Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 1197 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Alnarpsparken

Ett besök i parken är en upplevelse alla årstider. Sprakande färger under sommarhalvåret och under vinterhalvåret visar de vackra träden sina former - ibland klädda i snö. Träd, buskar, örter från

Digital Almedalen direkt från Ultuna

Förberedelserna har pågått under flera veckor. 19 personer på plats under dagen då sändningen skedde och 33 personer som arbetat med planeringen av SLU:s Almedalsseminarier under våren.

Digital Almedalen direkt från Ultuna

Förberedelserna har pågått under flera veckor. 19 personer på plats under dagen då sändningen skedde och 33 personer som arbetat med planeringen av SLU:s Almedalsseminarier under våren.

strat2125

Nu finns en ny sida på webben där bland annat våra strategier och prioriterade områden presenteras på en samlingssida. SLU:s strategier 2021-2025 Strategin ska ge oss SLU:are en tydlig vägledning om

Gunilla Lindholm

Gunilla Lindholm

Gunilla Lindholm är landskapsarkitekt (Master of Science in Landscape Architecture 1983), Agr Dr (1995) och Docent (2020). Hennes anställning som universitetslektor vid LAPF i Alnarp, omfattar 50%

SLU Trädgårdslaboratorium

SLU Trädgårdslaboratorium

De olika anläggningarna på trädgårdslaboratoriets område skapar en mosaik som främjar möten och kontakter mellan människor, både internt mellan universitetets olika delar och externt mellan

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö parvin.mazandarani@slu.se Seminarium Foto: Klockar Jenny Näs. Fler och fler aktörer inom stadsbyggnad har börjat se kombinationen av dagvatten och

Alnarps Grisdag 2021

Alnarps Grisdag 2021

andrus.kangro@slu.se Hållbar grisproduktion och den växande grisen Alnarps Grisdag anordnas den 12 oktober 10.00 – 15.00 Förmiddagen kommer erbjuda det senaste kring hållbarhet inom svensk

Björn Bohman

Björn Bohman

I am an organic chemist representing the chemical part of chemical ecology. With a broad practical background in organic synthesis, chromatography, and mass spectrometry, I enjoy leading projects

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål parvin.mazandarani@slu.se Seminarium Fotograf: Saga Björkebäck I den tätortsnära skogen möter den byggda miljön, med dess invånare,

Text_webinar

Text_webinar

Levande text – hur byggs den? camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Att skriva för en bred publik skiljer sig från konventionell akademisk skrivande på ett antal sätt. Vill du lära dig mer? Delta i detta

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö parvin.mazandarani@slu.se Seminarium Foto: Klockar Jenny Näs. Fler och fler aktörer inom stadsbyggnad har börjat se kombinationen av dagvatten och

Loading…