Sveriges lantbruksuniversitet

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 837 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:
Disp Elvira Caselunghe

Disp Elvira Caselunghe

Deliberations on nature. Swedish cases of communication and democracy within nature conservation. johanna.nilsson@slu.se Elvira Caselunghe försvarar sin avhandling "Deliberations on nature. Swedish

Disp Benjamin Schmuck

Disp Benjamin Schmuck

Functionalized Protein Nanomaterials and their Biotechnological Applications johanna.nilsson@slu.se Benjamin Schmuck försvarar sin avhandling "Functionalized Protein Nanomaterials and their

Disp Moritz Reckling

Disp Moritz Reckling

Design and assessment of legume-supported cropping systems johann.nilsson@slu.se Moritz Reckling försvarar sin avhandling Design and assessment of legume-supported cropping systems den 14 december

Disp Moritz Reckling

Disp Moritz Reckling

Design and assessment of legume-supported cropping systems johann.nilsson@slu.se Moritz Reckling försvarar sin avhandling Design and assessment of legume-supported cropping systems den 14 december

Maria Westerholm

Maria Westerholm

marik Jag har bred kunskap inom grundläggande och tillämpad biogasproduktion och mikrobiella interaktioner i anaeroba nedbrytningssystem. Mitt huvudfokus har under många år varit att undersöka och

Joachim de Miranda

Joachim de Miranda

jrdm Jag är docent och forskare inom bihälsa, med speciellt intresse för virus och deras förhållande med bin, främst honungsbin men också humlor och solitärbin. Jag har forskat med honungsbihälsa i

Härskartekniker

Härskartekniker

Lika villkorsseminarium om Härskartekniker och motståndsstrategier lv-nj@slu.se NJ-fakultetens kommitté för lika villkor bjuder in alla på SLU till ett seminarium om härskartekniker. Rebecka

Härskartekniker

Härskartekniker

Lika villkorsseminarium om Härskartekniker och motståndsstrategier lv-nj@slu.se NJ-fakultetens kommitté för lika villkor bjuder in alla på SLU till ett seminarium om härskartekniker. Rebecka

De nya fakultetsnämnderna är valda – utom dekaner och prodekaner

De nya fakultetsnämnderna är valda – utom dekaner och prodekaner

Valen till fakultetsnämnderna på SLU är nu avslutat. När det gäller ledamöter och suppleanter är det antalet som röster avgör att någon är vald. Dock är det rektor som utser dekan och prodekan. Detta

Valförrättarprotokoll 2018

Valförrättarprotokoll 2018

Vid varje val upprättas ett valförrättarprotokoll efter att röstningen är genomförd. Här är det protokoll som sattes upp av NJ:s valberedning efter valet 2018. Klicka här för att komma till

Annica Andersson

Annica Andersson

annical Mitt arbete är inriktat på karakterisering av kostfibrer i spannmål för livsmedelsanvändning. Jag har bland annat studerat hur primärproduktionen påverkar kvaliteten hos vete och havre. Jag

Inbjudan til NoR 2018 i Uppsala

Inbjudan til NoR 2018 i Uppsala

marten.granert@slu.se Torsdagen den 29 november klockan 10.30 kommer utmärkelsen ”För Nit och Redlighet i rikets tjänst” att delas ut på Ultuna. Ceremonin äger rum i Loftets hörsal, Duhrevägen 8 på