Sveriges lantbruksuniversitet

Personalutbildningar

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med personalutbildningar att göra.


Det finns 6 sidor som är taggade med Personalutbildningar:

Svenskakurs

Många av de forskare och doktorander som inte har svenska som modersmål anser att en bra grund i svenska språket är nödvändigt för att kunna integreras på ett bra sätt inom SLU. Det framkom på ett

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning maria.lonn@slu.se Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning för nämndledamöter. Zebrafisk är ett vanligt försöksdjur Alla ledamöter i de

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning maria.lonn@slu.se Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning för nämndledamöter. Zebrafisk är ett vanligt försöksdjur Alla ledamöter i de

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning maria.lonn@slu.se Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning för nämndledamöter. Zebrafisk är ett vanligt försöksdjur Alla ledamöter i de

Brandvarnare

Brandvarnare

Den 1 december infaller den årliga Brandvarnardagen. En fungerande brandvarnare är det bästa skyddet mot brand. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Om det inte hörs en signal kan

Utrymningsövning

Utrymningsövning

Det kommer att genomföras en utrymningsövning i Ulls hus på förmiddagen tisdag den 21 juni. Utrymningen är en så kallad lärande och förhandsinformerad övning. Våra förväntningar är att alla i Ulls