Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 1079 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:
Ny postadress SLU Alnarp

Ny postadress SLU Alnarp

PostNord har beslutat att fr.o.m. 1 mars 2021 avveckla det system med postboxar som idag används för Alnarpsområdet. Detta beslut innebär även att SLU tyvärr inte kan behålla de nuvarande

Teresa Montras Janner disp

Teresa Montras Janner disp

Large grazing birds and crop damage : investigating spatial and temporal patterns to guide management practices eva.andersson.bjorkman@slu.se Teresa Montras Janer försvarar sin avhandling "Large

Teresa Montras Janner disp

Teresa Montras Janner disp

Large grazing birds and crop damage : investigating spatial and temporal patterns to guide management practices eva.andersson.bjorkman@slu.se Teresa Montras Janer försvarar sin avhandling "Large

Mer vall på slätten

Mer vall på slätten

Mer vall på slätten parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till det första seminariet för det regionala projektet "Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion", som startade i april 2020

Grundutbildning

Grundutbildning

Undervisning inom institutionen bedrivs för hortonomer, trädgårdsingenjörer, lantmästare, landskapsingenjörer och landskapsarkitekter. Ämnen där vi undervisar omfattar växtgenetiska resurser,

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Digital tillsynsteknik i djurhållning utomhus

Aktuell rapport om digital övervakning av betesdjur. Rapporten baseras på ett yttrande som det vetenskapliga rådet för djurskydd vid SLU genomfört åt jordbruksverket. Arbetet leddes av Anders Herlin

Digital tillsynsteknik i djurhållning utomhus

Aktuell rapport om digital övervakning av betesdjur. Rapporten baseras på ett yttrande som det vetenskapliga rådet för djurskydd vid SLU genomfört åt jordbruksverket. Arbetet leddes av Anders Herlin

Floristik och leddjursfaunistik

Kursens syfte är att ge kunskaper om övergripande systematik, identifiering och grundläggande biologiska och ekologiska sammanhang hos framför allt växter och ryggradslösa djur, men också vissa andra

De odlade växternas historia och framtid

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av att få grundläggande kunskap om de växter som vi odlar i Sverige idag och deras betydelse för vår vardag med fokus på våra livsmedelsgrödor

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion

Målet med kursen är att ge kunskaper om matkultur och matproduktion i dagens och morgondagens samhälle, ur olika vetenskapliga perspektiv. Kursen ger en översikt som spänner över olika aspekter om

Maten idag och i morgon, från olika perspektiv

Målet med kursen är att ge introducerande kunskaper om matkultur och matproduktion i dagens och morgondagens samhälle, ur olika vetenskapliga perspektiv. Kursen ger en översikt som spänner över olika

Loading…