Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 398 sidor som är taggade med S-fakulteten:

Så fungerar Sveriges klimatrapportering för markanvändning och skogsbruk

Hur fungerar Sveriges klimatrapportering till FN och EU för markanvändnings- och skogssektorn? Vad är SLU:s roll i rapporteringen? Hur mycket utsläpp respektive upptag bidrog skog och mark till under

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till statistik om skyddad skog

SCB publicerar sammanhållen officiell statistik om "Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark". Statistiken samproduceras av data från fyra

SLU Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna.

Tidigare student död i kriget i Ukraina

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har nåtts av det tragiska beskedet att en av våra tidigare studenter har dött i Ukraina. Semen Oblomei var student på masterprogrammet Euroforester under

Nu märks klimatförändringen

Den nyaste officiella statistiken över landets skogar visar att tillväxten minskar. Mycket talar för att torka och värme är orsaken, vilket väcker frågan om hur skogsbruket kan agera för att möta ett

Vilken roll spelar skogen vid bildandet av grundvatten?

Under sommaren brukar frågan om grundvattenbrist bli högaktuell. Men hur uppstår egentligen grundvattenbrist? När regn eller snö når marken kan det antingen rinna av som ytvatten eller tränga in i

Samverkan forskning

Forskning vid fakulteten bedrivs i många fall i samverkan med aktörer utanför akademin. Mycket av forskningen är tillämpad och ligger nära förvaltning, näringsverksamhet och naturvård.

Samverkan miljöanalys

Inom miljöanalys bedrivs samverkan främst med nationella myndigheter. Inom SLU:s miljöanalys bedrivs samverkan främst med nationella myndigheter. Det handlar mycket om att svara upp mot nya behov

Doktorandkurs vidgar perspektiven kring hållbar utveckling

Stora delar av världen förlorar just nu flera vilda djurarter i snabb takt. Samtidigt ökar andra vilda djur i antal och konflikter uppstår kring skador på grödor och skog. Hur kan vi skapa en hållbar

Skogsägare klimatanpassar skogsskötseln allt mer

Klimatanpassad skogsskötsel ökar över tid bland privata skogsägare trots avsaknad av bindande instrument – en ökning som kan förklaras med att skogsägarna lägger allt större vikt vid värden som rör

Tvärvetenskaplig skogsforskning i fokus på Future Forests exkursion

Naturhänsyn i hyggesfritt skogsbruk, samverkan mellan rennäring och skogsbruk och klimatarbete på lokal nivå. Det var några aktuella teman som deltagarna fick möjlighet att diskutera under en

Samverkan

Text om samverkan vid fakulteten för skogsvetenskap som ger besökaren en introduktion till vad hen kan förvänta sig.

Loading…