Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 636 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

Fodertillsats för att minska metanutsläpp från kor testas nu i Sverige

Fungerar en metanhämmande fodertillsats till kor bättre när de får svensk havre med hög fetthalt? Det ska Mohammad Ramins forskarteam på SLU i Umeå ta reda på. Tillsatsen Bovaer (DSM, Schweiz) med

Forskning

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser nöt för mjölkproduktion, gris och fågel. Forskningssamordnare och stallverksamhet återkommer med

Hur kan framtidens mjölkproduktion se ut?

Lantbrukarna måste få betalt för miljönyttorna, matproduktionen i Sverige måste få släppa ut en del växthusgaser, regelverken behöver ses över och det finns ett stort behov av en bred allians som kan

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar för att öka kunskapen om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön. Detta sker genom forskning, undervisning och

Nyhetsarkiv

Här hittar ni äldre nyheter från vår institution Stora förtjänstmedaljen till Harry Blokhuis (2022-12-14) Tre nya docenter från institutionen (2022-12-13) Ny avhandling om ekologisk

BT på Instagram

BT:s Instagramsida

Doktorand Lea Managos

Lea studies watering strategies in cattle and hopes to provide solutions for farmers in times of water scarcity, to decrease water footprint and to contribute to more sustainable food production and

Mer om SITES

Generellt så har Röbäcksdalens infrastrukturer utmärkta förutsättningar för undervisning och tillämpade studier av odling av grödor, husdjursforskning, markforskning, klimatstudier, forskning kring

Röbäcksdalens forskningsstationoch Röbäcksdalens forskningsladugård

Vi utför forskning och miljöövervakning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap,ekologi, klimatologi, fenologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap, husdjursvetenskap,

Hur påverkas lamm av att övernatta på slakteriet?

En ökande andel slaktdjur övernattar på slakteriet före slakt. Samtidigt finns det en uppfattning hos många lammproducenter i Sverige om att lamm som övernattar på slakteriet har en lägre slaktvikt

Enheten för hippologutbildning

Låt hjärtat styra valet! Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning inom häst. Programmet omfattar 180 högskolepoäng och startar till hösten varje år. Utbildningen finns med tre

Aggressioner grupphållning möss

Försöksdjur har en betydande roll i vetenskaplig forskning och musen är det mest använda däggdjuret. Möss är sociala djur och ska enligt EU-lagstiftning grupphållas, men detta är en utmaning.

Loading…