Enemies in Agricultural Landscapes – ensuring a sustainable supply of clover seeds lovisa.jones@slu.se Veronica Hederström försvarar sin

Prominent agroecologists from France visit Alnarp

Prominent agroecologists from France visit Alnarp

andrus.kangro@slu.se Seminar May 13 2019 Alexander Wezel will give a presentation on: Global approaches and new (policy) developments in agroecology Stephane Bellon will give a presentation on: