Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 1258 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Seminar Livestock Production

Seminar Livestock Production

Seminar on Sustainable Livestock Production fredrik.granberg@slu.se On the 11th of November we will have a double seminar with two eminent external speakers: Frederick Federley from the European

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Vid SLU i Uppsala pågår nu ett forskningsprojekt

Agriwise ger koll på kalkylerna

Webbaserade kalkylverktyget Agriwise hjälper dig räkna på investeringar och förändringar i produktionen. SLU och Jordbruksverket har tillsammans utvecklat ett enkelt och säkert redskap, användbart

Agriwise ger koll på kalkylerna

Webbaserade kalkylverktyget Agriwise hjälper dig räkna på investeringar och förändringar i produktionen. SLU och Jordbruksverket har tillsammans utvecklat ett enkelt och säkert redskap, användbart

IPCC och hålllbarheten

KCF ANALYS Tema Marknad En personlig reflektion av Ove Karlsson, ställföreträdande verksamhetsledare för SLU Kompetenscentrum företagsledning. " Nyligen publicerades IPCC-rapporten, den som

IPCC och hålllbarheten

KCF ANALYS Tema Marknad En personlig reflektion av Ove Karlsson, ställföreträdande verksamhetsledare för SLU Kompetenscentrum företagsledning. " Nyligen publicerades IPCC-rapporten, den som

Våra kliniker

Våra kliniker

Våra kliniker ...

Nya Resurs ute

SLU:s personaltidning på webben har kommit ut med terminens första nummer. Du har fått den i din mejl men du kan här klicka dig direkt till förstasidan. Här är länken till Resurs https://

Köp av elfordon gör Lövsta fossilfritt

Lövsta lantbruksforskning, SLU:s forskningsgård utanför Uppsala, har under det senaste halvåret köpt in inte mindre än tre elektriska fordon. Det är helt i linje med SLU:s miljömål att verksamheten

Köp av elfordon gör Lövsta fossilfritt

Lövsta lantbruksforskning, SLU:s forskningsgård utanför Uppsala, har under det senaste halvåret köpt in inte mindre än tre elektriska fordon. Det är helt i linje med SLU:s miljömål att verksamheten

Institutionen för husdjursgenetik

Institutionen för husdjursgenetik

Den genetiska variationen hos djur är grunden för vår verksamhet på Institutionen för husdjursgenetik. Vi arbetar med djur i lantbruket, sällskapsdjur och en lång rad andra djur. Genom vår forskning,

tillbyggnad och ombyggnad av VHC

Rektor tog den 17 september beslut om att genomföra tillbyggnad och ombyggnad av Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) på Campus Ultuna. Sedan VHC byggdes har antalet studenter

Loading…