Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)


Det finns 259 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Risk of brown bear predation on semi-domesticated reindeercalves - Predation patterns, brown bear-reindeer interactions andlandscape heterogeneity

Risk of brown bear predation on semi-domesticated reindeercalves - Predation patterns, brown bear-reindeer interactions andlandscape heterogeneity

Therese Ramberg Sivertsen försvarar sin avhandling "Risk of brown bear predation on semi-domesticated reindeercalves - Predation patterns, brown bear-reindeer interactions andlandscape heterogeneity". Fakta Respondent: Therese Ramberg Sivertsen - Opponent: ...

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med ...

Anna_Skarin_Samiska_veckan.jpg

Stoppad rapport om vindkraftens påverkan på renar

Anna Skarin En forskningsrapport som beskriver effekterna av vindkraftsutbyggnad på renar och renskötsel har nekats publicering av Vindval, som finansierat projektet. En journalist har granskat processen kring detta, vilket resulterade i en artikel ...

Vindkraft_storrot.png

Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel

Det här projektet var en fortsättning på ett tidigare projekt finansierat av Vindval om effekter av vindkraft i byggfas. Vindkraft är en viktig del av den förnybara energiproduktionen i Sverige. En stor del av vindkraften byggs ut i norra delen ...

Fish-lab-300px.jpg

Hållbara fodermedel för akvakultur

Vårt fisklaboratorium. Foto: David Huyben, SLU. Målet med vår forskning är att utveckla hållbara fodermedel för akvakultur och förbättra välfärden för odlad fisk. Projektansvariga: Torbjörn Lundh och Anders Kiessling Forskare och forskarstuderande: ...

Seminarium: One Health Sri Lanka

Seminarium: One Health Sri Lanka

Välkommen till det öppna seminariet One Health Sri Lanka: Emerging zoonoses in the wildlife-human-ecosystem interface. Program - Zoonotic disease detection and wildlife immobilisation in Sri Lanka - from TB surveillance to capacity building - Åsa ...

Methane production in dairy cows - Individual cow variability in methane production

Methane production in dairy cows - Individual cow variability in methane production

Edward Hernando Cabezas Garcia försvarar sin avhandling "Methane production in dairy cows - Individual cow variability in methane production". Fakta Länk till avhandlingen: http://pub.epsilon.slu.se/14234/ - Respondent: Edward Hernando Cabezas Garcia ...

Milk progesterone measures to improve genomic selection for fertility in dairy cows

Milk progesterone measures to improve genomic selection for fertility in dairy cows

Amabel Tenghe försvarar sin avhandling "Milk progesterone measures to improve genomic selection for fertility in dairy cows". Disputationen kan följas via videolänk till mötesrummet Yggdrasil, VHC, Ultuna, Uppsala. Fakta Länk till avhandlingen: ...

liver-flukes-doc.jpg

Docentföreläsning på VH-fakulteten

Alla intresserade är välkomna att lyssna till Adam Novobilskýs docentföreläsning "Liver flukes in Sweden - an amazing parasite's journey between snails and ruminants" den 10 maj kl. 13.30 - 14.30 i Uppsala. Föreläsningen är vårens enda docentföreläsning ...

Hullbedömning av häst

Hullbedömning av häst

Det finns idag viss kunskap om vad som är ett hälsosamt hull för olika typer av hästar. Viss fettansättning kan vara en fördel för avelsston medan fettansättning hos andra hästar förändrar ämnesomsättningen och verkar vara en riskfaktor ...

Welfare and parasites2.jpg

Parasitic diseases and markers for the assessment of animal welfare with applications in grazing livestock

The long-term objective of this project is to develop the basis of a framework for sustainable livestock production encompassing parasite control strategies and animal welfare aspects. We will explore a set of specific aims that will enable us to trace ...

Molecular tools2.jpg

Molecular tools for detection of gastro-intestinal parasites and anthelmintic resistance in sheep

The aim of the project is to develop molecular tests that can be used for species identification and the study of parasite resistance. By improving the faecal examination techniques in relation to those that are used today, it will provide opportunity ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10