Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 636 sidor som är taggade med VH-fakulteten:

Utbildning

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser kor för mjölkproduktion, gris och fågel. Alla fakultetens studenter och forskarstuderande kommer

Forskning

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser nöt för mjölkproduktion, gris och fågel. Aktuella forskningsprojekt Avslutade forskningsprojekt

Värt att veta Ultuna

Värt att veta är korta föredrag om forskning på SLU. Forskningen på SLU vågar ifrågasätta etablerad kunskap och siktar på att lösa riktiga problem för en levande värld. Föreläsningarna

Beteendeförändringar vid grisningsfeber

Grisningsfeber (PDS) är en vanlig orsak till att suggor behandlas. Sjukdomen uppstår troligen innan grisning, men kliniska symptom som feber, dålig aptit och juversvullnad ses inte förrän efter

En lugn ko-kompis minskar andra kors rädsla

Kor är generellt lugna och snälla djur, men de kan bli farliga att hantera om de är rädda. Rädsla påverkar även kornas välfärd negativt och minskar samtidigt produktiviteten. Syftet med denna studie

Förbättrad välfärd vid gradvis avvänjning

För de mjölkkalvar som växer upp tillsammans med sin mor kan separation och avvänjning innebära mycket stress. Att gradvis separera och avvänja kalven skulle kunna minska stressen och ge bättre hälsa

Metod för förbättrad spermakvalitet från unga tjurar

Med hjälp av genomisk selektion kan tjurar med värdefulla gener identifieras tidigt i livet. Uppfödare med intresse för snabba avelsframsteg vill använda sperma från unga tjurar så tidigt som möjligt

Slutsatser från fågelinfluensasäsongen 2020–2021

Under vintern 2020–2021 drabbades Sverige hårt av fågelinfluensa. Ett stort antal vilda fåglar och över 2,2 miljoner fjäderfän dog eller fick avlivas. Utöver djurlidande orsakade utbrotten omfattande

Ger algextrakt kycklingen en bättre start?

Brunalger innehåller bioaktiva ämnen som utöver sitt näringsinnehåll kan ge ett mervärde till fodret. De kan till exempel stimulera en gynnsam tarmflora och immunförsvar, vilket är viktigt för

Varierad uppväxtmiljö främjar motståndskraften

Värphöns anses vara särskilt känsliga för störningar och smittor och hålls därmed i relativt sterila och skyddade miljöer redan från kläckning. Hos många djurslag har erfarenheter tidigt i livet

Disputation: Streptococcus suis – presence, identification and characteristics of the bacterium in Swedish pigs

Disputation: Streptococcus suis – presence, identification and characteristics of the bacterium in Swedish pigs sofia.webering.ekberg@slu.se Anna Werinder försvarar sin avhandling: Streptococcus

Disputation: Horse stables in the 21st century – aspects of management, behaviour and health

Disputation: Horse stables in the 21st century – aspects of management, behaviour and health sofia.webering.ekberg@slu.se Linda Kjellberg försvarar sin avhandling: Horse stables in the 21st century

Loading…