Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 318 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Center of Clinical Comparative Oncology, C3O

Center of Clinical Comparative Oncology, C3O

C3O är ett nätverk för forskare inom området cancer hos sällskapsdjur. Nätverket samlar in kunskap kring spontana tumörer hos djur. Publicerad: 13 oktober 2017

SLU_140905_1454_vwr-besk1200.jpg

Samverkan vid VH-fakulteten

Att samverka med näringar, myndigheter och organisationer är en naturlig del av SLU:s verksamhet. Forskning, utbildning och miljöanalys vid universitetet utvecklas i nära dialog med omgivande samhälle, både nationellt och internationellt. Fakulteten ...

BT på Instagram

BT på Instagram

BT:s hela Instagramsida - klicka här... Läs mer om: Djuromvårdnad Ekologi Förnybar energi Klimatforskning Teknik och teknologi Trädgårdsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi LTV-fakulteten VH-fakulteten Forskning Samverkan Utbildning ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

Fästing.JPG

En interdisciplinär studie av fästingburna sjukdomar hos nötkreatur i Uganda

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att förbättra hälsan hos nötkreatur i Uganda genom att undersöka den mikrobiella sammansättningen (mikrobiotan) hos fästingar och hur denna påverkar smittöverföring och sjukdomsutveckling. Boskapshållning ...

Kulting.JPG

Medfödd neurologisk sjukdom hos griskultingar

För att kunna förebygga och behandla sjukdom behöver man veta vad som orsakat den. Målet för det här projektet är att hitta virus som kan orsaka medfödd sjukdom i nervsystemet hos grisar. För en grisbonde finns vanligen lite tid för att hinna ...

SLU:s pedagogiska lagpris till Susanna Sternberg Lewerin och Nils Fall

SLU:s pedagogiska lagpris till Susanna Sternberg Lewerin och Nils Fall

Susanna Sternberg Lewerin, BVF och Nils Fall, KV har tilldelats SLU:s pedagogiska lagpris. Priset delades ut lördagen den 7:e oktober i samband med SLU:s promotionshögtid. Motiveringen till priset lyder: "Susanna Sternberg Lewerin och Nils Fall är ...

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) forskar och undervisar vi om mekanismer som är av betydelse vid olika typer av sjukdomar, integrativ fysiologi, rehabilitering samt organens struktur och funktion hos våra husdjur - såväl ...

villeFotoLenaHolm.jpg

Fysiologiska mätvärden som indikatorer på hundars beteende och personlighet

Labradoren Ville. Foto:Lena Holm I detta forskningsprojekt studerar vi om hundars mentalitet och personlighet säkrare kan bedömas genom att kombinera beteendetester med fysiologiska mätningar. Mentaliteten är viktig för en hunds välbefinnande, ...

Forskningsprojekt foder

Forskningsprojekt foder

Här kan du läsa mer om några av våra foderrelaterade projekt. Vårt mål är att utveckla säkra, pålitliga och effektiva processnings- och konserveringsmetoder för foder till lantbrukets djur och sällskapsdjur. Fokus är på hantering och konservering ...

Forskningsprojekt fågel

Forskningsprojekt fågel

Vi bedriver forskning och undervisning om värphöns och slaktkycklingars nutrition, inhysning och skötsel. Vi arbetar för att hitta lösningar som kombinerar förbättrad djurvälfärd med ökad konkurrenskraft och låg miljöpåverkan. Vår forskning ...

EU_Organic_Logo_Colour_OuterLine_rgb.jpg

SLU-forskare till EUs expertgrupp

SLU-forskaren Isabel Blanco Penedo har tillsammans med Paula Quintana Fernandez från KRAV som första svenska representanter valts in i EUs expertgrupp för ekoproduktion, Expert group for technical advice on organic production (EGTOP). I EGTOPS uppdrag ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10