Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Det finns 360 sidor som är taggade med VH-fakulteten:
Rainbow-trout-AV-300px.jpg

Alternativa fodermedel till fisk - bioaktiva komponenters effekt på metabolism och tarmflora

Foto: Aleksandar Vidakovic Syftet med detta doktorandprojekt är att få en bättre förståelse för hur utfodring av kosttillskott, som härrör från nya och hållbara källor, påverkar näringsupptag, metabolism och genuttryck och tarmmikrofloran ...

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med ...

CRU PhD course: Epigenetics and reproduction, 1.5 credits

CRU PhD course: Epigenetics and reproduction, 1.5 credits

Welcome to the PhD course Epigenetics and reproduction, arranged by CRU in collaboration with SLU's Graduate School for Veterinary Medicine and Animal Sciences (GS-VMAS). Course date: November 12-15, 2018 Location: SLU, Uppsala Content The aim of the ...

CRU PhD course: Sperm quality evaluation, 2 credits

CRU PhD course: Sperm quality evaluation, 2 credits

Welcome to the PhD course Sperm quality evaluation, arranged by CRU in collaboration with SLU's Graduate School for Veterinary Medicine and Animal Sciences (GS-VMAS). Course date: May 14-18, 2018 Location: SLU, Uppsala Content The course covers the ...

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret. Följ oss på Facebook #PluggaDjur på Twitter Om oss - Vi utvecklar kunskap och undervisar ...

Institutionen för husdjursgenetik

Institutionen för husdjursgenetik

Den genetiska variationen hos djur är grunden för vår verksamhet på Institutionen för husdjursgenetik. Vi arbetar med djur i lantbruket, sällskapsdjur och en lång rad andra djur. Genom vår forskning, utbildning och samverkan med näringen och ...

Molecular Genetics & Bioinformatics

Molecular Genetics & Bioinformatics

Forskning vid avdelningen för molekylärgenetik - Syftet med molekylärgenetisk forskning är att förstå hur arvsmassans olika komponenter fungerar på molekylär nivå (DNA- och RNA-nivå) och hur arvsmassans struktur regleras genom epigenetiska ...

Kvantitativ Genetik & Tillämpad Genetik

Kvantitativ Genetik & Tillämpad Genetik

12260243646 12260243646 Forskning vid avdelningen för kvantitativgenetik - Kvantitativ genetik innebär genetiska analyser och tolkning av data för så kallade komplexa egenskaper. De flesta egenskaper som är viktiga för husdjur är just komplexa ...

stefan_gunnarsson.jpg

Stefan Gunnarsson, uthållig animalieproduktion i stora besättningar

Stefan Gunnarsson är samverkanslektor i uthållig animalieproduktion i stora besättningar. Genom att förbättra djurhälsan minskar vi miljöbelastningen i de allt större besättningarna för lantbruksdjur. En central del av universitetets verksamhet ...

sofia_boqvist.jpg

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet och riskanalys

Sofia Boqvist är samverkanslektor i livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning. Livsmedelssäkerhet är ett vetenskapligt område ...

anna_rising.jpg

Anna Rising, translationell veterinärmedicin

Anna Rising är samverkanslektor i translationell veterinärmedicin. Hon studerar spindeltråd för att framställa framtidens biomaterial för regenerativ medicin. Genom att använda sig av naturens egen löslighetshöjande domän utvecklar hon också ...

CRU lunch seminar: Impact of metabolic imbalance on endometrial tissue in dairy cows

CRU lunch seminar: Impact of metabolic imbalance on endometrial tissue in dairy cows

Welcome to CRU"s lunch seminar May 2. PhD student Wiruntita Chankeaw, Department for Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, will present her work with the title "Impact of metabolic imbalance on endometrial tissue in dairy cows". ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10