Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1165 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

BVF EWNIR

Extreme weather due to climatic change has an impact on sustainable agriculture and economy. Simultaneously, human population growth increases the demand for agricultural products, which calls for an

Disputation Mikaela Jardstedt

Härmed tillkännages att Mikaela Jardstedt kommer att försvara sin avhandling "Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in Pregnant Cows" den 24 maj 2019.

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation: Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in Pregnant Cows fun-vh@slu.se Mikaela Jardstedt försvarar sin akademisk avhandling "Roughage

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation: Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in Pregnant Cows fun-vh@slu.se Mikaela Jardstedt försvarar sin akademisk avhandling "Roughage

Lära på tvären: Pedagogiska utvecklingsmedel för lärare

Är du lärare inom hållbar stadsutveckling vid SLU med intresse för tvärvetenskap i utbildningen? Eller är du lärare inom ett annat område, men med intresse för att plocka in stadsutvecklingsfrågor i

Bildspel Kolmården

Bildspel Kolmården

Bilder från personaldagarna på Kolmården gunilla.jacobsson@slu.se Prefekt: Anders Karlsson, tel. 0511-671 00. Ställföreträdande prefekt: Jenny Yngvesson, tel. 0511-67229. Biträdande prefekt för

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön . Detta sker genom forskning, undervisning

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Här hittar ni lite äldre nyheter från vår institution Djurskyddsstipendium till Torun Wallgren och Albin Gräns (2018-03-27) Nytt forskningsprojekt om vilomönster hos kycklingar (2019-02-27) Oklart om

Pengar till nytt köttkvalitetslaboratorium

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa fick i dagarna besked från Sparbanksstiftelsen Skaraborg att de beviljats 600.000 kronor till en grund för att etablera ett köttkvalitetslaboratorium vid

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion

HUV Ny slåtterteknik för fraktionering i två kvaliteter vid vallskörd

Projektet undersöker de biologiska förutsättningarna för att vid slåtter dela upp vallmaterial i två höjdfraktioner till två olika näringsmässiga kvaliteter. Slåttervallar för mjölkkor skördas ett