Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 614 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

Forskning

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser nöt för mjölkproduktion, gris och fågel. Forskningssamordnare och stallverksamhet återkommer med

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Utfodringsrelaterade orsaker till kolik

Datainsamling för att öka kunskapen om nutritionsrelaterade orsaker till kolik Kolik är ett av de vanligast förekommande hälsoproblemen hos häst. Kolik är ett begrepp som beskriver symptom på "ont i

EHEC tar landsvägen eller liftar med betesdjuren

EHEC är en bakterie som kan orsaka allvarlig sjukdom bland människor. Den sprids av nötkreatur, som själva inte påverkas av den. Bakterien kan spridas över långa sträckor genom handel med djur, men i

Avel för effektiv omvandling av grovfoder till mjölk

Högavkastande mjölkkor utfodras ofta med stora mängder kraftfoder baserat på spannmål och bönor. Livsmedelsproduktionen skulle bli mer hållbar om korna istället utfodrades med en högre andel gräs och

Automatisk vägning på bete

Under betesperioden kan det vara svårt att övervaka djurs tillväxt och hälsa. Målet med detta projekt var att utveckla en metod för sådan övervakning där djurägaren får ett larm när kurvan över ett

Bete morgon och kväll maxar kons konsumtion

Tillgång till bete gynnar djurvälfärden, men kan i automatiska mjölkningssystem vara svårt att förena med ett tillräckligt näringsintag. Tillgång till produktionsbete under en del av dygnet, s.k.

Nötkött eller skog på nedlagd jordbruksmark?

I skogsbygder har mycket jordbruksmark lagts ner eller är nedläggningshotad på grund av svag lönsamhet. Ofta planteras gran på sådan mark, men nötköttsproduktion kan vara ett lönsammare alternativ,

Olika framtider för grisarna

Efterfrågan på griskött ökar i världen när många länder reser sig från fattigdom. Samtidigt ökar kraven på klimatsmart köttproduktion. I EU-projektet SusPig skissar vi på två scenarier. Maxad

Sensorer för övervakning av betande lamm

Utvecklandet av små och lätta sensorer har möjliggjort att de kan användas på får och lamm. Det är dock viktigt att utvärdera sensorernas tillförlitlighet och användarbarhet på gårdsnivå. Målet med

Orsaker till dödlighet i estniska köttdjursbesättningar

Att föda upp kalvar och ungdjur är själva essensen för gårdar som bedriver nötköttsproduktion. En hög kalvdödlighet är därför kostsam. För att kunna förebygga problem är det viktigt att känna till

Varför skiljer fodereffektiviteten mellan olika kor?

Det är stor variation i fodereffektivitet mellan olika mjölkkor inom en besättning, trots samma utfodring, skötsel och avelsstrategi. Baserat på data från 31 utländska studier har vi räknat på

Loading…