Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 635 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

BVF Alternativa metoder för kontroll av den stora blodmasken

Allt fler hästar i Sverige drabbas av inälvsparasiten den stora blodmasken. Samtidigt är resistens mot avmaskningsmedel ett stort problem och ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är

BVF Ny klinisk diagnostik för migrerande larver från den stora blodmasken

Den stora blodmasken anses vara hästens farligaste parasit. En ökad förekomst av har observerats både i Sverige och Danmark under de senaste åren, vilket är ett hot mot hästhälsan. Den stora

Värt att veta Ultuna

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Värt att veta-gänget önskar en

Kan rödalgen Asparagopsis taxiformis minska metanproduktionen hos mjölkkor?

I detta projekt testas rödalgens effekt på metanproduktion och effekt på fodrets smältbarhet för svenska mjölkkor. Mjölkkornas miljöpåverkan utgörs till stor del av metanutsläppen från deras

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

Minska kostnaderna och få vallfodret att räcka till i hästens foderstat

En översikt med många tips på hur du bäst utnyttjar ditt grovfoder till din häst. Den gångna våren 2022 har det aktuella världsläget och vad detta innebär för både tillgången på foder och

BVF - Ökad kunskap om etiologin bakom digital dermatit

Smittsamt klöveksem hos mjölkkor kan ge upphov till hälta vilket innebär ett djurvälfärdsproblem och ekonomiska förluster för djurägarna genom produktionsbortfall. Ännu är inte orsaken till sjukdomen

Ko och kalv tillsammans old

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? I det här forskningsprojektet studerar vi hur

Digitalisering inom mjölkproduktion

Webinar: Digitalisering inom mjölkproduktion patrik.claesson@slu.se Den snabba utvecklingen av digital teknik på lantbruk, inte minst inom mjölkproduktion, lyfts ofta fram som en möjlighet för att

Utbildning

På HUV undervisar vi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen omfattar ett brett kompetensområde från näringsfysiologi och fodervetenskap till skötsel och etologi. I

Forskning

Vår forskning är uppdelad i två större ämnesområden, foder och nutrition samt djurhållning. Vår verksamhet delas sedan in ytterligare i sex ämnen. Nedan får du veta mer om våra ämnen som vi på HUV

Forskning

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser nöt för mjölkproduktion, gris och fågel. Aktuella forskningsprojekt Avslutade forskningsprojekt

Loading…