Sveriges lantbruksuniversitet

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 1001 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:
Docentföreläsningar på NJ-fakulteten mars 2021

Docentföreläsningar på NJ-fakulteten mars 2021

mw-red@slu.se Välkommen till vårens docentföreläsningar vid NJ-fakulteten. Zoomlänkarna kommer att publiceras på denna sida när de är klara.  17 mars 09.00  Marcos Lana i ämnet växtodlingslära.

Värt att veta Ultuna

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Zoom-registrering Nya

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Christopher Malefors lic

Christopher Malefors lic

Food waste in the food service sector - Quantities, risk factors and reduction strategies eva.andersson.bjorkman@slu.se Christopher Malefors presenterar sin licentiatavhandling "Food waste in the

Christopher Malefors lic

Christopher Malefors lic

Food waste in the food service sector - Quantities, risk factors and reduction strategies eva.andersson.bjorkman@slu.se Christopher Malefors presenterar sin licentiatavhandling "Food waste in the

Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat). Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter

Docentföreläsningar på NJ-fakulteten mars 2021

Docentföreläsningar på NJ-fakulteten mars 2021

mw-red@slu.se Välkommen till vårens docentföreläsningar vid NJ-fakulteten. Zoomlänkarna kommer att publiceras på denna sida när de är klara.  17 mars 09.00  Marcos Lana i ämnet växtodlingslära.

Docentföreläsningar på NJ-fakulteten mars 2021

Docentföreläsningar på NJ-fakulteten mars 2021

mw-red@slu.se Välkommen till vårens docentföreläsningar vid NJ-fakulteten. Zoomlänkarna kommer att publiceras på denna sida när de är klara.  17 mars 09.00  Marcos Lana i ämnet växtodlingslära.

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och

Johan Östergren

Johan Östergren

Min forskning spänner över frågor som rör fiskvandring, populationsgenetik, och modellering. Jag är sedan november 2011 biträdande avdelningschef på Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm. Sedan

Loading…