Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 388 sidor som är taggade med S-fakulteten:

SLU Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

Människoröst skrämde älgarna mest

På SLU Grimsö forskningsstation har forskare gjort experiment för att se om ljud kan användas för att skrämma bort vilda djur från platser där vi inte vill att de ska vara. Forskare satte upp

Julklapp - bäverälskare

I år är det 100 år sedan bävern återintroducerades i Sverige. Vi firade med ett seminarium där bävern stod i fokus. Nu kan du titta på alla föredragen från seminariet. Den perfekta julklappen till

Sista ansökningsdag för att söka såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sista ansökningsdag för att söka såddmedel för tvärvetenskaplig forskning viktor.karlsson@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga

Nya torvkartor kan underlätta våtmarksrestaurering

För att underlätta miljöarbetet och urvalet av vilka våtmarker som ska återställas lanserar SLU i samarbete med Skogsstyrelsen och Nationella Skogsdatalabbet nya digitala torvkartor som ger en mer

Biologisk mångfald i fokus för FN-delegater och skogsforskare

Den 7-19 december träffas representanter från regeringar och organisationer på FN-mötet COP15 i Montreal, Kanada, för att förhandla fram ett nytt ramverk med mål för bevarandet av biologisk mångfald

Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren 2022

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. Det visar den årliga inventeringen som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort. Över 5 miljoner kubikmeter gran har

Skalbaggar trivs bättre i de främmande trädslag som är närmare släkt med de inhemska

Färre skalbaggsarter lever i död ved av främmande barrträdslag jämfört med våra inhemska granar och tallar, enligt en studie som nyligen publicerades i Journal of Applied Ecology. Men ju närmare

Workshop om EU:s framtida skogsövervakning

I februari arrangerar SLU en internationell workshop med inriktning på EU:s framtida skogsövervakning. Workshop towards harmonized forest monitoring and reporting - så heter den workshop som SLU

Samverkan

Samverkan anna-lena axelsson@slu.se Forskning Miljöanalys Utbildning Forskning bedrivs i många fall i samverkan med aktörer utanför akademin. Den är ofta tillämpad och ligger nära förvaltning,

Ljungbergsfonden investerar

Efterfrågan på biobränslen från skogen lär vara fortsatt stor i framtiden. Nu ska ett kursmaterial i skogsbränslehantering tas fram vid fakulteten för skogsvetenskap. Projektet finansieras av

Stor satsning vid SLU på alternativa skogsskötselformer

SLU får 99 miljoner kronor av Formas till tio projekt om nya sätt att sköta skogen. Projekten handlar om att variera skogsbruket för att uppnå andra mål än produktion, till exempel en mer varierad

Loading…