Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)


Det finns 281 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
storpudel.png

Addisons sjukdom

Foto: Ancie Malmebo Hos en hund med Addisons sjukdom bryter immunförsvaret av okänd anledning ner binjurebarkens vävnad. När immunförvaret inte känner igen kroppsegen vävnad kallas det autoimmunitet. Addisons sjukdom är en av många sjukdomar ...

vit aelg300.jpg

Vita älgar DNA-testas vid SLU

Vit älg. Foto: Tage Bäck, Arvika Den vita älgen i västra Värmland har blivit en viral världssuccé. Nu ska en forskargrupp från SLU ta redan på varför älgarna är vita. Genom att jämföra arvsmassan hos vita och bruna älgar räknar de med ...

CEAWS_logo.jpg

2nd Animal Welfare Science Symposium

Mellan den 21 och 22 Augusti hålls "The second Animal Welfare Science Symposium" på SLU i Uppsala. Vidare information finns endast på engelska. Klicka på rubriken "English" ovan, så kommer ni dit. Välkomna till vårt symposium! Läs mer om: VH-fakulteten ...

Förebygg matförgiftningar med mer hemkunskap, skriver experter i debattartikel

Förebygg matförgiftningar med mer hemkunskap, skriver experter i debattartikel

Bristande hygienkunskaper är en viktig orsak till matförgiftningar i svenska hushåll. Nu är det dags för en utökad timplan i hemkunskap för att Sverige ska få medvetna konsumenter, minskat matsvinn och färre fall av matförgiftningar. Det skriver ...

Disputation: Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout

Disputation: Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout

David Huyben försvarar sin avhandling "Effects of feeding yeasts on blood physiology and gut microbiota of rainbow trout". Fakta Respondent: David Huyben - Opponent: Professor Samuel Martin, Institute of Biological and Environmental Sciences (IBES), ...

Disputation: Insulin and the early bovine embryo - Influences on in vitro development, gene expression, and morphology

Disputation: Insulin and the early bovine embryo - Influences on in vitro development, gene expression, and morphology

Denise Laskowski försvarar sin avhandling "Insulin and the early bovine embryo - Influences on in vitro development, gene expression, and morphology". Fakta Respondent: Denise Laskowski - Opponent: Prof. Christine Wrenzycki, Clinic for Obstetrics, ...

Alnarps Grisdag 2017

Alnarps Grisdag 2017

HUR ARBETAR VI VIDARE FÖR ETT FÖRBÄTTRAT PRODUKTIONSRESULTAT OCH EN LÄGRE SMÅGRISDÖDLIGHET? Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter kring resultat, erfarenheter och tankar om hur vi arbetar vidare med förbättringar. ...

Fish-lab-300px.jpg

Hållbara fodermedel för akvakultur

Vårt fisklaboratorium. Foto: David Huyben, SLU. Målet med vår forskning är att utveckla hållbara fodermedel för akvakultur och förbättra välfärden för odlad fisk. Projektansvariga: Torbjörn Lundh och Anders Kiessling Forskare och forskarstuderande: ...

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med ...

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela kedjan från produktion av högkvalitativt grovfoder, ...

Forskningsanläggningar

Forskningsanläggningar

Vår fakultets forskning och undervisning är bland världens främsta inom husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Våra mål är en livskraftigare livsmedelsproduktion, ett hållbart liv för sport- och sällskapsdjuren och bättre hälsa för djuren ...

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar

Sport- och sällskapsdjur Lantbrukets djur Laboratoriedjur Vilt och fisk Bioinformatik Läs mer om: VH-fakulteten Forskning Kontaktinformation Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU - dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00 Dela: E-post ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10