Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 927 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön . Detta sker genom forskning, undervisning

Internationell veterinärkonferens hölls på Campus Ultuna

Den 14-15 juni höll Nordic Society for Veterinary Pathology en internationell veterinär patologikonferens på SLU:s Campus Ultuna i Uppsala. Under två dagar i juni höll Nordic Society for Veterinary

Internationell veterinärkonferens hölls på Campus Ultuna

Den 14-15 juni höll Nordic Society for Veterinary Pathology en internationell veterinär patologikonferens på SLU:s Campus Ultuna i Uppsala. Under två dagar i juni höll Nordic Society for Veterinary

CRU symposium: Male reproduction

CRU symposium: Male reproduction

CRU welcomes all interested to the CRU symposium "Male reproduction", September 13, 2018 at 13:00. The symposium will be held at the Evolutionary Biology Centre, Uppsala, Sweden. Invited speakers (

CRU symposium: Male reproduction

CRU symposium: Male reproduction

CRU welcomes all interested to the CRU symposium "Male reproduction", September 13, 2018 at 13:00. The symposium will be held at the Evolutionary Biology Centre, Uppsala, Sweden. Invited speakers (

CRU symposium: Reproductive toxicity and endocrine disruption - an update

CRU symposium: Reproductive toxicity and endocrine disruption - an update

CRU welcomes all interested to the lunch-to-lunch symposium Reproductive toxicity and endocrine disruption - an update, 18-19 October 2018.  Keynote speaker: Professor Charles Tyler, Exeter

KV Försämrad fruktsamhet hos kvinnor

Forskningsprojektet syftar till att undersöka vilka kemikalier som återfinns kring äggceller och i blod hos kvinnor och att se om och i vilken utsträckning kemikalier kan påverka kvaliteten på

CRU PhD course: Epigenetics and reproduction, 1.5 credits

CRU PhD course: Epigenetics and reproduction, 1.5 credits

Welcome to the PhD course Epigenetics and reproduction, arranged by CRU in collaboration with SLU's Graduate School for Veterinary Medicine and Animal Sciences (GS-VMAS). Preliminary programme Course

Sommarhälsningar från VH-fakultetens dekaner

Sommarhälsningar från VH-fakultetens dekaner

Hälsning från dekan Kristina Dahlborn Kristina Dahlborn är professor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi och dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Sista

HGEN kartläggning av gener för hårtillväxt

Kunskap om vilka genetiska faktorer som styr och reglerar hårtillväxt är hittills begränsad. I detta projekt använder vi oss av hästens stora variation i manlängd för att kartlägga faktorer som

Presskonferens Gothenburg Horse Show

Svensk Travsport satsar 18 miljoner kronor under sex års tid till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med fokus på hästars rörelsemekanik. Anslaget innebär att projektet SCIMoveS nu

Sommarhälsningar från VH-fakultetens dekaner

Sommarhälsningar från VH-fakultetens dekaner

Hälsning från dekan Kristina Dahlborn Kristina Dahlborn är professor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi och dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Sista