Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1155 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

Aggressioner grupphållning möss

Försöksdjur har en betydande roll i vetenskaplig forskning och musen är det mest använda däggdjuret. Möss är sociala djur och ska enligt EU-lagstiftning grupphållas, men detta är en utmaning.

När helheten går förlorad

Djur lider när de är i ett negativt känslomässigt tillstånd. Emellertid är det svårt att mäta känslor hos djur på grund av att den subjektiva dimensionen av den känslomässiga erfarenheten är

Ekonomiska effekter - förbättrad djurvälfärd slakt

Ekonomiska effekter - förbättrad djurvälfärd slakt

Djurvälfärd vid slakt har fått ökad uppmärksamhet i Sverige det senaste året och är en angelägen fråga för såväl konsumenter och allmänheten som för slakteriföretag. Projektet är tvärvetenskapligt

Sommarjobb på Lövsta

Vi söker medarbetare för anställning som djurskötare under sommarperioden från mitten av maj till mitten av september i kostallet på Lövsta lantbruksforskning. Välkommen med din ansökan före 8 mars

Sommarjobb på Lövsta

Vi söker medarbetare för anställning som djurskötare under sommarperioden från mitten av maj till mitten av september i kostallet på Lövsta lantbruksforskning. Välkommen med din ansökan före 8 mars

Projekt om hundars kroppsvikt och ledhälsa

Hundar uppvisar en unik diversitet i kroppsstorlek och utseende, med stor variation i kroppsvikt mellan små och stora hundraser men även inom raserna. Hos den enskilda hunden påverkas kroppsvikten av

SLU köper stallarna i VHC

Efter förhandlingar med Akademiska hus har SLU nu köpt de tre stallar som ligger i Veterinärmedicinskt och husdjurs-vetenskapligt centrum (VHC) på Ultuna. Köpet kommer att minska kostnader för SLU på

För ett långt djurliv

För ett långt djurliv

Central för all vår forskning är vår oro över att hästar och kor idag har ett sådant kort liv. Ortopediska skador är idag bland det högst rankade problemet hos hästar och kor, vilket ger upphov till

Pågående forskning

Pågående forskning

Pågående forskning sowsan.taha@slu.se Pågående forskning Vårt forskningsteam har idag tre kärnområden: klinisk biomekanik som undersöker asymmetrier i rörelsemönstret , utvärdering av

Disputation Naveed Jhamat

Disputation Naveed Jhamat

Disputation: Comparative bioinformatics analyses of transcriptome and epigenome data using bovine model systems fun-vh@slu.se Naveed Jhamat försvarar sin avhandling "Comparative bioinformatics

Disputation Naveed Jhamat

Disputation Naveed Jhamat

Disputation: Comparative bioinformatics analyses of transcriptome and epigenome data using bovine model systems fun-vh@slu.se Naveed Jhamat försvarar sin avhandling "Comparative bioinformatics

Examensarbeten

Examensarbeten

Är du veterinärstudent och är nyfiken på att göra ditt examensarbete med någon av våra teammedlemmar? Vi har många spännande forskningsprojekt på gång där vi gärna inkluderar intresserade studenter