Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 421 sidor som är taggade med S-fakulteten:

PhD half-time seminar: Tinkara Bizjak

Halvtidsseminarium: Tinkara Bizjak anne.honsel@slu.se Välkomna till halvtidsseminarium arrangerad av Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi   Tinkara Bizjak, Umeå Plant Science Centre

Delphine Lariviere ny skoglig doktor

Delphine Lariviere försvarade sin avhandling Old trees in young forests : Biodiversity management in planted conifer forests in southern Sweden 17 mars 2023. Delphine Lariviere disputerade på sin

Torkan utlöser dolda hot

Det torra året 2018 aktiverade skadegörare som i normalfallet är harmlösa. Det flaggar för kommande problem vid ett förändrat klimat. Hösten 2021 tog Södra kontakt med patologiforskarna i Alnarp med

Hur viktiga är granbarkborrarnas skelettskogar för naturvården?

Granbarkborrarna är ekosystemingenjörer och skapar livsmiljöer för andra arter. Under senare år har granbarkborren dödat stora mängder gran i Sverige och Centraleuropa och med den pågående

Forsknings- och förvaltningssamarbete underlättar viltförvaltning över gränser

Riksgränsen mellan Norge och Sverige stoppar inte viltet, men den begränsar förvaltningen av vårt gemensamma natur- och kulturarv. Nu finns en vägledning för administrativt samarbete och en

UPSC Seminar with Shahid Siddique

UPSC Seminarium med Shahid Siddique anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre Seminarium kommer att hållas på engelska   Shahid Siddique Department of

prestigepris

För ”nydanande experimentell forskning som bidrar till viktig kartläggning av smältande permafrost och dess effekt på frigörande av växthusgaser” tilldelas Audrey Campeau, institutionen för skogens

Skydd av produktiv skog viktigt för biologisk mångfald

Trädklädda myrar och hällmarker utgör en stor del av den skog som inte utsätts för kalhyggesbruk i Sverige i dag. Forskning visar att sådana skogliga impediment inte kan ersätta skydd av produktiv

Gräsmarker

Varför vi inventerar Vår utmaning För gräsmarker är uppdraget att skapa en nationellt heltäckande och generell inventering av alla typer av gräsmarker med extra fokus på naturtyper med höga

Analys och resultat

pernilla.christensen@slu.e

Lövskogar

Naturvårdsverket har gett oss uppdraget att förbättra insamlingen av data över lövskogar och på så sätt komplettera Riksskogstaxeringens inventering.

Analys och resultat Lövskogar

pernilla.christensen@slu.se

Loading…