Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 432 sidor som är taggade med S-fakulteten:

Ny teori motbevisar Leonardo Da Vincis trädregel

En ny modell för att beräkna trädens kolupptag illustrerar varför stora träd kan vara mer känsliga för torka. Den tidigare modellen baserades på Leonardo da Vincis regel för trädstruktur. Men regeln

Så kan skogen skötas för att gynna rennäringen

Det råder en alarmerande minskning av betesmarker och mängden lavar i renskötselområdet. Skogsbruket är en av de bidragande faktorerna. Hur rennäring och skogsbruk kan ta hänsyn till varandra

Norden och Baltikum möttes för mer planterad björk

Utmaningarna i utvecklingen av ett hållbart och mer klimatanpassat skogsbruk är på många sätt likartade i Norden och Baltikum. Det var slutsatsen när representanter från länderna träffades i Finland

Webbinar 3 Framtidens skog i Götaland

Framtidens skog i Götaland, webbinar 3 klas.pernebratt@slu.se Det tredje av tre webbinarier på temat ”Framtidens skog i Götaland – en spaning om tillstånd, teknik och mångfald”. I detta

Webbinar 2 Framtidens skog i Götaland

Framtidens skog i Götaland, Webbinar 2 klas.pernebratt@slu.se Det andra av tre webbinarier på temat ”Framtidens skog i Götaland – en spaning om tillstånd, teknik och mångfald”. I detta

Webinarium1 Framtidens skog i Götaland

Framtidens skog i Götaland, Webbinar 1 klas.pernebratt@slu.se Det första av tre webbinarier på temat ”Framtidens skog i Götaland – en spaning om tillstånd, teknik och mångfald”. I detta

Gymnasiedag på SLU i Umeå 2023

Fredag 29 september bjuder vi in till ”Skogsparty” på SLU i Umeå. En gymnasiedag som är fylld av spännande aktiviteter i SLU-huset och som avslutas med att eleverna får vara med och rösta fram

Nytt rekord för poppel

Första generationen poppel växte överraskande bra och den andra ännu bättre. Dessutom är återföryngringen gratis. Våren 1991 planterades 32 hektar medelgod åkermark med sticklingar av den klassiska

Webbinarium: Björkens potential – från frö till täckrotsplanta

stina.johannesson@slu.se I webbinariet presenterar doktoranden Kinga Stolarek senaste nytt relaterat till sitt pågående doktorandprojekt om plantproduktion och föryngring av björk. Webbinariet

Det mörknar i bygderna

Sedan mitten av 1900-talet har landskapet förtätats och mörknat i flera avseenden. Arealen öppna jordbruksmarker har minskat och skogarna har blivit tätare och rikare på virke. Det påverkar både den

Från ljunghed till granskog

Vid 1850-talets mitt bestod det halländska landskapet till stor del av ljunghed som betades och brändes regelbundet. Idag dominerar virkesrika granskogar. Under medeltiden hade skogen stor utbredning

Asp - från ogräs till naturvårdsträd

Så sent som 1980-talet var aspen ett oönskat inslag i skogsbruket på grund av att den bar en svampsjukdom. Idag vet vi att aspen är ett av de viktigaste trädslagen för bevarandet av biologisk

Loading…