Sveriges lantbruksuniversitet

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 929 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:
Flora Hajdu

Flora Hajdu

Docent i landsbygdsutveckling  » CV För tillfället delar jag min tid mellan flera olika forskningsprojekt, handledning av doktorander och mastersstudenter, viss undervisning och att vara

10 projekt beviljades stödmedel i SLU Urban Futures öppna och pedagogiska utlysning

Plattformen SLU Urban Futures var glada att se så många bra och relevanta ansökningar av våra stödmedel denna sommar, både generella och pedagogiska utvecklingsmedel, från många olika hörn av SLU.

10 projekt beviljades stödmedel i SLU Urban Futures öppna och pedagogiska utlysning

Plattformen SLU Urban Futures var glada att se så många bra och relevanta ansökningar av våra stödmedel denna sommar, både generella och pedagogiska utvecklingsmedel, från många olika hörn av SLU.

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial 3 oktober! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse

Expertkunskap

Expertkunskap

Här finns tips på hur du som vill veta mer om något specifikt ämne hos fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) kan hitta vidare till fakta och information som är nyttig, användbar,

”Svår situation för torsk även i Västerhavet”

Internationella havsforskningsrådet, ICES, vill att fisket efter torsk i Kattegatt stoppas helt nästa år och att man minskar fisket efter torsk i Nordsjön-Skagerrack med 63 procent jämfört med 2019.

”Svår situation för torsk även i Västerhavet”

Internationella havsforskningsrådet, ICES, vill att fisket efter torsk i Kattegatt stoppas helt nästa år och att man minskar fisket efter torsk i Nordsjön-Skagerrack med 63 procent jämfört med 2019.

Hedersdoktorer vid NJ-fakulteten

2019 Irena Creed, Pamela Ronald Läs mer om NJ-fakultetens hedersdoktorer 2019 här . . . 2018 Louise Fortmann Läs mer om NJ-fakultetens hedersdoktor 2018 här . . . 2017 Jonathan Jones Läs mer om

Kontakt

Kontakt

Fakultetsledning Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten

li.gessbo@slu.se Alla intresserade är välkomna att lyssna till docentföreläsningarna vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) den 30 september och 1 oktober 2019. Det blir fyra

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten

li.gessbo@slu.se Alla intresserade är välkomna att lyssna till docentföreläsningarna vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) den 30 september och 1 oktober 2019. Det blir fyra

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten

li.gessbo@slu.se Alla intresserade är välkomna att lyssna till docentföreläsningarna vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) den 30 september och 1 oktober 2019. Det blir fyra

Loading…