Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)


Det finns 281 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Annika_A_emeritus.jpg

Annika Arnesson avtackad

Vid avtackningen fick Annika bl.a. en skylt med texten "Försökstekniker emeritus Annika Arnesson" av institutionens försökstekniker-grupp. Läs mer om: VH-fakulteten Kontaktinformation Dela: E-post Facebook LinkedIn Twitter

Professor Leif Andersson invald i American Philosophical Society

Professor Leif Andersson invald i American Philosophical Society

Professor Leif Andersson har valts in som en av 33 nya medlemmar i American Philosophical Society. Leif Andersson är professor i funktionell genomik på Uppsala Universitet och gästprofessor på institutionen för husdjursgenetik, SLU. Nedan finns ...

Emma-Ivarson-brunalger-till-kyckling-300px.jpg

Brunalger till kyckling

SLU-forskaren Emma Ivarson visar upp brunalger som hon ska utvärdera som fodertillskott till slaktkyckling. I takt med att världens befolkning ökar, ökar konsumtionen av fågelkött i snabb takt vilket är skattat att bli det vanligaste köttslaget ...

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med ...

Forskning-ordmoln-300px.jpg

Forskning

Vår forskning fokuserar på foder, nutrition och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vi bedriver forskning om idisslare, grisar, fjäderfä, ren, fisk, häst och ...

Forskning om mjölkkor

Forskning om mjölkkor

Vår forskning är inriktad på mjölkproduktion och vi har särskilt fokus på idisslarnas inverkan på miljön, djurvälfärd och djurhälsa samt skötselsystem. Vårt mål är att bidra med framgångsrik forskning och utbildning inom idisslarnas ...

Forskningsprojekt om skötsel av idisslare

Forskningsprojekt om skötsel av idisslare

Här kan du läsa om våra forskningsprojekt som handlar om skötsel och skötselrelaterade frågor för idisslare. Ämnesansvarig: Sigrid Agenäs Forskning om nötkreatur Beijerlaboratoriet 800 800 Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs ...

Skötsel av idisslare

Skötsel av idisslare

Här kan du läsa om våra forskningsprojekt som handlar om skötsel och skötselrelaterade frågor för idisslare. Ämnesansvarig: Sigrid Agenäs Deltidsbete på gårdar med automatisk mjölkning Bete morgon och kväll eller nattetid, vilket fungerar ...

Forskningsprojekt om nutrition hos idisslare

Forskningsprojekt om nutrition hos idisslare

Här kan du läsa om våra forskningsprojekt som handlar om utfodring och nutrition hos idisslare. Ämnesansvarig: Kjell Holtenius Mer om vår forskning om nötkreatur Betydelsen av utfodringsrutinen av råmjölk för utveckling av bakteriefloran i ...

Hundgenetikgruppen

Hundgenetikgruppen

På SLU och Uppsala Universitet pågår intensiv forskning om genetiken bakom hundars sjukdomar. Syftet är att öka kunskapen om biologin bakom genetiska sjukdomar som förekommer hos både hundar och människor. Forskningen ger oss ökad förståelse ...

Forskningsprojekt ren

Forskningsprojekt ren

Vårt mål är att utveckla kunskap som stärker rennäringens långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar från såväl naturliga faktorer som sådana orsakade av andra areella näringar och övriga mänskliga aktiviteter. ...

Forskningsprojekt foder

Forskningsprojekt foder

Här kan du läsa mer om några av våra foderrelaterade projekt. Vårt mål är att utveckla säkra, pålitliga och effektiva konserveringsmetoder för foder till både idisslare och hästar. Fokus är på hantering och konservering av foder, fodrens ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10