Hoppa till huvudinnehåll

NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser.


Det finns 195 sidor som är taggade med NJ-fakulteten:

Om NJV

Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela kedjan från produktion av högkvalitativt grovfoder, nyttjande och omsättning i idisslare till inverkan på livsmedlen mjölk

Disp Marius Tuyishime

Phosphorus chemistry in managed forest soils-Effects of weathering and wood ash fertilization charlotta.eriksson@slu.se Marius Tuyishime försvarar sin avhandling "Phosphorus chemistry in managed

Värt att veta Ultuna

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Föreläsningarna

Framtidsscenarier för mer hållbar grisproduktion

Vilka faktorer har störst inverkan för en övergång till mer hållbara system för svensk grisproduktion? I ett projekt har vi undersökt effekten av fyra framtidsscenarier. Scenario I har grisar

Disp Pernilla Elander

Living through hard times: Dispose of or sequester? Plant subcellular strategies for stress resilience charlotta.eriksson@slu.se Pernilla Elander försvarar sin avhandling "Living through hard

Livsviktiga frågor under lupp av uppmärksammade SLU-forskare

SLU-forskarna Riccardo Bommarco, Björn Lindahl och Karin Ljung tillhör världens högst citerade forskare, enligt en ny sammanställning från Clarivate. Deras forskning har relevans för breda och

Disp Louis Mielke

Mycorrhizal guild functions and conservation values in boreal forests charlotta.eriksson@slu.se Louis Mielke försvarar sin avhandling "Mycorrhizal guild functions and conservation values in boreal

De arbetar för att hitta lösningar på brännande hållbarhetsutmaningar i jordbruket

Forskarna Tino Colombi och Katharina Meurer undersöker funktioner i marken som har betydelse för jordbrukets möjligheter att bli mer hållbart. I rollen som nya docenter vid SLU bidrar de med sin

Nu startar IDA

Nu i november startar SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta. Tillsammans representerar deltagarna nio

Disp Phanu Theodore Serivichyaswat

Cellular mechanisms of plant tissue regeneration charlotta.eriksson@slu.se Phanu Theodore Serivichyaswat försvarar sin avhandling " Cellular mechanisms of plant tissue regeneration" den 18 november

Program

Tid: 7 oktober 2022 kl. 9–16 Plats: Aula Magnas hörsal, Frescativägen 6, Stockholms universitet Presentationerna från dagen finner du här: PROGRAM 9.00 Dagen startar Välkomnande av SUHF:s

Workshop

Lärosätenas klimatnätverksworkshop den 7 oktober kl.9-16 i Aula Magnas hörsal på Stockholms universitet. Workshopen "Den hållbara forskaren" behandlade möjligheter och utmaningar som akademin står

Loading…