Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser. Tyngdpunkten är naturvetenskaplig, men med betydande verksamheter även inom samhällsvetenskap och humaniora.

Tema-forskning till nytta för samhället

NJ-fakulteten och näringen samfinansierar stora Tema-forskningsprogram för att forskning av högsta vetenskapliga kvalitet ska komma till nytta för samhället.

#pluggahållbart

Lös miljöproblemen! Lös världens livsmedelsförsörjning! Lös energiproblemen! Rädda världen!? #pluggahållbart!

Publicerad: 21 oktober 2020 - Sidansvarig: mw-red@slu.se
Loading…