Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 453 sidor som är taggade med S-fakulteten:

Forskning om växters cellväggar öppnar nya möjligheter för bioteknik

Sekundära cellväggar ger växten stabilitet och skydd mot skador och patogener. Doktoranden Félix Barbut från Ewa Mellerowicz forskningsgrupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU har studerat rollen

Blandskogsskötsel, alternativ till granåkrar och brynnyttor: Exkursion med SLU Partnerskap Alnarps skogsgrupp

Blandskogsskötsel, alternativ till granåkrar och brynnyttor: Exkursion med SLU Partnerskap Alnarps skogsgrupp johanna.grundstrom@slu.se Följ med partnerskapets skogsgrupp på en exkursion där

Samverkan kring framtidens brukande och bevarande av skog - utmaningar hos företag och myndigheterNy sida

Samverkan kring framtidens brukande och bevarande av skog - utmaningar hos företag och myndigheter maria.nordstrom@slu.se Forskarskolan i Future Silviculture bjuder in till ett öppet digitalt möte

Forskarskolan i Future Silviculture

Forskarskolan i Future Silviculture länkar samman WIFORCE:s forskningsprogram med flera institutioner vid fakulteten för skogsvetenskap. Forskarskolan kommer att omfatta ett 50-tal doktorander, varav

WIFORCE

Wallenberg Initiative in Forestry Research (WIFORCE) är ett omfattande grundvetenskapligt forskningsprogram vid fakulteten för skogsvetenskap. Vi strävar efter att generera kunskap för framtidens

Forskningsprogram i skogsbioteknik

Umeå Plant Science Centre är ett centrum för experimentell växtforskning mellan Umeå universitet och SLU. Här finns ett WIFORCE forskningsprogram inom skogsbioteknik där växtgrundforskning tas hela

Exkursion: Dags för mer snabbväxande lövträd i Dalarna?

stina.johannesson@slu.se Trees For Me bjuder in till exkursion om föryngring och beståndsbehandling med fokus på snabbväxande lövträd (björk, hybridasp och poppel). Exkursionen hålls i Siljansfors

Publikationer

Nedan visas de senaste publikationerna från institutionen. Sidorna hämtas automatiskt från SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Använd knappen så hittar du till SLUpub och SRH:s fullständiga

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU kontinuerligt ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Här hittar du

Forskning

Vår verksamhet är inriktad på att kombinera forskning inom ämnesområden med gränsöverskridande projekt. Det här tror vi ger unika möjligheter att utveckla helhetslösningar för ett långsiktigt och

Självständiga arbeten/Examensarbete

Är du intresserad av att fördjupa dig i trädslagsklassning med fjärranalysdata, att restaurera flottningsleder eller undersöka köpprocessen vid skogsfastigheter? Då kan vi ha ett arbete för dig. Inom

Grundutbildning

Institutionen ger kurser inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Kurserna ingår i SLU:s skogliga utbildningsprogram men

Loading…