Sveriges lantbruksuniversitet

Anställning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med anställning vid SLU att göra.


Det finns 40 sidor som är taggade med Anställning:
HRS4R

HRS4R

SLU ansluter till den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare (EU Charter & Code) Rektor har beslutat att SLU ska ansluta sig till den Europeiska stadgan för

Ny koordinator sökes

Ny koordinator sökes

SLU Urban Futures i samverkan med Tankesmedjan Movium söker en koordinator med uppdrag att utveckla och driva en kreativ verksamhet för kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring urban

Ny koordinator sökes

Ny koordinator sökes

SLU Urban Futures i samverkan med Tankesmedjan Movium söker en koordinator med uppdrag att utveckla och driva en kreativ verksamhet för kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring urban

Krafttag för asken

Nu finns möjligheten att vara med och rädda asken för framtiden. Trädet är hotas av askskottsjuka, en svampsjukdom som dödat många träd. Men 1-3 procent av askarna visar resistens mot angreppen.

Krafttag för asken

Nu finns möjligheten att vara med och rädda asken för framtiden. Trädet är hotas av askskottsjuka, en svampsjukdom som dödat många träd. Men 1-3 procent av askarna visar resistens mot angreppen.

Krafttag för asken

Nu finns möjligheten att vara med och rädda asken för framtiden. Trädet är hotas av askskottsjuka, en svampsjukdom som dödat många träd. Men 1-3 procent av askarna visar resistens mot angreppen.

Lunchföreläsning FuF - SIANI

Lunchföreläsning FuF - SIANI

Margarita.Cuadra@slu.se Lunchföreläsning med FuF och SIANI Från studier till jobb inom hållbar utveckling FuF (Föreningen för utvecklingsfrågor) och SIANI (Swedish International Agriculture

Lunchföreläsning FuF - SIANI

Lunchföreläsning FuF - SIANI

Margarita.Cuadra@slu.se Lunchföreläsning med FuF och SIANI Från studier till jobb inom hållbar utveckling FuF (Föreningen för utvecklingsfrågor) och SIANI (Swedish International Agriculture

Tvärvetenskapligt framtidslabb lanseras på SLU

Under våren 2019 lanserar SLU Urban Futures och SLU Future Food det gemensamma projektet Framtidslabbet. Under 12 månader får sammanlagt sex forskare ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier,

Tvärvetenskapligt framtidslabb lanseras på SLU

Under våren 2019 lanserar SLU Urban Futures och SLU Future Food det gemensamma projektet Framtidslabbet. Under 12 månader får sammanlagt sex forskare ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier,

Koordinator för Mat och Stad sökes

Koordinator för Mat och Stad sökes

SLU Urban Future och SLU Future Food söker en koordinator som kan driva och utveckla uppdraget Mat och Stad. Skicka in din ansökan senast den 28 februari. Bakgrund SLU:s fyra framtidsplattformar har

Lektorat i matematisk statistik

Som universitetslektor i matematisk statistik kommer du att arbeta med utveckling av institutionens forskning, fortlöpande miljöanalysprogram och utbildning. Särskilda arbetsuppgifter för

Loading…