Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

Här bedrivs världsledande forskning inom landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och växtproduktion och det erbjuds flera framgångsrika utbildningsprogram inom dessa områden.

Flygbild över Alnarp.

LTV-fakulteten är till största del belägen i  Alnarp, mitt i Sveriges mest dynamiska jordbruks-, trädgårds- och livsmedelsregion, ett stenkast från havet, nära studentstäderna Malmö och Lund och storstadslivet i Köpenhamn.

Fakulteten har även verksamhet inom landskapsarkitektur vid SLU i Uppsala med både forskning och utbildning.

Vårt kontaktnät sträcker sig ut i näringslivet genom flera olika samarbetsprojekt med allt ifrån stora livsmedelsföretag till kommuner och myndigheter.

Publicerad: 25 februari 2021 - Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se
Loading…