Sveriges lantbruksuniversitet

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 974 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:

lovande jordbruksteknik för småbrukare i Afrika söder om Sahara

Fattigdom bland småbrukare i Afrika söder om Sahara är ofta kopplat till sandjordar. Men det går att göra jordarna mer fruktbara. Forskare från bland annat SLU har undersökt potentialen hos en

lovande jordbruksteknik för småbrukare i Afrika söder om Sahara

Fattigdom bland småbrukare i Afrika söder om Sahara är ofta kopplat till sandjordar. Men det går att göra jordarna mer fruktbara. Forskare från bland annat SLU har undersökt potentialen hos en

Inspirationsföreläsning med Elizabeth Kuylenstierna

Inspirationsföreläsning med Elizabeth Kuylenstierna

li.gessbo@slu.se Alla anställda* vid NJ-fakulteten är välkomna till en prisad docentföreläsning samt inspirationsföreläsning den 23 oktober. Elizabeth Kuylenstierna All employees at the NJ Faculty

Tre programstudierektorer sökes till NJ-fakulteten

NJ-fakulteten söker nya programstudierektorer för uppdrag Lantmästare, uppdrag Sustainable Development samt uppdrag Agronom-mark/växt och Soil, Water and Environment. Sök senast den 27 oktober!

Ny Värt att veta-föreläsning på torsdag

Ny Värt att veta-föreläsning på torsdag

marten.granert@slu.se På torsdag den 17 oktober är det dags för en ny lunchföreläsning i serien Värt att veta. Den hålls i biblioteket på Ultuna mellan klockan 12.15 och 13.00. Det är de tre

Kontakt

Kontakt

Fakultetsledning Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den

Värt att veta på Ultuna

Här presenteras höstens program i föreläsningsserien Värt att veta. Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa

EnvEuro

Hur kan ett europeiskt perspektiv bidra till en bättre förståelse för vår miljö och en bättre hantering av våra naturresurser? Europa har en lång historia av intensiv användning och missbruk av

Ny Värt att veta-föreläsning på torsdag

Ny Värt att veta-föreläsning på torsdag

marten.granert@slu.se På torsdag den 17 oktober är det dags för en ny lunchföreläsning i serien Värt att veta. Den hålls i biblioteket på Ultuna mellan klockan 12.15 och 13.00. Det är de tre

Örjan Östman, akvatisk ekologi

Örjan Östman är expert på ekosystembaserad fiskeriförvaltning. I min forskning vill jag tillsammans med andra aktörer utveckla framtidens hållbara fiske och nyttjande av akvatiska resurser. Resurser

Velemir Ninkovic, skadegörare i lantbruket

Velemir Ninkovic är expert inom integrerat växtskydd med fokus på skadegörare i lantbruket.

Mats Söderström, precisionsodling

Mats Söderström är expert på precisionsodling, där man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att anpassa

Loading…