Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1426 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

Miljö- och värdspecifika faktorers påverkan på tarmens mikroflora och lipidmetabolism hos laxfiskar

Målet är att förbättra vår förståelse för miljöpåverkan och värddjursfaktorers inflytande på tarmmikrobiota och fettmetabolism hos lax. Klimatförändringar, föroreningar och växande efterfrågan på

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

GDPR arbetsmiljö-distansarbete

GDPR arbetsmiljö-distansarbete

Här hittar ni dokumentet " Information om personuppgiftsbehandling för dig som svarar på enkäten Arbetsmiljö-Distansarbete ".

Om Oss

Om Oss

Vi är ett forskningsteam med brett intresse inom hästens biomekanik och smärtutvärdering. På den här sidan får du veta mer om oss samt kontaktuppgifter och adress till våra medarbetare. Marie Rhodin

Workshop doktorander LV

Workshop doktorander LV

Workshop för doktorander på temat lika villkor mw-red Välkommen till en workshop för doktorander på temat lika villkor. Workshopen hålls på engelska, information om workshopen och anmälan finner

Tillsammansprojektet - dialogmöten

Tillsammansprojektet - dialogmöten

Under våren kommer Tillsammansprojektet och den gemensamma kliniska ledningsgruppen (GKL) genomföra två dialogmöten. Maria Engedahl och Nils Fall bjuder in berörd personal till dialogmöten. Det

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

VH:s fakultetsnämndsmöte 24 mars

Rapport från VH:s fakultetsnämndsmöte den 24 mars Raunis och Dirk-Jans rapport från mötet Beslut Nämnden beslutade att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i bioinformatik. Behovet av att

Öppna provföreläsningar för anställningen som professor i veterinärmedicinsk epidemiologi

Öppna provföreläsningar för anställningen som professor i veterinärmedicinsk epidemiologi

marten.granert@slu.se Institutionen för kliniska vetenskaper är i processen att rekrytera en professor i veterinärmedicinsk epidemiologi och bjuder in till tre kandidaters provföreläsningar. Temat

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Forskningsagenda eko

Forskningsagenda eko

Välkommen till en workshop inom arbetet med att ta fram en ny forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat! janne.nordlund.othen@slu.se SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Loading…