Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 291 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Workshop

Lärosätenas klimatnätverksworkshop den 7 oktober kl.9-16 i Aula Magnas hörsal på Stockholms universitet. Workshopen "Den hållbara forskaren" behandlar möjligheter och utmaningar som akademin står

Program

Tid: 7 oktober 2022 kl. 9–16 Plats: Aula Magnas hörsal, Frescativägen 6, Stockholms universitet Under dagen kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor via Mentimeter. Länk finns under

SLU ger argument för barnvänlig stadsplanering

Lena Jungmark, nationell koordinator för barns och ungas utemiljö vid SLU Tankesmedjan Movium, deltar den 19 oktober i en expertpanel om barnvänliga stadsdelar. Lunchseminariet arrangeras av HSB med

SLU-profiler spanar

Vad har hänt med parken, gatan och torget om 40 år? Lyssna när Caroline Dahl, SLU Tankesmedjan Movium, och Lars Johansson, Institutionen för stad och land, SLU spanar efter framtidens städer i den

Guldäpplet 2022

Guldäpplet är ett pris som tilldelas någon som utfört förtjänstfulla gärningar inom äpplets värld. 2022 års pristagare är Larisa Gustavsson, biolog och genetiker från Ukraina, som under många år

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Här bedrivs världsledande forskning inom landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och växtproduktion, och det erbjuds flera framgångsrika utbildningsprogram inom dessa områden. Fakulteten har en stor

Dubbelt nominerade

SLU Tankesmedjan Movium och grafiska byrån Södra tornet har nominerats till Publishingpriset för Tidskriften STAD nr 34 med temat ”Tid för omställning” och jubileumsboken "Urban natur – Human stad.

Fältvandring

Fältvandring - Hur påverkas renkavle av olika jordbearbetningsmetoder och mellangrödor? parvin.mazandarani@slu.se Renkavle är ett gräsogräs med omfattande resistensutveckling i södra Sverige. För

Frukostseminarium

Frukostseminarium med Anna och Daniel Bertland parvin.mazandarani@slu.se I början av 2019 köpte entreprenörerna Anna och Daniel Bertland företaget Classicum Växthus AB. Under sommaren 2020

SLU Grogrund anordnar workshop om växtförädling och cerealier

Det övergripande målet med workshoppen, som äger rum 20 oktober 2022, är att bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja SLU forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

SLU deltar i Elmia Lantbruk 2022

SLU på Elmia Lantbruk 2022 karin.jonsell@slu.se I oktober återkommer den stora mässan Elmia Lantbruk i Jönköping – och självklart finns SLU på plats. SLU har en monter, deltar i scenprogrammet,

Loading…