Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1044 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

NJV:s egna forskningsanläggningar inkluderar hela kedjan från fält till djur. Vi är också den enda institutionen vid SLU som har en ladugårdsdrift i sin verksamhet. Vår försöksstation är en del av

Om NJV

Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela kedjan från produktion av högkvalitativt grovfoder, nyttjande och omsättning i idisslare till inverkan på livsmedlen mjölk

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela

För ett långt djurliv i rörelse

För ett långt djurliv i rörelse

Vårt forskningsteam undersöker aysmmetrier i rörelsemönstret såväl som smärtbeteende på häst och nöt med hjälp av subjektiva och objektiva mätmetoder. Teamet i Uppsala består av ett antal forskare,

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön . Detta sker genom forskning, undervisning

Ny Resurs ute nu

SLU:s personaltidning på webben har kommit ut med ett nytt nummer. Du har fått den i din mejl men du kan här klicka dig direkt till förstasidan. Här är länken till Resurs https://resurs.slu.se/ Det

Ny Resurs ute nu

SLU:s personaltidning på webben har kommit ut med ett nytt nummer. Du har fått den i din mejl men du kan här klicka dig direkt till förstasidan. Här är länken till Resurs https://resurs.slu.se/ Det

Hundars kroppsvikt och ledhälsa

Har några hundraser i Sverige blivit tyngre med tiden? Finns det något samband mellan kroppsvikten och hundrasers ledhälsa? Det är två av de frågor vi ställer oss i detta forskningsprojekt som

Projekt om hundars kroppsvikt och ledhälsa

Har några hundraser i Sverige blivit tyngre med tiden? Finns det något samband mellan kroppsvikten och hundrasers ledhälsa? Det är två av de frågor vi ställer oss i detta forskningsprojekt som

Annie Larsson

Annie Larsson

aela0003 Industridoktorand anställd på Lantmännen, Avdelningen för foderkvalitet. Jag jobbar med doktorandprojektet "Grass lignin fingerprinting for improved forages in dairy cow feeding".  

CRU PhD course: Epigenetics and reproduction, 1.5 credits

CRU PhD course: Epigenetics and reproduction, 1.5 credits

Welcome to the PhD course Epigenetics and reproduction, arranged by CRU in collaboration with SLU's Graduate School for Veterinary Medicine and Animal Sciences (GS-VMAS). Preliminary programme Course

Disputation-Maximillian Manzi

Disputation-Maximillian Manzi

Disputation: Performance of Ankole and crossbred cattle in Rwanda fun-vh@slu.se Maximillian Manzi försvarar sin avhandling "Performance of Ankole and crossbred cattle in Rwanda". Sal L,