Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 911 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Introduction Doctoral Studies VH

Introduction Doctoral Studies VH

Introduction to Doctoral Studies at the VH Faculty fun-vh@slu.se New (and possibly not so new) doctoral students are welcome to this information meeting. We hope to be able to offer Skype/video

Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema

Veterinärprogrammet, för antagna t.o.m. 2016

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2016 eller tidigare. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och

Veterinärprogrammet, för antagna fr.o.m. 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2017 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation,

Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram

Den här sidan är till för dig som studerar på sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema,

Husdjursvetenskap - kandidatprogram

Den här sidan är till för dig som studerar på husdjursvetenskap - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Hippolog - kandidatprogram

Den här sidan är till för dig som studerar på hippolog - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Etologi och djurskydd - kandidatprogram, för antagna fr.o.m. 2016

Den här sidan är till för dig som studerar på etologi och djurskydd - kandidatprogram och som antagits till programmet 2016 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med

Agronomprogrammet - husdjur, för antagna t.o.m. 2015

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - husdjur och som antagits till programmet 2015 eller tidigare. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema,

Djursjukskötare - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötare - kandidatprogram Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

VH-faculty research day

VH-faculty research day

susanna.hallgren@slu.se Welcome to the VH-faculty research day on the 23rd of May 2018 at Audhumbla, VHC in Ultuna. On this day, you will have the opportunity to meet and connect with other members

Disputation-Oleksiy Guzhva

Disputation-Oleksiy Guzhva

Disputation: Computer vision algorithms as a modern tool for behavioural analysis in dairy cattle fun-vh@slu.se Oleksiy Guzhva försvarar sin avhandling "Computer vision algorithms as a modern tool